De vreemdeling
op weg naar huis

Naar de bijbehorende tekst