Het ontwaken van het zelf, stapstenen voor spirituele groei

Spirituele groei

    door André, 25/09/2009 10:53. #36994. 6 reacties, laatste

Dag allemaal,

Ik heb jullie nu een stuk van m'n leven verteld.

Ik zoek, ik zoek ... Spirituele groei, 7 stappen lees ik, hoe doen jullie het in de praktijk?
Het is toch de bedoeling om te evolueren naar wat Jezus, Boeddha en andere Meesters ons voordeden : Christus worden, het Christusbewustzijn omzetten in "daden" : én mens én geest in een zodanig optimale proportie dat je (ik dus, samen met jij) 'anders' wordt, androgyn.

Wat als de reïncarnartiecyclus in 2012 automatisch vanzelf ophoudt? De Maya's voorspellen toch het einde van een "Groot Tijdperk"? Wat als dit onze "laatste incarnatie" is?
Zelf ben ik het hier beu, 'k vind het helemaal niet meer zo leuk (niet constant hoor).
Er is verandering op komst, dat zie je, dat vóél je gewoon. Kijk rondom je.

Wat doen jullie om jullie hierop voor te bereiden ... in geval van?
Zelf denk ik dat de "mensheid" z'n tijd heeft opgebruikt, en als dat zó is, wil ik er klaar voor zijn.
Ook denk ik dat we "samen sterk" zijn.
Zei Jezus niet : "Waar jullie met twee of meer in MIJN NAAM samen zijn, daar ben IK in jullie midden"?

Groet, André.


Aan alle lieverds,

Moet ik me beperken tot de inhoud van de Nag Hammadi-teksten om een anwoord te krijgen op spirituele of levensvragen?

Niemand wil hierover een visie kwijt zo te lezen.

Van harte, André.


@Moet ik me beperken tot de inhoud van de Nag Hammadi-teksten om een anwoord te krijgen op spirituele of levensvragen?

Goedemorgen André:)
Wat denk je zelf?Lieve André,
eindtijdsverwachtingen met geweld is van alle tijden, maak je niet ongerust.

Hier een stukje van W. van Beek, hoogleraar Kat. Univ. Tilburg.

De oudste is het klassieke Midden Oosten, waar de Abrahamreligies (Judaïsme, Christendom, Islam) vandaan
komen; in deze regio, zeker tijdens de eeuwen rond het begin van de jaartelling, zien we een bloei van
apocalyptische literatuur.
De tweede regio is het Noords/Germaanse Europa, waarin de goden zelf tijdelijke wezens waren en de wereld
een uiterste vervaldatum kende, de Godenschemering, met als beroemdste uiting de Edda. De derde is het
klassieke Midden-Amerika, waarin een aantal beschavingen, zoals de Toltec, Aztec en Maya religieus gezien voortdurend op geleende tijd leefden. De laatste is ons eigen tijdsgewricht, waarin verschillende scenario’s met
elkaar concurreren. Wij kennen hier en nu verschillende niet-religieuze doemscenario’s, met het klimaatprobleem
als voornaamste vertegenwoordiger. De Christelijke Apocalyps is nu deel van de fundamentalisering in het
Christendom, vooral in het Amerikaanse ´dispensationalism´, en ziet tegenover zich de 2012 verwachting, die haar wortels vindt in de Maya jaartelling.


Het volgende stukje is van Zarathoestraen heeft mijn liefde. Vul op het eind, inplaats van Zarathoestra je eigen naam eens in voor de grap.

DE ROEPING VAN ZARATHOESTRA

De ziel van de aarde hief klagend haar stem ten hemel:
“Waartoe ben ik geschapen? Tot welk doel leidt mijn existentie?
Op mij wordt roofbouw gepleegd.
De gaven van mijn vruchtbaarheid worden verkwanseld.
Machtswellust en uitspattingen van menselijke willekeur kiezen mij tot doelwit.
Niemand is mij tot hulp gesteld. Op geen erbarmen kan ik rekenen.
Zo wend ik mij tot U, o God, als mijn laatste toevlucht.
Ontferm U over mij en mijn vruchtbare akkers.”

Daarop wendde de ziel van de aarde zich tot Hem, die de kosmische orde draagt,
en vroeg:
“Waar blijft gij met Uw gerechtigheid?
Mijn lichaam lijkt slechts geschapen om vertrapt te worden.
Waar is een hart, dat voor mij klopt?
Waar de macht, die mij te hulp kan snellen?”

Toen antwoordde Hij, die de kosmische orde draagt:
“Ik zie geen helper voor u.
De mensen lijden aan het misverstand, dat zij straffeloos
kunnen kwellen datgene, wat zich niet verweren kan en
geen stem heeft om te klagen.”

En Hij, die de kosmische orde draagt, vervolgde:
“Alleen God zij u tot hulp.
Hij alleen weet wat was, was is en wat komen gaat.
Hij alleen kent alle gedachten.
De gedachten die reeds ontsproten zijn en die nog zullen ontstaan.
Hij alleen kent alle oorzaken.
Ook die van ons lijden.

Laat ons daarom de Heer aanroepen.
En laat ons onze handen uitstrekken tot Hem.
Laat ons dat tezamen doen: gij en ik,
om hulp te verkrijgen voor de lijdende aarde.”

Daarop weerklonk de stem van God
die alle oorzaken kent, voor wie niets is verborgen:
“Voor ik de wereld schiep was er niets anders dan Ik alleen.
Alles vindt zijn laatste oorzaak in Mij.
Zowel u bestaansgrond als uw gedachten.
Ik schiep u om de mensen tot voeding te dienen.
Dat is de enige grond van uw bestaan.
Daarom, klaag niet en treur niet.
Ik ken uw lijden en uw smarten reeds vóór gij ze hebt uitgesproken.”

Nogmaals verhief God zijn stem:
En zijn Geest ging over de aarde.
En doorhuiverde haar tot in de diepste voegen.
Waarop de aarde huiverend uitsprak:
“Mijn ziel is bekeerd!
Maar wie kan mij tot stem dienen om de mensen te verkondigen,
dat mijn ziel niet langer in zichzelf is verstrikt,
maar slechts bestaat om de ander te dienen.”

Toen werd de aarde bewogen door spijt en innerlijke ontferming.
Zij sprak:
“Ik zie de zwakheid van de mens.
Wat ik ervoer als wreedheid is slechts zijn zwakheid.
Ik heb de mensen nodig en zij kunnen het niet zonder mij stellen.
En toch wilde ik hen in de steek laten.
Wie kan mij echter tot stem dienen,
opdat de mens wete, dat ik hem welgezind ben?”

Daarom verhief Hij, die inspireert tot universele welgezindheid, zijn stem:
“Er is onder de mensen iemand, die u tot stem wil dienen.
Zijn naam? Zarathoestra Spitama.”

Waarop Zarathoestra sprak:
“Almachtige God, die alles bewerkt.
Tooi de aarde met geurige bloesems.
En geef ons mensen een zuiver genieten.

Want er is niets, Heer – geen orde, geen welgezindheid en geen gerechtigheid,
Of het vindt zijn oorsprong in U alleen.
Zo neem dan beide – de aarde en ons mensen – op in Uw erbarmen.
Moge de dauw de aarde verkwikken,
en maak onze ziel ontvankelijk tot een zuiver genieten.”


Hallo André, ook al zou ik het willen ik heb ook niet alle antwoorden, maar ik had hierop niet geantwoord omdat Bram in eerdere berichtgevingen al een antwoord had gegeven en ik er van uit ging dat hij hier verder over door zou gaan.

Mijn antwoord als jij het gevoel hebt dat, dat je bijvoorbeeld de gevoelens van moeder aarde ervaart, waarom zou dat niet zo kunnen zijn.
Analyseer wat je voelt en mogelijk ook waarom, misschien geeft dat een antwoord waar mee je iets kan.

Soms heb ik ook het idee dat ik gevoelens en/ of gedachten van iemand of iets anders oppik.
Niet altijd kan ik er wat mee, maar er zijn ook situaties waar blijkt dat ik op de een of andere manier toch wat kan aanreiken.


Oeps, sorry reactie#37197 had ik willen plaatsen onder het kopje ik weet het allemaal niet meer.

Maar ook hier als er niet gelijk geantwoord wordt wil het niet zeggen dat het niet gelezen is, niet altijd heb ik(anderen) een mening over een onderwerp, het heeft niet mijn interesse of weet niet hoe te reageren, tja ik blijf mens.

Ik heb wel gehoord over de Maya kalender, dat ons huidige tijdsbestel dan ophoudt te bestaan, dat alle planeten op een lijn staan op 21 December van 2012.
Tja het zal ongetwijfeld bijzonder zijn, maar dat de Maya's niet verder rekende dan 2012 wil niet zeggen dat alles dan stopt.

Maya's zijn op enkele nazaten zo goed als uitgeroeid en om voor 500 jaar in de toekomst alle zon, maan, planeet en sterren standen juist te berekenen is heel wat kennis voor nodig.
Kennis die er was is verloren gegaan, en een nieuwe tijdscyclus was misschien nog niet berekend omdat daar mogelijk nog niet de behoefte aan was.

Als het zo zou zijn dat er een einde aan de reïncarnatie cyclus komt, dan lijkt mij dat voor jou geen probleem( uitgaande van wat ik lees in eerdere postings).
Mogelijk is het voor heel de mens een zegen.
André ik kan niet in de toekomst kijken, ik kan uitgaan van het meest negatieve scenario, maar ik heb geen zekerheid dat dat ook waar wordt of is.
Ik weet niet wat ik me erbij voor kan stellen of wat me te wachten staat, ik weet dus ook niet hoe ik me eventueel kan voorbereiden.


Einde reïncarnatie?

Jammer, dan kan ik van een mugje geen olifant meer maken....ha,ha.


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.