Het ontwaken van het zelf, stapstenen voor spirituele groei

Goed en Kwaad

    door Harry Hoogenkamp, 08/04/2007 12:51. #4128. 7 reacties, laatste


God is alles en niets.
God bestrijkt het hele spectrum van alles
wat wij kennen en alles wat wij nog niet kennen.

God is het Heel-Al.
God is dus ook hetgeen wij mensen als goed en kwaad beschouwen tegelijkertijd.

Mensen beoordelen, veroordelen,beschuldigen en straffen elkaar
en creeren hiermee iets wat je een duivel
zou kunnen noemen.

Jezus wijst ons de weg naar onze kern. Roept ons op tot zelfonderzoek. In ons
zelf vinden we uiteindelijk God, die daar
altijd al geweest is. Dat gevonden hebbend verdwijnt het onderscheidt tussen goed en kwaad

Harry


God gaat voorbij aan goed en kwaad. Hij is de bron van al wat is, onbenoembaar, ongrijpbaar, onpartijdig, stijgt boven alles uit.
God ontmoet je in heel diepe momenten, in dingen die je raken, die je niet precies kan benoemen maar die wel heel wezenlijk zijn. Op zo'n moment ben je helemaal niet bezig met goed en kwaad. Op zulke momenten ís alles er alleen maar. Zo'n aanraking, dat inspireert wel tot liefde, tot meeleven met je medemens, openheid...Tot niet nadenken over wat je doet, niet intellectueel boven je eigen daden staan, maar ze leven, vanuit je hart. Zo'n houding houd ik niet altijd vol, maar wanneer ik contact voel met God, of het nou binnen of buiten mezelf is, dan zijn dit de dingen die het met zich meebrengt, en die voor mij kenmerken van het goddelijke zijn. God is tolerant, niet bewust, maar gewoon, zoals het gaat. God is open, vol liefde, veroordeelt niet. Het goddelijke in de mens is impulsief en scherp van blik: het heeft dingen in een moment door die je normaal met zeer veel moeite zou begrijpen of doorzien.

Goed en kwaad.....zijn van een heel ander niveau dan wat ik met God in verband breng. Op het moment dat je een 'kwaad' begrijpt, is het niet kwaad meer. kwade mensen bestaan niet. Ieder mens heeft te leren, niemand is volmaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat in iedereen het licht schijnt, dat iedereen eens terug zal keren naar God. Het kwade is misschien dat wat mensen nog bindt, wat ze afhoudt van hun streven naar het licht. Dingen die we af moeten schudden, omdat we in de illusie verkeren dat ze belangrijk zijn. Maar dat zijn de zeepbellen van het bestaan, geen machten op zich. Ze kunnen een hoop kwaad aanrichten, omdat wij ze die macht geven, omdat wij geloven in geld, status, wraak, macht.....Ik blijf erbij, en dat is misschien binnen de gnostiek een ketterij, dat het kwaad een afwezigheid is, geen aanwezigheid, alleen een tekortkoming. Op hoger niveau bestaat het kwaad niet, het is puur een term voor het materiele leven in het hier en nu. Een gevaarlijke term, waarmee we mensen tot Ander maken, en het niet uitmaakt wat we ze aandoen. Maar het bestaat niet. Het is niet in balans, wordt niet 'verbonden', het is er gewoon niet. Het goede, zoals we dat in het dagelijks leven noemen, ook niet. Maar het Goede is voor mij tegelijk een term voor God, dus dan is het er ook weer wel. En nu snap ik het zelf niet meer, dus druk ik maar als een blind paard op de 'plaats' knop....Harry, ik ben het met je eens, dit waren mijn gedachten erbij ;)


Wat wij mensen 'God' noemen: het Al-Ene, het Eeuwig Zijnde, dat het LEVEN-ZELF is, is noch goed, noch kwaad. In Hem/Haar/Het, is ook geen oordeel. 'Het' is de oergrond van al wat IS.
Lao Tsé noemt het TAO, waarvan hij zegt:
"het Tao dat genoemd kan worden is niet het ware Tao".
Dat wil zeggen dat het op geen enkele wijze bepaald, gedacht of verbeeld kan worden: volkomen ongrijpbaar is voor het verstand. En tegelijkertijd is het alom aanwezig, in ons, om ons, in het ganse universum; in de palm van onze hand en 'op het puntje van je neus'. En wie het in zijn/haar eigen hart ont-dekt zal zien dat het Koninkrijk, waarover Jezus spreekt, uitgestrekt is over de gehele aarde (en verder..)
Dit was dan nog een kleine bijdrage van mij. Verder kan ik rustig zeggen dat ik geheel instem met wat Harry en Ennys hierover gezegd hebben!Ennys en Leo

Bedankt voor jullie leuke reactie`s.

Vooral het blinde paard in combinatie met
de knop "plaats" vond ik erg leuk.

Die knop is trouwens wel erg
onherroepelijk je kan niets meer veranderen of weghalen...

Maar wanneer ik dan terugkijk naar hetgeen ik zelf opgeschreven heb, denk ik;

tjonge.. jonge...wat zwaar..Doe es een beetje vrolijker !..

HarryMisschien een beetje "off topic" maar nog
even dit naaraanleiding van TAO van Leo.

De weg of het pad dat het doel is. Het
doel in zich. Dus niet een of ander iets
aan het einde daarvan.

Veel mensen lopen amechtig over een
een donker pad voorzien van kuilen en
brandnetels in de ijdele hoop aan het
einde van het pad iets te vinden dat ze
nodig hebben . Ze realiseren zich niet
dat ze allang gevonden hebben wat ze
nodig hebben; namelijk het pad waar ze
overheen lopen. Spreekwoordelijk is dat
dermate dichtbij en inderdaad dermate
op het puntje van hun neus, dat ze eroverheen kijken.

Voorwat betreft de beeldvorming van Leo
aangaande Tao en het onbenoembare
daarvan, zie ik een parallel met de
Archetypen van Jung.Die ook onbenoembaar zijn. Zodra je Archetypen
wil vastleggen in een archetypisch beeld
verdwijnt het mysterie.

Voorbeelden van archetypische beelden:

Een zucht wind over het water terwijl de
zon prachtig over de rimpels schijnt.

Een zoete geur die je terugbrengt naar
een gelukzalig moment uit je verleden.

De blik van een oude wijze man of vrouw
die je aankijkt, verder niks zegt, maarje toch diep van binnen raakt.

Harry

Ha Harry!
Ik zie dat je hetgeen ik over TAO zei, een 'beeldvorming' noemde. Ik haalde slechts aan wat Lao Tsé hierover zei; namelijk dat het Tao dat genoemd, gedacht of op enigerlei wijze verBEELD zou kunnen worden NIET het ware TAO is. Hij wil hiermee dus duidelijk maken dat het totaal onmogelijk is er een beeldvorming van te maken!
De archetypen van Jung zijn oer-BEELDEN en hebben als zodanig niets met het Tao van Lao Tse te maken.
Ik vind het best als jij er paralellen in wilt zien, maar ik zie het liever zoals het staat in de logia 83 en 84. waar Bram op wees ( en zo zag Lao Tsé het volgens mij ook!) Dat is nu juist de frappante overeenkomst tussen de ware leer van Jezus en Tao. Wat Jezus 'de Vader of de Bron noemt, noemt Lao Tse TAO. En ze zijn geen van beiden te vangen in een beeld of te vatten met het verstand.


Wat vinden jullie van deze:

"Praat niet te veel over God,
het is beter Hem/Haar te ademen."

Carla.


Adembenemend.., Carla! :-)


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.