De Herberg

Gele pruimenboom

    door Ingrid, 17/07/2009 21:41. #35461. 34 reacties, laatste

Gisteren liep ik in mijn wilde tuin en mijn dochtertje van 2 raapt ineens een heel klein vruchtje van de grond: mama was dat? Ik proeven, hey dat lijkt wel een klein pruimpje... na een jaar hier wonen ontdek ik dan nu deze boom met gele pruimen, verstopt tussen al die andere welig tierende planten en bomen. Gele pruimen: mijn lievelingsfruit. Voor ik het weet sta ik op een ladder alle rijpe pruimen te plukken die mijn dochtertje enthousiast in het emmertje doet. Daarna halen we samen de pitten eruit en kopen we gelei en weckpotten om confiture te maken. Later op de dag ben ik zo verwonderd over hoe iets zomaar op je pad komt waarnaar je onbewust verlangt (had nog nooit jam gemaakt of een eigen fruitboom gehad). Dit gaf een diep vredig gevoel. Daarom wilde ik dit graag hier delen. Ook omdat ik ervoer hoe het is om zonder plan en doel spontaan een dag instappen, en dat deze dag daardoor een natuurlijk en wonderlijk verloop kreeg. De jampotten staan te prijken op het aanrecht, geloof niet dat ik ooit zo intens blij met iets was als met deze objecten. En mijn dochter? Die wil alleen kersenjam vooralsnog.

Ik ben zo benieuwd hoe jullie dit verschil ervaren in jullie dagelijkse leven, als je je laat leiden door wat zich voordoet, of als je met plannen en doelen en takenlijsten werkt.


Hé, kijk, een nieuwe gast in de herberg. Goed dat je langskwam met je dochtertje, want ik heb namelijk een paar kersenbomen in de achtertuin waar de vogels zich nu tegoed doen aan de al overrijpe kersen. Zo houd ik er zelf niet veel aan over. Kan je dochtertje er wat van plukken? Dan delen we samen, goed? Halfwas heet dat in boerentaal.
En zo'n potje pruimenjam sla ik ook niet af.


Wat een heerlijke dag zo Ingrid. Dank voor het vertellen. Het lijkt wel een beetje op logion 36, maar dan op jouw geheel eigen wijze beleefd en verteld. Ik vind jouw verhaal in elk geval een erg mooie illustratie van de daar bedoelde levenshouding.


Je intense blijheid Ingrid wordt hier gevoeld dat kan ik je verzekeren.
Wat een dag, de tijd heeft volgens mij voor jou stil gestaan.
Ik ben blij dat je een diep vredige gevoel hebt ervaren.
Dank je voor het delen.


Dank je wel Ingrid voor het delen van je prachtige ervaring.

Een dag met een gouden randje voor je.

Mooi hè, dat een kind je op het spoor kan zetten.


Ingrid@Ook omdat ik ervoer hoe het is om zonder plan en doel spontaan een dag instappen, en dat deze dag daardoor een natuurlijk en wonderlijk verloop kreeg.

Blanco de dag instappen, zomaar laten gebeuren..
Een wonderlijk mooie ervaring beschrijf je je!
Dank je voor het vertellen.


Ingrid, ik las net:
God schreef twee boeken.
De bijbel en de natuur.

In het OT haal ik niet altijd God uit als een liefdevolle auteur, maar een kabbalist doet dat misschien wel.
Mijn blik is in deze waarschijnlijk verduisterd.

Maar in de natuur herken ik God bijna doorlopend.
Jouw dochtertje en jij dus ook. Koester dat moment en bedankt voor het delen.

PS ben jij de Ingrid van de boeken?
Ze zijn schitterend. Ik heb de kabbalist al uit en de geheime Newton voor de helft.


Wat fijn Ingrid, dat je deze onbevangen dag met je dochter hier hebt gedeeld met ons:)

@Ik ben zo benieuwd hoe jullie dit verschil ervaren in jullie dagelijkse leven, als je je laat leiden door wat zich voordoet, of als je met plannen en doelen en takenlijsten werkt.
Hoi Ingrid, dank je voor je verhaal. Persoonlijk houd ik ook niet van plannen. Het prettigst vind ik het om te kijken wat zich voordoet.
Maar helaas kan dat niet altijd.


Annette, die uitspraak dat God twee boeken schreef, heb je die uit De Kabbalist?
Hij is oorspronkeljk van de middeleeuwse filosoof Johannes Scottus Eriugena.
Hij is door Rome in de ban gedaan vanwege een andere uitspraak: 'De waarheid heeft geen autoriteit van node'.


Ja, Bram. Het stond in de Kabbalist en vond het heel mooi.
Helaas is met de bijbel geknoeid, maar met de natuur is gelukkig nooit klakkeloos te knoeien, want of hij hersteld of hij slaat terug.
Eergisteravond laat wilde ik mijn tuindeur dichtdoen. Op de mat in de schuur waren twee hele grote naaktslakken aan het vrijen, zij hadden geen kerkelijke grenzen.
Maar hier stelde ik een grens. Ik heb ze buiten de deur gezet. In de ban gedaan, zeg maar. Er kan bij mij veel, maar niet op de mat.
Maar toen ik ze naar buiten bracht en goed bekeek zag ik wel hun schoonheid. Mooie kleuren en figuren.
Ik heb me toch maar even verontschuldigd voor ik ze in het plantsoentje zette en ze een prettige voortzetting gewenst.

En wat jij schrijft over de waarheid is ook heel erg waar.


Annette, Je maakte mij nieuwsgierig naar wat je las in de Kabbalist over dat God twee boeken schreef. Zelf kan ik mij dit niet meer herinneren. ( Het is ook al weer 4 jaar geleden dat ik het las.) Mag ik je vragen.....zou je kunnen vertellen waar het staat? Misschien weet je het nog omdat je het net uit hebt.

Weet nog wel dat het boek mij destijds zeer heeft geraakt. Ik allerlei verbanden voelde waar ik niet direct woorden aan kon geven. Ga het vast nog een keer lezen.

Alvast bedankt.


Carla, in mijn boek over de katharen staat een stukje over Johannes Scotus Eriugena. De opvatting dat God twee boeken schreef, de bijbel en de natuur, is van hem en komt in de kabbalistische geschriften naar mijn weten niet voor, behalve dan natuurlijk nu in het boek van Geert Kimpen.
Hier mijn stukje:

Johannes Scotus Eriugena
De onmiskenbaar grootste filosoof van de Karolingische Renaissance is Johannes Scotus Eriugena. Hij is tussen 810 en 815 in Ierland geboren. Ook hij vertrok naar het vasteland en hij werd door Karel de Kale aan de paleisschool van Querzy aangesteld.
Johannes vertaalde verschillende Griekse boeken in het Latijn. Zijn eigen boeken zijn de belangrijkste wijsgerige geschriften van de vroege Middeleeuwen. Hij beschouwde niet alleen de bijbel, maar ook ‘het boek van de natuur’ als een openbaring van God. Evenals in de bijbel ligt in de natuur de waarheid in symbolen opgeslagen, schreef hij. De rede - let wel, niet de kerk - heeft als taak er de ware betekenis van te ontvouwen. Bij de interpretatie van bijbel en natuur gaat de rede naar eigen inzicht te werk, aldus Johannes, onafhankelijk van alle voorafgaande verklaarders:
"Want de rede werkt door eigen kracht en heeft geen versterking door menselijk gezag van node."

Daarmee keerde hij zich nadrukkelijk tegen Augustinus, die eerder had gezegd:
"Niets dient te worden aanvaard dan de autoriteit van de schrift, want de autoriteit daarvan is groter dan alle krachten van de menselijke geest.

De namen die aan God worden toegekend, dus ook die van Vader, Zoon en Heilige Geest, hebben volgens Johannes slechts symbolische betekenis. Maar hij gaat nog verder. Ook alle concrete dingen in het boek van de natuur zijn symbolen die verwijzen naar God. Alle bevestigende kennis, die dus de namen voor letterlijk neemt, is niet de ware Godskennis, want God kan nooit samenvallen met wat je over Hem kunt zeggen.
De denkbeelden van Johannes Scotus Eriugena werden door zijn tijdgenoten met verbazing en bewondering ontvangen, hoewel niet altijd begrepen.
In 1210, dus ruim drie eeuwen na zijn dood, en één jaar na het begin van de kruistocht tegen de katharen, werd zijn leer door de rooms-katholieke kerk alsnog veroordeeld, onder andere vanwege die opvatting over de natuur. In 1225, toen de bloedige strijd tegen de katharen in volle gang was, werd de verbranding van zijn boeken bevolen door paus Honorius III. Ook daarin zien we dat de kruistocht tegen de katharen niet alleen staat, maar onderdeel is van een heel West-Europa omspannende strijd van de rooms-katholieke kerk om de macht over de geest van Europa.
Er zijn, ondanks het bevel tot verbranding, nog enkele manuscripten van het werk van Johannes Scotus Eriugena overgebleven.

En ja, Annette, ik ben ook heel benieuwd wat Geert Kimpen daarover zegt.


Bram en Carla. Calra het is niet zo vreemd dat je de passage niet kunt herinneren. Het staat er niet in, :-)
Het staat in de geheime Newton blz 162

God heeft twee grote boeken geschreven, de bijbelen de natuur.
Twee boeken die buitengewoon helder de wetten van het leven onthulden, mits ze goed werden gelezen.

Ik vind de geheime Newton nog mooier en interessante dan de Kabbalist.

Sorry Bram dat ik zei dat het in de Kabbalist stond, ik ben even gaan nakijken.

Nog een paar bladzijden en dan heb ik de geheime newton ook uit.
Ik heb veel plaatsen onderstreept die ik nader wil bekijken.


Bram, ik ben blij dat ik in deze tijd leef.
Ik vind de bijbel wel mooi soms maar soms ook niet.
De natuur is eigenlijk, zelfs in haar verwoestende vorm mooi.
Ik ging wel eens met mijn pa mee op zijn bunkerbootje. Het was windkracht 9 á 10, en wilden de haven in.
Ineens kwam er zo'n hoge golf en die sloeg zo, in één klap de toch echt wel dikke ruit van de stuurhut stuk.
Dat leert je wel ontzag hebben.

Ik zocht vroegen ook wel kruiden en werkte veel met kruiden, hield er eigen gedachten op na en zou waarschijnlij op de brandstapel geïndigd zijn.
Velen van jullie ook denk ik. Ook vrije denkers.


Bram.Nog bedankt over je stukje over Johannes , ik zal het uitprinten en bij het boek doen.

Wat ik uit zijn boek haal, is dat de heilige geest een slechte vertaling is.
In de oorspronkelijke tekst staat Ruach, een Hebreeuws vrouwelijk naamwoord.
Met Ruach wordt de vrouwelijke geest van God bedoeld, de Shekina.
Kabbalisten schrijven dat op het moment dat een man zijn rouw bevrucht. ook God de Shekina bevrucht.
Uit de aardse bevruchting komt het lichaam voort en uit de goddelijke bevruchting de ziel.


Toevallig dat dit lijntje met een vrucht begon. Een pruim!!


Rouw moet vrouw zijn.


Bram #35498....Ik had hetgeen je schrijft al terug gelezen in je boek. Fijn dat je het in het kader van waar het hier even over gaat nog eens plaatst.

Zelf kon ik wat Annette schreef over de twee boeken van God ( Bijbel en natuur ) niet plaatsen in het Kabbalistisch denken.
Vandaar ook mijn vraag Annette. Met dank voor het opzoeken en je reactie erop.

Geert Kimpen zegt er ook niet meer over dan de twee zinnen die hij Newton laat denken en zeggen in zijn boek.
Gezien de tijd waarin Newton leefde zou hij misschien wel weet hebben gehad van het denken van Johannes Scotus Erugena.
Hij heeft immers heel wat oude teksten bestudeerd.

Wat mij enorm boeit en raakt is niet direct de vraag naar het absolute waarheids gehalte van wat ik heb gelezen in de Kabbalist en de Geheime Newton maar de diepere laag en boodschap die ik erin proef.
Van eenzelfde diepgang vind ik als de zienswijze van jou Bram bij de uitleg die je geeft bij de Logions het Evangelie van Thomas.

Voor mij bevruchten zij elkaar en mij.

Zo wordt ook die Bijbel met zijn weerbarstige inhoud toch nog een mooi boek. Met een grote invloed op kerken, mensen......van toen en van vandaag. Mede dankzij alle denkers en doeners door de geschiedenis heen. Dankbaar sta ik in die lange stoet en soms op de schouder van één van hen.


Ja, leuk om de reacties te lezen. Bedankt allemaal! Bram wat fijn dat daar een logion over gaat (36) Het verduidelijkt meteen de ervaringen die ik opdeed na deze vredige dag (innerlijke intentie) en dat als je niet elke dag opnieuw bereid bent de vensters van je ziel open te zetten, je een soort vooringenomenheid krijgt. Ik voel dat deze wel afgestraft werd. In de haast en onrust vergeet ik dat meestal. Dit is een mooie stimulans om 's ochtends tijd in te bouwen. Annette, ja ik ben die Ingrid van de boeken. Wat een rappe lezer ben jij..en gaaf dat ze zo goed ontvangen zijn.
Kastelein, bedankt voor je aanbod om kersen te plukken echter een plukbedevaart is niet zo'n goed idee voor mij momenteel.


@35502
Ruach is Hebreeuws en vrouwelijk. Onder de naam Wijsheid komt zij vaak voor in het Oude Testament. Ze is daar de vrouwelijke kant van Jahweh. In een Hebreeuwse tekst met de titel Wijsheid van Salomo van ongeveer 100 voor Christus wordt over haar verteld:
"In elke generatie neemt zij inwoning in zielen van mensen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten."

In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, werd Ruach vertaald met Pneuma. Pneuma is in het Grieks taalkundig neutraal. In het Latijn werd Pneuma weer vertaald in Spiritus. Spiritus is in het Latijn mannelijk.
Zo werd dus de vrouwelijke Ruach een mannelijke Heilige Geest.

De joodse vrouwelijke Wijsheid (=Ruach) was beschikbaar voor elk mens die zich voor haar open wilde stellen. Zij kon mensen 'begeesteren' en dat was haar werk.
Tijdens de eerste Pinsteren daalde de ondertussen mannelijke Heilige Spiritus neer op de mannelijke apostelen. De kerk van Rome claimt sedertdien voor haar mannellijke priesters via de apostolische erfopvolging het monopolie op de Heilige Geest. Alleen zij zijn 'geestelijk'.

In de gnostiek leeft Wijsheid (=Ruach) verder onder de Griekse naam Sophia. Sophia is vrouwelijk en dat is dus de meer correcte vertaling van Ruach. Zij is in de gnostiek de schenker van gnosis. Zij is ook de geestelijke moeder van Jezus; zij heeft Jezus begeesterd bij de doop in de Jordaan, zoals ze ook elk ander mens kan begeesteren. De stem uit de hemel die bij die doop zegt: 'Dit is mijn zoon' is dus niet 'de Vader', maar Ruach/Wijsheid/Sophia.
De gnostische Sophia maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

In de kerk heeft Maria de rol van Ruach/Wijsheid/Sophia als moeder van Jezus overgenomen.


Ik moet iets ergs vertellen. Ik heb alletwee de boeken uit!
O mensen wat moet ik nu weer een hoop naslagwerk gaan bekijken.

Ik zal ze vast snel nog een keer gaan lezen, zeker de geheime Newton.

Als ik een goed boek heb is het net een verslaving. Ik lees en lees en wil het einde weten en als het dan uit is vind ik het jammer. Alsof je afscheid neemt van een goede vriend.

Lieve Ingrid van de boeken, ik had je op Hyves opgezocht en je een berichtje gestuurd, maar waarschijnlijk zit je er net zo weinig op als ik:-)

Ik kon op het pakketje de plaatsnaam niet goed lezen.
Dus die zocht ik op via hyves, maar ondertussen had mijn man de doos in de open haard gedaan en aangestoken. Toen was ik dus je straat en nummer kwijt.
Ik had een kaartje voor je gekocht.

Via hyves kun je me antwoorden of gewoon via Bram, misschien mijn emailadres vragen.

Wonderlijk en jammer hoe de naam/titel
Ruach mannelijk is geworden.

Toen ik hier allemaal nog niks van wist zei ik wel eens tegen mijn man, ik geloof dat de heilige geest een vrouw is.
Een moeder, zeg maar, die haar kinders blijft leiden en wiens invloed nog nawerkt als ze het huis uitzijn.
Toch niet zo heel gek gedacht hë.:-)


ik denk dat Bram zich vergist heeft, want ik heb ineens een mailtje met het e-mail met adres van Anette..
Ik heb geen boeken om te sturen, en anders was het waarschijnlijk te duur, paketpost van zwitserland naar nederland kost wat.

Ingrid bedankt dat je die mooie ervaring met ons deelde, mijn kinderen wijzen mij ook vaak weer op de kleine wonderen om me heen, waar ik met mijn grote mensen ogen overheen kijk.
Vruchten, zijn voor mij het inbegrip van het goddelijke in de natuur, kijk nou naar een kersenboom, tijdens de seizoenen, die prachtige bloei in de lente, en daarna het hele complexe gebeuren van bestuiven met bijen en vlinders en daarna die heerlijke sappige vrucht, zomaar gratis vol gepropt met zon, en daarna die pit knalhard, die het potential van nog zo'n prachtige kersenboom bezit...
Als ik een kers eet, proef ik god.

Dus nu op zoek naar de boeken van geert kimpen, zijn ze moeilijk te lezen ?(dan weet ik of ik ze in het frans ,duits of nederlands moet kopen,frans vind ik altijd nog wel wat moeilijker om te lezen, duits vind ik eigenlijk geen prettige taal om te lezen en op zijn nederlands moet ik wachten tot in september)


@35505
Dank Carla, voor je vriendelijke woorden over mijn uitleg van het Thomas-evangelie.
Het mooie van deze tijd vind ik de grote verscheidenheid aan bronnen voor spirituele inspiratie die zomaar vrijelijk beschikbaar zijn.
De boeken van Geert Kimpen zijn werkelijk heel anders dan de mijne, maar dat is nu juist het leuke. Je kunt links om een boom of rechts om een boom heen lopen, maar in beide gevallen komt je achter de boom.
En er zijn natuurlijk nog veel meer fijne mensen en boeken. Neem bijvoorbeeld Hein Stufkens, een buitengewoon inspirerend mens, of de prachtige teksten van Kahlil Gibran die Nij hier regelmatig plaatst.
De rijkdom of armoe van een spirituele traditie wordt bepaald door de ruimte die ze biedt of wegneemt voor verscheidenheid. De verscheidenheid aan bronnen stelt je in staat om al onderzoekend te ontdekken wat er speciaal voor jou toe doet. Geraakt worden betekent meestal herkenning. En zo kun je een stukje van jezelf bij de één en weer een ander stukje van jezelf bij een ander ontdekken. Zo sprokkel je de gnosis van je ware zelf bij elkaar. En dat hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn; gelukkig niet.
Het is mooi dat er in deze tijd geen boekverbrandingen meer zijn, en natuurlijk bovenal dat Annette niet op de brandstapel hoeft.Hallo Ingrid,

Wat levert jouw gele pruimenboom weer mooie vruchten op, voor elk wat wils :-)
Zelf ben ik me op dit moment aan het verdiepen in de Mahabharata ..... het doet mij denken aan de Gnostiek.

Dank je.


Zó Trudy, de Mahabharata........daar staan bijna 900 keer zoveel verzen in als in het Thomas-Evangelie.:-))
En is 4 keer zo lang als de Bijbel.:-))
Aardig rukkie dus!

Haha, je begrijpt dat ik even ben gaan snuffelen naar wat jou bezig houdt.

Hopelijk brengt het je daar waar je naar uitkijkt. Misschien wil je er af en toe hier of elders op het forum iets over vertellen. Lijkt me boeiend om van je overeenkomsten te mogen horen die je ziet versus de Gnostiek.

Veel plezier met je verdieping.


Hahahahahaha ...... Carla :-)

Ik zal eerst eens een paar stapjes gaan maken, een soort van ontdekking.
Om vervolgens te ontdekken in hoeverre ik verder wil gaan met die ontdekkingstocht.

Ik hou je op de hoogte.

Dank je! :-)


#35527
Het is mooi dat er in deze tijd geen boekverbrandingen meer zijn, en natuurlijk bovenal dat Annette niet op de brandstapel hoeft.

Ik ben er ook blij om, Bram.
Ik heb tegen mijn familieleden gezegd dat ik wel gecremeerd wil worden, maar op voorwaarde dat ik dood ben.

Lies, de boeken zijn helemaal niet moeilijk om te lezen. Dat is juist zo fijn. Het is in een verhaal gegoten maar ook leerzaam. Absoluut niet saai.
Hoop dat je ze vindt en dat je er net zo van zal genieten als ik heb gedaan, en eigenlijk nog doe.
Mijn man gaat ze ook lezen.

Heb je de vele regen afgelopen tijd goed doorstaan? Het is nogal tekeer gegaan hoorde ik op het nieuws.
Is dan wel mooi leesweer!


bij ons viel het het wel mee, wel flink regen en onweer maar geen overstromingen.
dank je voor de vraag.Vandaag flink in de tuin gewerkt, door de vele regen was de aarde lekker los, kan je goed al dat onkruid eruit halen (zie je hoe belangrijk de regen is..;-P)

hoe is de zomer in nederland eigenlijk? Mooi weer?

De mahbarata ken ik helemaal niet, zal eens gaan googlen.


#35511
De stem uit de hemel die bij die doop zegt: 'Dit is mijn zoon' is dus niet 'de Vader', maar Ruach/Wijsheid/Sophia.
De gnostische Sophia maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Bram, ik leerde dat de stem van de vader was, die zei, dit is mijn zoon en dat daarna de heilige geest op hem kwam gelijk een duif.
Kan het dan niet allebei?
De stem van de vader en de geest van de moeder?
Ik bedoel, Jezus was toch heel bijzonder, het Al wilde er misschien voltallig bij zijn.


Beste Annette,
Wat mij beteft mag jij van Jezus vinden wat je maar wil, ook dat de stem die hij hoorde bij de doop in de Jordaan een samenspraak was van Moeder en Vader. En ik vind je overweging daarbij ook wel mooi: het Al wilde er voltallig bij zijn.
Niks mis mee.

Nu heb ik ook zo mijn eigen overtuigingen, maar daar ging het mij niet om in het stukje over Ruach/Wijsheid/Sophia. Ik probeerde heel in het kort een ontwikkeling te schetsen die in de teksten over Jezus naspeurbaar is. Het onderwerp daarbij is niet zozeer Ruach/Wijsheid/Sophia maar Jezus zelf.

Eerst was Jezus gewoon een mens, zoals in Markus, het oudste evangelie.
Dan wordt hij 'begeesterd' door Wijsheid, de vrouwelijke kant van Jahweh, geheel conform de joodse traditie, als een profeet.
Vervolgens wordt hij, met name in Johannes, vergoddelijkt. Daarbij behoort de vertelling dat hij reeds als god geboren is uit de maagd Maria.
De ontwikkeling in de vertellingen is dus: mens, begeesterd mens, god.
Tenslotte werd in 325 bij het concilie van Nicea bepaald dat hij zowel mens als god was, en als god één in wezen met de Vader. De plek van de Heilige Geest bleef daarbij een beetje vaag.

Dat Jezus een begeesterd mens zou zijn geweest, dus volledig mens, maar zoals we dat nu zouden zeggen 'geïnspireerd', is ook na Jezus dood nog eeuwenlang een bestaande opvatting over hem geweest. Deze opvatting heet 'adoptionisme'. Die werd tenslotte bij het concilie van Nicea als ketterij afgewezen en de aanhangers daarvan werden als ketters vervolgd.

Wat mij betreft was Jezus gewoon een geïnspireerd mens, zoals die er van alle tijden geweest zijn en er ook in de toekomst nog zullen zijn, zoals b.v., om maar eens iemand te noemen: Geert Kimpen.
Waar het mij dan om gaat is niet de goddelijkheid van Jezus, want dat past bij fundamentalisme (als Jezus God is, is alles wat hij zegt absoluut waar, en kun je je daar als kerk op beroepen), maar de inhoud van zijn boodschap. Wat had deze mens te vertellen? En is dat nog actueel voor deze tijd?
Welnu, die vragen probeer ik in mijn volgende boek te beantwoorden. Allereerst voor mijzelf, maar daarmee misschien ook ter inspiratie van anderen. Want wij mensen kunnen ook elkaar inspireren, dat is zeker geen goddelijk (ofwel kerkelijk) monopolie.


Hoi Bram,
Dat maagd gebeuren en goddelijke zoon enz heb ik al jaren geleden achter me gelaten.
Ik zie het lichaam als een voertuig hier op aarde. Ook dat van Jezus. Waar het ten slotte om gaat is iemands innerlijk(niet de darmen enzo, je begrijpt me,:-) ) En als ik zeg: Jezus was wel heel bijzonder, dan is dat zijn boodschap en zijn lef waarmee hij dat naar buiten bracht.
Ik denk dat hij altijd wel geweten heeft dat de Joodse leiders er niet blij mee zouden zijn.
Zijn boodschap is zo duidelijk en hij bracht toch een ommekeer in mentaliteit, wat helaas weer onderdrukt werd en wordt.
Maar daarom dacht ik dat de vader en moeder er beiden bij waren.

Ik weet niet of ik Geert Kimpen ermee zou vergelijken, want ik vind zijn boek prachtig maar verder ken ik hem ook niet.
Volgens mij kabbalistisch en ik heb niet zoveel met cijfers op. Ik kwam met wiskunde niet hoger dan een 3 of 4 :-) Ik denk toch meer gnostisch. Luister wat van binnen gezegd wordt. Misschien instinct, of is dat een instinker?

Ja, wat het goddelijke betreft is er al in de bijbel, misschien door vertalingen, al verschil.
Paulus noemde hem een mens uit een vrouw geboren.

Ik vind het heel fijn dat je de dingen uitlegt. Zo leer ik nog eens wat.

Het stukje over Ruach draai ik ook uit voor in het boek. Dan geef ik het opnieuw uit onder de naam moerman kimpen hihi


Annette,
Wat heeft die moerman hier nu mee te maken? Bedoel je die van het moerman-dieet?

En verder was het niet mijn bedoelng Geert Kimpen in de lucht te steken, maar Jezus uit de hemel te laten neerdalen als een gewoon mens, zoals jij, Geert Kimpen en ik en alle andere medemensen. Maar wel een gewoon mens met een bijzondere boodschap, en dan bedoel ik dus Jezus.


geert kimpen's boeken zijn inder geval niet verkrijgaar hier en niet op frans uitgegeven.

Of iets een bijzondere boodschap is of niet hangt misschien ook van de ontvanger af ,ik heb 15 jaar geleden de nevelen van Avalon gelezen en hoewel dat maar een roman is met naar ik vermoed weinig historische waarheids gehalte, heeft dat boek mij toenertijd erg geraakt en gesterkt in mijn vrouwzijn en mijn spiritualiteit.
Maakte ook iets wakker in mij , wat er al was.(en wat ik op dat moment erg nodig had)
En ik kan me voorstellen dat andere dit boek een veredelde bouquet-reeks vinden.

Wat ik las over geert kimpen op zijn eigen website heeft mij niet geraakt.Dus ga ik me daar niet verder in verdiepen.
Maar ik vind het mooi als anderen wel daardoor een weg naar zichzelf kunnen vinden.

trouwens inspiratie vind ik zo'n mooi woord,op zijn frans is inspiration ook inademing..

ademen, leven is inspiratie.
elke inademing inspireert.

dus geert en jezus en bram en anette en alle andere zijn geinspireert zolang we ademen.
de een niet meer als de andere.
de een schrijft betere boeken en de andere doet iets anders.
haha, Bram, ik bedoel Moerland, maar ik heb zolang met het moerman dieet gewerkt (samen met een huisarts hoor)dat ik even een babylonische spraakverwaaring had. Ik hoop dat jij het me vergeeft.

#35558
En verder was het niet mijn bedoelng Geert Kimpen in de lucht te steken, maar Jezus uit de hemel te laten neerdalen als een gewoon mens, zoals jij.

Hoezo ben ik een gewoon mens?? :-)

Lies, inderdaad, wat de één raakt, raakt de ander niet.
Lourdes vond ik schitterend, niet de symboliek, maar het devotie van de vele mensen. Heel bijzonder.

Ik zal nevelen van a
Maar ik hoor mensen die het afschuwelijk vinden.
Gelukkig iedereen vrij.

Ik vond de website ook niet bijzonder, maar wel handig om dingen op te zoeken die in de boeken staan.

Ik zal nevelen van avalon ook eens opzoeken, misschien vind ik het ook mooi.

Als je boeken in het nederlands of misschien zelfs frans wil hebben kun je ze bestellen bij Bol.com op internet. Dat doen vrienden van ons in frankrijk ook.


Mijn computer heeft kuren, nu staat mijn tekst door elkaar. Laat er maar een beetje kabbala op los, wie weet wat er uit komt.
:-)


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.