De Herberg

Instant Karma

    door Harry, 01/11/2010 09:54. #39411. 8 reacties, laatste


Een vrijwel onophoudelijke zelfreflectie.Een voortdurende fijnafstemming van het zelf.
Het aftasten,scannen en bijstellen van de eigen geestelijke hoedanigheid.Zelf evaluatie en regulatie.Is dat allemaal wel nodig?

De wereld begint bij hetzelf want:

Wie steelt wordt bestolen.
Wie liegt wordt belogen.
Wie het zwaard opheft zal door het zwaard vergaan.
Bij wie banden verbreekt zullen banden verbroken worden.
Wie een vriend zoekt zal een vriend moeten zijn.
Voor wie geheimen bewaard zullen dingen geheim worden gehouden.
Wie boosheid uitdraagt zal boosheid op het dak krijgen.
Harteloze mensen krijgen te maken met harteloze mensen.
Hij die in de steek laat wordt in de steek gelaten.
Een mens zonder respect wordt niet gerespecteerd.

Een blij gemoed wordt met een blij gemoed ontvangen.
Een mens die helpt wordt geholpen.
Iemand die aandacht geeft krijgt aandacht.
Wie een vriend is krijgt een vriend.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Instant karma bestaat.


Wat doen we dan met die zes miljoen joden uit de tweede wereldoorlog Harry? Ook instant karma?
En, om het maar eens dicht bij mijzelf te houden: mijn zus die haar twee kinderen verliest, ook instant karma?

Het raakt me dat uitgerekend jij zo'n bericht plaatst. Ik begrijp niet dat jij zo'n simplistische opvatting over 'instant karma' serieus kunt nemen. Zelfs de praktijk van het hele leven is daarmee in tegenspraak. Er wordt alleen ingebroken bij inbrekers? Het klopt ook gewoon feitelijk niet. Notoire hufters heben het reuze naar hun zin. Lieve mensen worden door ellende getroffen. En dat zou dan een antwoord zijn op hun eigen instelling in het leven?
Ik was werkelijk onder de indruk van je benaderig van het begrip vrijheid elders op het forum en had me voorgenomen om daar ook positief op te reageren.
Maar hier wil ik toch nadrukkelijk afstand van nemen.

Ik ga voor liefde. Liefde is om niet. Liefde is geen koopwaar.


#39411@Een blij gemoed wordt met een blij gemoed ontvangen.
Een mens die helpt wordt geholpen.
Iemand die aandacht geeft krijgt aandacht.
Wie een vriend is krijgt een vriend

goedemorgen Harry

Dit klopt misschien in zekere mate wel, toch werkelijk geven zie ik meer als geven om niet
daarnaast vind ik niets mis met ontvangen

@Wie steelt wordt bestolen.
Wie liegt wordt belogen etc

Om het even bij stelen te houden,
dat ik niet steel heeft niets te maken met dat ik niet bestolen wil worden.
Ik steel niet omdat ik niet wil stelen.

# 39411......Harry, je stelt een vraag en je lijkt er een antwoord op gevonden te hebben.
Welke je stevig neerzet.

Ik wil hier niet om welke waarheid dan ook gaan 'strijden'.
Maar vraag mij in goede gemoede af wat je er werkelijk mee wilt zeggen?


Bhagavad Gita

Gij hebt uitsluitend te maken met de handeling, nooit met de vruchten van de handeling; laat dus nimmer het verkrijgen van de vruchten van handeling uw beweegreden zijn. (I-47)

Door handelingen te verrichten zonder gehechtheid bereikt de mens het Allerhoogste. (II-19)

Janaka en anderen zijn door handeling zonder gehechtheid tot volmaaktheid gekomen. (II-20)

Zoals de onwetenden handelen uit gehechtheid aan handeling, O Bharata, zo hoort de wijze mens te handelen zonder gehechtheid. (II-25)

(Uit:
Bhagavad Gita, vertaling dra. C.Keus,
N. Kluwer, Deventer, 1971, 2de druk)


#39411
Goh! Harry ..... je laat me haast geloven dat ik een door en door slecht mens ben.


Er zijn altijd gebeurtenissen die ècht onverklaarbaar zijn.
En dat kunnen zowel bijzonder goede en gelukkige zijn als wel diep trieste.
Het zoeken naar een verklaring is hier volkomen zinloos.

Wat Harry beschrijft is dan ook niet een verklaring, volgens mij, maar eerder de constatering van een regelmaat die in het algemeen geldt, dat het gelijke, het gelijke herkent en aantrekt.
Zoals bijvoorbeeld een blij gemoed hetzelfde in de ander opwekt of aantrekt.

Ook Jezus zegt niet voor niets: 'wie goed doet, goed ontmoet'...

Dat sluit nog niet uit dat ook mensen, - die hoewel ze het goede doen - , niet door een ongeluk of ziekte, of iets dergelijks getroffen kunnen worden.
De Liefde werkt ook in zo'n geval, ook al hebben we er geen verklaring voor..
..en door de Liefde zal het geleden leed worden geheeld, ook al zien we er direct niet het resultaat van en zal verdriet mogelijk nog lang je metgezel zijn.


P.S. Trudy, ( #39419 )
..Ik geloof ook echt niet dat Harry jou dat wil laten geloven hoor...,
maar dat geloof je zelf ook niet volgens mij!
:)


Wie goed doet, goed ontmoet, zeg je Leo.
Een simpel vraagje: heb je al eens rondgekeken in de wereld?
Hoe pas je dat toe op die Nederlandse hulpverlener die in Afghanistan een organisatie wilde opzetten voor ouders met gehandicapte kinderen en die door de Taliban werd gekidnapt? Hoe pas je dat toe op die artsen van Artsen zonder grenzen die kortgeleden vermoord werden. Hoe pas je dat toe op die nonnen die in Afrika onder barre omstandigheden een ziekenhuisje en een schooltje runden, en werden verkracht en doodgeschoten door rebellen? Hoe ps je dat toe op mensen die doodgeschoten werden in Pakistan omdat ze scholen voor meisjes wilden opzetten? Allemaal 'wie goed doet goed ontmoet'? Ga je tegen de nabestaanden zeggen dat dit nu 'instant karma' is?

Ik vind het werkelijk verbijsterend dat dit forum steeds weer opnieuw gebruikt wordt voor het zogenaamd verklaren van alle gebeurtenissen die je overkomen als door jezelf veroorzaakt.
Ik vind het bijna een reden om opnieuw met dit forum te stoppen. Ik heb namelijk geen zin om de rol van waakhond tegen dit soort onbarmhartige onzin te blijven vervullen. Ik heb wel wat beters te doen. En ik heb ook geen zin om iets wat ik opgezet heb en waarvan ik de kosten draag te laten misbruiken voor de verspreiding van het soort liefdeloze opvattingen waar ik ten diepste van gruw.
Dit forum gaat over het Stappenplan voor spirituele groei. Het is goed om te weten waar dat over gaat, voor je mee gaat doen. Hier kun je een van de meest kenmerkende punten lezen.

Overgave aan de werkelijkheid
Wie een heel mens wil worden, en als heel mens wil samenvallen met de Bron, zal de werkelijkheid als geheel moeten omarmen, met alles erop en eraan, zonder enig voorbehoud.
Dat heet overgave. Overgave is onvoorwaardelijk.
Alleen die overgave zal de mens de diepst mogelijke levensvreugde kunnen brengen, en de indrukwekkende en niet meer uit te wissen ervaring van 'overvallen worden door liefde'. Als men die vreugde en die liefdeservaring wil, zal men ook het lijden erbij moeten nemen. Merkwaardig genoeg sluiten liefde en levensvreugde het lijden niet uit, maar juist in. Ze vormen met z'n drieën de diepte van de werkelijkheid.

Die overgave houdt ook in de bereidheid geraakt te worden door het leven in al zijn facetten. Die geraaktheid is een geroepen worden tot inzet van je talenten op je eigen creatieve wijze.
Maar, hoe vreemd dat misschien ook moge lijken, er is een ruim aanbod van zogenaamd spirituele wijsheden, in vele variaties, die juist gericht zijn op de pantsering tegen die geraaktheid. Ondanks de veelheid aan strategieën tot pantsering van de ziel is er toch wel enige orde in aan te brengen. Het zijn nagenoeg altijd theorieën over het lijden waarbij de lijdende mens zelf de oorzaak is van zijn lijden, bijvoorbeeld deze:
•Het lijden is een afrekening met het verleden; een straf op de zonde, karma uit een vorig leven.
•Het lijden komt voort uit negatief denken.
•Je hebt hier zelf voor gekozen in een voorgeboortelijk leven.
•Er is 'nog' lijden omdat je niet verlicht bent; verlichte meesters staan boven het lijden.
•Dat alles samengevat: 'Waarom heb je dit jezelf aangedaan?'

Het zal duidelijk zijn dat het forum over Stapstenen niet het juiste platform is voor het publiceren van opvattingen over de eigen schuld aan het lijden of voor het bereiken van een staat van verlichting waarin je boven het lijden staat.


Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.

Plaats zelf een nieuw bericht.