De Herberg

Hocus Pocus

    door Harry, 20/10/2011 11:39. #41764. 15 reacties, laatste


Ho' Oponopono. Is dat Hocus Pocus ?

Een verkenning.


Dr. Hew Len is een therapeut op Hawaii.Wat is er zo bijzonder aan deze dr. Hew Len? Deze arts is werkzaam geweest in
een psychiatrische kliniek op Hawaii.Deze kliniek had een gesloten afdeling die werd bevolkt door criminele psychiatrische patienten.
Deze mensen waren volslagen onbetrouwbaar.De staf van deze kliniek zat met de handen in het haar. Er was angst.Ze durfden nauwelijks de afdeling op.Als ze dat al durfden deden ze dat schuifelend met hun rug tegen de muur.Geen doen natuurlijk.

Dr.Hew Len was als psychiater verbonden aan deze kliniek.Hoe staat deze arts in het leven? Hij gaat uit van een volle 100%
verantwoordelijkheid.Verantwoordelijkheid voor de eigen persoon, maar daarmee ook verantwoordelijkheid voor de invloedsfeer
van de eigen persoon.Hij gaat er daarbij van uit dat de eigen persoon, dwz., lichaam, geest, creatuur, mens, géén eilandje is maar verbonden is met anderen, op een manier die zich misschien het beste laat omschrijven als een onzichtbaar energieveld, waar eigenlijk nauwelijks een vinger op valt te leggen anders dan het te kenmerken als een gedachtenlichaam.

(NB, Er zijn veel wetenschappers,Natuurkundigen,Biologen,Medici en Filosofen en Theologen, die zich met deze materie bezighouden en als hun gemeenschappelijke kennis al bij machte is hieromtrent een tipje van de sluier op te lichten, is het nog maar de vraag of het geheel zich in de goede richting beweegt.)

Maar goed..Deze Dr. Len verdiepte zich zorgvuldig in de dossiers van zijn patienten.Dit zonder ze persoonlijk te spreken.Hij bestudeerde de dossiers, realiseerde zich zijn volle 100% verantwoordelijkheid en kon uiteindelijk niet veel meer doen dan:

ZICH ZELF GENEZEN.

Hij legde zijn eigen pijnpunten langs die van zijn patienten, zich realiserend dat hij,tezamen met zijn patienten
deel uit maakte van het grote geheel.Bij ieder pijnpunt van zichzelf sprak hij de volgende sleutelwoorden uit:

Het spijt me
Vergeef me
Dank je
Ik hou van je.

Met het uitspreken van deze woorden , als een soort mantra,kreeg hij invloed op de werking van zijn eigen onderbewustzijn.
Hij zag deze woorden niet als een affirmatie maar meer als een sleutel tot zijn onderbewustzijn.Langs wonderlijke wegen genas hij zichzelf op zijn eigen pijnpunten.Maar langs nog veel wonderlijker wegen genas hij ook langzaam maar zeker de patienten die hij onder zijn hoede had en waarvan hij de dossiers bestudeerde.!

Dit op een zodanige wijze dat via het uit de ketens halen van patienten, het wegvallen van de noodzaak van medicatie en het ontslaan van patienten, de gehele afdeling kon worden gesloten!

Bij dit alles heb ik wel mijn reserve's.Ik bekijk alles van een afstandje.Want als dit wonder al waar is, zou het dan universeel toepasbaar zijn? Of is het een gave die alleen is gegeven aan dr.Hew Len?

Hoe het ook zij, ik ben wars van principe's zoals ten toon gespreid in bijv. The Secret of The Law of Attraction zoals dat een aantal
jaren geleden een hype was.Deze principe's vind ik erg gericht op nemen ipv.geven.Dit geven vind ik toch wel weer terug in het principe van Ho' Oponopono.Want is er een mooiere gift dan jezelf én anderen genezen?

Wat dat betreft geef ik het voordeel van de twijfel. Maar het blijft Hocus Pocus.


Hieronder een tweetal fragmentjes.

Het eerste is van dr. Joe Vitale, die het principe voor een publiek uit de doeken doet.
Het tweede is een deel van een interview met dr. Len zelf.

www.youtube.com/watch?v=Auuw0KJ5nF4

www.youtube.com/watch?v=OL972JihAmgIk vind dit een mooi verhaal Harry.
Ik denk ook dat er wonderlijke dingen kunnen gebeuren als we door ons oordeel heen kunnen kijken en de mens willen blijven zien en zo de mens zien die je zelf bent met de pijnpunten zoals ook die ander.
Ik geloof in het helende van (mede)menselijkheid.Ja Nij, Het helende van medemenselijkheid
is een mooie samenvatting van dit principe.

Het zelf en daarmee anderen genezen van toegebrachte schade.

Toegebrachte schade ?

Door wie? Door wat? Zelf toegebrachte schade ? Door anderen toegebrachte schade ? Wat is eigenlijk schade?

Welke invloed gooit zand in het goliede raderwerkje?

Tegenover het helende van medemenselijkheid staat helaas het destructieve van medemenselijkheid.

En zo pompt die hele cyclus al sinds de eeuwigheid heen en weer....Persoonlijk denk ik dat het destructieve van medemenselijkheid zijn wortels vindt in het zelfdestructieve.

Zoals er de mogelijkheid is tot zelfheling en daarmee heling van anderen, is er ook de mogelijkheid tot zelfdestructie en daarmee destructie van anderen.

Wat is dan weer de wortel van zelfdestructie? Naar mijn idee een onderliggende laag van ontoereikendheid.Beste Harry, ik was bezig met een ervaring te melden, als reactie op # 41767.
Deze mede n.a.v. de vraag: " Wat is schade."

Het werd een te lang verhaal en ook vond ik het bij nader inzien niet gepast om hetgeen gisteravond in een telefoongesprek met de brokkene gebeurde, aan de(ze) wereld prijs te geven.

Nu lees ik je poging de wortel van zelfdestructie bloot te leggen.

Met hetgeen ik gisteravond mocht horen van een vrouw, nu 65 jaar, die volkomen de vernieling in is geholpen door o.a. meerdere incestervaringen, ik zeg o.a., want de honden lusten geen brood van haar levensverhaal, kom ik aan de vragen: " Wat is eigenlijk schade, wat is de wortel van zelfdestructie of welke mate van ontoereikendheid is er wel of niet, helemaal niet toe.

Ik zie overigens geen enkele destructieviteit in medemenselijkheid.

Een hart wat zich opent, bij haar door haar verhaal te durven/kunnen vertellen, bij mij om het te mogen horen, te ontvangen.......medemenselijkheid in optima forma, m.i.

Helend, zegenend voor beiden.

De vruchten ervan zijn er nog niet, nog lang niet, maar het zaad is gezaaid.


Harry@Toegebrachte schade ?
Door wie? Door wat? Zelf toegebrachte schade ? Door anderen toegebrachte schade ? Wat is eigenlijk schade?

Toegebrachte schade door mezelf en de ander door onbewustheid en onbewust handelen, (nog) niet beter weten.
Leven uit handen geven, gesloten hart, afgesneden zijn van de bron.
Deze schade kan m.i. een uitnodiging zijn te veranderen, bewust te worden en te handelen vanuit bewustzijn.

@Tegenover het helende van medemenselijkheid staat helaas het destructieve van medemenselijkheid.

Ja dat staat er tegenover.
Vanuit bewustzijn kan ik kiezen voor het constructieve.
Ik kan kiezen voor zelfonderzoek en zelfkennis.

@Wat is dan weer de wortel van zelfdestructie? Naar mijn idee een onderliggende laag van ontoereikendheid.

Naar mijn idee ook onwetendheid. Niet in contact staan met de wortel:
ben ik goed zoals ik ben
met onderliggende gevoelens van minderwaardigheid en zelfhaat en angst voor leegte.
Vanuit onwetendheid deze pijn niet willen voelen en vaardig worden in projectie, om even verlost te zijn.
Zo blijven m.i. oorlogen bestaan.

Ik denk dat iedere vorm van schade is terug te voeren op het geheugen.Het geheugen is een opéénstapeling van ervaringen.Wanneer een mens géén geheugen zou hebben dan is er mi.ook geen schade mogelijk.

De geest is een gedachtenlichaam.De geest kan geen onderscheidt maken tussen heden en verleden.Tijd bestaat niet in termen van geest.

De geest put uit het verleden traumatische ervaringen, overstijgt met groot gemak iedere vorm van tijd, en maakt gebeurtenissen uit een menselijk verleden NU tastbaar. Allerlei excessen zijn daarvan het gevolg.


De wortel van zelfdestructie?
Als je gelooft, let wel: gelooft, dat je ontoereikend bent, dan zal dat geloof niet alleen leiden tot zelfdestructie, maar ook tot haat jegens je medemens, dus ook destructie van je medemens.
Als je gelooft, let wel: gelooft, dat je ontoereikend bent, dan heb je ook geen keus. Dan heb je bij voorbaat jezelf en je medemens onmachtig gemaakt.Ja Bram, ik ben helemaaal niet Bijbelvast, maar mijn favoriete tekst daaruit is:


U geschiede naar uw geloof.


Mooi en m.i. helder # 41772.

Van geloven in.....blijven wonen in.....wat daaraan ook ten grondslag ligt, ( voelt immers, ondanks angst, ook veilig !) mogen/kunnen gaan naar het ontdekken van dat je zelf keuzes mag maken.

Die ruimte, daar gaat het m.i. om.

Die ruimte ontdekken, kan de adem geven om opgelopen schade te 'herstellen'.

En wat, Harry, als je elk geloof naast je neer legt?
Blijf jij ook dan toch nog geloven in de slechtheid van de mens?


Je kunt zelfdestructief worden omdat anderen vertellen dat je niet deugt en je dat gelooft.
En je kunt anderen uit die valkuil redden door naar ze te luisteren en ze door dat luisteren te laten ervaren dat ze goed genoeg zijn. Misschien niet volmaakt, maar wel goed genoeg.
Dank Carla voor je passende voorbeeld. Zo liefdevol en niet-oordelend luisteren schept ruimte uit de beknelling van de schuld (want incest-schlachtoffers voelen zich bijna altijd zelf schuldig, dat is nog het ergste.)


#41772@Als je gelooft, let wel: gelooft, dat je ontoereikend bent, dan heb je ook geen keus. Dan heb je bij voorbaat jezelf en je medemens onmachtig gemaakt.

Met een beetje moeite Bram ga ik hierin mee.
Ik zie het ware ervan.
Zonder me met ontoereikendheid te identificeren: ik ben geen ontoereikendheid, toch ik kan wel ontoereikendheid zien.
Ik meen dat er een menselijke ontoereikendheid bestaat dat verwant is met machteloosheid.
Dit erkennen laat m.i. de pijn ervan los en maakt aanvaarding plaats.


#41771@De geest put uit het verleden traumatische ervaringen, overstijgt met groot gemak iedere vorm van tijd, en maakt gebeurtenissen uit een menselijk verleden NU tastbaar. Allerlei excessen zijn daarvan het gevolg.

Ik denk dat dit waar is Harry.
Er is veel liefde nodig om begrip te hebben voor deze excessen.
Dit kan m.i. door inzicht en begrip te hebben voor eigen excessen.Carla, met geduld luisteren naar iemand en de ander op die wijze terzijde staan geeft en gevoel van betekenis aan het zelf.Het gevoel van betekenis geeft ook weer een bepaalde mate van voldoening aan hetzelf.

De voldoening maar ook de herkenning van de problematiek van de ander roept een gevoel van verbondenheid op.

Dat gevoel van verbondenheid geneest weer de eigen pijn. Tenminste zoals ik dat beleef.

Bram ik geloof niet eenzijdig in de slechtheid van de mens en niet eenzijdig in de goedheid van de mens.Het zijn complexe structuren die mensen.

In mijn beleving is geloof een conglomeraat van veelal gefixeerde ideeen ergens over.Nogal eens een houvast voor mensen in de chaos.

Geloof beklijft vaak hardnekkig aan mensen.Soms moet het worden losgebikt of losgeweekt omdat het een een hardnekkig gedachtenpatroon vormt.

Niet in de laatste plaats bij mijzelf.

Nij, volgens mij begint allemaal bij het zelf.
Het zou een autonome zelf invulbare en bestuurbare unit moeten zijn.

Dingen niet aan mijzelf kunnen veranderen geeft een gevoel van machteloosheid idd.
Dag Harry,

Dank voor je reactie. Je geeft een zekere kijk op wat met geduldig luisteren gebeurt, kan gebeuren.

Mag ik je vragen wat je bedoeld met ' het zelf ' in deze context?

Dat mensen verbondenheid kunnen voelen, in de zin wanneer zij ontdekken niet alleen te zijn/staan met hun ervaringen, onderschrijf ik. Ik hoorde dat gisteravond nog uit de mond van een jonge vrouw.

Dat dit de eigen pijn kan genezen, daarbij heb ik mijn twijfel. Dat zal de persoon in kwestie toch echt zelf moeten doen. ( soms met een periode van hulp ) Dat het wat zachter kan worden, dragelijker misschien, dat is m.i. inherent aan de herkenning.

Ik ben het volkomen met je eens dat waar we het hier over hebben, betekenis geeft aan mijn leven. Voldoening ervaar ik daar niet bij. Wel dankbaar en soms verbazing dat het me weer overkomt dat mensen zo open/kwetsbaar durven zijn.

Ik hoef mij daarbij niet te herkennen in de problematiek.
Incest, een kind wat uit huis geplaatst moet worden, identiteitscrisis omdat relaties alsmaar stuk lopen.......stel je voor zeg, dat ik daar allemaal herkenning in zou vinden.;-)

De voldoening, waar je over spreekt, komt wellicht wanneer degene die zijn/haar hart open stelde, weer vrij op eigen benen/krachten verder kan met haar/zijn leven.
De ware aard, dat wat je van nature bent, weer zichtbaar,voelbaar is.

Kleine wondertjes zijn het in mijn ogen als dat gebeurt.
Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.