De Herberg

David Bohm

    door Harry, 09/11/2011 12:30. #41850. 9 reacties, laatsteEr was een geleerde, helaas in 1992 overleden,die ik erg hoog heb zitten.David Bohm was zijn naam.
Gelukkig leeft zijn gedachtengoed nog steeds voort.Er is iets vreemds met het voortleven van gedachtengoed van
mensen die er niet meer zijn: Het bloeit op.

Net als in de muziek.Wanneer een artiest is overleden vindt er plotseling een run plaats op diens discografie.
Misschien heeft dat iets te maken met het wegvallen van vermeende ego-motieven, waardoor het gedachtengoed
opeens veel zuiverder wordt.Zo worden veel grote geesten ineens postuum geeerd.In plaats van tijdens hun leven.

Het klinkt misschien een beetje ijdel maar ik voel me erg geestelijk verwant met hem.Zij het op een veel lager niveau.
Maar dat is niet erg.Zo moet het ook zijn.Één van zijn uitspraken luidt dan ook: Het Hogere leidt het Lagere en het
Lagere voedt weer het Hogere.

Dat is heel wat anders dan bijvoorbeeld zoals Plato in het leven stond.Hij meende de wijsheid en de waarheid in pacht te hebben.
Kort door de bocht samengevat: Luister naar en aanvaard hetgeen ik te zeggen heb.Niet luisteren en aanvaarden? Dan mag je niet meer mee spelen.

David Bohm ging uit van een verborgen samenhang tussen alle dingen in de kosmos.Hetgeen hij impliciete orde noemde.

Volgens hem is er dus correlatie tussen energieen op sub-atomair niveau.Om een simpele voorstelling van zaken te geven:
Wanneer er ergens in de kosmos een schakelaartje wordt omgezet, wordt er ogenblikkelijk elders in de kosmos óók een
schakelaartje omgezet of misschien wel een corresponderende reeks schakelaartjes.Anders gezegd wanneer ergens zich iets voordoet,gebeurt er ergens anders ook wat, dat daar mee samenhangt.Hij noemde dit fenomeen het Kwantumpotentiaal.

Ter illustratie van de impliciete (verborgen) orde het volgende.

Een bakje met daarin twee stalen cilinders.De tussenruimte tussen de cilinders wordt gevuld met glycerine, een zéér samenhangende vloeistof.Er wordt nu een druppel inkt in de glycerine gedaan.Één van de stalen cilinders wordt nu langzaam een richtig op gedraaid waardoor de druppel inkt zich uitrekt en langzaam een draad wordt.Wanneer de cilinder alsmaar door wordt gedraaid
is zelfs de draad niet meer zichtbaar.Maar hij is er wel! De inkt is nu impliciet aanwezig en bevindt zich in een ogenschijnlijke staat van wanorde.Wanneer nu echter de cilinder in tegengestelde richting wordt gedraaid onstaat weer langzaam de oorpronkelijke druppel
inkt.

Dit is dus een hele andere visie op de kwantumtheorie zoals die in het begin door Niels Bohr en Werner Heisenberg werd uitgewerkt.
Bohr en Heisenberg gingen er van uit dat energie ongestructeerd is zolang je er geen aandacht aan besteed.David Bohm zegt dus
dat die structuur er wel degelijk is en alleen maar,gestructureerd en wel, jouw kant op buigt zodra je er aandacht aan besteed.

Een andere, mij tot verbeelding sprekende, uitspraak van David Bohm is:

Wij hebben ons tot dusver nog niet veel bezig gehouden met gedachten als proces.Wij hebben ons wel al veel ingelaten
met gedachten.Maar dan meer met de inhoud daarvan.Niet als proces.

Tot slot kan ik David Bohm ook erg waarderen voor zijn inzet om te komen tot integratie van Oosterse en Westerse levensbeschouwingen en wijsheden.Getuige zijn lange reeks gesprekken met Jiddu Krishnamurti.Zij beschouwden elkaar
wederzijds als goede vrienden.


@Het klinkt misschien een beetje ijdel maar ik voel me erg geestelijk verwant met hem.Zij het op een veel lager niveau.
Maar dat is niet erg.Zo moet het ook zijn.Één van zijn uitspraken luidt dan ook: Het Hogere leidt het Lagere en het
Lagere voedt weer het Hogere.

Ik vind het heel mooi Harry wat je hier schrijft, je verwantschap met David Bohm en het hogere dat het lagere leidt en andersom.

Ik heb ooit een gesprek gelezen van David Bohm met K en vond het heel boeiendJa Nij, Bohm werd dan ook door zijn collega's omschreven als een zeer toegankelijk en aimabel mens.Hij was nooit
te beroerd om kennis te delen en van anderen wat te leren.

Bohm was de mening toegedaan dat er niets functieloos-zonder betekenis-is.
Dat alles,zij het vaak op subtiele wijze,een samenhang heeft.

Ik denk dat je met zo'n mindset heel gemakkelijk heel wat tegenstellingen-
en dat zijn er nogal wat in onze wereld-
overbrugt....Moet er wel bij zeggen dat het mij persoonlijk nogal eens moeite kost.
Het overbruggen van tegenstellingen wel te verstaan.

Maar al doende leert men...

Eén stap vooruit en dan weer snel twee stappen achteruit.


@Dat alles,zij het vaak op subtiele wijze,een samenhang heeft.

hoi Harry

Tja..als er een zien is van tegenstellingen en aan het oordeel voorbij ontvouwt zich m.i. een samenhang.

@Ik denk dat je met zo'n mindset heel gemakkelijk heel wat tegenstellingen-
en dat zijn er nogal wat in onze wereld-
overbrugt

Enkel de mindset kan denk ik tegenstellingen niet echt overbruggen. Ik denk dat bij overbruggingen de intelligentie van het hart hierbij ook een flinke duit in het zakje doet.Soms denk ik dat juist en cluster van gedachten bepaalde emotie's genereert.

En dan denk ik ook soms dat de door gedachten voortgebrachte emoties het hart openen of juist sluiten.

Hoe zie jij dat?


maar ook omgekeerd denk ik emoties generen ook juiste bepaalde gedachtengangen..
door de angst krijgen we paranoide gedachten, door het verdriet krijgen we negatieve gedachten.

Mijn grote held uit de jaren 87- 91, mijn leraar verpleegkunde, met naam Harry!!, was overtuigd van het holisme en had die basis voor het onderwijs.
Hij vond echter heel belangrijk altijd de wisselwerking te zien; niet alleen b.v. lichaam beinvloed geest, maar ook andersom..
en hierdus ook gedachten creeren emoties en emoties creeren gedachten..

een nooit eindigende cirkel..

wel heel mooi wat die Böhm allemaal vertelt, ik begrijp het niet met mijn hoofd wel met mijn hart ;-)


#411855@En dan denk ik ook soms dat de door gedachten voortgebrachte emoties het hart openen of juist sluiten.

Hoe zie jij dat?

Dat zou zomaar kunnen Harry.
Dat zou heel goed kunnen.

Ik vraag me nu af of impulsief handelen handelen vanuit het hart is zonder dat er een doel aanvast zit?
Doen in het ongewisse, zoiets?#41856@wel heel mooi wat die Böhm allemaal vertelt, ik begrijp het niet met mijn hoofd wel met mijn hart ;-)

Ik herken hier wat je zegt Lies

#41850@David Bohm ging uit van een verborgen samenhang tussen alle dingen in de kosmos.Hetgeen hij impliciete orde noemde.

Hiervan uitgaande klopt alles in het universum. Ook de tegenstellingen tussen goed en kwaad vallen weg: orde van een andere orde..


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.