Vragen?

sefer jetsiera

    door annette, 25/01/2009 18:07. #31299. 44 reacties, laatste

Hallo Bram. Men zegt dat het boek Sefer Jetsiera, door de aartsvader Avraham geschreven is.
Er zijn echter nogal wat geleerden die betwijfelen of Abraham echt geleefd heeft. Waar komt dat boek dan vandaan?
groetjes Annet


De oudste teksen over de Kabbalah dateren uit de dertiende eeuw. Ze werden geschreven in Toulouse tijdens de bloeitijd van het katharisme.
Over de eerdere oorsprong van die teksten, als die oorspong al eerder zou zijn, is niets met zekerheid bekend.
Het zou wel merkwaardig zijn als Abraham die teksten geschreven had want in deze tekst wordt aan de Hebreeuwse letters een symbolische betekenis gegeven.
Het Hebreeuwse alfabet bestond namelijk nog niet in de veronderstelde tijd dat Abraham leefde.


Ja, want ze hadden het over het hebreeuwse alfabet. Ik begreep er niets van.
Was gisteren met een groepje mensen uit en we hadden hele fijne gesprekken. Daar was een lieve vrouw die heks is. Nieuwe, oude religie. Zij stuurde me het verhaal van Lilith. Ik wist daar wel wat van maar had me er nooit in verdiept.
Toen ging ik op internet kijken en daar zijn dus hele verhandelingen over kabbalah.
Daardoor zou de schepping zijn ontstaan en Abraham wist hier allesvan, later mozes en daarna jozef, maar die heeft het nooit doorgegeven. In die tijd ging het wel allemaal mondeling en later dus met het alfabet. Heel mystiek en onbegrijpelijk voor mij n ieder geval.


Voordat er teksten op schrift werden gesteld waren er duizenden jaren van mondelinge overlevering.

Aan alles wat ooit op schrift werd gesteld gaan milennia van mondelinge overlevering vooraf.
Die oeroude overlevering was vaak betrouwbaarder dan de op schrift gestelde teksten, waarin vaak dingen die niet volledig begrepenn waren, in de loop der tijd veranderd werden.
Maar de essentie ervan is toch nog goed bewaard gebleven..
en is oneindig veel ouder dan de dertiende eeuw.
Zij is tijdloos en leeft nog steeds.

Zij leeft ook voort in het evangelie van Thomas, ook al is dit vele eeuwen later tot stand gekomen.
De Eeuwige Wijsheid van het Leven kent geen tijdstip én geen einde.Annette, het is heel interessant om je hierin te verdiepen.
Het valt ook allemaal niet zo snel te begrijpen.

De Thora was eerst mondeling overgeleverd, werd later gedeeltelijk opgeschreven.
De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn de materialen waarmee God alles schiep.
Iedere letter vertegenwoordigt een bepaalde getalwaarde, een woord heeft dus ook een getalwaarde.
Als een bepaald woord een bepaalde getalswaarde heeft, en een ander woord dezelfde getalwaarde dan zijn de woorden inwisselbaar ook al hebben ze een andere betekenis.
Door op deze manier te goochelen met woorden en betekenissen ontstaan er verschillende uitleg mogelijkheden van de Thora.
De aartsvaders zijn niet alleen de personen uit de verhalen, ze staan ook symbool voor bepaalde eigenschappen.
Abraham staat voor gastvrijheid, Hij huisvestte God.
Wie met God aan tafel zit, krijgt van God geheime informatie.
De sefer jetsiera is mogelijk door meerdere mensen geschreven maar hun naam is niet van belang, het gaat om de inzichten.
Dit kan een reden zijn dat het aan Abraham is gerelateerd.


Prachtig Linda, dat heb ik in #31313 ook trachten duidelijk te maken.

De letters van het Hebreeuse alfabet zijn inderdaad de fasen, die een mens in zijn ontwikkeling kan doorlopen.
Ze worden ook in beeld heel mooi beschreven in de afbeeldingen van de Tarot kaarten, waarvan in de hoofdreeks (Arkana, van 22 kaarten) iedere kaart een letter van het Hebreeuwse alfabet voorsteld.
Een prachtige vorm van symboliek kunnen we daarin vinden.

Wat zeg je dat mooi Linda:
'Wie met God aan tafel zit, krijgt van God geheime informatie.'
:)


Een collega van mij gaf een tijdje terug een lezing over hoe hij als afstudeeropdracht de Tarot en het Thomas evangelie met elkaar gecombineerd heeft.
Dus elke kaart kwam overeen met bepaalde logions.
Was erg interessant.


Leo, ik heb er weet van dat tarotkaarten gekoppeld kunnen zijn aan de 22 letters en 10 sferen.
Ik weet echter niet of het ook oorspronkelijk tot de kabbala hoort.
De kabbala is een soort blauwdruk voor hoe alles is ontstaan en wat zich voordoet.
Dit in ogenschouw nemen kan in principe alles tot de kabbala herleid worden, maar wil niet zeggen dat het er oorspronkelijk toe behoort.


Ja Yvonne, de essentie van deze oeroude overleveringen en symbolische aanduidingen, zoals ook in de Tarot, vinden we toch ook weer terug in het Thimas-evangelie, waar Jezus ons vaak wijst, in beeldspraak, - symbolisch dus -, op onze onverbrekelijke Eenheid, met het Goddelijke, met de Bron van het Leven-Zelf.


nou, ik lees met grote interesse.
dank jullie welIn de 22 kaarten van de 'grote arkana' van de Tarot is symbolisch de weg van de mens weergegeven, die leidt tot het
'zich bewust worden' van het Koninkrijk dat uitgestrekt is over de aarde;
..maar wat de mensen i.h.a. niet zien, omdat ze allelei andere dingen veeeeel belangrijker vinden, zoals winstbejag en bezit en macht...,
..en ze al dat 'gezwam' over het 'stralend Eeuwig Licht', dat het Leven Zelf IS. dat zich in LIEFDE aan ieder mens ontvouwen wil en schenken wil, ..maar onzin vinden.

"Want daar 'koop' ik toch niets voor", krijg ik dan vaak als antwoord..

..... :) Tsja.., Tis geen koopwaar....

.. en dan wens ik ze maar goede zaken,
wellicht helpt dat om ze tot dankbaarheid te stemmen.
Jeeemig weer een valse hoop???!


Weet je wat nu eigenlijk het belangrijkste is, Annette, volgens mij althans? Dat je zegt "We hadden fijne gesprekken".
Of Abraham nou die teksten geschreven heeft of niet, ach wat zou het? Hoe dan ook is dat voorbij. Die fijne gesprekken waren in het 'nu'. Het 'nu' was fijn, toen. Maar ook dat is alweer voorbij.


Abraham is voorbij; 'Eer Abraham was, BEN IK, zei Jezus.
Daar hen je gelijk in Bram, maar..
Voorbij..?
Nee, NU is altijd..,
het is nooit 'niet' nu,
je kunt er niet aan ontsnappen
:-)


De Joden zeiden tot hem: (Joh.8-53)

"Gij zijt toch niet meer dan onze Vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt gij uzelven?"

Jezus antwoordt dan met die uitspraak:

'Voorwaar ik zeg U: Eer Abraham was BEN Ik.'

Wat een heerlijke Zen-uitspraak, ja met recht kan gezegd worden: Jezus was een Zen-Meester.

En zij namen dan stenen op om hem te stenigen, maar Jezus verborg zich en verliet de tempel.
Tjonge, wat weten jullie veel. Kabbalah, Zen. Ik ben nu 59 jaar, maar moet er minstens 300 worden om dit allemaal te leren.
Linda, is dit dan allemaal goed te verenigen met je kerkgang? Zien ze je niet als een vreemde eend?
Vandaag las ik een stukje over Ietsisme. Veel mensen geloven en zoeken. Veel meer dan we denken, maar ook dat mensen andere dingen net iets belangrijker vinden. Maar ik begrijp wel dat mensen hun gezin moeten onderhouden en dat dat tijd en geld kost. En toch... er zijn toch momenten dat je je realiseert dat je laatste hemd geen zakken heeft. Misschien wel, maar je neemt niks mee.


Met bijna al onze vrienden komen we toch weer op dit soort gesprekken uit. Nooit woordenstrijd hoor. We gaan er allemaal vanuit dat je van elkaar kan leren en laten ieder in zijn/haar waarde.
Lekkere gesprekken bij de open haard.
Jullie mogen ook komen.
Zoals jullie het vertellen kan ik het een beetje vatten. Heeeeeeel klein beetje want er is nog maar weinig gezegd, maar die verhandelingen op internet begrijp ik niet met mijn klein begrijpertje.
Maar hier gaat het soms echt diep. Heel fijn.
Er was eens een Joods/Amerikaanse geleerde die met de gedachte speelde een taal te ontwikkelen die uitsluitend bestond
uit werkwoorden.Niks rijmelarijen,geheimzinnigheden,verhullingen,beeldspraak, ingewikkelde rim-ram en hoogdravendheid.Gewoon pure werkwoorden.

Zou dat dan geen degeneratie zijn van onze taal?Misschien wel maar het is zeker regeneratie van onze scheppingskracht.

In zekere zin is een werkwoord een opdracht.Puur en simpel.Niet voor tweeerlei
uitleg vatbaar.Een opdracht misschien aan een ander maar toch voornamelijk aan het zelf.

Hoe reageert hetzelf wanneer het tot zichzelf zegt: Ga, Werk,Rust,Spring,Sta,
Vlucht,Vecht,Laat,Kom,Lig,Buig,Hou,Vergeet. etcetcundsoweiter.

Zo volledig ontdaan van alles wat eigenlijk niet noodzakelijk is heeft een werkwoord de meest directe lijn met het veld van niets.

Al het elitaire valt weg en al het mystieke komt ervoor in de plaats.Want hoeveel dingen hebben mensen wel niet gedaan en gelaten,hoeveel scheppingen hebben zij wel niet gemaakt aan de hand van een
eenvoudig,staccato gedacht werkwoord?


Taal is soms gebrekkig om iets duidelijk te maken. Je komt dan woorden te kort. Maar je kunt door taal ook wel zo mooi communiceren zoals nu. Er wordt mij nu zoveel uitgelegd dat zou toch nooit met werkwoorden alleen kunnen?

Linda, Bram en Leo en misschien anderen hebben jullie dan ook de tenach en de midrasj bestudeerd. Ik krijg er haast een minderwaardiheidscomplex van. haha
Nee hoor, ik probeer nederig te lezen en laat mij onderwijzen.Slaap.

Haha (weltrusten)


#31324

Hoi Annette,

Leeftijd is maar 1 getal.


Wanneer taal tekort schiet om tot uitdrukking te brengen wat je wilt zeggen, denk ik dat je komt bij een diepere laag in je zelf, misschien wel de diepste en kan je zo maar stil vallen met wat je voelt en ervaart.
Ik keek gisteren naar het programma Kruispunt en zag al die verdrietige mensen in Dendermonde , woordenloos bij elkaar zijn.
Ik hoorde het verhaal van de ouders het zusje e.a. van Sybine Jansons die tien jaar geleden is verkracht en vermoord. Woorden die vaak stokten omdat er geen woorden zijn om de diepste pijn tot klinken te brengen.
Ik was er stil van.

Toch ook had ik gisteren een prachtige ervaring .
Mijn achterneefje van twee maanden, werd gedoopt in een wel heel bijzonder ambiance.
Zomaar in een lief aangekleed zaaltje in een uitspanning in Schijf. ( een klein dorpje tegen de Belgische grens ).
De priester n.b. uit Dendermonde, heeft in dat uur dat we bij elkaar waren, weinig woorden gebruikt. Hij heeft alle aanwezigen laten voelen en ervaren.
Hij had natuurlijk heel goed in woorden kunnen uitleggen wat liefdevol opnemen kan betekenen. Hij liet ze achterwege en nodigde de moeder uit om met haar baby langs alle aanwezigen te gaan zodat een ieder, een van de drie K’s, ( kusje, knuffel, kruisje ) werkelijk kon geven. ( ik zal er zijn voor jou )
Bij een traditionele doop is er de uitleg van het water.
Gisteren werd het levend water. Iedereen had wat water van thuis mee genomen en schonk het uit, als stromend levend water, na het uitspreken van een goede wens voor het ventje..
Hoeveel woorden kan je geven aan het oproepen van de aanwezigen om mede verantwoordelijk te zijn voor het nieuwe leven, het te dragen als het nodig is. Aan vertrouwen voor de ouders die hun kindje ook soms los moeten laten, in andere handen moeten geven!
We stonden in een grote kring en hielden met elkaar een heel groot kleed omhoog van de grond. De ouders legden in het midden de kleine Seth. Vertrouwden op allen die het kindje droegen. En iedereen kon voelen, dat wanneer jij het kleed los zou laten, de baby zou vallen.
Ik weet zeker dat er bij de meest niet kerkelijke aanwezigen, snaren zijn geraakt. De snaren van hun ziel. Een plekje waar even geen woorden waren maar wel een diepe ervaring.
Ik was er wederom stil van.

Waarom schrijf ik dit nu hier? Om het even te delen. Maar ook omdat ik hier las over het bestuderen van o.a. de Tenach of de Midrasj. Wat Tarotkaarten zeggen. Wat Jezus zei, enz.
Woorden die volgens mij veel kunnen zeggen, maar misschien wel weinig tot niets zeggen als ze niet worden beleefd en ervaren.
Dan koop je er inderdaad niets voor.

Het koninkrijk was gisteren voor mij in zijn volle breedte en diepte voelbaar in de vreugde en ook in het verdriet.


#31329Carla@Wanneer taal tekort schiet om tot uitdrukking te brengen wat je wilt zeggen, denk ik dat je komt bij een diepere laag in je zelf, misschien wel de diepste en kan je zo maar stil vallen met wat je voelt en ervaart.

Dit herken ik wel Carla, al denk ik dat de lagen misschien eindeloos zijn.
Soms word ik geholpen met de stilte doordat internet wegvalt zoals gisteren.
Nu ff bijlezen.


ik denk dat jullie gelijk hebben. in stilte voel je meer doordat je niet afgeleid wordt door woorden.
In onze huiskamer hebben wij één wand gemaakt, dat lijkt net of je op een wijde zee uitkijkt. Daartegenover staat de open haard te branden en wat kaarsjes ,wierookje soms en dan praten wij over deze dingen. En dan vallen wij stil en is er zo'n harmonie en vrede. Dan voel je tegerlijkertijd het verdriet en de blijdschap over dingen en een gevoel dat ik niet kan verklaren.
Soms zijn woorden een handicap.

Carla, mooi hoe jij de dingen ervaart.
Mijn kleindochter is nog steeds ziek. Heeft ruim 4 weken in het ziekenhuis gelegen en we hoopten het lek boven te hebben,ze liep en het ging goed, maar het is weer helemaal mis. Artsen weten het ook niet meer. Schoonzoon ging zoeken op internet en vond wat er erg op leek. Hij ging naar de huisarts en die herkende het ook en maakte meteen een afspraak met die dokter. De enige in Nederland die hier wat mee kon. In Amerika zijn ze er al verder mee. Gelukkig is het ziekenhuis hier in Rotterdam. Dus goed aan te rijden.

Maar dat meisje, ze is klein, klaagt niet dat ze dingen niet kan. Vooral volwassenen houden veel van haar. Kinderen ook, maar op school kon niet iedereen er mee overweg. Maar ze zit nu in een rustige klas waar het wel kan. Ik kan er geen woorden aan geven, maar noem haar sereen. Wijs en gevoelig. Ik ben heeeel erg ongerust. Hoe moet dat verder. En daar heb je weer dat dubbele, ongerustheid en een groot gevoel van geluk om haar te hebben. Ze woont naast me dus er kan flink geknuffeld worden. Als haar ouders werken pas ik op als ze niet naar school kan. Straks krijgt ze haar rolstoel en ben je blij dat die er is en verdrietig dat ie er moet zijn.
Maar er zijn veel fijne dingen in het leven en die willen we ook zien. Zij ziet dat ook. Geniet van haar ratjes en poes en de planten in de tuin. Als de zon weer schijnt en het warm wordt leggen we haar op de schommelbank, maar misschien is het niet nodig.


Ik prijs mij diep gelukkig, dat ik hier met jullie allen op dit forum mag samen zijn.
En ik ben Bram dankbaar dat hij ons deze gelegenheid biedt!

Ieder van ons heeft op zijn/haar eigen wijze hier iets moois en liefdevols bij te dragen en doet dat ook. Dit ontroert mij dikwijls diep.

Laten wij altijd die liefde naar elkaar én in de wereld blijven uitdragen. Ook zonder woorden.

Dank en liefs,
Dank je Leo, ik voel dat ook zo.

Dit had mijn man gelezen.

Goddeloos is niet degene die het bestaan van de goden van de massa ontkent, maar degene die de goden toedicht wat de massa over de goden denkt. Wat de massa over de goden beweert, betreft namelijk geen natuurlijke algemene begrippen, maar onjuiste veronderstellingen. Vanuit deze veronderstellingen, worden de grootste rampen en zegeningen die de mensen overkomen aan de goden toegeschreven. Door en door vertrouwd als de mensen zijn met hun eigen deugden zien zij graag wezens die soortgelijk zijn, en beschouwen zij alles wat anders is als vreemd.

De goden doen ons niets want wat gelukzalig en onsterfelijk is, heeft geen moeilijkheden en bezorgt ze ook niet aan anderen. Daarom kennen ze ook geen toorn of goedgunstigheid, want al dergelijke gevoelens zijn een teken van zwakte.


Annette, je verhaal raakt me.
Voel je verdriet en zorgen en ook je goede moed.
Wat heerlijk voor je lieve kleindochter dat je naast haar woont.
Knuffel haar maar zoveel je kan.
En ik wens je toe dat je, ondanks haar beperkingen, nog heel lang van haar kan en mag genieten. Hoop van harte dat de arts uit Rotterdam van betekenis kan zijn.


#31332
Fijn Leo.


Dank je Carla, Het is zo typisch dat daar waar beperkingen zijn, je aan de andere kant bij krijgt. Sanne, zo heet ze, is volgens de artsen en psychologen hoog begaafd maar ook hooggevoelig. Die combinatie maakt haar extra kwetsbaar, maar laat haar ook extra genieten.
Ze is vaak niet op school, maar loopt op de klas vooruit.
Als ze een verkoudheid of id heeft, keert haar afweersysteem zich tegen haar. Daardoor krijgt ze pijn en krachtverlies. Maar als ze diep emotioneel verdriet of onrecht ziet of ervaart doet dat systeem dat ook soms. Die dokter uit het ziekenhuis herkende veel dingen die de huisarts vertelde. Hij wilde haar zo snel mogelijk zien. Volgende week woensdag heeft hij een plekje gemaakt.Het speelt al lang maar wordt ook erger. soms heeft ze goede periode.

Maar ze geloofd in God en dat geeft haar rust.


#31332
.............

:-)


Leo jouw posting #31320 haal ik dat ik je mogelijk gekwetst heb, dat is zeker niet de bedoeling en het spijt als dat het geval is.

Annette, met de kabbala heb ik kennis gemaakt dmv. een gespreksgroep van de kerk.
traditioneel mogen alleen getrouwde mannen van 40 jaar of ouder een studie over de kabbala doen.
Dit doen ze dan de rest van hun leven.
Ik ken geen Hebreeuws en heb nog niet de wens het te leren, mijn kennis van de kabbala zal dan ook beperkt blijven.
De Tenach en de Midrasj vallen dus ook buiten mij bereik.

Of ik een vreemde eend gevonden wordt, ik weet het niet.
Meestal komen de gesprekken niet over iemands persoonlijke beleving van het geloof.
Ik bezoek mensen van de kerk, als het dan over geloof gaat, dan altijd hoe die mensen het geloven en ervaren.
Annette ik hoop dat die arts wat voor je kleindochter kan beteken, in ieder geval veel sterkte en een goed herstel toegewenst.Wat een voorrecht Linda en wat leerzaam.
Nee, als meer het doen en vanuit de kerk zullen ze je niet vreemd vinden. Ach, en wat dan nog!Eenden zijn lieve vogels.

Maar wat is het nut en de bedoeling van Tarotkaarten? Ik heb alleen klaverjaskaarten maar dat is vast iets anders.
Ik heb er weleens over gehoord en zelfs weleens gezien. Maar die man met die kaarten keek mij aan, hij kende mij niet, maar zei: U moet niet veel van die kaarten hebben voel ik. U bent er bang voor. U zoekt naar iets dat u allang gevonden hebt. Nou ben ik alles aan het nazoeken wat ik ooit gevonden heb, maar ik heb nog niet gevonden wat ik gevonden heb.
Nou, dus hij deed niets en ik zoek me rot.

Dus nu zou ik graag willen weten wat die kaarten voor nut hebben. Kan ik misschien met zoeken stoppen.

Trudy, onze leeftijden zijn twee getallen,haha en als het er drie worden wordt ik ernstig..

Bram, schreven de Katharen het Kabbalah gebeuren op? Hielden zij er zich mee bezig?
En je hebt gelijk, het is niet zo belangrijk of Abraham wel of niet geleefd heeft. Hij is nu in ieder geval dood neem ik aan. Maar als je nu ziet dat er nog steeds zo'n strijd om dat kleine stukje grond is hebben ze nog niets geleerd. Abraham zei tegen Lot, kijk wat een hoop land, onze herders maken ruzie. Kies jij maar eerst uit welk land je wil dan neem ik het andere gedeelte.
Al die mensen daar claimen nakomelingen te zijn van een man die wel of niet bestaan heeft. Waar ze veel gezag voor hebben. Toch kiezen ze er voor Lot te zijn en te nemen en geen Abraham om te geven. Lot had ook zo bescheiden kunnen zijn om te zeggen: Oom Abraham, het land is u toegewezendus ik neem het minst vruchtbare.

Ik lees jullie antwoorden heel serieus hoor, en proef ze en bespreek ze en soms copieer ik ze of maak er anderen blij mee.


ik bedoelde ontzag voor abraham geen gezag in #31341


#31329 Carla, wat mooi je bijdrage.
Is het niet zo dat de geest maar bezig wil zijn met spirituele praktijken?
Maar als dat wordt ingezien, en de geest tot rust komt……..

In de stilte……..

……………………..

Groetjes Yvonne


#31338
Maak je geen zorgen Linda, je hebt me niet gekwetst hoor!
:)


Daar ben ik blij om Leo.
Doe jij trouwens aan tarotkaarten leggen?
Als dat zo is kan jij het Annette misschien uitleggen.


Je vraagt Yvonne # 31344,
Is het niet zo dat de geest maar bezig wil zijn met spirituele praktijken?
Maar als dat wordt ingezien, en de geest tot rust komt……..

In de stilte……..


Grappig, ook Nij pikte het stukje over de stilte eruit.
Ik kan je vertellen, tijdens deze bijzondere doop was het zeker niet stil hoor. :-)
Het was een geweldig feest.

Mijn stil worden hadden te maken met mijn stille ontroering.


Fijn Carla dat het een geweldig feest was en sorry dat ik voorbij ging aan jouw eravring.


Nee Linda ik doe niet aan Tarotkaarten leggen.
Ik heb ooit een serie lezingen gevolgd, waarin de symbolische betekenis van de 22 Tarotkaarten uit de hoofdreeks (de grote arkana) werd behandeld, in samenhang met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.

Daarover zijn ook veel boeken geschreven. Wie daarin geïnteresseerd is kan beter zo'n boek kopen of uit de bibliotheek halen, want het is toch wel veel te uitvoerige materie om er hier op in te gaan en bovendien hebben we hier op het forum de afbeeldingen er niet bij.


Ach Nij, # 31359.......geen sorry alsjeblief.
Je pikt immers op wat je uit een bijdrage aanspreekt.
En voor jou en Yvonne was het dat stukje over stilte.
Helemaal oké hoor.


#31341

Hoi Annette.

Ik leg zo af en toe wel n's een kaart.
Ik gebruik het om de volgende redenen.

"De Tarot is een eeuwenoud medium, dat men kan gebruiken om meer inzicht te krijgen in de eigen onbewuste zielsinhouden. Door de archetypische beelden die op de kaarten staan op het onderbewuste in te laten werken, kan er ruimte en begrip ontstaan voor de problemen waar we mee te maken kunnen krijgen op onze levensweg. De werkwijze is esoterisch, ofwel van binnenuit, in plaats van exoterisch, bewustwording van buitenaf. Dit laatste bemoeilijkt het in contact treden met de innerlijke belevingswereld. Tarot verbeeldt de weg naar het ontsluieren van onze eigen wijsheid."Wat mooi heb je dat verwoord Trudy!
:)


Dank je Trudy, Je ziet zo'n pak kaarten weleens in alternatieve winkels.
Daar zal dan wel de uitleg bij zijn, denk ik.

Maar waarom wou die man dat niet bij mij? We hebben heel lang zitten praten, maar hij voelde dat het niks voor mij was. En ik ben nog wel zo nieuwsgierig


#31356 Carla, het had meer betrekking op het alles willen weten, dit m.b.t. het bestuderen van allerlei.
Maar ik denk dat heil nooit voortkomt uit het denken, uit een boek of uit de mond van een meester,
maar uit die stille bron in je.
Daarom vind ik jouw stille ontroering zo mooi.


#31364
Waarom deze man geen kaarten voor jou wilde leggen weet ik niet. Zie ook niet in waarom niet.

Zelf trek ik geen kaarten voor anderen, doe het zo heel af en toe voor mezelf op een moment dat ik met een vraag zit en daar op een andere manier naar wil kijken.


Dag Annette,

Op internet kun je ook een kaart laten trekken. Daarbij krijg je dan uitleg bij zodat je er eens aan kunt proeven, zonder je door hele boekwerken te hoeven werken. Wat mij aanspreekt is de site van www.ishalerner.com vooral vanwege de mooie uitleg die mij, bij herhaling, veel doet. De uitleg van Trudy vind ik heel mooi en herken het ook als zodanig. Ze weet ook heel veel van bloesemremedie en ik moest aan jouw hooggevoelige kleindochter denken. Misschien kan zij ter ondersteuning iets hebben aan deze remedie juist omdat het werkt op het energielichaam. Heb zelf een hooggevoelige dochter van 11 jaar, die heel erg dromerig en vaak "afwezig" is en probeer haar hiermee te ondersteunen. Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar misschien is dan in ieder geval je nieuwsgierigheid bevredigd!


Dank je wel Marianne. Ik ga eens een kijkje nemen


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.