Vragen?

geloof

    door manuela, 14/06/2009 22:48. #34443. 64 reacties, laatste

Al een poos ben ik me in de gnostiek aan het verdiepen.
En als christelijk opgevoed meisje waren er veel vragen die ik had onbeantwoord gebleven in de kerk. In de gnostiek lijken veel antwoorden te liggen die overeen komen met wat mijn hart me al had ingefluisterd.
Zo kon en kan ik niet geloven dat mensen die een ander geloof aanwenden dan het christendom "heidenen"zijn en zo veroordeeld zijn tot de hel.
Mijn vraag: Is gnostiek niet iets dat alle religies oversteigd en duidelijk maakt dat zelfs al deze geloofsstromingen zijn terug te voeren naar een punt? Is de boodschap van de gnostiek in meer religies terug te vinden?


welkom Manuela,
Heel herkenbaar, antwoorden die je hart al heeft ingefluisterd.
Ik geloof ook niet dat mensen van andere godsdiensten veroordeeld zijn tot een hel.
Sterker nog, ik geloof niet eens in een hel.
Hoe alles precies in elkaar steekt weet ik ook niet.
Maar ik hoop dat je hier wat antwoorden zult vinden en dat je je hier thuis mag voelen.
Groetjes


Hallo Manuela.

Mag ik je van harte welkom heten hier op het forum.

De vragen die je steld heb je m.i. zelf al beantwoord.
Namelijk met de volgende woorden: "In de gnostiek lijken veel antwoorden te liggen die overeen komen met wat mijn hart me al had ingefluisterd."

Groetjes


Van mij ook een hartelijk welkom Manuela.

Mooi ... de stem van je hart


Dag Manuela, fijn dat je er bent en ook hier bent om te laten weten dat je herkenning vind in de Gnostiek. Wat mooi dat je luistert naar je hart.

Zelf denk ik niet dat Gnostiek alle religies zal/kan overstijgen. Wel dat je het kan integreren in wat je alzo onderweg hebt meegekregen.

Wel dat het je kan brengen naar jouw bron, hoe je die ook wilt noemen.

De boodschap van de Gnostiek, de Gnosis, het weten, gaat immer over een innerlijk weten, waar jij al blijk van hebt gegeven.

Misschien is het juist wel mooi om te ontdekken wat er in je eigen religie te ontdekken valt, wat je van buitenaf wordt gebracht en wat jij er innerlijk mee kan. Wat jou raakt.
Om jouw eigen keuze te maken, in vrijheid.

In het aangeboden rijtje, links van deze pagina, valt ook nog heel wat te lezen.

Vragen zullen er altijd zijn, toch hoop ik voor je dat je al levende jouw antwoorden mag ontdekken.

Hallo Manuela, ook van mij een hartelijk welkom.
Fijn dat je antwoorden vindt die je hart al had ingefluisterd.
Ook ik kan niets met het idee dat anders gelovigen of niet gelovigen bestemd zouden zijn tot de hel.
Naar mijn idee is ieder mens een kind van God.
Ik denk wel dat gnostiek iets is wat alle Godsdiensten overstijgt en de grond is van de religies maar niet dat het vast te leggen is van hoe het behoort te zijn.
Het is een weten vanuit je hart en geen weten van het hoofd.
Ook andere religies kunnen waardevolle inzichten geven.


Is gnostiek niet iets dat alle religies oversteigd en duidelijk maakt dat zelfs al deze geloofsstromingen zijn terug te voeren naar een punt.

Hoi, Manuela welkom naar mijn inzicht is Gnosis eerstehands kennis van God zeer persoonlijk ervaren van ..........

Gnostieke ervaringen kunnen niet worden afgedaan met een historisch, psychologisch of cultureel etiket, ook gaat het niet op om Gnosis als een produkt van traditionele wijsheid te plaatsen.
Gnosis, de Gnosis is altijd een eerstehands ervaring van het goddelijke Licht.
Wie historische ontwikkeling in verband wil brengen met de wijsheid der mysterien, kan naar mijn inzicht hoogstens zeggen dat oude symbolen/beelden werden overgenomen om de geopenbaarde processen uit te beelden.
Heilge plaatsen stelden als het ware een gewaad beschikbaar, waarin de wijsheid kon worden gekleed.
Zo wordt de eerstehands geopenbaarde ervaring een tweedehands kennis en mogelijk een wegwijzer voor anderen.

Groetjes


Nou, dat is mooi geformuleerd, Johan. Maar denk er nog over na of ik het begrijp. :) Je weet wel, klein begrijpertje!

Manuela, ik heb erg veel gehad aan het boek Katharen en de val van Montségur, van Bram Moerland. Hoe de eerste Christenen en Gnostici als het ware hand in hand gingen. Gnostici zijn vervolgd en uit de kerk verbannen. Mijns inziens hebben de kerken daarmee veel kennis en wijsheid en liefde de deur uitgedaan, terwijl beide groepen veel van elkaar hadden kunnen leren.
Veel is mij duidelijk geworden.


iedereen heel erg bedankt voor de reacties.

Annette, Ik geloof ook niet in een hel en het feit dat de kerk als instituut veel kennis en wijsheid en liefde de deur uit hebben gewerkt met hun kruistochten tegen de Katharen geeft dat ik het moeilijk vind om in die kerk nog De Waarheid te vinden.
De kerk is door hun boederige geschiedenis voor mij een naar macht belust orgaan geworden. Het boek dat je me hebt aangeraden heb ik bij bol besteld...
Met mijn gevoel zoals het zou moeten zijn en zoals ik dingen herken in de gnosis vind ik geen aansluiting in de diverse kerken die ik reeds heb bezocht.

Carla, door het gevoel dat ik heb beschreven hierboven is mijn religie en de verdieping daarin op een laag pitje komen staan. en misschien moet ik er wel weer verder mee om toch te zoeken naar zaken die me kunnen laten groeien vanuit het christendom.
Heb je misschien een goede tip aan boeken die daarbij kunnen helpen? Behalve de bijbel..

Johan, ik denk dat ik je heb begrepen.
Wat ik uit je reactie haal is dat elke religie eigen gewaden heeft en dat de Goddelijke lichtstroom ws dezelfde is.
tenminste zo ervaar ik dat...


Trudy en Nij,
Ik geloof dat die stem van het hart zeker de weg is die ik moet gaan. tot nu voelt het goed al is het niet altjd makkelijk en de stem van je hoofd soms wel...


Linda,
dat gevoel van we zijn alle kinderen van God herken ik ook. Alleen zie ik het meer als we zijn allen een deel van God. Ik voel dat ik verbonden ben met God.
Alleen kan ik niet goed uitleggen hoe..

Ik ben echt blij dat ik jullie gevonden heb!
Bedankt
Manuela


Manuel, je hebt precies verwoordt met je eerste posting wat ik ook heb. De boeken over Gnostiek hebben bij mij, als gelovig-opgevoed persoon, ook gevoelens wakker geschud. Zoals hierboven al wordt aangeraden is het boek van Bram Moerland 'Katharen en de val van Montsegur' inderdaad een eye-opener voor me geweest. Vooral hoe de kerk zich heeft gedragen of eigenlijk heeft misdragen. Alles wat tijdens het 1e concilie van Nicea in 325 n. Chr. was de 'waarheid' en alles daarbuiten was ketters. Om de mensen onder controle te houden, werden de mensen bang gemaakt over de hel, dat iedereen uit zonde was geboren(want je was toch uit de zondige vrouw geboren), etc. etc. Allerlei zaken die 1700 jaar later ook mij als kind werden verteld. Ik begreep het al nooit; Jezus predikte liefde, maar in al die bangmakerij, regels en verplichtingen die ik in de kerk hoorde, zag ik dat niet in terug. Na het boek gelezen te hebben, was ik boos, verward maar eigenlijk ook heel blij. De kerk heeft zich verschrikkelijk gedragen, niet alleen in 300, maar ook met de kruistochten naar Jeruzalem(waar joden, gnostici, moslims en anderen in vrede leefde en elkaar respecteerde),de kruistochten tegen de Katharen. Alleen omdat ze anders waren en de kerk bang was de macht te verliezen. Gelovigen, ridders werden aangezet tot moorden onder het mom 'omdat de kerk het zeg, mag het. En we geven je hiervoor een one-way ticket to heaven'.
Er zijn nog meer mooie boeken, zoals de boeken van Jacob Slavenburg. Onder andere 'geheime woorden' en 'Maria magdalena en haar evangelie'. Zelf ben ik nu 'Liefde en Inwijding' aan het lezen.
Deze gehele nieuwe inzichten hebben bij mij een hele nieuwe wereld (micro-kosmos;-) geopend. Ik lees nu over respect, over liefde en over zelfkennis. En dat maakt me al heel gelukkig. Nu op naar het 'zelfbewustzijn' ;-)

Groet,

Olaf


Ik kan helaas mijn bericht niet aanpassen, dus bij deze excuses voor het verkeerd schrijven van je naam ManuelA!


Olaf, ik vind het ook erg dat de kerken zo te keer zijn gegaan. En vooral dat er zoveel verloren is gegaan aan boeken. De bibliotheek van Antiochië bv.

Toch probeer ik het ook eens van een andere kant te begrijpen. De kerken hebben wél de bijbel bewaard voor ons.
Weliswaar verminkt en beschadigd, maar toch...
Misschien zouden er wel meer boeken bewaard gebleven kunnen zijn, maar... misschien ook niet. En misschien zelfs de bijbel niet. Ook de "heidenen" konden er wat van.
Hoe weinig is ons van buiten de bijbel, in officiele boeken of brieven bekend over Jezus en zijn boodschap.
Als je valsheid in geschrifte van Jacob Slavenburg neemt, is er maar één zinnetje in een officieël boek buiten de bijbel om. In een boek van Flavius Josephus, als hij schrijft over de steniging van Jakobus, de broer van Jezus.
Er staat nog een klein stukje in, maar dat is vermoedelijk vervalsing.

Ikzelf heb 52 jaar gekerkt en ben nu gestopt omdat ik nu eenmaal anders denk. Toch ben ik ook wel blij met een aantal dingen die ik er geleerd heb. Al was het maar kennismaking met Jezus boodschap.

Gisteren vroeg één van mijn kleindochters of elfen en feeën wel echt bestaan, omdat sommigen beweren ze te zien.
Zij was mijn feeënboekje aan het lezen.
Ik weet het niet, was mijn antwoord. Ook al zien we dingen niet, wil nog niet zeggen dat ze niet bestaan. Voor iets wat we niet zien, maar soms voelen, of zouden willen dat ze bestaan, geven we een naam.
Wat voor de één niet bestaat, kan voor de ander wel bestaan.
In ieder geval vind ik "hogere machten" het Al, feeën, Elfen, God of Hemelse Vader, dicht bij de natuur, in de natuur.
Ook de mens is daar een onderdeel van al plaatsen velen zich daar buiten.
Respect voor al wat leeft, geeft een blij gevoel.
Wat betreft de oude Kerkvaders, ach, ze deden misschien op dat moment ook maar wat hun het beste leek, of hadden geen besef waar ze mee bezig waren.
Onwetendheid is vaak de grootste boosdoener.
Zonder kennis geen zaligheid, leerde ik.
Bij veel kennis die je in de gnostiek op doet kun je je heel "zalig"voelen.


Ik heb ook erg veel aan mijn christelijke opvoeding gehad. Alleen de angst die er vaak aan gekoppeld werd, daar voel ik me in misleidt. Zoals ik nu dan heb gelezen dat er bepaalde boeken,evangeliën, 'met opzet' uit de bijbel zijn gelaten (vanwege de Vrouw, vanwege de zelfverlossing etc.) en dat ten tijde dat de kerk het moeilijk had en het volk meer wilde controleren, om het maar even zwart te zeggen, en dat vervolgens nog 1700 jaar door heeft gewerkt en mensen daardoor een hele verkeerde kant op hebben gestuurd. Dan kan ik daar heel treurig om worden. Wat als we de oude wijsheden en gedachten en leefwijze uit die tijd geconserveerd hadden, zoals we nu de 'verkeerde uitleg' eeuwen hebben geconserveerd... De haat tegen andere geloven die toen al begonnen(tegen de Islam, tegen de katharen, tegen anders denkenden), als je nu wel eens de krant leest waar dit nog steeds in terugkomt, hoop ik misschien wel dat dit niet 1700 geleden niet in gang is gezet, maar het lijkt er soms wel op.
Ik ben blij dat ik nu ook de andere boodschap heb leren kennen, één waar ik me helemaal in kan vinden en waar ik het gevoel van heb dat ik dit gevoel toch al jaren met me meedroeg en niet verloren is gegaan. Dat doet me goed, dan dit toch in mijn onbewustzijn(!) altijd aanwezig was en het weer het licht heeft gezien.


Ja, Olaf. Die haat kan ik ook niet plaatsen.
En die is niet alleen in kerken. Maar als mensen maar denken dat ze enig gezag hebben, gaan ze meestal meteen macht uitoefenen. En dat is zo driedubbelfout!!!
Ik merk dat hier in de plaatselijke politiek, waar ik me nogal eens in begeef. kruiwagens. Kijk maar 78miljoen in Noord Holland overboord en de voorzitter mag het nog weer eens proberen. Sorry, sorry, zal beter opletten. Maar het waren wel centen van burgers en eerder zo gegaan bij pensioenfondsen en nog iets. Sorry, sorry.
Maar een juist vriendje op de juiste plaats doet wonderen. Blijf lekker zitten.

Laat mensen vrij en zonder angst denken en beleven. Ik heb dat zelf ook zo geleerd.
De mens heeft een vrije wil, maar als je niet in het gareel loopt, loop je op zijn minst de hemel mis en als het even tegenzit, gloort het vuur van de hel. En dan schrik je en wordt je bang.
Hoewel bij onze kerk niet zo erg met de hel werd gegooid, eigenlijk nooit.
Maar zoals in de bijbel wordt gesproken over 3 hemelen, die hoogste is natuurlijk voor trouwe leden,maar de anderen zijn ook mooi. Dus het was geen hel en verdoemenis.
Maar helaas, ik ben geen gareelmens en zal wel in de onderste of zo komen :-)

Inderdaad leefden, Islamieten, Christenen en Joden prettig samen. Dat is jammer dat het zo verstoord is. Ook hier weer macht.
Al die groepen willen Abraham als
voorvader, maar gedragen zich als Lot en willen het beste deel.Op de site van Jacob Slavenburg lees je een mooi stuk over Gnosis. Daar schrijft hij ook:
--
Gnosis is de ervaring van Jezus als stuwende kracht die de mens de weg wijst tot de geboorte van Christus in het eigen hart - in het Evangelie volgens Filippus lezen we dat de mens dan niet langer meer alleen een christen is, maar tot Christus wordt -. Die Christus-kracht is volstrekt universeel en godzijdank niet alleen voorbehouden aan (zogenaamde) christenen. Andere culturen geven aan deze kracht een andere naam. De wezenlijke ervaring echter is dezelfde. Het is de ervaring van wedergeboorte, van opstanding, van transformatie, van verlossing.
--
www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm

Tja, Islamiet, Jood, Christen of ongelovige; we zijn allemaal uit één en daardoor allemaal verbonden.


Manuela, ook ik zie me als verbonden met God en als een onderdeel van God.
Ik vind de uitdrukking kinderen van God heel mooi en gebruik hem ook om die ervaring uit te drukken.
Ieder mens zie ik als een kind van God, in ieder mens kan ik dus God en Goddelijke waarnemen.

Annette,je schrijft:@ Maar zoals in de bijbel wordt gesproken over 3 hemelen, die hoogste is natuurlijk voor trouwe leden,maar de anderen zijn ook mooi. Dus het was geen hel en verdoemenis.
Maar helaas, ik ben geen gareelmens en zal wel in de onderste of zo komen :-)

Annette, God houdt van diversiteit.
Dit is te zien in de hele schepping en ook in de mens( ieder is anders).
Dus als jij niet zo in het gareel loopt is God daar mogelijk heel blij mee.
Over de diverse Hemellagen: ik denk niet dat het een beloningssysteem is in de vorm van verdienste voor goede daden, maar dat het mogelijk aangeeft hoever jouw persoonlijke ontwikkeling is.


Tja, Islamiet, Jood, Christen of ongelovige; we zijn allemaal uit één en daardoor allemaal verbonden.

Dat denk ik ook, Olaf
In het boek van Jacob Slavenburg, de verloren erfenis, is het volgende schema:

cultuurstadia.
fase 1:
De mens vertoeft nog bijna geheel in het geestelijke bewustzijn, maar verkeert op de aarde in een soort trance-toestand. IntuÏtief weet hij, en de kennis van goed en kwaad is nog een volkomen innerlijke zaak.

fase 2:
De mens gaat steeds meer naar de stof neigen. Het innerlijk weten, de toegang tot het geestelijke deel van het bewustzijn, wordt langzaamaan versluierd. Het innerlijke weten maakt plaats voor uiterlijke wetten; wel vanuit het gevoel dat ze vanuit de geestelijke wereld (God) komen (zie Mozes in de Joodse en Hamoerabi in de Babylonische cultuur)

fase 3:
Het individuele denken ontwikkeld zich meer en meer en de mens gaat intensief denken over zijn plaats in de kosmos. Zieners hebben nog ervaringen van een verbinding met de geestelijke wereld, het geestelijke bewustzijn. Vele filosofen weten nog een verbinding te leggen tussen geest en stof.

fase 4:
De mens werkt zich steeds dieper in het stof. Het geestelijke bewustzijn raakt steeds meer zoek achter dichtschuivende gordijnen. Waar Krishna nog opgevangen kon worden in de geest, daar moest Christus incarneren als mens, omdat het anders onmogelijk meer begrepen kon worden door de mensheid in deze fase van bewustzijn,.

fase 5:
De mens heeft zich met het stoffelijke deel van zijn bewustzijn zo diep in de materie genesteld dat hij (in overgrote meerderheid) geen weet meer heeft van de Geest, van het geestelijke bewustzijn.

fase 6:
Een bewustzijns-sprong is mogelijk als de mensheid in het stoffelijke deel van zijn bewustzijn de gordijnen kan opentrekken en de Geest herkennen, zodat de stof als het ware doorlicht wordt.


Fase 1 geest paradijs
dit hoort nog bij het vorige

Fase 2 geest Mozes, Krishna
Fase 3 geest Boeddha, Profeten, Plata
Fase 4 geest Jezus
Fase 5 geest onze tijd, 20 ste eeuw
Fase 6 in de nieuwe tijd is een bewustzijnssprong mogelijkLinda, ik zie het net als jij.
Ik maak me ook niet druk waar ik terecht kom hierna. Het zijn allemaal maar speculaties. Ik houd meer van speculasies. Veel lekkerder.
Het zal gewoon goed zijn hierna, niet alleen voor mij, maar voor ieder mensenkind. Ik voel dat gewoon. Ben er nooit bang voor.


Hey hallo,

Het hiernamaals?

Zelf denk ik dat dit een fantasie, verzinsel is om de mens gerust te stellen ( het vooruitzicht van de dood te veraangename) of ...... ter onderdrukking ( hel, vagevuur).

Zelf denk ik het volgende:

voor ik geboren werd wist ik NIETS, zo zal het ook zijn al ik weer sterf. NIETS.

:-)


p.s.


en die fase daar tussen in is ???????


Johan, ik denk dat ik je heb begrepen.
Wat ik uit je reactie haal is dat elke religie eigen gewaden heeft en dat de Goddelijke lichtstroom dezelfde is.
tenminste zo ervaar ik dat...

Ik ook :)

Er is een mooi gezegde van Spinoza dat luidt:

Zij die zich beijveren de mens door vrees in bedwang te houden,

( hij bedoelt de vrees voor een wrekende gerechtigheid)

hem ertoe drijvend het kwaad te ontvluchten, in plaats van de deugd lief te hebben, beogen niets anders dan anderen even rampzalig te maken als zichzelf.

Groetjes


Johan, dank je voor deze uitspraak van Spinoza.


Zelf denk ik het volgende:

voor ik geboren werd wist ik NIETS, zo zal het ook zijn al ik weer sterf. NIETS.


Het staat je uiteraard vrij om dit te geloven Trudy, maar als ik zo vrij mag zijn om je één vraag te stellen.

Wat weet je nu nog, van het exacte moment, dit tijdstip, waarop je mijn woorden lees maar dan op een willekeurige niet speciale dag van zeg eens 18 jaar geleden ?

Groetjes


Trudy,#34491 Alles?#34494

Hallo Johan,

Ik weet dat het niet netjes is om een vraag met een wedervraag te beantwoorden, sorry, maar toch ....
Vind jij het belangrijk om te weten wat jij / ik dacht op een willekeurige niet speciale dag van zeg eens 18 jaar geleden ?


#34495

....... of "niets" Linda.
:-)


Als het niets is Trudy, dan kan ik ontzettend genieten van niets, als het dan ook niets is weet ik wel wat ik kan verwachten(?)


Als er niets is hierna, dan weet je het ook niet.
Maar als ik bij stervende mensen ben, zo echt op het eindje, dan gaat er meestal een vrede en rust van uit. Alsof ze contact hebben met iets hogers die hen al voorbereidn op een andere dimensie. Uitleggen kan ik het ook niet. Het is een soort weten, alle weten overstijgend. :-)


Ik weet dat het niet netjes is om een vraag met een wedervraag te beantwoorden, sorry, maar toch ....
Vind jij het belangrijk om te weten wat jij / ik dacht op een willekeurige niet speciale dag van zeg eens 18 jaar geleden ?


Nee, waar het om gaat Trudy, als ik nu op exact dit moment, tijdstip 17:28 bijvoorbeeld 18 jaar terug gaat in de tijd, wat voor mij een willekeurige dag was en nadenk, wat ik toen om 17:28 meemaakte dan moet ik bekennen ik zou het niet weten, toch is het moment niet, niets, ik weet zeker dat het er was begrijp je nu wat ik bedoel.


Groetjes


Ik volg je Johan,
wat wil je hiermee duidelijk maken t.o.v. mijn bijdrage #34490?


#34500

Annette, zou men dit ook kunnen ervaren gedurende het leven?

:-)


#34498

Misschien is 'alles' wel 'niets' of 'niets' 'alles'.

:-)


Annette, zou men dit ook kunnen ervaren gedurende het leven?

Ja, Trudy. Mensen die stervende zijn, leven dan nog.

Maar ik ken mensen met bijzondere ervaringen. Gewone nuchtere mensen, maar die net iets meer ervaren op dit gebied dan anderen.

Het is een onverklaarbaar gevoel wat ik hierover heb.

voor ik geboren werd wist ik NIETS, zo zal het ook zijn als ik weer sterf. NIETS.Nee, waar het om gaat Trudy, als ik nu op exact dit moment, tijdstip 17:28 bijvoorbeeld 18 jaar terug gaat in de tijd, wat voor mij een willekeurige dag was en nadenk, wat ik toen om 17:28 meemaakte dan moet ik bekennen ik zou het niet weten, toch is het moment niet, niets, ik weet zeker dat het er was begrijp je nu wat ik bedoel.


Ik bewijs voor mezelf, dat alhoewel ik niet weet wat, ik exact, 18 jaar geleden deed op dat moment en toch weet dat ik op dat moment ben en ervaar, want ik leefde toen, hoe kan ik nu stellen met zo'n geheugen dat ik voor en na mijn aardse geboorte niets wist of zal weten.

Groetjes
#34506

Daar kan ik geen antwoord op geven Johan, ik weet het niet.

:-)


#34506
Nee, waar het om gaat Trudy, als ik nu op exact dit moment, tijdstip 17:28 bijvoorbeeld 18 jaar terug gaat in de tijd, wat voor mij een willekeurige dag was en nadenk, wat ik toen om 17:28 meemaakte dan moet ik bekennen ik zou het niet weten, toch is het moment niet, niets, ik weet zeker dat het er was begrijp je nu wat ik bedoel.

Dank je voor jou gedachte m.b.t. het hiernamaals. Ik blijf bij de mijne.


Sommige mensen hebben zo'n rotleven, oorlog enz. Als ze hiervoor of hierna ook nog niets hebben gehad of krijgen is het leven helemaal zinloos, lijkt mij.
Ik hoop toch dat er voor al die misdeelde mensen er een hemel mag zijn.

Ok, het koninkrijk Gods is hier en nu voor wie het willen zien. Maar er zijn mensen die dat niet weten en ook niks zien of kans krijgen om te zien.


#34509

Wederom vraag ik me af Annette: waarom wachten tot het hiernamaals?
Ik denk dat die 'misdeelde' mensen daar NU erg weinig aan hebben.


Ik denk dat die 'misdeelde' mensen daar NU erg weinig aan hebben.
. #34510

Dat is ook zo, maar jij en ik kunnen dat niet veranderen en niet iedereen bereiken.
Alleen om je heen kun je mensen helpen, maar de vluchtelingenkampen in Somalië bijvoorbeeld niet. Die mensen gun je een goed leven, maar alleen gunnen helpt zo weinig. Ik hoop echt dat zij ook geluk mogen ervaren. Als het niet hier en nu kan, dan toch eens.


#34513
"Dat is ook zo, maar jij en ik kunnen dat niet veranderen en niet iedereen bereiken."

Klopt Annette, we kunnen wel een druppel zijn die zich uit kan spreiden.

:-)


#34509@Maar er zijn mensen die dat niet weten en ook niks zien of kans krijgen om te zien.

hoi Annette

Ik denk dat ieder mens in wat voor situatie of omstandigheden dan ook kansen heeft om te zien.
Ik bedoel hier niet mee vergelijkbaar aan iets, toch vanuit wellicht onvermoedde
bronnen of onvermoedde lichtstralen.


#34517

Hoi Nij,

Ik sluit me hier graag bij aan.

:-)


#34519

Dank je Trudy.
:-)


#34509

'Ik hoop toch dat er voor al die misdeelde mensen er een hemel mag zijn.'

Juist daarom geloof ik niet in een hiernamaals. De term hemel of hel is iets waar ik geen grip op heb. Op de situatie van mijn medemens ( hoe kleinschalig dan ook) wel. Ik draag medeverantwoordelijkheid voor mijn medemens.
Hopen op een beter hiernamaals is voor mij gevoel het verplaatsen van de situatie, hoe goed deze ook bedoeld is.


Nij, als je je jeugd door moet brengen op een vuilnisbelt, of, zoals ik eens zag, een russisch jochie van drie. Helemaal alleen thuis. Moeder dood, pa aan de drank en pleitte. Zijn broertje van 6 probeerde aan eten te komen op straat. Die twee broertjes hadden dan nog even een dak boven het hoofd. Maar er leven genoeg kinders in bv moskou onder de stad, in de riolen.
Ik heb kennissen die naar weeshuizen in Roemenië gaan. Verschrikkelijke toestanden.
Die mensen stompen af. Proberen alleen nog maar te overleven. Wat ze zien is rottigheid. Denk nou echt niet dat die ergens nog een lichtje zien. Hooguit hoe ze wat brood kunnen bemachtigen. Die hebben geen bronnen. Niemand die ze er op merkzaam maakt.
Die mensen bedoel ik. Die gun ik vrede en rust en geluk.


Heel goed Trudy,medeverantwoordelijkheid. Geen woorden maar daden.

Hemel en hel zijn maar uitdrukkingen, maar ik hoop toch op iets goeds hierna voor een ieder.
Ik hoop er zelfs op dat ik dierbaren die mij zijn voorgegaan ergens weer zal ontmoeten.


#34523

Ieder mens Annette heeft m.i. een innerlijke bron die weinig uit te staan heeft met de uiterlijke omstandigheden, hoe erg die omstandigheden ook zijn. Juist in de diepste duisternis kan er iets doorbreken dat geen mens voor die ander kan doen.
Uiteraard is steun en hulp van buitenaf vaak een enorme troost en welkom.
Natuurlijk durf ik dit bijna niet uit te spreken, ik heb immers zelf nooit op een uiterlijke mesthoop geleefd, noch in uiterlijke oorlogsgebied geleefd.
En natuurlijk gun ik een ieder vrede, rust en geluk zoals jij zegt en zoals jij ook doet.
Nochtans is de werkelijkheid anders dan ik zou willen of wensen,
het leven lijkt zo zijn bedoelingen te hebben.


Annette, het is een lastig onderwerp en ik weet ook niet hoe.
Wel weet ik dat er veel van de persoonlijke beleving afhangt.
In gelijkwaardige situaties( voor zo ver dat mogelijk is), ervaart de een het als vreselijk, de ander zegt ach er waren wat moeilijke gebeurtenissen het hoort erbij maar er was ook heel veel bijzonder.


Nij, als een Islamiet in diepste duisternis leeft, zal hij een lichtpunt zien, een Christen of Jood of wat dan ook. Je hebt min of meer geleerd dat er iets is en ieder geeft er een naam aan en vertrouwd op die hogere macht die jou is bekend gemaakt. Zelfs al volg je zo'n meegekregen pad niet, gaan de meesten er wel van uit dat er een IETS is.

Zij die nooit iets hebben meegekregen weten niet dat er een IETS zou kunnen zijn.

Inderdaad is die werkelijkheid anders dan wij zouden willen. Helaas.


Annette je schrijft:@ Inderdaad is die werkelijkheid anders dan wij zouden willen. Helaas.

Met deze werkelijkheid echter zijn wij instaat om liefde te verwerkelijken.
Als het ideaal is, is liefde niet meer nodig.
Komt er niemand meer op voor onrecht, kan er niet getroost worden en zijn mensen niet in staat om zich op wat voor manier dan ook te overtreffen voor die ander.


Als het ideaal is, is liefde niet meer nodig.
#34528

Als ideaal zonder liefde is lijkt het mij niet ideaal :-)

Nou voorlopig maar aan de Max Havelaar dan.

Maar ik vind het fijn dat jullie toch, ieder op zijn manier met de minder bedeelden begaan bent.


Nochthans denk ik Annette dat het leven, en ik bedoel ook de wereld precies goed is zoals het op het moment is met al zijn pijn en verdriet en al zijn vreugde.
Van daaruit kan er bewustzijn zijn, kan er liefde zijn die zichzelf doet.


"Nochthans denk ik Annette dat het leven, en ik bedoel ook de wereld precies goed is zoals het op het moment is met al zijn pijn en verdriet en al zijn vreugde" .

ik weet niet of de wereld GOED is.
ik denk dat de wereld IS zoals die IS.

"goed" is een menselijk waardeoordeel.

"PIjn" en "verdriet" trouwens ook

en binnen die wereld met pijn en verdriet hebben we toch medemensen nodig om ons een schouder aan te bieden of een kopje thee,en ook medemensen om mee te dansen en beschuit met muisjes te eten..

vind het trouwens heerlijk dat je er weer bent Annette, ik geniet van je humor, bv deze;
"Ik maak me ook niet druk waar ik terecht kom hierna. Het zijn allemaal maar speculaties. Ik houd meer van speculasies. Veel lekkerder."

Nij, ik denk juist het omgekeerde.
Ik denk dat de wereld juist niet goed is zoals hij is.
De wereld op zich misschien wel. De aarde is rond, maar de wereld is plat. :-)

Jezus, Boeddha, Krisna enz. wezen de weg hoe de aarde zou moeten zijn.
Eerlijke verdeling, vrijheid van denken en handelen voor iedereen, zolang je een ander daar geen overlast mee bezorgt.
Liefde. Maar dat komt nog wel.. eens... hoop ik...


Dank je, Lies. Vind ik erg lief.

Ik ga in het denken wel een eind met jullie mee, hoor.
Ziekte, pijn, verdriet, het hoort bij het leven. Maar er is zoveel onnodig verdriet. Verdriet dat aangedaan wordt. Dat kan Mijns inziens NOOIT goed of nodig zijn.


Hoi Annette,

Ik heb een periode samengewerkt met mensen die op vuilnishopen leefde en zelfs daar werden gedumpt als grof vuil.

Toch heb ik deze mensen nooit als slachtoffer gezien, sterker nog ..... zij bezaten een kracht waar ik mezelf, als rijke wel wetende westerling, erg klein bij voelde.
Zij voelde zichzelf geen slachtoffer, zij voelde zich op 1e plaats mens.

Voel me heden ten dagen nog steeds erg dankbaar dat zij mij hebben toegelaten in hun leven.

:-)


#34531Lies@ik weet niet of de wereld GOED is. ik denk dat de wereld IS zoals die IS.
"goed" is een menselijk waardeoordeel.
"PIjn" en "verdriet" trouwens ook

Ja lastig woorden.
Kan me vinden dat woorden al snel tot een waardeoordeel verworden.
Thanks
Ook Annette bedankt
#34532@Nij, ik denk juist het omgekeerde.
Ik denk dat de wereld juist niet goed is zoals hij is.

Ok Annette, ik respecteer jouw mening over hoe jij de wereld ziet.


anette,
iksnap je helemaal, maar begrijp langzaam dat het bepalen van goed of kwaad betekent dat ik oordeel, en dus ook veroordeel.
En dat dat dus niets verandert aan welke situatie dan ook.
Maar wat ik denk dat de rol van God of de Bron fo de liefde of whatever is , is dat het je helpt die moeilijke tijden doorstaan..en als ik iemand anders ondersteun, naar iemand luister, iemand draag of iemand juist ruimte geef om alleen tezijn dan werkt god of de bron in mij...
lukt heel vaak niet hoor,
ik ben meestal een net zo egoistische luie makkelijke mens als ieder ander, maar soms, kan ik geven zonder dat het me iets kost, zodat het een soort 'door'geven is.
En dan heb ik eventjes vleugeltjes.


Nij en Trudy en alle anderen, ik respecteer jullie mening ook. Stel het op prijs om te lezen. Ik ben ook maar een reiziger op deze wereld en weet niet alles.

Mooi, Trudy dat die mensen zo voelden.

Sinds ik terug ben zijn de kleinkinders al veel geweest, en dan is de wereld voor mij in ieder geval mooi.

Een van mijn kleindochters leest een feeënboekje en noemde mij een lijsterbesfee. Ik zei, ik vind een Vlierfee ook wel mooi om te zijn.
Toen liet ze me daar het plaatje van zien. Een oud vrouwtje, en ze zei, Nee, oma, zo oud zie jij er niet uit. Jij blijft gewoon de lijsterbesfee.
Dan wordt je wereld toch zo mooi.


@anette,
heb jij dus ook vleugeltjes ;-)


#34537
Mooi Lies.


Ja, lies. Ik heb vleugeltjes, maar mijn lijn is niet meer wat het ooit was en de zwaartekracht doet zijn best. Ik blijf dus op de grond. :-)
Maar in de Geest vlieg ik, als een soort boedistische dikke monnik.

Maar wel een vrolijke hoor.


#34538

Zoals ik ook jou mening respecteer Annette. We reizen allemaal, elk ons eigen pad.

Welterusten.
:-)


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.