Vragen?

tegenstrijdige informatie

    door Karel, 16/03/2012 17:38. #42444. 7 reacties, laatste

Op gnostiek.nl en die van rkk.nl tiny.cc/c4u9aw staat zeer tegenstrijdige informatie, bijvoorbeeld over de positie van de vrouw bij de katharen.


De link naar de RKK-site klopt niet.
Maar los daarvan: de RKK is nou niet bepaald de betrouwbaarste bron over de katharen, evenmin als je correcte informatie over de joden kunt vinden in de geschriften van de nazi's.


RKK is wel een correcte omroep die je m.i. niet met geschriften van nazi's mag vergelijken. tiny.cc verwijst overigens naar rkk.nl/abc/detail_objectID593242.html


Beste Karel, ik heb de tekst over vrouwen op de site van de RKK gelezen. Ik heb daar maar een antwoord op: volstrekt belachelijk, want compleet in strijd met de historische werkelijkheid over rol van de vrouwen onder de katharen.
Voor de katharen waren vrouwen gelijk aan mannen. Het lichamelijke verschil deed er voor hen niet toe, want in de geestelijke kern van de mens waren vrouwen niet alleen gelijkwaardig aan mannen, maar zelfs gelijk. Op geestelijk niveau gold voor de katharen geen enkel onderscheid tussen mannen en vrouwen.

De opvatting dat vrouwen het werktuig zouden zijn van het kwaad is nu juist kenmerkend voor de opvatting van de roomskatholieke kerk over vrouwen. Die vind je alleen daar en niet bij de katharen. De bewering dat diezelfde opvatting ook voor de katharen zou gelden is een kwaadaardige leugen. Mensen op de brandstapel zetten kan in onze tijd niet meer, maar leugens verkondigen kennelijk nog wel.


Beste Karel, ik heb ook de rest van de tekst op de site van de RKK gelezen. Wat een onzin! Daar klopt werkelijk helemaal niets van.
Ik heb wel een idee waar het vandaan komt. Toen ik in de jaren zeventig van de vorige eeuw voor het eerst over de katharen iets vernam, was er in Nederland maar één boekje te vinden, geschreven door een RK-priester. Daarin stonden ook de opvattingen die je nu op de site van de RKK vindt. Maar dat is allemaal allang door serieus historisch onderzoek achterhaald. De historische werkelijkheid blijkt geheel anders dan de door de RK-kerk overgeleverde voorstelling van zaken. Deze kwaadaardige opvattingen over de katharen moesten kennelijk dienen om het afschuwelijke geweld van de RK-kerk tegen de katharen achteraf te rechtvaardigen.
Ik ben werkelijk geschokt om deze opvattingen nu nog tegen te komen op een site die jij 'correct' noemt.
Mijn eerdere opmerking dat de kerk van Rome een even onbetrouwbare bron van informatie over de katharen zou zijn als verhandelingen van de nazi's over de joden, blijkt bij nadere kennismaking met de site van de RKK geheel terecht.


De RKK lijkt mij evenals de IKON een correcte omroep. de website rkk.nl heb ik verder nog niet zo goed bekeken en kwam ik al googelend via "katharen" op het spoor. De vergelijking tussen RKK en nazi's vind ik wel wat ver gaan... Was het niet juist een nazi als Otto Rahn die zich in de jaren dertig met de katharen bezighield? Sommige nazi's voelden zich erg aangetrokken tot occulte en esoterische stromingen. Of was de belangstelling van Otto Rahn voor de katharen een kortstondige "vrijage", net zoals er tegenwoordig veel geflirt wordt met de katharen?De bizarre ideeën van Otto Rahn over de katharen stonden ver af van de historische werkelijkheid.
De katharen waren bijvoorbeeld principieel geweldloos en dat lijkt me toch wel wat anders dan het gedrag van de nazi's.

Otto Rahn meende dat de katharen de Graal verborgen hadden en dat hij die via 'kenners van de katharen' kon bemachtigen. De vrijage was inderdaad kortstondig.


Mijn vergelijking tussen de nazi's en de RKK betrof slechts hun betwijfelbare betrouwbaarheid als bron van informatie over door de nazi's en Rome vervolgde mensen.
En wat dat betreft geeft de site van de RKK me helaas gelijk.


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.