Vragen?

Gnosis cursus

    door Norea, 05/07/2012 17:50. #42799. 13 reacties, laatste

Ik heb de vraag al eerder deze week gesteld maar helaas nog geen antwoord gekregen. Ik denk dat ik het op de verkeerde plaats heb gesteld. In oktober as. start aan de volksuniversiteit in Zwolle onderstaande cursus maar gezien de inhoud van discussies elders op deze site heb ik twijfels of dat me wel gaat bieden wat ik zoek. Kan iemand me antwoord geven op onderstaande vraag?

Bedankt!

Het bovenstaande gelezen hebbend, krijg ik twijfel of onderstaande cursus mij wel meer 'goede' informatie gaat leveren over het gnosisme. Ik heb al veel gelezen en dacht het als een aanvulling te zien maar ik wil niet geschoold worden in een 'hokje'. Bram kun je aangeven of je hier meer over weet dus over de inhoud van de cursus zelf?

Alvast bedankt.

Filosofie: De weg van de gnosis

Een machtige stroom van pure liefde-wijsheid tekent de verborgen geschiedenis van de mens. Steeds waren er mensen die een verbinding wisten te maken met deze stroom van oorspronkelijke wijsheid en er uit leefden en werkten. De cursus ‘De weg van de gnosis’ gaat in op deze veelal verborgen, verzwegen en verdrongen wijsheidsstromingen; zij maakt deze zichtbaar.

Lesonderwerpen:
- De Griekse wijsheid
- De klassieke gnosis van valentinus
- De scheppingsmythe van Mani
- Het Keltische christendom uit Ierland: Pelagius
- Denken aan mystiek in de middeleeuwen
- Renaissance: de herontdekking van de hermetische wijsheid
- De klassieke rozenkruisers
- De hedendaagse Gnosis

De cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosiscrucianum. Er is geen voorkennis vereist.Dag Norea,
Ik heb je vraag gezien en zal daar ook op antwoorden, maar ik kom daar vandaag (donderdag) niet meer aan toe. Tot morgen.


Hallo Bram, ik verneem graag je reactie. De cursus start 1 oktober as. dus ik kan wel even wachten.

Alvast bedankt.

groet Norea


Dag Norea,
Het Lectorium Rosicrucianum is in de jaren dertig van de vorige eeuw opgericht door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Zoals je in de wikipedia.nl kunt lezen heeft van Rijckenborgh zijn leer overgenomen van Max Heindel. En die had het weer van Blavatsky. Ik kom hier nog op terug, maar wellicht vind je het interessant om vast een gedeelte uit een brochure die ik ooit schreef (Racisme met charisma) over Max Heindel te lezen. Voor alle duidelijkheid vat ik het kort samen.
Volgens Blavatsky en Heindel vormen de rassen een evolutiestadium in de wording van de mensheid. Elk ras is een leerfase. De op zichzelf staande zielen van mensen incarneren afhankelijk van de leerfase waarin ze zich bevinden in het lichaam van een ras, bijvoorbeeld een neger of een jood.
Maar als elke ziel in het lichaam van zo'n ras z'n lesje geleerd heeft, incarneren er geen zielen meer in de lichamen van bijvoorbeeld negers of joden, ook al blijven die lichamen zich reproduceren. Zo'n ras moet daarom tenslotte noodzakelijkerwijs uitsterven, want er is geen behoefte meer aan hun lichamen.
De beleden versterving van het Rosicrucianum (waarover Blavatsky de ideeën van Plato leende) past in dit kader. Als je je als ziel bijvoorbeeld in het lichaam van een neger of een jood bevindt, moet je eerst volledig afstand nemen van je lichaam als neger of jood, voor je in een volgend ras, bijvoorbeeld het door Blavatsky en Heindel verheerlijkte Arische ras, kun reincarneren.
Mijn tekst over Max Heindel vind je hier.

Let wel dat van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri zich als ingewijden volgens de leer van Heindel presenteerden. Als je dus ook ingewijd wilt worden kun je bij hun terecht. Maar dat komt pas later aan bod, nog niet in de begincursus.


Hallo Bram,

Dank voor je uitgebreide reactie. Ik schrik ervan dat dit de achtergrond is. Ik heb mijn inschrijving direct ongedaan gemaakt.

Vind het wel jammer geen gremium gevonden te hebben om objectief meer over gnosis te leren. Ben nu bezig met de boeken van Elaine Pagels dus dan houd ik het wel bij die manier.

Nogmaals dank en succes met het verder helpen van mensen met dit soort vraagstukken.

Groet Norea.


Ik kan mij voorstellen dat iemand vraagt naar de meerwaarde van een cursus. Daar antwoord op geven is een tweede. Zou je dat kunnen toelichten Bram?


Misschien Baudolino spreek ik voor mijn beurt, maar zover ik op de hoogte ben worden er geen cursussen meer gegeven.


Ik sprak inderdaad voor mijn beurt zag ik.
Ik nam zomaar aan dat het om de cursus gnostiek van Bram ging.
Sorry.


Ik ben wel wakkergeschud door wat Bram schrijft over de racistische elementen in de geheime leer en de inspiratie van de rozenkruisers. Tegelijkertijd bezoek ik bezinningsbijeenkomsten bij de rozenkruisers, die me raken. Ik kan en wil leven naar mijn eigen hart. Dat is ook de sfeer op deze website. Een advies over het al dan niet volgen van een cursus kan ik daar moeilijk mee rijmen. Vandaar mijn vraag.


Beste Baudolino, er zijn mensen die zichzelf spiritueel noemen en op grond daarvan menen dat ze alles goed zouden moeten vinden, zelfs geen oordeel mogen hebben.
Ik vrees helaas dat ik niet spiritueel genoeg ben om me daartoe te kunnen rekenen. Er zijn heel veel opvattingen en gebeurtenissen die ik niet goed vind, zoals er ook opvattingen en gebeurtenissen zijn waar ik me op verheug.
Ik vind bijvoorbeeld de rassenleer van Blavatsky die je terug vindt in de geschriften van de Rozenkruisers (Lectorium, wel te verstaan) en de antroposofen abject. En ik zie niet in op grond waarvan ik dat niet zou kunnen laten blijken op mijn website. Ik loop daar niet mee te koop, maar als mijn mening gevraagd wordt geef ik die zonder aarzeling.
Er valt overigens nog wel meer aan te merken op het Lectorium. Ze noemen zich de erfgenamen van de katharen. Welnu, dat slaat werkelijk nergens op. De leer van het Lectorium heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met die van de katharen te maken.
Maar als jij je daar thuis voelt, dan is dat jouw zaak en dat gun ik je van harte. Ik ben vrij om te vinden wat ik vind, en dat ben jij ook. Ik wens je alle goeds, waar je het ook vandaan haalt.


Ik kan mij alleen inwijden in de tempel van mijn eigen hart. Alleen daar kan ik een zuivere stem vinden. Ik ben geen Rozenkruiser, Ik ben Baudolino. Ik heb nog geen leerschool getroffen die niet besmet is door wanen en illusies. Ik hoop me daar altijd bewust van te zijn, Argos waakt! Ik dank je voor het veroorzaken van dat inzicht.


Na ruim een jaar lees ik na het intypen van een zoekopdracht 'leerschool gnosisme' mijn eigen vraag weer terug met daarbij de reacties. Bijzonder wat een vraag los kan maken en wat doet het mij deugd dat Bram vasthoudt aan zijn mening en uitleg, want dat is ook waar ik toen naar heb gevraagd. Met respect elkaars mening aan kunnen horen is zomaar een stukje praktisch gnosisme.

Inmiddels heb ik de boeken De mysterieuze Jezus en Jezus en de verloren godin gelezen. Erg leerzaam envooral duidelijk in uitleg. Wat zou ik mij graag een leerschool in de huidige tijd wensen!!


Toevallig kom ik deze draad weer tegen. Deze week keek ik naar een docu over kolonialisme en racisme. Racisme was een belangrijk voertuig voor de legitimatie van uitbuiting. Darwin leverde een goed fundament voor dit soort gedrag. Darwin zelf, naar ik heb begrepen gelovig en vooral vol bewondering over alles wat hij om zich heen zag. Zijn werk bevatte geen rangorde, noch impliciet, noch expliciet.

Back in the days werd wat onbevangener omgesprongen met het begrip ras. Daar zal zeker een bepaald dédain aan ten grondslag hebben gelegen. Het was echter een soort algemeen cultureel verschijnsel. Maar ook wetenschappers als Darwin sprongen daar onbevangen mee om. Bij Darwin bespeur ik echter geen dédain, maar toch vooral bescheidenheid en bewondering.

Gevolg was een mix, gekruid met hebzucht en blinde ambitie (om het maar eens dramatisch te stellen), die weer de bodem vormde voor allerlei stromingen die explicieter in hun eigenwaan waren. Racisme werd op de voet gevolgd door anti-semitisme, en uiteindelijk geaggregeerd in een omvattend superioriteitsgevoel dat zijn beslag vond in vooral het nationaal-socialisme.

Anti semitisme kom ik overigens ook nu, in onze westerse samenleving tegen. Ook in de counterculture, waar bijvoorbeeld een film als "Zeitgeist" tot mijn verbazing mensen om mij heen inspireerde tot botte opmerkingen over joden .Morgan, Rothschild, ze gaan altijd weer door de mangel. Terecht of onterecht... Ook in deze film. Het zijn vooral joden die als de financiers van deze wereld en het brein achter een verrot concept als "fractional banking" worden neergezet. Waar ken ik dat van?

Ik ben erg voorzichtig geworden met het trekken van historische lijntjes. Niet alleen omdat de manifestaties al snel chronocentrisch worden geïnterpreteerd (ik ben opgevoed met een normenstelsel dat door de tweede wereldoorlog en de holocaust in ijzer is gegoten), maar ook omdat ik niet altijd de context begrijp waarin een racistisch element naar voren komt. Valt het alleen mij op, als 21e eeuwer, behoort het eigenlijk meer tot de achtergrondruis in een paradigma, of is het bewust naar voren gebracht als steunpilaar voor het hele werk? Daarvoor ken ik de tijd niet goed genoeg.

Veler gedachtengoed is gesneefd in die tijd, en wordt nog steeds met argwaan bekeken: Nietzsche, Wagner, Steiner, Blavatsky. En hoe zit dat met de beweringen dat Lindbergh en Gandhi Hitler fans waren? Ik gruwel bij de gedachte! Er zijn wat betreft Gandhi ook genoeg tegenbeweringen overigens, die daar weer een gat in prikken. Maar toch, zou het realistisch kunnen zijn geweest?

Ik begrijp het gedachtengoed van mijn eigen tijd nauwelijks, laat staan dat ik de quintessens van de 19e eeuw begrijp.

Uiteindelijk gaat het om mijn handelen in het hier en nu, mijn inspiratie maar vooral de geraaktheid van mijn hart.

Ik vind dit zo'n mooi nummer, volgens mij gaat het over verloren tijd........

/grooveshark.com/#!/s/Meantime/3fHCre?src=5Hallo lezers,

Ik heb veel over gnos-en mystiek geleerd van John Lamb Lash met video's op You Tube en zijn website: www.metahistory.org
Ook de video's op You Tube van Stargods (Richard Vizzutti) en zijn website; stargods.org hebben mij meer geleerd over religie en gnos-/mystiek.
Hopelijk is dit ook voor jullie interessant en leerzaam...Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.