Vragen?

reincarnatie

    door Ina Groot, 28/03/2015 12:37. #46094. 32 reacties, laatste

Dag Bram, graag zou ik je visie willen lezen over hoe de Gnostiek en jij de reincarnatie gedachte interpreteren. Ik begrijp dat je ego een illusie is. Ik lees iets over herkansingen. Ik herinner me dat je eens vertelde dat een kwaliteit reïncarneert. Zoals de Dalai Lama een wedergeboorte is van mededogen. Zou je me iets meer kunnen uiteggen over deze kwestie. ? Ben heel nieuwsgierig naar je uitleg en alvast bedankt.
Groet Ina


Waarom is je ego een illusie, Ina?
Jij begrijpt dat, zeg je.
Ik begrijp dat helemaal niet.


Dag Bram, je ego is toch een opsomming van gedachtenconcepten en ervaringen. Of heb ik dat helemaal verkeerd begrepen?


Beste Ina,
De christelijke kerken hebben ons bijna tweeduizend jaar lang voorgehouden dat we niet deugen, en dat dan vanwege de erfzonde. Al vanaf onze geboorte zijn we zondig, zo luidde en luidt nog het kerkelijk dogma.
Dat concept van zondigheid is langzamerhand uit de christelijke kerken aan het verdwijnen. Het behoort nog steeds tot de dogmatiek, zowel van de RK-kerk als de protestantse PKN, maar het wordt steeds minder benadrukt.
Dat vind ik een mooie ontwikkeling.
Maar tot mijn immense verbazing blijkt een soortgelijk concept opnieuw populair geworden te zijn, namelijk dat ons ego het kwaad is. Andere taal, andere oorsprong, maar in wezen hetzelfde nare idee over de mens.
In de traditie van de gnostiek geldt iets heel anders, zelfs het tegenovergestelde, namelijk dat het er om gaat wat jij, en elk ander mens, hier op aarde te doen hebben. Dat is voor elk mens anders, want elk mens is uniek.
Het gaat er dus niet om egoloos te worden, maar om de vraag: 'Wie ben ik?'
Jouw persoonlijke, unieke eigenheid doet er toe. Die is je bestemming. Dat geldt ook voor jou, Ina.
En tegen ieder ander die zich afvraagt of die egoloos zou moeten worden, zeg ik dan veel liever: vier je ego, vier wie je bent. Wees dankbaar voor de talenten die je geschonken zijn.
Ken jezelf, laat jezelf kennen en ken je medemens.
Dat gedoe over egoloosheid vind ik even mensonterend als de erfzonde. En ik ben werkelijk stomverbaasd dat mensen bereid zijn daarin te geloven. Hoe kun je nou toch serieus nemen dat je, om spiritueel te zijn, er naar zou moeten streven net te doen alsof je niet eens bestaat?


Dag Bram, dank je wel voor je heldere uitleg. Ik snapte nooit iets over dat loslaten van je ego. Waarschijnlijk op het verkeerde been gezet door het Tibetaanse Dodenboek. En dat ook niet goed begrepen. Bedoelen zij soms het loslaten van je valse ego, welke aangepraat is door je omgeving ???
De afbeelding van de appel in het rimpelige jasje met ritssluiting vind ik treffend. Nu denk ik te begrijpen wat er met reincarnatie bedoeld wordt.


Om het Tibetaanse dodenboek goed te kunnen begrijpen moet je weten dat daar al een eerder uitgangspunt aan ten grondslag ligt. Dat wordt daarin als reeds bekend verondersteld.
Net als in het christendom ligt aan de oorsprong van het boeddhisme een basis-dogma ten grondslag. In het christendom is dat het geloof dat Jezus voor de zonden van de mens gestorven is. Zoiets is er ook in het boeddhisme, althans zoals dat oorspronkelijk werd geformuleerd.
Het boeddhisme is een zijtak van het hindoeïsme. Het vindt zijn oorsprong in India. In het hindoeïsme geldt de opvatting van de eeuwige wederkeer. Je wordt steeds weer opnieuw geboren en afhankelijk van je levenswijze kom je er later beter of minder goed van af. Je neemt in elk leven het karma van alle vorige levens mee, heet het.
Het oorspronkelijke idee van de Boeddha was om die eeuwigdurende keten van wedergeboortes te doorbreken. Dat kon, beweerde hij, door het uitdoven van je ego. Als er geen ego meer is, dan is er ook niets om terug te keren. Dan ben je verlost van het leven dat alleen maar lijden is.
Het ego kun je laten uitdoven omdat de hele werkelijkheid slechts een illusie is, dus ook ons eigen lichamelijke bestaan. Het uitdoven van het ego is dus het loslaten van de illusie dat je werkelijk bestaat.
Hoewel er veel stromingen binnen het boeddhisme bestaan geldt deze opvatting nog steeds als een universele grondslag. Alleen wordt die in sommige stromingen wat sterker benadrukt dan in andere, precies zoals in de verschillende takken van het christendom de zondigheid van de mens meer of minder sterk benadrukt wordt.
Omdat volgens het boeddhisme de hele werkelijkheid een illusie is, in de negatieve betekenis van dat woord, dus ook het individuele bestaan, is er in het boeddhisme geen enkele aandacht voor het individu dat zin kan geven aan het leven. Begrippen als zingeving, de waardigheid van de mens en de onaantastbaarheid van het individu komen in het boeddhisme niet voor. Dat zijn binnen het boeddhisme ketterse gedachten.
Nu gaat het christendom niet alleen over zondigheid en het boeddhisme niet alleen over het uitdoven van het ego. Het christendom gaat ook over naastenliefde en het boeddhisme gaat ook over mededogen. Daarom vind ik het buitengewoon merkwaardig dat juist die egoloosheid zo vaak door westerlingen uit het boeddhisme opgepakt wordt. Ik kan dat alleen maar verklaren omdat het kennelijk aanhaakt bij het christelijke concept van de nietswaardigheid van de mens, zoals bijvoorbeeld verwoord door Augustinus en Calvijn: de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.


Dag Bram, klopt het dat er een afbeelding van een appel in een rimpelig jasje met ritssluiting te zien is geweest, ergens op je website? Nu kan ik hem nergens meer vinden. Groet Ina


Ja, dat klopt, Ina. Ga naar de openingspagina van gnostiek.nl en daar zie je die appel.
Dat is natuurlijk een verwijzing naar de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad in het Bijbelboek Genesis.
De gnostiek is een protest tegen dat verbod. Vandaar die rits.


Dag Bram

Gereformeerd opgevoed ,maar als kind al had ik niets en kon ik niets met de God waarover zondags gepreekt werd
Maar wist ook niet wat dan
In de jaren 80 las ik het boek " het mosterdzaadje " over het Thomas evangelie van Bhagwan Shree Rajneesh
Het was alsof ik het zelf geschreven ,zo dacht ik dus altijd eigenlijk al
Efin dan ga je verder Esoterie ,Gnostiek,Soefisme ,filosofie enz
Wat een verrijking en andere inzicht

Nou had ik de volgende vraag aan jou
Heb je zelf invloed op je eigen ontwikkeling of heeft dat met je karma te maken of moet je er aan toe zijn en dan komt het allemaal vanzelf

Kijk uit naar jouw visie hierop
Warme groet
Gre Werkhoven 73 jaar


Beste Gre, ik geloof helemaal niet dat er zoiets als karma bestaat. Jij wel?
En ik vind ook dat je je nooit aan je eigen vrijheid en dus verantwoordelijkheid kunt onttrekken door te verwijzen naar karma, of predestinatie, of de wil van God, of noodlot of wat dan ook.


Heb je zelf invloed op je eigen ontwikkeling, vraagt Gré
Ik las gisteren in Marianne Williamson en las dat ze zegt dat ieder mens voor 100% verantwoordelijk is voor de beleving van de dingen. Dat de echte dader diegene is die tig jaren voorbij heeft laten gaan zonder eroverheen te komen. .....
Dit houdt me nogal bezig omdat ik mensen ken die het gewoonweg niet lukt om "alles" uit het leven te halen.


Een interessant artikel over
vrijheid en verantwoordelijkheid:

www.mensenrechten.org/verantwoordelijkheid-is-vrijheid/


Hoi Nij,
Ja, dat artikel is hetzelfde laken een pak.
Ik heb het over de mensen die emotioneel of geestelijk zo stuk zijn, dat ze die verantwoordelijkheid, dus vrijheid kwijt zijn?


Die mensen ken ik ook Yvonne.
Ik denk dat er passie voor nodig is die vrijheid niet kwijt te willen, of die vrijheid weer te hervinden.


Hoi Nij, zie jij dat als een keuze?
Ieder mens wil toch graag vrij zijn?


Ja maar niet ieder mens wil zich er m.i. in verdiepen.
Dat zou kunnen betekenen dat je het niet echt wilt.
Ik kan alleen van mezelf zeggen dat in kritieke fases in mijn leven mijn passie tevoorschijn kwam.


Ja Nij, dat geldt voor mij ook.
Maar ik kan niet zeggen van bepaalde mensen die ik ken, dat die geen passie hebben, niet anders willen.
Denk je niet dat ieder mens graag vrij wil zijn?
Kun je niet zo beschadigd zijn, dat je de uitweg niet meer kunt vinden?


Yvonne, je zegt:
"Ik heb het over de mensen die emotioneel of geestelijk zo stuk zijn, dat ze die verantwoordelijkheid, dus vrijheid kwijt zijn?"

Je kunt als goeroe natuurlijk je voordeel doen met het ongeloof van mensen in zichzelf en daar wat zalvende woorden over uitspreken, zodat er geen ontsnappen mogelijk lijkt aan de nietswaardigheid die veel mensen over zichzelf voelen. Zoals bijvoorbeeld deze uitspraak van Erik Zuydam:

"Dit boek (van Zuydam) gaat over de mogelijkheid om te ontwaken uit de droom van individualiteit, van afgescheidenheid. De aanname dat we een autonome. opzichzelfstaande persoon zijn, in het bezit van een vrije wil en in staat om op eigen kracht de regie over ons leven te voeren."

Kijk, dat is nou mooi. Die tekst van Zuydam biedt me namelijk de mogelijkheid om duidelijk te maken waar de gnostiek over gaat, in een helder contrast met deze tekst. Want, laat Zuydam nou precies het tegenovergestelde beweren van waar de gnostiek als spirituele traditie over gaat. Dus, nu over mijzelf:

"Mijn boeken over gnosis en gnostiek nodigen je uit om je te realiseren dat je een uniek individu bent, met unieke talenten en mogelijkheden. Elk van ons is een autonoom, opzichzelfstaand persoon, in het bezit van een vrije wil en in staat om op eigen kracht de regie over je leven te voeren. Pas als we zo onze ware aard ontdekken en ons daarmee verbinden, zijn we in staat tot waarachtige medemenselijkheid en kunnen we ons handelen in de wereld baseren op de liefde die in elk mens aanwezig is."

Juist dan, als mensen zich onwaardig voelen, is het medemenselijk dat je je medemens oproept en steunt tot herstel tot geloof in zichzelf, dat ieder mens er toe doet, ieder mens dus, gewoon zomaar, uit alledaagse elementaire medemenselijkheid.

Als mensen verdwaald zijn in het leven kunnen je daar als dieven in de nacht misbruik van maken, door ze afhankelijk te maken. De andere mogelijkheid is om ze te bemoedigen om in hun eigen kracht te gaan staan en hen daarbij te steunen.


#46350@Maar ik kan niet zeggen van bepaalde mensen die ik ken, dat die geen passie hebben, niet anders willen.
Denk je niet dat ieder mens graag vrij wil zijn?
Kun je niet zo beschadigd zijn, dat je de uitweg niet meer kunt vinden?

hoi Yvonne

Willen en kunnen hangt m.i. samen.
Ja dat denk ik ook dat ieder mens vrij wilt zijn.
Als ik bv een naaste in een schijnwerkelijkheid zie leven om te kunnen leven heeft het geen zin te helpen dit te laten inzien. Bij elke poging is mijn ervaring word ik teruggefloten omdat elke poging als inbreuk wordt ervaren en is er verzet.
Enkel wanneer de ander openstaat en mij vraagt om hulp ben ik beschikbaar daar waar ik kan en kan de ander op mij terugvallen.
Dit ervaar ik op het moment als de praktijk van mijn bestaan ten opzichte van verschillende mensen vastzittende in het overlevingssysteem.


Bram, sommige mensen lukt het inderdaad om hun ellende te overstijgen.
Maar degenen die dat niet lukt, daarvan kun je toch niet zeggen dat zij niet voldoende passie bezitten?
Kan het leven iemand zo beschadigen dat er geen uitweg meer mogelijk is?


Maar dat zeg ik toch, Yvonne, dat sommige mensen de steun van anderen nodig hebben? Dat is toch de essentie van barmhartigheid, niet om anderen als dief in de nacht je eigen geloof op te dringen, maar om anderen die zich in diepsten van ellende bevinden te helpen hun eigen kracht te hervinden.
Zie logion 21.


Ja Bram, dat vind ik ook.
Maar als je zegt dat ieder voor 100% verantwoordelijk is voor zichzelf, zoals ik schreef in #46342, zou je dat ook uit kunnen leggen dat diegene het dan zelf moet oplossen.


Dag Bram, enige jaren geleden zag ik een documentaire over een ca. 18 jarige Amerikaan die gesnapt werd tijdens een inbraak en vervolgens beschuldigd werd van diverse o.a. (kind) moorden. het speelde in de jaren 40. Om de doodstraf te ontlopen bekende hij maar. Later ontkende hij de moorden. De arme man heeft meer dan 60 jaar onschuldig in een Amerikaanse gevangenis gezeten. Aan het eind van zijn leven ontdekte een rechercheur wie de ware moordenaar was en kwam men er achter dat hij het niet gedaan kon hebben. Hij was al een zieke stumper van 80 jaar in een rolstoel. Is het niet een onmogelijke opgave om in deze situatie je eigen uniekheid te ontwikkelen. ? Als pedofiele moordenaar sta je ook nog onderaan de ladder en is je leven onder medegevangenen zeer moeilijk. En er zullen ongetwijfeld meer van deze situaties zich voordoen. Misschien nog ellendiger. Welke mogelijkheden heeft deze arme man gehad? Het enige wat ik kan bedenken is een bepaalde waardigheid en compassie voor de medegevangenen ontwikkelen.
Maar het blijft een zuur leven, lijkt mij.
Geen reincarnatie, geen karma, geen volgend leven, geen familie, geen kinderen, geen natuur, alleen maar de gevangenis en daarna de dood
Ben nieuwsgierig naar je antwoord. Groet Ina


Hoi Ina, ik lees jouw posting en begrijp dat je je afvraagt waar zijn " we" in godsnaam mee bezig?
Er gebeurt zoveel, kinderen die onnodig lijden, mensen die van honger sterven in een wereld van overvloed....
Misschien is het een vreselijke gedachte, maar terroristen weten wél waar ze mee bezig zijn, ze hebben een plan en doen alles om dat ten uitvoer te brengen. M.i. zit het probleem niet in het geringe aantal mensen die vol overtuiging haten, maar misschien wel in het feit dat er niet genoeg mensen zijn die werkelijk liefhebben....
Ieder mens wefkt m.i. met elk liefdevol gebaar of gedachte mee aan een Verenigd veld van toenemende mogelijkheden voor iedereen.

Een vlinder die zijn vleugels uitslaat in het zuiden van Amerika, heeft m.i. invloed op de windrichting op de noordpool.Die "stumperd" van 80 die jouw en misschien veel meer harten raakt....

Je stelde de vraag aan Bram, sorry dat ik zo vrij ben. om te reageren.Dank Yvonne, ik sluit me bij jouw antwoord aan.


Fijn Bram,
Om met Gandhi te spreken; middelen en doel zijn hetzelfde. Je moet zelf de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.
Anders vindt die niet plaats.


Dag Yvonne, Eerlijk gezegd vind ik je antwoord geen antwoord op mijn vraag. Dat er veel mensen zijn die de andere kant opkijken bij ellende weet ik ook wel. Maar waarmee had die arme stumper van 80, na een leven onterecht in de gevangenis zich mee kunnen troosten. Geen nieuw leven, geen hiernamaals, geen rechtvaardige god, alleen maar pech in het leven. Als ik me verplaats in zijn situatie, dan vraag ik me af hoe ik in godsnaam erin geslaagd zou zijn niet gek te worden. Welk houvast is er voor zo'n stumper. Hij is overigens enkele jaren terug overleden. Ben nieuwsgierig naar je antwoord. Groet Ina


Ik vind de tekst van Yvonne een perfect antwoord op je vraag.
Waarom ben jij er zo aan gehecht om die man te fixeren in zijn slachtofferrol?
Die fixatie is wat jij nu doet, zonder bereid te zijn een andere mogelijkheid, zoals die van Yvonne, te onderzoeken.
Die man is helemaal zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met zijn lot omgaat. Zijn lot is hem gegeven, wat hij er van maakt is zijn zaak.
Viktor Frankl heeft daarover een indrukwekkend boek geschreven. Hij zat in een Duits Vernichtungslager. Hij beschrijft hoe je ook daar je waardigheid kunt handhaven, ondanks wat je wordt aangedaan, en dat je zelfs daar zin kunt geven aan je leven. Als geïnterneerde heeft hij alle recht van spreken. De man in de gevangenis waar jij over klaagt zal het heel wat beter hebben gehad dan Frankl, dat weet ik zeker.Hoi Ina, ten eerste weet ik alle antwoorden niet! ;-)
En bedenk ik ook niet waarom sommige dingen gaan zoals ze gaan.
Ook kijk ik niet de andere kant op en ken ik enkel het hier Nu maals en ook geen rechtvaardige God. ..
Wel Nieuw Leven, in dit eeuwige Nu.
Misschien kun je je eens verdiepen in het leven van Neldon Mandela?!
Hoe hij houvast vond in erbarmelijke omstandigheden....
Misschien komt jouw vraag voort uit projectie?


Yvonne@ Je moet zelf de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.
Anders vindt die niet plaats.

Bram@...zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met zijn lot omgaat. Zijn lot is hem gegeven, wat hij er van maakt is zijn zaak.

Mijn hart maakt sprongetjes bij het lezen van bijdrages in dit lijntje.


Hoi Bram en Yvonne,
Zal eens gaan nadenken over mijn klagen en identificatie met de man in zijn slachtofferrol. ! In ieder geval mijn dank voor de antwoorden. Zal het ter harte nemen. Groet Ina


Dank je Ina voor je respons!


Ik vind logion 70 wel heel mooi passen hier.
Wat je hebt, zal je redden, als je het vanuit jezelf tevoorschijn brengt. Wat je niet in je hebt wordt je dood....
Zet het Licht niet onder de korenmaat, laten zien wie je bent, je talenten gebruiken in alle omstandigheden.
Voor mij heeft het te maken met verwerkelijken wie je werkelijk bent.
Door dit tevoorschijn te laten komen word je geboren in nieuw leven, ben je dus gered, verlost.
Omgekeerd, wanneer je dat niet doet, betekent het je spirituele dood.
Het gaat dus over verlossing, verwerkelijking.Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.