Groeiend inzicht

adam en eva

    door annette , 09/01/2009 21:12. #30797. 25 reacties, laatste

Hallo allemaal. Ik ben de bijbel kritisch aan het lezen. Dit zijn mijn bevindingen.


ADAM EN EVA

Genesis begint heel mooi met de schepping van hemel en aarde, het licht, want het duister was er al. En dan de maan, sterren en de zon en de rest.
Velen geloven in een oerknal, en hoewel ik dat niet afwijs ben ik er wel van overtuigd dat het een georganiseerde oerknal was. Een goddelijke oerknal.
Als dan de planten en de dieren erbij komen wordt het een echt paradijs. Zeker als je niet bang hoeft te zijn dat je opgevreten wordt. Daar staat tegenover dat de dieren ook niet bang hoefden te zijn dat we hen zouden opeten.
Je zou de vraag kunnen stellen, wie er het eerst mee begonnen is om de ander op te eten. Als dat de mens was dan is het toch logisch dat een tijger of leeuw ook wel eens een stukje mens wil eten? Maar dan gaan we te keer.
In die eerste periode lieten we elkaar met rust en werd er alleen plantaardig voedsel gegeten. Gewoon een worteltje voor de leeuw stel ik mij voor en misschien een kropj sla..

Toen besloot God mensen te maken. Er zijn twee scheppingsverhalen en ze worden achterelkaar beschreven. Het is wel belangrijk om bij de schepping van de mens stil te staan bij alle twee de verhalen.

In Genesis 1 zegt God: Laat ons mensen maken, naar Ons Beeld en Onze gelijkenis. En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

God doet het dus niet alleen. Laat ons mensen maken en man en vrouw schiep Hij.
Ik ga er dus maar van uit dat hij het samen met een Godin doet. Hemelse Vader en Hemelse Moeder. Zij stond dan model voor de vrouw, want dat kan een man niet.

Uit Genesis 2 blijkt dat dit alles slechts een plan was, een blauwdruk. Alle struiks des velds eer hij in de aarde was, want het had nog niet op aarde geregend. Ja, water is natuurlijk een voorwaarde.

Adam wordt dan geformeerd uit het stof der aarde. De dieren worden daarna gemaakt en niet uit stof, maar uit aarde. Lees vers 19. We kunnen dus gerust wat bescheidener worden als mens.
Alle dieren worden voor Adam geleid om te zien hoe hij ze noemen zou. Het is dus niet zeker dat ze heten zoals hij ze noemde! Er werd alleen gekeken hoe hij ze zou noemen en misschien hebben velen wel de naam gekregen die hij zei. Want soms….. Ik denk bijvoorbeeld aan het vogelbekdier, dat is al een raar dier, maar dan ook nog zo’n rare naam. Echt door een mens verzonnen.

Bij voorbaat denkt God: Adam heeft een hulp nodig. Alleen gaat het niet. Nu dachten de kerkvaders en bijna iedereen na hen, dat Eva slechts een hulpje was, waardoor Adam de baas was. Maar ik denk dat het wijs was dat eerst de man kwam, want dan was er een hulpje nodig.
Als eerst Eva zou komen zou Adam er nooit geweest zijn. Want over het algemeen redt een vrouw het heel goed alleen en zou geen hulp nodig hebben gehad. Je ziet alles is voorzienigheid.

Maar Adam was alleen en kreeg iemand die tegenover hem zij. Je ziet, Augustinus, gelijkwaardig. Niet onderdanig of minder! Ach, misschien weet hij het inmiddels ook wel.

Maar de dieren zijn gevormd uit de aarde, Adam uit het stof. Van beide genoeg voor handen zou je zeggen. Waarom Eva dan uit een rib. Met één mens op de wereld zijn ribben maar heel beperkt.
De opdracht is: Heb je naaste lief als jezelf en dat is wat gemakkelijker als die naaste een stukje van jezelf is, toch?

groetjes Annette


Leuk hoor, Annette, hoe jij er helemaal je eigen verhaal van maakt.


Je leeft (je) in een verhaal of niet. hahaha
Annette


En nu het vervolg, van Adam en Eva

Genesis 3

Het leuke van het Paradijs was dat de dieren konden praten. Wanneer zou dat veranderd zijn? Misschien ook met de toren van Babel? Maar daarna schijnt het toch nog af en toe voor te komen zoals bij Bileam en zijn ezel.

Numeri 22:30 De ezelin nu zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt, tot op dezen dag? Ben ik ooit gewend geweest u alzo te doen?

De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds.1 De andere waren dus ook listig, maar niet zo erg als de slang. Dus een beetje kwaad was er al. Maar dat was er al in de hemel. Kijk maar in Openbaringen

Openbaring 12:7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen

Nu had God veel bomen in het Paradijs gezet en ze mochten overal van eten. Er waren echter twee extra bijzondere bomen. De boom des levens waar ze wel van mochten eten en de boom der kennis van goed en kwaad. Daarvan mochten zij niet eten, nee, zelfs niet aanraken.3

Op een dag kwam de slang aan wandelen, want die had nog poten,Hoeveel, lang of kort, of misschien wel zoiets als een struisvogel, dat weten we niet. De slang vroeg aan de vrouw: “Is het waar dat God heeft gezegd dat je niet van alle bomen mag eten?”1
“Ja,”antwoordde de vrouw: “ God heeft ons verboden om van de boom te eten die in het midden van de hof staat, anders zullen wij sterven.”3

En nu gaan de Gnostici rechtop zitten, want van hieraf wordt het een vreemd verhaal.

De slang zegt:”Nee hoor, je zult niet sterven,4 maar zijn als God zelf. Je zult het verschil kennen tussen goed en kwaad.5
En dat zegt God zelf ook in vers 22.
Ziet de mens is geworden als Onzer een, kennende goed en kwaad!

Een bepaalde groep gnostici zegt daarom dat het juist erg mooi van de slang was om de vrouw daarop te wijzen, want het was wel waar wat hij zei. Ze leerden het verschil tussen goed en kwaad.
Die Gnostici zeggen ook dat het niet mooi was van God om hun wel de verleiding te geven door daar die boom neer te zetten en vervolgens te verbieden er aan te komen en hun te beletten wijs te worden. Waarom zou een liefhebbend Vader zijn kinderen beletten om zich te ontwikkelen en kennis op te doen.

Tja, en wel of niet sterven? Wat is sterven? Lichamelijk is het hier onvermijdelijk dat je weer tot stof wordt. Of zoals laatst iemand schreef:

Wat gebeurt er wanneer een persoon op Aarde sterft ?
Wat van de Aarde is, blijft op Aarde, en wat van het licht is, gaat terug naar het licht.
En de huidige wetenschap heeft aangetoond dat er zich licht (foton) in onze cellen bevindt. Dat geeft te denken.

Adam en de vrouw zitten dan nog wel in de hof, maar wat er hierna gebeurd is niet zo hoffelijk.
De vrouw zag dat de vrucht van die boom haar verstandig zou maken en nam er van. Ze gaf ook Adam en die nam het kennelijk zonder protest aan en at ook.6

Die boom werkte meteen. Ze zien dat ze naakt zijn en schamen zich.7 Ik begrijp niet goed waarom je je dan schaamt als je toch maar met zijn tweeën in die hof bent. Maar ja, met allemaal pratende dieren mis je misschien toch wel wat privacy.

Dan komt God in de hof wandelen en Adam en de vrouw verstoppen zich. God roept Adam, niet de vrouw, want die had nog geen naam en dan is het lastig roepen.9

Adam zegt dat hij zich verstopt had omdat hij zich schaamde daar hij naakt was.10
God zegt dan:”Wie heeft jou gezegd dat je naakt bent. Heb je van die boom gegeten waarvan ik je heb gezegd niet te eten?”10
En dan komt het. Adam heeft duidelijk niet geleerd dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Hij verschuilt zich achter zijn vrouw. Hij zegt:”De vrouw, die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten.”12

Nu ligt het er maar aan hoe Adam de klemtoon heeft gelegd. Kijk maar.
De vrouw, die gij mij gegeven hebt…… Hier legt hij de schuld bij de vrouw.
De vrouw, die gij mij gegeven hebt…….. Hier ligt de schuld bij God. Zo van, U hebt haar zelf gegeven.
De vrouw, die gij mij gegeven hebt……. Hier klinkt iets ontevredens, meer van, een ander zou vast iets beters hebben gehad. Maar ja, er waren geen anderen.

Hoe dan ook, hij zegt niet grootmoedig:”Ja Heer, ik was zo stom om te luisteren, ik had voet bij stuk moeten houden. Ik heb gewoon gegeten.

Toen vroeg de Heer aan de vrouw:”Wat heb je gedaan?”
De vrouw voelt de volle verantwoording en om zichzelf een beetje te ontlasten zegt ze: “de slang heeft mij bedrogen en toen heb ik gegeten.13
De slang wordt verder niets gevraagd maar direct vervloekt boven al de andere dieren die dus ook een beetje vervloekt werden, hoewel die niets gedaan hadden, niet iets dat bekend is in ieder geval.
De slang raakt zijn poten kwijt en moet op zijn buik kruipen en stof eten.14 Maar dat pikt de slang niet en eet gewoon muizen en andere kleine dieren.

Hoewel sommige geloofsgemeenschappen volhouden dat Adam en zijn vrouw in het Paradijs geen kinderen konden krijgen, zegt God tegen de vrouw dat hij de last van een zwangerschap en de pijn van een bevalling zeer zal vermenigvuldigen.16 Maar je kunt alleen maar iets vermenigvuldigen wat er al is. Want 0 maal 100 is nog steeds 0. Maar aangezien een bevalling best pijnlijk is moet er toch iets geweest zijn dat vermenigvuldigd kon worden.

Of dat niet genoeg is mag de man voortaan de baas zijn en zal de vrouw een man begeren.16 Maar als je naar de huidige maatschappij kijkt zijn er toch op zijn minst evenveel mannen die een vrouw begeren. Zo erg zelfs dat in sommige landen een vrouw gezichtsbedekkende kleding moet dragen omdat de man anders zijn begeerte niet kan bedwingen. Maar voor de vrouw is het een onderdeel van de straf en voor de man….. ik weet het niet.

Omdat Adam ook van de boom heeft gegeten, wordt de aarde vervloekt en gaat doornen en distels voortbrengen. Daar heb je het weer. Adam gaat in de fout en moeder aarde wordt vervloekt.17 Hijzelf komt er betrekkelijk goed vanaf in vergelijk met Eva.
Adam moet landbouwer worden en het kruid des velds eten.17 Dus nog steeds geen vlees. God maakte ook nog kleren voor Adam en zijn vrouw van vellen.21 Maar waar kwamen die vellen opeens vandaan?Er bestond toch nog geen dood? Of waren het plantaardige vellen, katoen. linnen, gevlochten brandnetel, cannabis of iets dergelijks?

Het is natuurlijk prettig om een naam te hebben. Dus gaat Adam gelijk de baas spelen en geeft zijn vrouw de naam Heva, omdat dat zij de oermoeder van ons allen is.20 Ze had misschien zelf wel voor iets anders willen kiezen.

God was dus boos omdat zij van de verboden boom hadden gegeten en ze nu waren zoals Hij en zijn medegoden en godinnen, kennende goed en kwaad. Hij wilde niet dat ze ook nog van de Boom des Levens zouden eten en voor eeuwig zouden leven,22 dus stuurde Hij ze de hof uit, de vervloekte wereld in.23 Hij zette voor alle zekerheid nog een engel met een vlammend zwaard neer om de hof te bewaken.24 En dat alles om een appeltje.

groetjes Annet


Annette, ten eerste vind ik het knap van je, de klus waar je aan begonnen bent en je vertellingen zijn leuk om te lezen.
Je leest trouwens wel uit een zeer oude vertaling zag ik. Zelf heb ik een aantal vertalingen maar zelfs in de oudste staat het woord 'krijg' al als 'oorlog voeren'.
( Openbaring 12,7)

Enne.........een appeltje? Misschien nog wel minder dan dat. Ten tijde van......bestonden er nog geen appelbomen. Het vermoeden bestaat dat met de vrucht, een vijg wordt bedoelt.


Carla, ik gebruik nog steeds de statenvertaling, maar voor het gemak heb ik ook Het Boek. Dat is weer een uiterst moderne vertaling.
Ik heb een paralelbijbel en beide vertalingen staan naast elkaar. Dat is heel prettig. Gewoon op de rommelmarkt voor een tientje. Leuk hé.

Ja, zou het een vijg zijn? Zou kunnen of een banaan. Maar zo'n droge vijg zou ik nog niet plukkeb als het zou mogen. brr

groetjes Annet


Annette,
Het is een genot om jouw bijbel-visie te lezen!
Als je zo de hele bijbel gaat herschrijven, dan wordt het vast een bestseller!
Maar ook wel een 'monnikenwerk' denk ik.
:)


Ach Leo, ik was altijd de verhaaltjes moeder en oma. Menig sprookje kwam er anders uit te zien.
Je moest eens weten hoe vaak grootmoeder de boze wolf heeft opgegeten!

Maar ja, ze lezen zelf. Dus nu doe ik het voor grote mensen.

Groetjes
Annette


Prachtig Annette, ik heb genoten!


Ik was als kind altijd dol op sprookjes,
(en nog..) maar grootmoeder die de boze wolf opeet bezorgt me de slappe lach :-)))
prachtig!


Mooi hoor Annette !
Ben ooit begonnen met het oude testament te lezen, maar kwam al snel tot de conclusie stoppen, hier heb ik niets mee.
Vond, en vind nog steeds, dat de god die in het oude testament beschreven wordt een onverdraagzame, liefdeloze god.

Annette, het gaat toch niet eindigen dat “wij” die wrakende god gaan opeten hè, want dat gaat me een beetje te ver hoor ?

:) :)

Groetjes


Annette leuk jouw visie op de Bijbel verhalen,
Je vraagt je af waarom adam en Eva zich schamen ze toch met zijn tweeën.
Ja maar ze hebben van de vrucht gegeten, en zien nu zien ze dat ze anders zijn, Dit besef is als het ware de eerste kennis.
Net zoals een baby/ peuter zich eerst niet als opzichzelf staand ziet.

Je vraagt je ook af waar komen die vellen vandaan er was toch noch geen dood?
Ja die was er wel, het feit dat er vruchten rijpen aan de bomen betekend dat er groei is, hieruit volgt dat er ook verval moet zijn.
Iets kan namelijk niet alleen maar groeien.
Maar ook in de Bijbel wordt al over dood gesproken nl. in Genesis 3 vindt de vervloeking van de mens plaats, maar deze is totdat je terugkeert naar de aarde( gen 3: 19).
Volgens mijn visie hoort de dood niet tot de vervloeking, maar meer als hij geldt zolang je leeft op aarde.
Deze vervloeking is volgens mij misschien wel een zegen omdat juist door de moeilijkheden de mens zich op allerlei gebied kan ontwikkelen.

Over de boom van kennis van goed en kwaad heb ik de volgende gedachte:
God weet hoe zijn schepsels zijn, hij weet dus ook dat als iets verboden wordt, er een aantrekkingskracht vanuit gaat.
Volgens mijn Wil God dat de mens zich ontwikkeld omdat hij weet hoeveel vreugde het geeft.
Maar het werkt het beste als je niet dwingt maar het laten plaatsvinden als de tijd er voor rijp is.Hoi Linda, God zegt, als je van de boom eet, zul je zeker sterven. Dus met andere woorden als je er niet van eet, zul je niet sterven. Of er moet zoiets zijn als dood en hardstikke dood.

Ik vind de bijbel schitterend, maar veel mensen lezen hem niet omdat ze het knap langdradig vinden. Ik hoop op deze manier dat mensen hem gaan lezen en dan net als jij erover denken en praten.

Maar net als Johan zegt, het is soms zo'n onbegrijpelijke onbarmhartige God lijkt wel. Zo heel anders dan Jezus die zegt als je Mij gezien hebt heb je de Vader gezien en die ons over een liefdevolle God leert.

Misschien eten we hem toch maar op en herschrijven de geschiedenis.
Ik weet niet hoever ik met de bijbel kom of wanneer ik er geen zin meer in heb, maar nu is Noach aan de beurt


Groetjes AnnetGroetjes Annet


Om geliefd te worden door de god uit het oude testament, moet je, ja, moet je, voldoen aan een heel eisen pakket.

Het gevolg is dat je mensen krijgt, die als een marionet gaan leven om te kunnen voldoen aan de eisen van die wrekende god.

Op deze manier worden geen vrije mensen gemaakt maar SLAVEN.

Het is in mijn leven een god die angst creert en angst verlamd het leven.


Groetjes

.


En dit is voorlopig het laatste, meer heb ik nog niet af.
Met dank aan Bram voor de uitleg van
Zarathustra.Kaïn en Abel

Genesis 4
Adam en Eva kregen twee zoons. Kaïn en Habel. Net als bij Heva gaat de H er later af en wordt het Abel.1en2
Kaïn wordt net als zijn vader landbouwer en Abel wordt schaapherder.2
Op een dag brengen Kaïn en Abel een offer. Kaïn van de opbrengst van de oogst 3 en Abel één van de eerstgeboren schaapjes.4
Een bloedoffer vind ik toch raar, ik zie het als een plaatsvervangend offer. Ik bedoel, Abel wil offeren, maar het schaapje moet zijn leven geven. Abel merkt er persoonlijk niet veel van. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Lees ook eens Psalm 50

9 Ik neem van u geen stieren aan en ook geen bokken, die in hokken worden gehouden.
10 Alle dieren in het bos zijn al van Mij; het vee dat op de berghellingen graast en al de rijkdom aan rundvee.
11 Alle vogels die op de bergen nestelen, ken Ik en wat door het veld loopt, is al van Mij.
12 Wanneer Ik honger heb, zal Ik u niet te hulp roepen, want alles op de hele wereld is van Mij.
13 Eet Ik soms het vlees van geofferde stieren? Drink ik soms bloed van geofferde bokken?
14 Breng lof en eer aan God: dat is pas een echt offer! Kom uw beloften na, die u aan de Allerhoogste hebt gedaan.

Dan gebeurd er weer iets vreemds.

De Gnostici luisteren weer gespannen.

God neemt het oogstoffer van Kaïn niet aan 5, maar het bloedoffer van Abel wel.4 Maar God is toch geen aannemer des persoons? Lees Handelingen 10:34 Kaïn begrijpt het dan ook niet en wordt kwaad. Hij kijkt woedend.5 De Heer zegt:” je moet niet zo nijdig kijken. Je zou vrolijk kunnen zijn als je maar doet wat goed is. Want als je dat niet doet ligt de zonde aan de deur”7. Maar waar heeft Kaïn dan in gezondigd? Dat weten we niet. In Hebreeën staat dat Abel meer geloof had. Maar moet en kan iedereen dan evenveel geloof hebben?

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Is dat niet een constatering achteraf, eeuwen later? Ook dat weten we niet. We weten niet eens zeker wie Hebreeën geschreven heeft, laat staan hoe de schrijver er toe gekomen is dit te schrijven. Dit is namelijk het enige wat we er in de bijbel over vinden.

Kaïn gaat verhaal halen bij Abel, die er ook niks aan kan doen, en slaat hem dood.8
God komt dan naar Kaïn en vraagt waar Abel is.9
Als echte zoon van zijn vader geeft hij geen rechtstreeks antwoord.
Hij zegt: ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder?’9
Maar God is boos op hem, beschuldigt hem van doodslag op zijn broer.
Omdat het bloed van Abel in de aarde is gesijpeld (waar kon het anders naar toe?) zal de aarde geen opbrengst meer geven aan Kaïn en zal hij moeten zwerven over de aarde.10, 11en 12
Kaïn geeft toe dat zijn misdaad erg groot is, zo groot, dat zij eigenlijk niet meer vergeven kan worden.13 Hij ziet zijn fout in maar heeft ook angst dat anderen hem zullen doodslaan.14
Wie zijn die anderen dan? De wereld is groot, en het aantal mensen klein als we de bijbel letterlijk nemen. Er waren er vier en nu nog maar drie. En al zouden Adam en Eva meerdere kinderen hebben gehad, dan kan het toch niet moeilijk zijn geweest hen te ontlopen.
God heeft dan mededogen en beloofd Kaïn dat ieder die hem doodslaat zevenvoudig gewroken zal worden. Kaïn krijgt hij een teken zodat hij herkenbaar is voor iedereen.15
Dat is vreemd, je zou zeggen dat hij er juist zo onopvallend mogelijk uit zo moeten zien, want eventuele anderen weten niets van die vervloeking en zullen hem dus gewoon kunnen doden als ze erop uit zouden zijn. Maar het schijnt een teken te zijn waardoor men het wist.
De Here stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond.15
Het zou anders maar een schrale troost zijn dat die vervloeking ingaat NA een eventuele doodslag, want daar heb je dus zelf niet veel aan.
Er zijn in de loop der jaren wel speculaties geweest wat dat teken wel geweest zou kunnen zijn en of zijn kinderen dat geërfd zouden hebben of dat het een persoonlijk teken geweest is.
Ten tijde van de slavernij meende men de oplossing gevonden te hebben. Het teken van Kaïn zou een zwarte huid zijn! In dat geval kon men iemand gerust tot slaaf maken. Maar dit gegeven berust toch meer op hebzucht en macht en om zich een schoon geweten aan te praten dan op waarheid. De waarheid is eenvoudig dat men het niet weet. Niemand heeft trouwens het recht iemand anders tot slaaf te maken of een ander minder te achten dan zichzelf. Ook het onthouden van bepaalde rechten of zegeningen op grond van zo’n argument is uit den boze.

Kaïn trekt naar het oosten en neemt zijn vrouw mee, of vindt daar een vrouw. Dat is niet duidelijk. Ook niet waar een eventuele vrouw vandaan komt.
Hij krijgt een zoon, Henoch.17 Vijf generaties later is er ene Lamech en daar begint het gedonder, want deze neemt meerdere vrouwen! Ada en Zilla. En zo wordt de polygamie de wereld in gebracht. Het is maar, dat U weet waar het vandaan komt.

Aan het nageslacht van Kaïn hebben we ook goede dingen te danken.
Bij Ada kreeg Lamech een zoon, Jabal, die de vader is van hen die tenten bewoonden en menig hedendaagse campinghouder zou hem dankbaar moeten zijn. Ook werd hij veeboer.20
Zijn muzikale broer Jubal ontwierp harpen en orgels, hoewel moderne vertalingen het hebben over citer en fluit.21

Bij Zilla kreeg Lamech Tubal-Kaín en deze werd leermeester van allen die werken met koper en ijzer. Een metaalarbeider dus.22

Lamech was niet iemand van halve maatregelen. Eén keer sloeg hij een man dood die hem verwond had en daarna een jonge man die zijn geld wilde stelen.23
Hij wijst erop dat Kaïn zevenmaal gewroken zou worden, maar hij, Lamech, zeventig maal zeven.24 Maar daar heeft God geen zeggenschap in gehad en een teken erbij krijgt hij dan ook niet.

Adam en Eva krijgen intussen een andere zoon en noemen hem Seth.25 En via Seth gaat het verhaal verder tot over de zondvloed heen. Maar ook het nageslacht van Kaïn mag dan nog steeds meedoen.

U ziet dat dit hele verhaal nogal wat vragen oproept.
Waarom wilde God niet dat Adam en Eva verschil zouden kennen tussen goed en kwaad. Waarom wist de slang wel wat de betekenis van de boom was en de mens in eerste instantie niet?
Waarom bevoorrecht God de ene mens boven de andere?
Waarom mochten ze niet eeuwig leven?

Je ziet door het oude Testament heen dat God het volk van Israël beloofd dat ze zullen zegevieren boven al de omliggende volken. Maar het omgekeerde gebeurt. Ze worden zelf doorlopend overheerst en uitgebuit.
Uiteindelijk komen ze in de Babylonische ballingschap waar ze kennis maken met de leer van Zarathustra.
Zarathustra leerde dat er twee goden waren. De één was Ahura Masda, dit was de goede God, liefhebbende Vader.
De ander was Ahriman, dat is de kwade god.
De Joden in Babylon voelden zich wel verbonden met de verhalen uit het oude testament, maar bekijken die wel opnieuw. Dan zien zij in Jahweh de boze god Ahriman, die hen steeds in het ongeluk stort. Alle miskende personen uit het oude testament zijn ineens geen slechte mensen meer, maar helden van opstand tegen Jahweh. Daarom zijn er Joden, gnostici, die zich Kaïnieten noemen. Maar dat is een beperkte groep.
Gnostiek is veel meer en hoeft helemaal niets met het voorgaande te maken te hebben.
Het gaat er om dat je zelf leert denken en voelen wat er van je verlangt wordt, wat goed voor je is en contact hebt met het “hogere” en het goddelijke in jezelf, zonder tussenkomst van mensen en door mensen voorgeschreven wetten en geboden.

Groetjes
Annet


Hallo Annette, Ik weet het is ver gezocht, maar er staat niet als toevoeging en als je niet doet zul je leven, of niet sterven.
Het feit alleen dat Hij het noemt geeft aan dat er dood is.
In het paradijs is nog geen weet van sterven, alles is toch volmaakt?
God Spreekt tegen de mens maar de mens weet niet of begrijpt niet wat God zegt.

Wat de mens als imperfect beschouwt hoef niet imperfect te zijn.
Wij kunnen niet alle voors en tegens begrijpen en al zouden we het wel kunnen dan zien we altijd nog door een gekleurde bril.

Weet je wat trouwens ook een leuke is om te overdenken? :
Bid voor u vijanden en zegen wie u vervloekt.
Nu weet ik niet zo snel wie mij vervloekt maar in Genesis 3 krijg ik antwoord op die vraag en nog wel van Wie ik het niet verwacht.
Hieruit volgt volgens mij dat ik God kan zegenen?

Johan, ik denk ook niet dat die eisen van God komen, maar dat de naam van god misbruikt wordt door de priesters om macht over de mensen te krijgen en zichzelf schoon te praten voor hun misdaden.

Lees Maleachi 2:6 en 7
Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet spreken, want hiji s een engel des heren. Maar gij zijt van de weg afgeweken en velen doen struikelen enz.
Dat waren dus de Joodse kerkvaders.

Dus ja, wat was de ware wet, wat is erbij gemaakt?

Ik schrijf dit ook niet om God (hoe men hem of het noemen wil) belachelijk te maken, maar een weldenkend mens geloofd toch niet dat alles zo begonnen is, letterlijk beoel ik. Want het verhaal zelf is een begin voor de Joden, Israelieten. Wij hebben het ons als westerlingen toege eigend.
Dit verhaal is misschien al eeuwen doorverteld en pas door, ik meen, Esdra op papier gezet en vervolgens,vertaald en vertaald enz.
God, zoals ik mij die voorstel is liefdevol en gaat niet vervloekend door de eeuwen heen.
Wij zien ook dat bv Paulus en Petrus aan het bakkeleien zijn over de besnijdenis.
Dan zegt Petrus in handelingen 15:10
Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op de hals der heidenen(dat zijn wij, hihi) te leggen, hetwelk, noch wij, noch onze vaders hebben kunnen dragen?

En Hij zend dan Judas en Silas in vers 26 weg me de boodschap
Het heeft ons en de heilige geest goed gedacht u geen meerdere last op te leggen dan:
onthoud u van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van vlees dat door verstikking ter dood gebracht is en van hoererij. Als gij dat doet is het goed.

En wat doen de kerkvaders van praktisch iedere kerk? Juist, lasten opleggen en macht naar zich toetrekken, alsof dei wetten nodig zijn omdat wij anders allerlei rare dingen zouden doen. Bijvoorbeeld de dingen die zijzelf deden.

Jezus wees een goede weg en we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen daden of luiheden. Zo zie ik het en anderen mogen anders hoor.
groetjes Annette


DE ZONDVLOED

Genesis 5
Als Noach, wat troost betekent, word geboren zegt zijn vader Lamech:”Deze zoon zal troost brengen voor het harde werk, dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond.29 Daarom werd Abel misschien wel schaapherder, die had geen zin om te ploegen, zaaien en maaien.
Van Noach werd vanaf het begin veel verwacht. Een fragmentje uit de dode zeerollen, gevonden in grot vier, beschrijft dat zijn geboorte ’s nachts plaats vindt en zelfs zijn gewicht wordt aangegeven. Maar hoeveel dat dan is staat er weer niet bij, of is verloren gegaan. Dat kan natuurlijk na zoveel jaar.
In het Damascus document wordt hij de Oer-Rechtvaardige genoemd, wiens leven en daden verlossend van aard zijn. Een figuur van wijsheid of iemand die de mysteriën begrijpt. Dat klinkt mooi.
Maar dan beginnen de verhalen weer… Wegens deze volmaaktheid laat de rabbijnse literatuur Noach besneden ter wereld komen!
En terwijl ik maar denk dat de besnijdenis bij Abraham begint blijkt dat Naoch hem voor was,alleen bij hem geen mes en bloederig gedoe.

Maar hij zal zeker een bijzonder mens geweest zijn, en dat kan haast niet anders met een opa als Henoch.

Genesis 6
We lezen dat de zonen Gods de mensenmeisjes tot vrouw namen.2
Wat daar mee precies bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk.
Kwamen er nu allemaal engelen naar de aarde om met de meisjes plezier te maken? Waren er dan geen vrouwtjesengelen? Of waren de mannelijke engelen het zat om zich als een engel te gedragen. We weten het niet.
Er zijn enkele theorieën, maar meer dan speculaties zijn het niet.

De bijbel heeft het ook over reuzen.4 Of daarmee lichamelijk lengte bedoeld wordt of dat het gaat over mensen die tot enorme dingen in staat waren weet ik niet. De ene wetenschapper zegt dat hij bewijs heeft dat er reuzen van vier en een halve meter waren, terwijl de ander juist zegt dat er helemaal geen reuzen waren.
Maar wat er ook allemaal op aarde rondliep,.. God was er niet blij mee. Het was kennelijk allemaal boos en God besluit er een eind aan te maken.
Niet alleen aan de mensen, maar ook aan de dieren.7
God is heel rigoureus in die dingen. Als er wat vernietigd moet worden, dan maar gelijk alles. Mannen, vrouwen, kinderen en de dieren.
Ik begrijp wel als je de aarde door een zondvloed gaat vernietigen je natuurlijk niet alle dieren kunt sparen, want dan zou je wel een hele grote boot moeten hebben.
Nu er dus voor water werd gekozen ging de hele schepping eraan. Behalve de vissen en andere zeedieren natuurlijk. Die lachten in hun vuistje en ontsprongen de dans.

Noach kreeg de opdracht een boot te bouwen. Heel precies werd hem gezegd hoe groot, breed en hoog de boot moest worden en wat voor hout hij moest gebruiken en dat hij hem van binnen en buiten met pek moest insmeren. 14

In zijn boek, “de bijbel achterna” haalt Bruce Feiler het volgende aan:
Theoloog John Witcomb zegt als je rekening houdt met gemeenschappelijke voorouders,dan had Noach niet meer dan 3700 zoogdieren, 8600 vogels en 6300 reptielen nodig. En dat kan best, want omgerekend zouden er in zo’n ark 100.000 schapen kunnen.
Bioloog Ken Cummings zei dat bij gebrek aan licht veel dieren in winterslaap zouden gaan zodat niet alle dieren door de 8 mensen verzorgd hoefden te worden. Maar dat zou dan wel een winterslaap van 13 maanden worden.
Om te zorgen dat de dieren elkaar niet zouden opvreten zegt dominee en amateur arkbouwer Eddie Atkinson dat je het goed moet indelen.
Vogels en knaagdieren op de bovenste verdieping, leeuwen en tijgers op de tweede aan de ene kant, nijlpaarden en neushoorns aan de andere, met olifanten en giraffen daartussen.
De onderste verdieping moest leeg zijn geweest, want volgens zoölogen van de dierentuin van San Diego moeten de dieren in de tijd dat ze aan boord waren achthonderd ton mest hebben geproduceerd.
En ze hadden maar één raampje! En dat raam mocht pas open toen de regen ophield en het water gezakt was. Dat was ruim 10maanden later gen 8:3,4,5 en6. Ik heb maar één konijn en die moet echt om de paar dagen verschoond worden anders stinkt hij een uur in de wind. Nee, het lijkt me geen pretje in de ark. 10 maanden geen verse lucht!
Maar ja, als je het vergelijkt met al die mensen en dieren die zouden verdrinken, dan waan je je misschien in een drijvend paleisje. Alles is natuurlijk betrekkelijk.

Als alle dieren, Noach, zijn vrouw, zijn zonen en de vrouwen van zijn zonen in de ark zijn sluit God zelf de deur. 16
Ondergrondse watermassa’s braken open en het water stroomde uit de hemel. 11
Het moet verschrikkelijk geweest zijn. Wel eens regen op een houten dak horen kletteren? Eerst klinkt het wel gezellig, maar na een poosje ben je dat echt zat. En dat 40 dagen en nachten!
Alles wat op aarde leefde werd vernietigd. Het water bedekte de hoogste bergen.
Maar de vissen kwamen op plekken waar nog nooit een vis geweest was. Overal onder water lijken van mensen en dieren. Dus voedsel genoeg De paling waande zich terug in het paradijs. Voor de zeedieren was het een gezegende tijd.

Genesis 8
Eindelijk stopt de regen en als het water gezakt is laat Noach een raaf los om te zien of er ergens al een droog plekje is. Maar nee, nergens een tak om op te zitten. Later laat Noach een duif los om te zien of die een droog plekje vindt. Nee hoor, nog geen plekje om te nestelen. Een week later laat Noach weer de duif los en deze keer komt hij terug met een olijfblad. Noach weet nu dat het water bijna weg is. Als de duif na een week weer los mag komt ze niet meer terug. Of ze heeft een plekje of ze is alsnog verdronken.
Voor alle zekerheid wachten ze nog 29 dagen en dan maakt Noach de deur open en na nog eens 8 weken mogen ze de ark verlaten.15,16 Dan zijn ze wel ruim 13 maanden verder.

Alle dieren hebben het kennelijk overleefd want ze krijgen de opdracht om zich weer te vermenigvuldigen. Dus de dieren blij dat ze het overleefd hadden en weer vrij mochten Helaas voor een aantal dieren geen rennen en vliegen in die schoongewassen wereld want die werden geofferd op het altaar dat Noach had gebouwd. 20
Toen zei God:”Ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken en alle levende wezens vernietigen. Ook al is de mens nou eenmaal vanaf zijn jeugd geneigd het kwade te kiezen en zondigt hij nog zoveel. 21 Dat is een hele geruststelling voor ons.

Genesis 9
God zegent Noach en zijn zoons Sem, Cham en Jafeth en zegt dat zij veel kinderen zullen hebben.1
Ook zei Hij, dat de dieren in het vervolg bang voor de mens zouden zijn en dat de mens voortaan dieren mochten opeten. 2 en 3 Dat was sneu voor de dieren die dus teleurgesteld de oerwouden en wildernissen opzochten.

God maakte ook nog een verbond met de mensen en de dieren dat de aarde nooit meer door water vernietigd zou worden en als teken zette Hij de regenboog aan de hemel.11
In Genesis 8:21 zegt God nog dat Hij de aardbodem nooit meer zal vervloeken en alle levende wezens vernietigen maar hier houdt Hij toch nog een slag om de arm en zegt dat het niet meer door water zal gebeuren. Het kan dus nog alle kanten op.

Noach had genoeg van water, hij kon geen water meer zien, laat staan drinken. Dus begon hij een wijngaard aan te leggen. 20 Er kwam zo’n lekkere wijn vanaf, dat hij geen maat kon houden. Hij dronk zo veel dat hij stomdronken werd, zich poedeltje naakt uitkleedde en midden in de tent in slaap viel. 21

Dan wordt het weer een vreemd verhaal
Nietsvermoedend komt zijn zoon Cham binnen. Die ziet daar zijn vader liggen en gaat naar zijn oudere broers Sem en Jafeth om het hen te vertellen.22 Wat steekt daar voor kwaad in. Misschien vroeg hij om raad. Misschien vroeg hij om hulp. Misschien dacht hij dat zijn vader ziek of erger was. Dat is toch niet zo vreemd als je al vader 600 jaar is? 28 en 29.Sem en Jafeth lopen met een kleed achteruit de tent in zodat zij hun vader niet zouden zien en leggen het kleed over Noach heen.23
Als Noach wakker wordt merkt hij wat zijn jongste zoon heeft gedaan. 24 Maar waar is hij boos om? Hij is zelf zo gaan liggen dat iedere bezoeker hem wel naakt moest aantreffen. Als Cham nog nooit eerder zijn vader dronken heeft gezien is hij misschien wel heel erg geschrokken en dan is het niet zo gek dat hij zijn broers waarschuwt of misschien wel vraagt wat er gebeuren moet!
En dan komt het meest onbegrijpelijke, Noach vervloekt de jongste zoon van Cham, Kanaän. 25 Als Cham al iets fout heeft gedaan dan vervloek je toch niet je kleinzoon, die er niks mee te maken heeft!

Daarna zegt Noach :”Gezegend zij de Heere, de God van Sem 26 Waarom zegt hij dat? Sem heeft toch dezelfde God als hijzelf. Misschien is hij nog niet helemaal helder.
Sem en Jafeth worden beiden gezegend en over Cham wordt verder niks gezegd, maar de jonsgte zoon Kanaän zal de knecht of slaaf zijn van Sem en Jafeth. 27
De andere zonen van Cham, Cusch, Mitsraïm en Put worden met rust gelaten.
Dat Kanaän een apart iemand is lijkt haast wel zeker, want hij wordt steeds in één adem met Cham genoemd. Lees vers 8 en 22. Cham, Kanaäns vader…enz.

Er is ook niemand die het voor Kanaän opneemt en Noach met zijn eigen stommiteit confronteerd. Zijn vrouw, Kanaäns oma niet, Kanaäns moeder niet, en Cham zelf niet.
Alle frustratie en boosheid en misschien schaamte komen op het hoofd van Kanaän. Je zal maar zo’n opa hebben.


In het begin van het verhaal wordt Noach een rechtvaardig en gehoorzaam man genoemd. Hij krijgt de opdracht een hele grote boot te bouwen en hij doet het. Dat is dan meestal het enige wat we over Noach leren in de zondagschool.
Maar zoals ieder mens is dus ook Noach niet feilloos. Want zoals hij met zijn kleinzoon omgaat getuigd niet van liefde en wijsheid. Ook hier zie je weer dat hij geen verantwoording neemt voor zijn eigen fouten. In dit geval dronkenschap. Het valt me op dat dit een steeds terugkerend gedrag is.
Geen wonder dat het volk van Kanaän zich later zo gaat afzetten. In feite wordt hier al de kiem voor de strijd in de eeuwen hierna gelegd.
We kunnen uit de bijbel veel goede dingen leren, maar ook hoe sommige dingen niet moeten. Vervloekingen, wraak. Het zijn geen dingen die Jezus ons leerde en daarom alleen al is het goed om de verhalen nuchter en objectief te lezen en kaf van koren te scheiden.

Verhalen over de zondvloed komen in alle landen voor,bij alle culturen. Toen de Spanjaarden in Amerika kwamen kenden ook de Indianen een zondvloed verhaal.
De Griekse mythologie kent er zelfs drie. Bij de Massaï in Afrika werd geen raaf, maar een gier losgelaten. En zo zijn er vele verhalen.
Er zal dus best wel wat hebben plaatsgevonden. Wetenschappers zijn er nog altijd mee bezig en nog steeds zoeken mensen naar de ark, hoewel dat vaak op tegenwerking van autoriteiten stuit. Waarom…. Zou de Turkse regering bang zijn een mythe, die misschien niet eens bestaat, te verliezen?
Het zou toch mooi zijn als men zoiets als een ark zou vinden. Misschien zou er antwoord gevonden worden op sommige vragen. Bijvoorbeeld, hoe hielden ze het in de ark 10 maanden uit zonder dat het raam open mocht zodat er verse lucht binnen kon komen. Waarom mocht het niet direct nadat de regen gestopt was open. Probeer je even voor te stellen (heel even maar, anders valt u misschien flauw) wat een vreselijke stank er gehangen moet hebben met al die uitwerpselen van mens en dier. En hoe kwamen ze aan water voor al die mensen en dieren? Kon er zoveel mee op de boot?
De heer Johann Huibers bouwde een mooie replica van de ark. In 2007 ben ik er met een paar volwassenen en een groepje kinderen opgeweest. Het is natuurlijk geen echte replica, want er zaten glazen ruiten in en een dek waar je op kon. Het was wel heel mooi en leek me heel wat aangenamer toeven dan in de echte. Het zet je aan het denken, maar ook aan het vragen stellen.


Veel leesplezier
Annet

Ik vind het echt heel knap Annette, hoe jij deze tekst prachtig uiteenrafelt met je kleine begrijpertje (zei je heus net zelf ergens anders).
Ik heb er weer van genoten.

Het verhaal stamt oorspronkelijk uit Mesopotamië, het huidige Irak.
Het grappige is dat in het oorspronkelijke verhaal de god die de zondvloed heeft veroorzaakt (precies zoals verteld in het latere bijbelse verhaal) daarna door een woedende vrouwelijke godin, Inanna, ter verantwoording wordt geroepen, met het verwijt: 'Elk mens heeft zijn eigen zonde'. Kortom, je moet niet de hele mensheid dezelfde straf geven, maar elk mens afzonderlijk op diens eigen daden beoordelen.


En Kanaän, die zo onheus bejegend wordt? Vergeet niet dat later het land Kanaän voor de joden uit Egypte het beloofde land wordt. Het uitroeien van de bewoners van Kanaän, de nazaten van deze zoon van Noach, moet toch wel een beetje gerechtvaardigd worden. Als ze vervloekt zijn, dan is dat namelijk niet zo erg.
De verhalen over de verovering van het land Kanaän zijn in dezelfde tijd opgeschreven als dit verhaal van Noach. En vaak worden latere daden in deze verhalen gerechtvaardigd met eerdere gebeurtenissen of uitspraken, waarbij de suggestie wordt gewekt dat latere daden al in het verleden besloten waren.

Dit was overigens het advies van Mozes aan de Israelieten bij het veroveren van het land Kanaän, over hoe om te gaan met de oorspronkelijke bewoners, de nazaten dus van de door Noach vervloekte Kanaän:

"Wanneer de Here, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen, en hun gesneden beelden met vuur verbranden.
(Deut.7:1-5)
U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren. 23 De Heer zal u de overwinning schenken en paniek onder hen zaaien, tot ze zijn uitgeroeid.
(Deut.7:22)".. En leesplezier was het zeker Annette!
Ik heb wederom genoten


Bijzonder Annette, jouw beleving en kijken naar de teksten uit het oude Testament.
Ik lees ze met plezier.

Soms rijst inderdaad de vraag, wat is dat voor een God, die er zulke gedachten op na houdt en die het geweld op aarde met geweld te lijf wil gaan?

Het is de God van de verhalenverteller. Ook al zijn de verhalen geënt op reeds nog oudere verhalen.

Het is al lang geleden dat ik mij ook eens bezig hield met Noach en kwam toen bij mijn verhaal, dat God misschien juist niet zo'n wrekende God was dan gedacht. ( in deze ). Dat God de goede aarde juist voor nog meer ellende wilde behoeden en haar wilde behouden door met Noach een 'nieuw begin' te maken!?

Ik zag toen een tere God, die met zachte hand de deur van de ark sluit. Als een moeder die haar kind instopt, een nachtzoen geeft en daarna zachtjes de deur dicht doet. ' Vaarwel! Niet bang zijn, hoor, nog even en het wordt weer licht!'
( zo heb ik eens in een overdenking in de kerk de woorden van Nico ter Linden geleend. )

Ach, het zijn mooie verhalen, alleen wanneer de mens, of hele volksstammen ermee aan de haal gaat om zijn of haar Godsbeeld daarmee te maken tot de enige ware en zelfs tot de enige waarheid, zal de vrede nog lang uitblijven.

En ach, die arme Noach, die naakt zijn roes ligt uit te slapen. In plaats van dat Cham, die het zag, zijn vader in bescherming nam door het stil te houden, gaat ie wat binnen had moeten blijven naar buiten brengen. Zijn broers gaan echter naar binnen en bedekken Noach met de mantel der liefde.
Ja, vroeg of laat ontdekt een kind de kwetsbaarheid en de beperktheid van zijn vader.
Wat te doen met the drunken sialor?
Sem en Jafeth houden hem in ere. Cham laat hem vallen.

Tot slot, de ark, die tot stilstand kwam op de bergen van Ararat.
Nico ter Linden zei ooit: ' Ga er maar niet naar zoeken, je zal nog eerder in Grimmland het koekhuisje van Hans en Grietje vinden.'

Cham had misschien geen kwade bedoelingen. Gewoon bezorgd en wilde overleggen met zijn broers. Is ook maar een veronderstelling hoor, ik was er niet bij. Ik leerde op de zondagschool dat Cham erom lachte en met zijn broers hier de draak mee wilde steken. Maar ook dat is een veronderstelling.
Neemt niet weg dat Kanaän het op zijn bordje krijgt, die misschien geeneens in de buurt was.

zo als jij het verteld, dat de goede God de aarde voor nog meer ellende wilde sparen heb ik ook al eerder gehoord. Klinkt mooi, maar de mensen buiten de ark zullen het zo niet gezien hebben.

Waar het mij eigenlijk omgaat is dat Noach dronken is en Kanaän vervloekt wordt, laat ie zich zelf vervloeken als er zo nodig vervloekt moet worden.
Jezus leerde heb uw vijanden lief, vergeld geen kwaad met kwaad enz. Ook Noach wandelde met God, niet alleen Henoch. Dan moet ie toch wel iets geleerd hebben.

Daarom begrijp ik zo goed dat de Katharen afstand nemen van de Pentateug. Het is zo onlogisch en wreed.
Maar ik vind jou visie ook heel mooi.


Het lukt mij niet Carla, om mee te gaan met de uitleg van Nico ter Linden. Het is mij te gekunsteld, en hij doet me de teksten teveel geweld aan. Ik ervaar het als goedpraterij tegen beter weten in.

Ik ervaar het voor mijzelf als prettiger en zelfs bevrijdend om gewoon duidelijk te zijn in mijn afschuw over de wreedheid en wraakzucht van de God van het Oude Testament, zoals die daarin her en der beschreven wordt.
Ik blijf graag dicht bij mijn eigen ervaring.

Ja, er staan ook mooie passages in het Oude Testament.
Ach Bram, ik zie het niet als uitleg maar als één van de vruchten die een theologisch denken ook op kan leveren.
Ik weet nog goed......toen ik een avond aan het brainstormen was met een aantal mensen, waaronder ook een oud-testamenticus, het voor mij, in de storm van negativiteit, een weldadig gevoel was om die warme en hoopvolle visie te vernemen als ook een manier van kijken naar........
De wreedheid zien en toch ook het hoopvolle in de verhalen ontdekken.
Oh zeker, blijf dicht bij je eigen ervaringen.
Toch ook. dit was er een van mij, die mede naar aanleiding van de, zo mooie manier van kijken van Annette, weer even boven kwam drijven.

Dat warme gevoel kan ik me heel goed voorstellen hoor Carla.


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.