Groeiend inzicht

DE TOREN VAN BABEL

    door annette, 23/01/2009 20:02. #31235. 19 reacties, laatste

DE TOREN VAN BABEL

Genesis11
Alle mensen op aarde spraken dezelfde taal. Dat was heel prettig natuurlijk. Geen gedoe als je op vakantie ging en de kinderen geen extra taalvakken op school.
De mensen ontdekten een mooie laagvlakte 2 en zeiden tegen elkaar:”Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel komt. En laten we de stad een naam geven. We zullen bij elkaar blijven en ons niet verspreiden over de aarde.4
Bij mij kwam onmiddellijk de gedachte op:”doe als de Tempeliers en bouw niet op een laagte, maar op een berg, dan ben je al een heel eind.

Toen kwam de Heer naar beneden om de stad en de toren te bekijken. 5
De Heer zei: “Kijk eens, ze zijn één volk en hebben één taal. Zie eens wat ze nu allemaal bouwen.
Zou het hun niet onmogelijk gemaakt kunnen worden om te maken wat ze allemaal bedacht hebben? 6
Kom laten wij hun taal verwarren, zodat ze elkaar niet kunnen verstaan.” 7
En de Heer zorgde er inderdaad voor dat iedereen ineens anders ging praten en niemand meer iemand begreep.
Het werd natuurlijk een chaos, want sommigen konden zichzelf niet eens meer verstaan. Als je altijd een lepel een lepel hebt genoemd en je zegt dan ineens a spoon, dan schrik je toch wel en moet je even nadenken wat je bedoelt, laat staan als een ander mens ineens woorden zegt die je nooit gehoord hebt. Je denkt dan toch dat je voor de gek gehouden wordt of gek geworden bent.

Zo liepen de mensen verbijsterd en radeloos rond en de één na de ander trok nijdig het gebied uit en de Heer was tevreden, want er was geen vrede meer en de mensen gingen elk huns weegs.
En de stad werd voortaan Babel genoemd, wat verwarring betekent.
Niet iedereen vertrok uit Babel, want in het oude testament zul je er nog vaak over lezen.

Dit is een heel vreemd verhaal en weer wordt God geen recht gedaan als de liefhebbende Vader die Jezus ons wil leren kennen.
De mensen leefden in vrede en hadden een doel. Een stad met een toren bouwen. Daar is toch niks mis mee. Men heeft het in kerken erover dat de mensen hoogmoedig waren, maar dat staat nergens. Ze hielden kennelijk veel van elkaar en wilden niet verspreid worden, vandaar die stad. Mooi toch. En misschien wilden ze ook wel dicht bij God zijn, vandaar de toren. Christenen willen toch ook bij God komen. De mensen uit Babel hadden nog geen wetten, ge- en verboden. Althans, daar staat weer niks over in de bijbel. Alles is suggestie. Dus zij wilden die toren om in de hemel te komen.
Waarom wordt van het kwade uitgegaan. Zouden ze, met het water van de zondvloed nog in hun oren, de hemel in willen gaan om daar de God die voor de hele schepping en zondvloed verantwoordelijk was, te ergeren? Ik denk het niet.

Het verspreiden gebeurt vanzelf wel. Als het ergens te vol wordt trekken mensen weg. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven..
Een alwetend, wijs en goede God, waar ik vanuit ga, weet dat ook en hoeft geen fratsen uit te halen. Vrede werd ergernis en vrienden uit elkaar gedrongen. Dat kan nooit de bedoeling van een liefhebbende Vader zijn die wil dat wij de ander lief hebben als ons zelf.

Nimrod was een nakomeling van Kusch, een zoon van Cham en de basis van zijn koninkrijk was Babel gen 10:6-10
Cham en zijn broers hadden veel meer kinderen zoals we lezen in genesis 11 en die woonden allemaal al ergens anders, dus waarom verspreiden? Dat was allang gebeurd.

De mensen dachten, en dat hebben ze heel lang gedacht, dat de hemel ergens boven de wolken moest zijn. Bereikbaar met een toren. Ze wisten niet beter, hoe konden ze ook.
Maar als wij in de lucht kijken zeggen we ook, er staan sterren aan de hemel of een mooie zon aan de hemel. We noemen ze zelfs hemellichamen.
Zou dat ook met deze mensen het geval kunnen zijn? Dat ze gewoon een hoge toren wilden bouwen tot in de wolken. Zonder bijbedoelingen.
Mensen bouwden nu eenmaal torens, een Ziggoerat, soort tempel. Met welk doel is onbekend, maar wel iets religieus.

Het is een mooi verhaal. Ik stel mij voor dat de mensen ’s avonds rond een kampvuur zaten en elkaar verhalen vertelden. En iemand heeft zo een mooi verhaal gemaakt om de vele talen en dialecten te verklaren. Geweldig, mooi en fantasierijk.

groetjes
annette


Misschien Annette was de Babylonische spraakverwarring wel een gift van God om de mens uitdagingen te geven om zo zichzelf te ontwikkelen.
Mensen begrepen elkaar niet meer, maar de mens is toch een sociaal wezen en zal dus alles uit de kast halen om zichzelf verstaanbaar te maken.


Maar als mensen elkaar liefhebben verstaan ze elkaar zonder woorden.

Als ze elkaar niet meer verstaan en begrijpen slaan ze elkaar de hersens in.

Maar ik vind het een mooi idee van jou. Dat is ook eigenlijk het idee erachter. Dat je zelf denkt, heee zo kan het ook. Niet dat we iedereen maar napraten alsof bv kerkvaders het alleen weten. Kijk eens hoeveel er bij gemaakt is wat wij niet weten, maar zij ook niet.
Jou visie kan net zo waar of niet waar zijn als van hun. Ik vind de jouwe liever.


Annette, ja als mensen er elkaar om wat voor reden niet meer verstaan kunnen ze elkaar de hersens inslaan.
Maar als begrepen wordt dat ook al verstaan ze elkaar niet, ze toch de zelfde gevoelens hebben, dan verstaan ze elkaar ook al spreken ze een andere taal.


maar dan was die andere taal niet nodig


Jawel, want pas als ik het besef het hoe het niet moet kan ik naar de ander toereiken.
Dit kan echter niet ontstaan als er nooit onenigheid is geweest.
Omdat ik iets overwin ontstaan er nieuwe mogelijkheden.


is dat zo? eenheid geeft toch kracht. als je liefde hebt luister je goed naar elkaar en komt iedereen met iedeeën zonder bang te zijn om uitgelachen of bekritiseerd te worden. Volgens mij maakt je door liefde de grootste vooruitgang.
Als op deze site je elkaar uitlacht of gaat schelden, zouden we nooit zoveel van elkaar leren toch?


Ik ben er niet voor om elkaar uit te schelden.
Maar ieder mens heeft een bepaalde manier van uitdrukken.
Zeker als het om overtuigingen en gevoelens gaat.
Ondanks dat we de zelfde taal spreken kan ik iets heel anders verwoorden dan jij.
Op het moment dat er besef ontstaat dat we eigenlijk het zelfde bedoelen of begrijpen wat bedoelt wordt dan ontstaat er een eenheid.
Volgens mij ontstaat eenheid altijd als er een hindernis( kan ook heel klein) is overwonnen.
Liefde zorgt dat die hindernissen overwonnen kunnen worden.


denk je niet dat het leven zelf al genoeg hindernissen heeft om elkaar over heen te helpen, zonder dat er een handicap van spraakverwarring is?

Maar lieve Linda. ik weet het ook niet hoor. Ik schrijf alleen maar wat er staat en de dingen die ik leerde, veronderstellingen bedoel ik dan, die heb ik er even af gelaten en dan blijft er een nuchter verhaal over.
voor mij dan, voor een ander misschien niet.
Ik pretendeer helemaal niet dat ik gelijk heb. Het is slechts een gedachte.
Maar ik heb een bevriend echtpaar die schreven dat ze nooit veel in de bijbel hebben gekeken. Naar aanleiding van deze verhalen zijn ze de bijbel gaan pakken en hebben het nagelezen. Ze hadden nog nooit zolang achter elkaar gelezen in de bijbel. Mooi toch.
Ze hebben eerst gelachen, en daarna net als jij er zelf over nagedacht en conclusies getrokken. Dat vind ik prettig.


Zou er met die toren van Babel niet de 'toren' van de hoogmoed van het denken beoeld zijn?
Een toren staat in de mythische symboliek vaak voor hoogmoed en het 'streven'...

En pas in het dualistisch denken ontstaan de misverstanden en de onenigheden.
Vóór die tijd was er de taal van het gevoelen en iedereen verstond die taal.
Met het denken ontstond het omhoog-streven ( de toren), ..én de verwarring.Mooi Leo, zou kunnen. Wat een scala aan mogelijkheden hé.


Ja Annette, die bijbel is één groot symbolen boek. Prachtig!
:)


Dat is ook zo. Ik houd van de bijbel, maar er wordt zo veel bijgemaakt en God zo raar afgeschilderd. Kleingeestig en wraakzuchtig en dat is niet de God waar ik in geloof. Maar we kunnen er een hoop uit leren, maar ook soms hoe het niet moet.

Wees nou eerlijk. Ik weet niet of jij opa bent. Maar je zou toch nooit en te nimmer je kleinzoon vervloeken omdat die je blote k..... gezien heeft. Nou, daarom zeggen de kerkvaders hij lachte hem uit. wilde hem belachelijk maken bij zijn broers.
Wie zegt dat? waar staat dat?
(Ik heb het nu over Noach hoor, anders denk je waar heeft ze het over.)

Dus wordt het verhaal passend gemaakt. Maar het zijn veronderstellingen en meer niet


Nee hoor Annette, ik begrijp precies waar je het over hebt.

Ja, de kerk heeft er heel veel bijgemaakt en veranderd, zodat het beter in hun (machts-)straatje paste, waardoor er ook weer veel misverstanden ontstonden..
Ze moesten het tenslotte toch hebben van de 'zondigheid' van de mensen?


Annette, als kind speelde ik Bijbelverhalen na, ik veranderde dingen.
Later ging ik Bijbelverhalen anders interpreteren, maar ook gebeurde het dat tekst anders overkwam.
De joodse traditie leert dat een Bijbeltekst op 70 manieren uitgelegd kan worden.
Ik vind het interessant andere meningen en ideeën te kennen, liefst ontdek ik manier 71.

Bijbelverhalen zijn voor mij niet per definitie waar, ze zouden het kunnen zijn.
Ik zie het ook als verhalen die beschrijven hoe de menselijke relaties met elkaar en met God zijn.
Ieder verhaal laat zien hoe mensen het leven leven, ze kunnen me laten zien wie ik ben.
Ik zie het dus niet als een nuchter verhaal.

Zoals Leo schrijft:@Zou er met die toren van Babel niet de 'toren' van de hoogmoed van het denken beoeld zijn?
Ja het naar de Hemel willen rijken is een vorm van hoogmoed.
Verhalen kunnen net als beelden op meerdere niveaus begrepen worden, het kan zelfs zo zijn dat het verandert.
Eerst is het bv. een verhaal, dan kan het zijn dat het zo is of niet, vervolgens als symboolfunctie of nog andere mogelijkheden.
In ieder niveau heeft dat verhaal een andere waarheid.


Linda, bij het babelverhaal schreef ik al aan Leo dat het heel goed zou kunnen. Heel mooi inzicht. En dat veel verhalen op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden.

Er is in Babel nog een overblijfsel van een ziggoerat waarvan men zegt dat het de toren van Babel moet zijn. In dat geval gaat het om een toren zouje zeggen
Ik weet het niet, zou kunnen. Kan ook een latere zijn.

Maar zoals hier al eerder beschreven als je je aan iets vastlegt, een waarheid, kun je haast niet openstaan voor andere mogelijkheden en dat is jammer.

Ik vind het alleen zo jammer dat mensen soms zo in die verhalen vastzitten zoals kerkvaders voorgangers ed het uitleggen terwijl er meer mogelijkheden zijn.

Maar wat ik zo eng vind is dat er altijd bevolkingsgroepen, mensen voorgetrokken, dan wel vervloekt worden in naam van God. En dat wordt ook aangenomen, want zo is het ooit uitgelegd en zo zal het dus wel zijn.
Ik geloof in een rechtvaardig liefdevol God zonder aannemer des persoons. In Markus 3:28 staat het zo mooi. Voorwaar ik zeg u,dat al den zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben.
Zie je, geen uitzonderingen. Ik denk zelfs dat hij mischien bedoelde de zonden die mensen je laten denken te hebben.
De Farieeërs waren er net zo goed in als de kerkvaders om de mens zich zondig en schuldig te laten voelen.
Het is niet aan mij of mensen zondig zijn, maar ook niet aan een ander. Is het onwetendheid? Is het zonde? Ik weet het niet, maar een ander weet dat ook niet. sommigen zullen het van binnen weten, of denken te weten,maar ja, daar heb ik niks aan.
Fijn om met jou van gedachten te wisselen.


Annette, mijn man komt niet in de kerk, hij vindt dat veel te veel de nadruk op de zonde gelegd wordt en er aan voorbij gegaan wordt wat we wel goed doen.
Ik weet niet waarom vaak het negatieve benadert word en het positieve niet of nauwelijks benoemt.
Misschien omdat het negatieve eerder opvalt.

Wat ik wel ontdek in mijn contacten met gelovigen uit andere kerkgenootschappen dat ieder er zijn eigen invulling aangeeft.
Zonder dat er daadwerkelijk contact is, wordt van elkaar gezegd dat het niet volgens de Bijbel is.
Vaak is het een andere interpretatie of andere teksten aanhalen.

Linda, je bent zelf ook moeder. Je zit, hoop ik, ook niet doorlopend te kijken wat je kinderen fout doen. Je bent toch trots op wat ze goed doen.
Als ze met een rapport thuis komen zeur je toch niet over de onvoldoendes, maar ben je blij met de voldoendes.
God, zoals ik God zie, is veel volmaakter als wij en heeft een grotere liefde nog. Hij ziet meer de goede dingen, misschien zelfs alleen de goede en de andere dingen leren we nog wel. Want je komt je zelf vroeg of laat tegen.
Ik kan me voorstellen dat je man niet gaat om maar steeds te horen hoe slecht hij is.
Wij zijn op deze wereld met maar weinig wegwijzertjes en veel daarvan is nog verdoezelt en verandert. God weet dat ook.
Hij houdt van je en ook van je man en niet van de één meer dan de ander. Doe jij toch ook niet.
Al gaat je man niet naar een kerk, hij blijft gods kind en is geliefd.


Annette, ik denk ook dat het God niet uitmaakt, of we wel of niet geloven of al dan niet naar de kerk gaan.
Volgens mijn idee kunnen niet gelovige mensen zelfs een beter mens zijn dan gelovige.
Ik schreef het juist omdat het negatieve benadert wordt, hij er niet komt.
Maar ook dat anderen bepalen hoe en wat je moet denken en geloven en eigen belevingen en gedachten er niet mogen( kunnen) zijn.


Wij begrijpen elkaar Linda, we bedoelen hetzelfde, denk ik. Fijn


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.