Groeiend inzicht

Vraag

    door Harry, 03/03/2009 12:46. #32681. 55 reacties, laatste


Stel een vraag aan God.

Wat is het antwoord?

Niets.


Nee hoor Harry, ik ervaar wel degelijk antwoorden.
Niet in en met alles, maar zelfs al krijg ik het antwoord niet zet het me wel aan het nadenken en dat is heel wat.Neem je daar geen genoegen mee en wil je toch een antwoord?

De wereld.

Somewhere down the line there is you.
But where?


Hoi, Harry

Wie is God ?

Wanneer ik mezelf deze vraag stel, dan is er stilte.


MIRDAD: Niet om u van mij te verwijderen heb ik drie dagen gezwegen, maar juist om u nader tot mij te brengen. En wat beledigen aangaat: wie de onoverwinlijke vrede der Stilte kent, kan nimmer beledigd worden, of wie ook beledigingen toevoegen.
Micayon: Is zwijgen beter dan spreken?
MIRDAD: Spreken is op zijn best een eerlijke leugen. Terwijl zwijgen op zijn slechtst een naakte waarheid is.
Abimar: Moeten we dus aannemen dat zelfs Mirdads woorden, hoewel eerlijk, slechts leugens zijn?
MIRDAD: Ja zeker, zelfs Mirdads woorden zijn slechts leugens voor allen wier Ik niet gelijk is aan dat van Mirdad. Tot al uw gedachten uit één mijn worden opgedolven, en al uw wensen aan slechts één bron ontspringen, zullen uw woorden, ofschoon eerlijk, leugens zijn.
Wanneer uw Ik en het mijne één zouden zijn, juist zoals het mijne en dat van God één zijn, zouden wij ons van woorden onthouden, en in een van-waarheid-vervulde innerlijke Stilte volmaakt met elkander verkeren.


MIRDAD: De Stilte waarin ik u wilde binnenleiden is dat oneindige uitspansel, waarin het niet-zijnde in het zijnde overgaat, en het zijnde in het niet-zijnde. Het is die ontzagwekkende ruimte, waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt, en iedere vorm gestalte krijgt en vergaat; waarin ieder zelf wordt ingeschreven en afgeschreven: waarin niets is dan Het.
Wanneer ge die ruimte en dat uitspansel niet in stille, diepe innerlijke aandacht doorschrijdt, zult ge niet weten hoe werkelijk uw wezen is, en hoe onwerkelijk het niet-zijnde. En evenmin hoe hecht uw werkelijke wezen met de Al-Werkelijkheid verbonden is.


Groetjes


Johan, ik ben er stil van en ga dat 3 dagen volhouden.

willem de zwijger


Waar Harry?
Nu je kan mijn persoon aanduiden en aanwijzen, meestal als hier of daar.
Wie ik ben strekt zich verder uit, iedereen die ik ken of ontmoet daar ben ik soms heel even soms heel lang.
Ook mensen die ik niet persoonlijk ken kunnen bewust of onbewust mij met zich meedragen, bv door gedachten die geuit zijn, of dingen die ik doe.
Dus waar ben ik? Ik ben hier en daar, misschien niet overal tegelijk maar wel op veel plaatsen en manieren.Johan,wat Mirdad hierboven zegt is eigenlijk zoals ik het bedoel.

Nu ik bezig ben jou te beantwoorden,zit ik in vroegte en stilte.Vanuit die stilte zoek ik naar antwoorden.

De stilte is mijn ingevouwen werkelijkheid.Mijn werkelijkheid is mijn uitgevouwen stilte.

Mijn wereld,mijn beleving is een reflectie van de stilte.Het is mijn profiel.Niet het jouwe.Jij hebt je eigen profiel.

De stilte is de voedingsbodem van waaruit
de dingen ontstaan.

Het onbeschreven blad.
De niet gehoorde muziek
Het ongeschilderde schilderij
De niet gebouwde brug
Het niet tjilpende vogeltje
De ongenomen actie.
De ongedachte gedachte.

Dit alles gedaan door alle creaturen van alle tijden,beweegt zich naar het Al.

Maar het Al is tegelijkertijd Niets en daarmee een tegenstelling in zichzelf.

Het mooie vind ik dat een gedachte geen materie is.Het heeft geen massa en het weegt niets.Toch vermaterialiseren onze gedachten zich in de wereld om ons heen.
Tenminste zoals wij mensen de wereld beplanten en bebouwen.Er zijn ook gedachten die helemaal geen materialisatie
nodig hebben en daarmee toch zwaar wegen.Zoals een uiting van liefde bijvoorbeeld.

Ergens midden tussen al die gebeurtenissen, in die ronde cirkel van het Al en het Niets bevinden wij ons.En wij doen maar wat.

En dat is ook wat ik bedoel Linda,wij zijn uittingen,expressies,wij liggen in een patroon dat van ons is.Wij bevinden ons ergens.
"De stilte is de voedingsbodem van waaruit
de dingen ontstaan.

Het onbeschreven blad.
De niet gehoorde muziek
Het ongeschilderde schilderij
De niet gebouwde brug
Het niet tjilpende vogeltje
De ongenomen actie.
De ongedachte gedachte."

Mooi Harry


Tja, dat het Al al is bgrijp ik, maar dat het Al ook Niets is vind ik maar niets.

Voor mij is Al allesomvattende goedheid. Ik geef het een naam. God. Ik probeer me er maar geen voorstelling van te maken want dat is dan ook maar een beeld. Ik voel die goedheid vaak om me heen.

Zoals ik in het Katharenboek las, is Niets de schepping van de Demiurg en aangezien die niet echt bestaat is zijn schepping ook niets, slecht een illusie.

Dus ik trek me niet meer terug in Niets maar in Al voor zover mogelijk. Ook ik houd van stilte en ben vind dat inderdaad
voedingsbodem voor alle goede zaken.

Misschien heb ik het mis en begrijp ik het niet, maar dan met Plato zeg ik, ik weet dan stiekem meer dan vele anderen omdat ik weet dat ik niets weet. haha

In stilte lach ik zachtjes.
Hou van jullie
O ja, stel een vraag aan God, wat is het antwoord?

Vrede in je hart.


Annette, als je meubels in je kamer wilt zetten, moet er toch eerst een ruimte of een niets of leegte zijn?
Zo kan m.i. het Al niet bestaan zonder het Niets (de leegte).


Annette, als je meubels in je kamer wilt zetten, moet er toch eerst een ruimte of een niets of leegte zijn?
Zo kan m.i. het Al niet bestaan zonder het Niets (de leegte).


Ik ben pas aan mijn ogen geopereerd omdat ik dubbel zag, maar nu zie ik dat het niet geholpen heeft. haha

Lieve Yvonne, daar heb je gelijk in, maar dat was het niets en nu is het Al want de ruimte is nu toch gevuld?

En het niets is niets, dus ook geen liefde. Dat heeft het Al erin gebracht en dus is niets weg.

Klein snappertje heb ik, weet je toch.

Of gedachte geen materie is, weet ik niet. Misschien van een andere substantie dan wij kennen. Fijnstoffelijk.
Gedachten kunnen flink aanzetten tot goed, aar ook tot kwaad, dus het is wel wat.


Hoi annette, ja heel raar dat die twee keer geplaatst werd, was niet de bedoeling, dus met die ogen van jou zit het wel goed.
Ook al zou de ruimte gevuld zijn, dan blijft het nog steeds de ruimte. Anders kan de vulling nergens in.


Als mijn kies hol is is er ruimte, maar als de tandarts hem vult is de ruimte weg.
Dan is het weer kies.

Ik hoop dat dit voorbeeld kies is, hoor.

Als niets gevuld is met liefde is het niets weg. Dan is het vol.

De lucht om ons heen is ook geen niets, maar zuurstof, stikstof enz. hier in Rijnmond zelfs troep, die je niet ziet, maar soms wel ruikt.
Liefde, alom liefde, ook als je alleen bent zie je niet, maar kan je wel voelen, dus is het er. En als je Niets voelt is het koud.Als niets gevuld is, is het m.i. NIET weg, ook al is het vol.
Ze hebben elkaar nodig.


#32733

Sorry dat ik zomaar even deze ruimte pak
om het te vullen:

Een kies die gevuld is, is m.i een gevulde kies. Naar mijn idee heb je dan de kies met de vulling. Zoals de kamer met de meubels.
Het een met het ander.

Of ....... deze ruimte op het forum met de door mij geschreven reactie.


Fijn Trudy, nu de ruimtes weer gevuld zijn, kan ik rustig met de hond gaan lopen.
:-)


Niets klinkt zo hol en negatief

Katharenboek blz 111
Paulus:
als ik geen liefde had, was ik niets.

Wie oren heeft die hore:
als ik geen liefde heb, behoor ik tot het niets!

Paulus: wie geen liefde kent, wordt geholpen door het niets!

De liefdelozen zijn niet zonder steun. Ze worden bijgestaan door de god van de gewapenden, zoals de Kathatren Jahweh soms noemden.
Voor Jahweh geldt dezelfde banvloek. Hij bestaat niet echt. Hij is zelf letterlijk niets.

Daarom kies ik voor het Al, dan heb je iets.

Trudy jij vult de ruimte op met schrijven, niet in het niets, maar in liefde.

Nog bedankt voor je schitterende gedicht.


#32736

Geniet ervan.


#32737

Het maken van keuze staat vrij Annette.
:-)


Gelukkig wel, he Trudy. Anders moest ik nu op de brandstapel.
Dat heeft ook voordelen. Warme voeten.


#32740

Van mij hoef je niet op de brandstapel, ik gun je wel die warme voeten.

Fijne dag Annette.


In antwoord op de vraag van Harry in deze topic:

Hilversum (Van onze redactie) 1 maart 2009 - Een half jaar lang kunnen mensen naar het mobiele telefoonnummer 0644244901 bellen als ze met God willen spreken. Kunstenaar Johan van der Dong uit het Groningse Grijpskerk heeft het nummer ingevoerd omdat hij vindt dat mensen altijd en overal tegenover God hun hart moeten kunnen luchten.

Boodschap achterlaten
Wie het nummer belt krijgt een voicemailbericht te horen: "U spreekt met God. Op dit moment ben ik niet aanwezig. Spreek gerust een boodschap in of bel later terug en wie weet wordt u dan verhoord."

Vorm van bidden
Van der Dong hoopt dat mensen een boodschap inspreken. "Daarmee zetten mensen hun gedachten op een rijtje en in feite is dat een vorm van bidden", aldus de kunstenaar tegenover de NOS.

Met dank aan www.katholieknederland.nlAnnette, Hoe zie jij het Al?


#32738 Dank je Trudy, heb ik gedaan,
en de hond ook.
;-)


Hoe zie ik het Al? Als het beginpunt en het allesomvattende, gedompeld in liefde.
Het is moeilijk te omschrijven.

Niets is mijns inziens nog moeilijker te omschrijven. Want het is niets, dus is er niets te omschrijven. Het bestaat niet eens.
Als het Niets allesomvattend is is er niets meer.

Vanuit het Al worden we gevoed denk ik met liefde
Hoi, Harry

De stilte is mijn ingevouwen werkelijkheid.Mijn werkelijkheid is mijn uitgevouwen stilte.

Juist en wanneer deze gelijk zou zijn aan de mijne, zouden wij ons van woorden onthouden, en in een van-waarheid-vervulde innerlijke Stilte volmaakt met elkander verkeren.


Maar het Al is tegelijkertijd Niets en daarmee een tegenstelling in zichzelf.

Alleen voor diegenen die zich niet tijdelijk van beide tegelijk bewust zijn is het een tegenstelling in zichzelf, voor anderen is het een éénheid.

Ergens midden tussen al die gebeurtenissen, in die ronde cirkel van het Al en het Niets bevinden wij ons.En wij doen maar wat.


Dit lijkt misschien zo, omdat ik mezelf nog niet volledig ken ? :)


Groetjes


Wijsheid zegt me dat ik Niets ben.
Liefde zegt me dat ik Alles ben.
Tussen die twee stroomt mijn leven.

Nisargadatta Maharaj


Lieve Johan, waarom doen wij maar wat?
omdat we onszelf nog niet gevonden hebben of omdat we op twee plaatsen tegelijk zijn, Al en Niets.


Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
En dan nog meer Liefde, wat een plaats moet dan het Al dan wel zijn.

Dat we allen een stukje Al mogen voelen en het een ander mogen laten voelen.

Een hemel op aarde.

Ik denk dat we hetzelfde bedoelen maar gebruiken de woorden anders. Taal is gebrekkig, daarom hebben we gevoel gekregen.


Dit lijkt misschien zo, omdat ik mezelf nog niet volledig ken ? :)

Annette, je begrijpt me verkeerd.

Er staat bewust "lijkt misschien zo" omdat Harry vindt dat hij/wij maar wat doen.

Ik ben van juist van mening, dat het niet zo is, maar het kan zo lijken, wanneer ik de drijfveer van mijn handelen niet ziet.

Dit wil nog niet zeggen dat er geen drijfveer is, anderen zien hem misschien wel.
En dat is het mooie, want daardoor kunnen we van elkaar leren.

Groetjes

Johan..#32747:
Dit lijkt misschien zo, omdat ik mezelf nog niet volledig ken ? :)

Mag ik je vragen, heb jij enig idee wanneer dat wél zo zou zijn?

Ik las b.v. ook je bijdrage waarin Mirdad spreekt. # 32689, waarin voorwaarden worden genoemd in de zin van MIRDAD: Ja zeker, zelfs Mirdads woorden zijn slechts leugens voor allen wier Ik niet gelijk is aan dat van Mirdad.

Misschien trek ik deze zin nu even uit zijn verband, sorry als dat zo is, maar ik struikel er over.
Het voelt als: .......eerst zó, pas dan......!
En daar juist mis ik de ruimte voor ieders eigen beleven van wat stilte met hem/haar doet, wat het woord God ( zo dat al in je rugzakje zit ) of Al voor ieder kan betekenen.

Met de woorden: 'we doen maar wat', stem ik zeker niet in.


Annette, niets is inderdaad iets heel moeilijks te vatten en te te begrijpen.
Het Al wat het verder voor mij als ideeën oproept is het ook een omschrijving van alles, wat er is zonder uitzondering.
Nu bestaat het woord en het begrip niets en daarom voor mij ingesloten in het Al.
Voor mij gaat het nog verder omdat het woord en begrip niets bestaat, is de essentie van wat niets is ook in het Al.
Ik hoop niet dat ik nog meer verwarring zaai, als je er niets mee kan leg het dan gewoon naast je neer.


Carla, jij weet dat overdag licht is op Aarde en dat het in de avond donker wordt, ik weet dat ook, het is voor ons beide een waarheid zo klaar als een klontje, maar stel je nu eens voor dat iemand zijn hele leven lang alleen maar naar buiten mag in het volle daglicht en stel nu dat jij tegen deze persoon zegt straks komt er een maan en sterren en het wordt donker enz.
nou ja je snapt wel waar ik heen wil vandaar dat een goed bedoeld woord gericht naar een ander soms/vaak pas zijn volle waarde bereikt op een tijdstip en ruimte wat bepaald wordt door die ander al die tijd ervoor kan het woord ervaren worden als een leugen door die ander hoe goed je het ook bedoeld hebt.

Groetjes


Dank je Johan voor je nadere toelichting.
# 32758 duidelijk.

Mede omdat je reactie ( van Mirdad) een vervolg was op je vraag # 32689: Wie is God?.......begreep ik je niet.

Je uitleg nu, die ik wel onderschrijf, heeft voor mij met iets anders te maken. Met goedbedoelde maar ongevraagde adviezen die zelden 'landen wanneer de ander in een andere belevingswereld zit dan jij of ik.


Graag, gedaan Carla

:)


Groetjes


Linda, ik ben niet zo gauw in verwarring hoor. Ik vind deze uitwisseling van gedachten prachtig en leerzaam.

Precies Carla, ook Mirdad en Krisnamurti en andere wijsgeren, ongetwijfeld meer wetend dan ik, zijn gewoon mensen die hun gedachten uitspreken.
Alle Godsdiensten en bewegingen zijn vaak begonnen doordat voor anderen hun woorden voor de absolute waarheid, wijsheid stonden en staan.
Maar we weten niets. En niets bestaat niet dus je weet het wel, heel diep in je en bijna niet overdraagbaar omdat het de mens gegeven is zelf te mogen ervaren.
Dan kom je in een niet-weten alle weten overstijgend. Dat kun je slechts gebrekkig en stamelend overbrengen.

Ik lees dat gedicht van Juan de la Cruz haast dagelijks.


#32747Johan@..wij doen maar wat.

Ik maak even ik van we:

heerlijk
ik leef, adem
ben alert
en doe maar wat
van moment tot moment


Hoi, Nij

Heel je leven is één moment, namelijk het nu, wat je continu ervaart, gisteren en morgen zijn nooit in het nu te ervaren, alleen het denken kan hardnekkig vast blijven houden aan deze illusie dat het wel kan.

Heel je leven is één aaneenschakeling van één moment, er is geen moment tot moment, te ervaren dat is illusie Nij.

Ben blij voor je, dat wat je doet, goed voelt voor jou of je het wel of niet snapt is dat in het moment zelf belangrijk ?

Groetjes#32768
hallo Johan

@dat wat je doet, goed voelt voor jou of je het wel of niet snapt is dat in het moment zelf belangrijk?

Ik snap veel niet maar laat het meer en meer waaien, ik hoef het dan niet te weten of te snappen.

@Heel je leven is één aaneenschakeling van één moment, er is geen moment tot moment, te ervaren dat is illusie Nij.

Ben ik het mee eens Johan
Mijn woorden zijn ook maar woorden, verpakkingen van iets.

groetjes
Hallo allemaal,

Erg interessant,dit onderwerp en tja wie kan beweren dat hij of zij het antwoord heeft?
Toch waag ik het om in alle bescheidenheid mijn opvatting over deze materie te uiten.Ik heb veel nagedacht over dit onderwerp en ook veel informatie verzameld waar ik dan zelf weer mee aan de slag ging en mijn conclusie is dat iedere poging om God of het Al te begrijpen of waar te nemen een verstoring van het ervaren hiervan is.Toen ik hier eenmaal mee ophield kreeg ik een vreemde gewaarwording,ik ervoer een soort gloed als een zon waarvan de stralen door mij heen gingen en terwijl ik in die gloed keek werd ik vervuld van het besef dat ik op de goede weg was.Ik durfde hier niet over te praten en ik dacht dat ik me maar wat ingebeeld had.Tot ik een documentaire op t.v. zag waarin deze gewaarwording beschreven werd en warempel afbeeldingen getoond werden van de gloed waar ik het over had.De strekking van de documentaire was eigenlijk wat ik ook ontdekt had.Er is geen verstandelijke manier om god of het al te ervaren,maar als je eenmaal die toestand hebt bereikt vind je god of het al in iedere steen en in iedere grasspriet.

Herkennen jullie deze beleving?

Groeten

Paul


Wat fijn dat je deze ervaring hier met ons wilt delen, Paul


Ik zat eens in zuid frankrijk helemaal alleen op een grote steen met een soort rugleuning, aan een groot meer. Daar had ik wel een bijzondere ervaring.
Ik noemde het dan ook mijn denksteen en ging er iedere keer naartoe.

Een jaar later ging ik er weer heen, hopende op nog een keer, maar...
de steen stond een meter onder water.
Jammer! Maar er zijn meer mooie stille plekjes.


#33278

Hoi Paul,

Wat fijn dat je hier een plekje weet te vinden om jou beleving te delen.

Je vraagt of iemand jou beleving herkend.

Ja hoor :-)
Midden in het moment waarin ik dacht alles rondom mij te verliezen ervaarde ik zo'n beetje wat jij hebt beschreven.
Ik noem het 'mijn kracht'.
Ik zat midden in Amsterdam, in een prachtige tuin, het was prachtig weer en ik zat in gedachte.
Op dat moment ervaarde ik een intens geluksgevoel. Niet of nauwelijks te omschrijven.
Het is voor altijd bij mij gebleven.

:-)


#33289

ps.
Overigens heb ik 'alles' verloren en heb er 'niets' aan overgehouden.

;-)


Paul, je vraagt of we jouw ervaring herkennen.
Nee en ja.
De ervaring die jij beschrijft heb ik niet ervaren, wel heb ik denk iets soortgelijk ervaren.
Wij werkten in vier afzonderlijke groepjes en ieder groepje had een bepaalde taak.
Het was de bedoeling om het tot een geheel te maken.
Dit gebeurde, ondanks dat er in vier verschillende groepjes gewerkt werd was het totaal geheel.
Alles paste in elkaar, alles was op elkaar afgestemd.
Het besef dat alles in harmonie was gaf een gigantisch gevoel, dit niet alleen bij mij maar ook bij de anderen.
Voor mij voelde het of ik( en de anderen) in een andere dimensie waren opgenomen.

Trudy, je zegt dat je er 'niets' aan hebt overgehouden, naar mijn idee in ieder geval je herinnering en mogelijk veel meer dan je beseft.
Dat dit niet concreet en niet te benoemen is kan ik beamen.


Dank jullie voor jullie reacties.Trudy, je zegt dat je er niets aan over gehouden hebt,ik begrijp dat je de meerwaarde van die ervaring niet ziet.Als dit zo is, zou het dan kunnen dat je iets over het hoofd ziet?
Mij heeft het bijvoorbeeld veel kracht gegeven en het vermogen vergroot om vreugde te scheppen uit de meest triviale dingen.Ook schep ik er genoegen in om iets voor mijn omgeving te betekenen.Zo help ik mee bij allerlei activiteiten van de buurtvereniging en organiseer ik de jaarlijkse collecte voor de alzheimer stichting.Allemaal dingen waarvoor niemand me direct om de nek zal vliegen maar de kracht die ik gekregen heb door die ervaring overtuigt mij ervan dat ik bijdraag aan een betere wereld en daar gaat het mij om.Vreugde van mij overbrengen naar anderen in de hoop dat zij vroeg of laat mijn voorbeeld zullen volgen.Hopelijk is dat niet te pretentieus.

Groeten aan allen,

Paul


Hoi Paul,

Dat 'niets' staat zoals je ziet tussen ' '.

Ik herken veel in dat wat jij hierboven onder #33301 beschrijft.
Voor jou een kracht, zoals je die hierboven beschrijft. Zoals ik die kracht beschrijf in #33293.
Het is maar net hoe je het woord 'alles' en het woord 'niets' vertaald.

Bedankt overigens voor jou beschrijving m.b.t. jou beleving.

:-)


#33300

Haast onbeschrijfbaar Linda.
:-)


Voor Paul en Linda,

#33289
"Op dat moment ervaarde ik een intens geluksgevoel. Niet of nauwelijks te omschrijven.
Het is voor altijd bij mij gebleven."

:-)


Trudy, nee niet onbeschrijfelijk, ik heb de ervaring op papier staan.
Heb de ervaring ook met mensen gedeeld niet dat ik het helemaal kon overbrengen, maar het bijzondere is door mijn enthousiasme wel degelijk over gekomen.


#33305
Hey Linda,

Je doelt hierbij op jou ervaring.

Voor mij is mijn gevoel van de beleving onbeschrijfelijk mooi, krachtig en niet in woorden de vatten. Niet willen vatten, het te laten zijn zoals het IS.
Kortom 'niets'.

:-)


p.s.

Laat me ....

Laat me fladderen
als een blad
op de stroming
van de wind.

Laat me deinen
als een schip
op de golven
van de zee.

Bedwing me niet,
leg me niet vast.
Wil je mij vangen
dan heb je niets.

Trudy Maart '09
Trudy, toch heb je voor mij wel degelijk uitdrukking gegeven aan een ervaring die onbeschrijfelijk, bijzonder en intens is.


#33308
:-)


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.