Groeiend inzicht

De Vieréénheid.

    door Harry, 23/02/2011 13:25. #40774. 21 reacties, laatsteHet werk van Carl Gustav Jung heeft mij altijd zeer geboeid.Degenen die zich een beetje in zijn werk verdiepen weten dat hij een aantal jaren met Sigmund Freud heeft samengewerkt en dat die samenwerking tot een einde kwam omdat hun gedachtengoed op hoofdlijnen uitéén begon te lopen.

Wolfgang Pauli, nobelprijswinnaar der Natuurkunde en dus niet zomaar iemand, heeft ook een aantal jaren met Jung samen verkenningen gedaan.Wolfgang Pauli was iemand die zijn gevoel had uitgeschakeld.Uitgaande van de harde feiten van de Natuurkunde meende hij dat leven zonder gevoel heel wel mogelijk was.Ook al was het maar uit zelfbescherming omdat het leven hem bij tijd en wijle ernstig toebeet, met name op het relationele (lees amoureuze) vlak.

Wolfgang Pauli begon door deze verstopperij dan ook vreemd te dromen en het was om die reden dat Pauli bij Jung terecht kwam, aangezien deze bekend stond als droomexpert..

Het klikte tussen beide mannen.Er werd dieper en dieper ingegaan op zowel psychologie als natuurkunde en uiteindelijk ook op de relatie tussen beide vakgebieden.Uitgaande van de fijnmazigheid van de materie.Die fijnmazigheid is tot op heden punt van hevige discussie.
Echter in 1900 kwam Max Planck al met eerste aanzetten tot wat later een Kwantumtheorie zou worden.Planck veronderstelde een kwantumsprong.Hetgeen inhoudt dat een deeltje in een atoom van één energieniveau naar een ander energieniveau kan springen en in de tussenliggende periode een superpositie (onmeetbare positie)heeft.

Het was deze gedachte die de heren Jung en Pauli er toe aanzette te komen tot een synthese
van geest en materie.Door hen werd het principe van de Drie-éénheid (de Vader-de Zoon-en de Heilige Geest) vervangen door de Vier-éénheid (De Vader-de Zoon-de Heilige Geest,de Materie)

Bondig gezegd ; deze vier hoedanigheden zijn zozeer nauw verweven dat het in wezen elkaars aggregatietoestanden zijn.Nog Bondiger: geest is materie en materie is geest.

Het is een stelling die nog steeds erg controversieel is.Dat was het in het begin van de twintigste eeuw natuurlijk ook.Zelf zo controversieel dat Wolfgang Pauli het binnen zijn faculteit niet officieel durfde uit te dragen, uit angst in zijn hoedanigheid van “harde,materialistische,gevoelloze,maar exacte natuurkundige,te worden weggehoond door andere deskundigen.

Het was om deze reden tot Wolfgang Pauli en Gustav Jung elkaar lange tijd niet meer zagen en ogenschijnlijk uit elkaar groeiden.

Daarom was het des te bitter dat Pauli op zijn sterfbed naar Jung vroeg.Die daar vervolgens niet verscheen. .


Mijn belangstelling gaat wat minder uit naar alle theorieën, syntheses, atomen en
kwantumsprongen.;-)) Wel leuk Harry, dat jij dat wel hebt en mij daarmee toch wat inspireerde.

Zo heb ik vandaag wat achtergronden gelezen over de mannen. Wie waren zij zelf. En dat natuurlijk maar in vogelvlucht. Maar evengoed boeiend.

En de mens aanziende, ben ik het met je eens dat het bitter is wanneer het verlangen van een stervende, een medemens nog te willen zien niet in vervulling kan gaan.
Harry#40774@Hetgeen inhoudt dat een deeltje in een atoom van één energieniveau naar een ander energieniveau kan springen en in de tussenliggende periode een superpositie (onmeetbare positie)heeft.

Over sprongen heb ik ooit iets gelezen aangaande vriendschappen.
David Salomon zegt er het volgende over:

"Kwantumfysica hebben vastgesteld dat twee subatomaire deeltjes, wanneer zij met elkaar in aanraking komen, informatie en energie uitwisselen. Vanaf dat moment leidt een verandering bij het ene deeltje onmiddellijk tot een verandering bij het andere deeltje. Hetzelfde geldt voor relaties/vriendschappen. Wanneer we iemand ontmoeten en daar een relatie mee aangaan wisselen we energie en informatie uit. Deze ontmoeting heeft een onuitwisbare invloed op ons. Anders gezegd: ons hele leven is veranderd en zal blijven veranderen als gevolg van deze ontmoeting."

Roept bij mij de vraag op zou dit ook bij internetontmoetingen gebeuren?
Zelf ervaar ik dat dit gebeurt als ik iemand in levende lijve ontmoet.Volgens de theorie zijn dit soort veranderingen non-locaal.

Niet aan plaats gebonden.Dus ook bij internet ontmoetingen gebeurt er iets.

Getuige mijn spontane reactie op jou.


@Niet aan plaats gebonden.Dus ook bij internet ontmoetingen gebeurt er iets.

Zou zomaar kunnen Harry. Ik weet het niet.

Zelf ervaar ik een verschil met internet of ik mensen wel of niet gezien heb in levende lijve.
Na een tijdje geinternet te hebben kan een life ontmoeting helemaal niet in het "plaatje" passen en bij een ander kan het weer helemaal wel kloppen.
Toch praat ik dan over beeldvorming.
Zowel op intenet als daarbuiten kan ik door iets te lezen of iets te horen geraakt of geirriteerd raken.
Ervaar dit als dat er bij mij iets getriggerd wordt waar ik naar mag kijken en kiezen wat ik ermee doe.
Volgens mij is de term "triggeren"een juiste term.

Of dat nou positief is of negatief.

Er sluimert in je hoofd een gedachte.Je bent je er niet van bewust maar hij is er wel.

Dan wordt er "getriggerd" door iets of iemand.Er komt een "spotlight"op de al aanwezige gedachte.En dan gebeurt er iets.Een vervolggedachte,een gevoel of een emotie.

Natuurkundigen die dit trachten te meten in het kader van kwantumtheorieen,hebben er moeite mee dit objectief te kunnen doen, aangezien de deeltjes die zij meten veranderen zodra er aandacht aan wordt besteed.De waarnemer wordt deel van het waargenomene.Hoe dit komt weet niemand.

Ben het volmondig met je eens dat een ontmoeting met iemand in levende lijve wel een veel grotere inpact heeft dan een internet ontmoeting.Dat laat mi. onverlet dat een internet ontmoeting wel iets doet .(bij mij)


#40787@Dan wordt er "getriggerd" door iets of iemand.Er komt een "spotlight"op de al aanwezige gedachte.En dan gebeurt er iets.Een vervolggedachte,een gevoel of een emotie.

@Dat laat mi. onverlet dat een internet ontmoeting wel iets doet .(bij mij)

Helemaal herkenbaar Harry.
Interessant Harry dat je dit lijntje begint.
Toevallig (wat is toevallig in deze context)
heb ik het boekje van Ervin Laszlo weer eens uit de kast gehaald.
Kosmische Visie, wetenschap en het Akasha-veld.
Kwantumtheorie, geest en materie komt hier rum aan de orde.
Hij probeert een een integraaltheorie van alles in kaart te brengen op een 'wetenschappelijke' basis.
Hij haalt in zijn boek een wetenschapper NicolasTesla aan die beweerde:
Er is een 'oermedium' die de hele ruimte vult en vergeleek dit met het Akasha-veld.
Het oermedium, een soort krachtveld, wordt materie als prana, kosmische energie, erop inwerkt.
Als deze inwerking ophoudt verdwijnt materie weer en keert terug naar Akasha.
Het collectieve bewustzijn dat Carl G. Jung beschrijft, te samen met zijn archetypes die hij uit duizenden droomanalyses heeft gehaald komen hier dicht in de buurt van dit Akasha-veld.
Zeer Boeiend Wim "toevallig"lees ik een artikeltje over Nicola Tesla.Hij ging uit van het bestaan van een Nulpunt Energie.

Hij wist heel veel van eletromagntische straling.

Omdat Tesla niet zakelijk was ingesteld zijn de heren Marconi(radio),Edison(lampen) en Rontgen( rontgen) er met zijn uitvindingen vandoor gegaan.

Het Akasha Archief heeft zeker raakvlakken met het collectief bewustzijn van Jung.

Toevalligheid alom Wim..leuk!Hetzelfde geldt voor aandacht.

Je geeft aandacht aan iets.Voordat je het aandacht gaf was het er niet.

Het is er wel.Maar het is "verborgen"en komt tevoorschijn zodra er aandacht is.

Er zijn hier veel termen voor.

Max Planck noemt het de kwantum sprong.
David Bohm noemt het de impliciete orde.
Tesla noemt het Nulpunt energie.
Laslo noemt het Akasha-Veld

Zo zou ik nog lang door kunnen gaan.
Het zielenleven van Jung werd voor een groot deel bepaald door het zetten van de stap van drie-éénheid naar vier-éénheid.

Het slaan van een brug tussen geest en materie.

Jung tekende veel mandala's.Veelal een combinatie van een vierkant en een cirkel.

Hieronder een afbeelding van een mandala

www.tanamana.nl/Yantra/mandala.jpg

Het slaan van een brug tussen geest en materie is een interessegebied dat mij bijzonder aanspreekt.Van al mijn interesse's(dat zijn er veel) staat dit zo'n beetje bovenaan de lijst.

In mijn leven is mijn intuitie een sterke leidraad.Ik noem dat mijn persoonlijke voorzienigheid.

Mijn persoonlijke voorzienigheid voorziet mij in tal van inspiratiebronnen,gebeurtenissen,ontmoetingen,boeken en tal van andere betekenisvolle toevallen.

Elders op dit forum haalde ik de term"zuivere bron" aan.Voor mij betekenisvol.Op het moment dat ik mijn reactie plaatste stond de klok op 11.11.

Google maar eens wat 11.11. betekent.

Ook stukken tekst waarin ik frappante paralellen en crossovers vind zijn voor mij betekenisvol en gooit mijn persoonlijke voorzienigheid op mijn bordje.

Hieronder een stukje tekst van Herbert van Erkelens.Onderzoeker.
Van Erkelens studeerde wis-natuur en sterrenkunde en promoveerde op een kosmologisch onderwerp.Later begon hij zich te interesseren voor de relatie tussen
Natuurkunde en dieptepsychologie.

In het stukje hieronder omschrijft hij een betekenisvolle droom van Wolfgang Pauli.home.wanadoo.nl/herbert/lezingen/debrug.htm

Met dank aan Herbert van Erkelens.Dag Harry, ik denk dat wij wat raakvlakken hebben qua interesses.
Het collectieve bewustzijn heeft mijn interesse en daar kan Jung veel over zeggen.
Dat komt dan weer in de buurt van jouw persoonlijke voorzienigheid, heb ik het gevoel.
Ook het tijdsignaal van Engelen (11.11)
zou ik geen toeval willen noemen.
Het voorbeeld van de mandala is prachtig daar kun je als het ware naar blijven kijken.

Ik ben benieuwd hoe de wetenschap de brug gaat slaan tussen geest en materie.
De eerste stappen zijn met de kwantummechanica gezet en ik verwacht dat daar een snelle ontwikkeling gaat plaatsvinden.

Morgen vertrek ik weer naar Roses Spanje voor een aantal maanden en hoop ik wat tijd te maken om me hier nog eens opnieuw in te verdiepen.
Als mijn WIFI antenne op mijn dak signalen ontvangen wil kan ik ons forum daar blijven volgen en dat zou geweldig zijn.
We zullen zien of de 'goden' me welgevallig willen zijn.

Een groet uit Noordwijk voor alle forumgangers.Dag Wim, wens je goede reis en een nog beter verblijf op je geliefde plekje in Spanje. Geniet van al het goede.

Leuk trouwens voor jou en voor Harry, denk ik, dat jullie raakvlakken vinden bij elkaar.

Ik lees jullie beiden graag, ondanks dat ik zelf wellicht wat andere interesses heb en ik daar soms zelfs een overload aan info bij ervaar.

Trek me dan zo nu en dan ook even terug om madala's van de door mij gekozen kleuren te voorzien.

Fraai om zo ook af en toe iets tegen te komen, dank Harry, m.b.t. getallensymboliek.
Eerder las ik er iets over in een boek over Bach. Wiens naam de getalswaarde heeft van 14. Er staan ook 14 koralen in zijn Mattheus Passie en er wordt 14 keer verwezen naar het Hart.
Naast de koralen wordt 27 keer uit het evangelie gezongen en zijn er 27 andere stukken. De 27 stukken bestaan in totaal uit 729 maten, wat het kwadraat is van 27.
De basbegeleiding tijdens de recitatieven van de Christuspartij hebben in totaal 365 noten. ( dagen van het jaar! ).

Ik zal mij er niet verder in gaan verdiepen maar vind het wel bijzonder boeiend.

Die zuivere bron Harry......mooi hè....11.11
Ga er maar vanuit Carla dat ik ga genieten.
Eerst nog even door Katharenland om de sfeer op te snuiven en dan.........

Die getallensymboliek is ook een zeer interessante aangelegenheid.
Zelf duik ik nog wel eens het Hebreeuwse alfabet in. De getalswaarde van deze letters zetten mij nog wel eens aan het denken.
Zo zal ik eens kijken of ik iets interessants kan vinden wat enigszins aansluit bij jouw bijdrage over Bach.
Ik zou er nu de tijd voor hebben, toch?


Hoi Harry, ik heb al eens een cursus numerologie gedaan en 11,22 en 33 staan voor geestelijk bewustzijn, spirituele begaafdheden.
Het was heel leuk om met je eigen getallen bezig te zijn, zo ben ik zelf jarig op de 11e en de maand waarin ik jarig ben is tevens de 11e in de astrologie.

Mijn laatste verjaardag was op
11-02-2011 (een omkering) en ik werd 44! (11+22+11).

Wim een fijne vakantie toegewenst in Spanje!


.....@ " Zelf duik ik nog wel eens het Hebreeuwse alfabet in. De getalswaarde van deze letters zetten mij nog wel eens aan het denken...."

Dát delen wij dan weer Wim. ;-)

Alweer heel wat jaartjes terug kocht ik bij Docete een prachtige serie over het Hebreeuwse alfabet. Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog, maakte van elke letter een klein kunstwerkje. Elk mét de getalswaarde en een korte toelichting vanuit de Joodse mystiek en zijn uitdrukking daarvan, gevat in kleurige 'juweeltjes.'

Sta graag open voor hetgeen je me aan wilt reiken.Hallo harry en de rest.Met veel aandacht heb ik jullie artikelen gelezen omdat dit ook mijn interessegebied is.Mag ik jullie aandacht vestigen op de i tjing,een eeuwenoud boek dat alle toestanden die mogelijk zijn omschrijft in een beeldtaal.Aan de hand van 6 keer drie munten werpen krijg je een combinatie die staat voor een van de 62 toestanden die beschreven worden die dan overeenkomt met datgene waar je op dat moment mee bezig bent,je kunt dan wijze raad lezen over hoe je de toestand het beste kunt hanteren.ik ben op dit boek opmerkzaam geworden doordat het in een boek van cg jung beschreven werd ivm synchroniciteit,een verschijnsel dat aansluit bij het onderwerp dat jullie
bespreken.
ga zo door,

groeten,

PaulHa die Paul..( en de rest, zal de rest leuk vinden-not)

Leuk dat je dit ook leuk vindt.Het blijft natuurlijk een onderzoeksgebied dat zich schier eindeloos uitbreidt.En waar al heel veel over geschreven en gedacht is hier op dit ondermaanse.

Omdat "de andere wereld"voor mij niet zichtbaar en nauwlijks aanraakbaar is, waak ik er voor om bij bestudering hiervan te praten in termen van zekerheden.

Voor mij is veel gladijs.Zodat ik bij tijd en wijle mijn schaatsen moet slijpen.

Je haalt de i-tjing erbij.Een boek uit de oudheid.Het is alvast leuk om te zien dat hetgeen we in onze tijd allemaal bestuderen en bevroeden helemaal nog geen winst heeft geboekt, aangezien ze dat vele eeuwen geleden ook al deden.

De brug tussen geest en materie hieronder verbeeld door een schilderij Claude Monet
static.mijnwebwinkel.nl/winkel/budgetschilderij/full5762409.jpg

is door mensen van alle tijden uitvoerig ter discussie gesteld.

Hieronder een link naar de site van een hedendaagse Nederlandse wetenschapper die veel van deze materie afweet.Een zeer lezenswaardige site met veel kennis,achtergronden en verwijzingen.

herbert.vanerkelens.nl

Heb jij wel eens een synchroniciteitsverschijnsel gehad ?

vr gr Harry

enne ga zo door!


Vier maal vier-éénheid vanuit de lucht gefotografeerd:


img146.imageshack.us/i/viernheid.jpg/

img508.imageshack.us/i/viernheid2.jpg/

img138.imageshack.us/i/viernheid3.jpg/

img827.imageshack.us/i/viernheid4.jpg/

Bron: Bert Jansen.


Mooie foto's Harry. En de site van Bert Jansen, vol bijzondere info, zal ik eens op mijn gemakkie doornemen. Het lijkt mij een boeiende verteller. Tegelijk ben ik niet zo van het ontrafelen en blootleggen. Wel van de verwondering. ;-)


Beste harry,
Op jouw aanraden heb ik de site van herbert van erkelens bekeken,erg interessant maar je moet er eens goed voor gaan zitten en op je in laten werken.Je vraagt of ik een synchroniciteitservaring heb gehad?
Op 3-3 jl toen ik reageerde op jouw artikel had ik enkele uren daarvoor een interview gelezen met ray manzarek,de toetsenist van de rockband the doors die ook veel bezig is met dit soort materie,hij had het over carl jung wat mij aangenaam verraste.
Op een of andere manier voelde ik daarna de behoefte om nog eens op deze site te kijken wat de mensen zoal schreven en warempel had jij het ook over jung wat mij weer prikkelde om de lezers attent te maken op de i tjing die gebruik maakt van synchroniciteit .Het blijft toch verwonderlijk vinden jullie ook niet?

Groeten,

PaulJa Paul dat is zeer verwonderlijk.Misschien is het maar beter dat allemaal niet te willen ontrafelen.

Want ieder mysterie dat wordt ont-huld in een poging iets meer van het leven te begrijpen, verliest daarmee ook zijn spanning en zijn aantrekkingskracht.

Het is overigens ook wel weer toevallig dat je het over The Doors hebt.Want niet alleen plaatste ik een nummer van hen in de herberg een tijdje geleden maar wat ook geldt voor The Doors is:

There are things that are known and there are things that are unknown.And between them there are Doors.


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.