Pakkende teksten

Brief van Vincent van Gogh aan zijn broer, juli 1880

    door Nij, 25/01/2011 21:57. #40401. 39 reacties, laatste

"Men zou niet altijd kunnen zeggen wat het is dat je insluit, je ommuurt, je schijnt te begraven, maar je voelt toch ik weet niet welke tralies, welke hekken, welke muren. Is dat alles verbeelding, fantasie? Ik denk het niet, en je vraagt je af: mijn god, is het voor lang, is het voor altijd, voor de eeuwigheid? Weet je wat de gevangenis doet verdwijnen? Dat is elke diepe, ernstige genegenheid. Vrienden zijn, broeders zijn, liefhebben, dat opent de gevangenis met een soevereine macht, met een machtige betovering. "


Wat een prachtige tekst!
Vooral dat genegenheid in al z'n vormen (vriendschap, broederschap, liefde) de gevangenis opent met een soevereine macht.
Je hoeft daarvoor dus niet naar de hemel, niet verlicht te worden na tachtig miljoen reïncarnaties, niet te vluchten uit de materiële werkelijkheid à la Plato.
Zo vindt de verlossing in het hier en nu plaats, binnen normaal menselijke mogelijkheden.

Ik ben blij met dit citaat.


#40401
Een tekst die me raakt, vooral die eerste woorden:Men zou niet altijd kunnen zeggen wat het is dat je insluit.

Zo ervaar ik ook het tegenovergestelde .........

Dank je Nij.


Ja Nij, heel mooi!
@: Vrienden zijn, broeders zijn, liefhebben, dat opent de gevangenis met een soevereine macht, met een machtige betovering. "

Nog niet zo lang geleden ook zoiets ervaren.......
:)


#40402@Zo vindt de verlossing in het hier en nu plaats, binnen normaal menselijke mogelijkheden.

Mooi deze aanvulling op het citaat Bram


Vervolg citaat #40401

"Daar waar de genegenheid herleeft, herleeft het leven.
Ook heet de gevangenis soms: vooroordeel, misverstand, noodlottige onwetendheid betreffende het een of ander, wantrouwen, valse schaamte."#40406
't Is maar al te waar, wat een kooien en ketenen mensen zich kunnen maken, zonder het eigenlijk in de gaten te hebben waar ze mee bezig zijn.

( ik zeg maar geen 'we' want dat zou wel weer weerstand kunnen opwekken
:)
please keep smiling!


#40407

Ja Leo, ook ik was gekooid en heb gekooid.
Ik merk dat het een proces van leven was dat geleid heeft tot meer begrip en mededogen en dat alles gewoon mensenwerk is.


"40408
Ja, 't is allemaal gewoon mensenwerk Nij,

Je staat versteld waartoe mensenwerk al niet in staat is!
.....zowel in het positieve, alswel helaas ook vaak in het negatieve.

Laten we ons hier maar bij het eerste houden! Dat geeft zooo'n fijn gevoel..


@"Ja Leo, ook ik was gekooid en heb gekooid.
Ik merk dat het een proces van leven was dat geleid heeft tot meer begrip en mededogen en dat alles gewoon mensenwerk is."

zo voel ik het ook, nij en soms loop ik met open ogen weer een kooi in!! Of kooi iemand, het proces van leven gaat nog steeds verder, altijd weer merk ik dat alleen mededogen en begrip de sleutel zijn om de kooi te openen.
Dank je voor deze mooie tekst.#40407

:-)
Liefdevolle weerstand.

Dank je Leo.


#40410Lies@ altijd weer merk ik dat alleen mededogen en begrip de sleutel zijn om de kooi te openen.

Momenteel kom ik bij diebaren nijpende situaties tegen. Het verrast me hoe ik aanwezig kan zijn zonder oordeel, zonder irritatie. Of beter gezegd zodra ik mijn oordeel of irritatie zie is het weg en ben ik aanwezig.
Zie vanuit dit aanwezig zijn mezelf en de ander helder, en hoe nijpend de situatie ook is, ik zie dat de ander zich gezien en gehoord voelt en dat doet me weer loslaten en het proces van de ander laten gebeuren zonder dat ik iets moet.


#40409@Laten we ons hier maar bij het eerste houden! Dat geeft zooo'n fijn gevoel..

Nee Leo , daar hou ik me niet bij :-)
Je woorden nodigen mij uit om te zeggen dat negatief voor mij niet minder is dan positief.
Ik ga ervan uit dat niets van oorsprong negatief of positief is..


#40414

Goedemorgen Nij,

Zoals altijd weet je gevoelens en ervaring mooi te omschrijven en zoals vaker vinden jou woorden hun plekje in mij.

Graag wil ik, voor mijzelf daar nog een aanvulling op toevoegen.

Vanuit het loslaten en niets moeten onstaat een leegte van waaruit ik de keuze heb om over te gaan tot handelen of niet handelen. Kies ik voor geen van beide dan is er berusting.


#404016@Vanuit het loslaten en niets moeten onstaat een leegte van waaruit ik de keuze heb om over te gaan tot handelen of niet handelen. Kies ik voor geen van beide dan is er berusting

Mooie aanvulling Trudy. Herkenbaar ook.
Ik vraag me hardop even af of er bij dat handelen nog sprake is van kiezen of dat de handeling in harmonie binnen in mij gebeurt.
Ik weet niet of er dan sprake is van een wil die kiest.
Misschien zijn er wel twee soorten willen..


#40417
@Ik vraag me hardop even af ....

Dan doe ik, met jou permissie, even mee.

De leegte kan ik ook vertalen naar volheid, vanuit die volheid onstaat de keuze voor handelen of niet handelen of berusting.

Twee soort willen? Hm .... de ene ligt nogal eens met de ander overhoop :-)#40418@Twee soort willen? Hm .... de ene ligt nogal eens met de ander overhoop :-)

:-)

ha Trudy

Ik ervaar de ene wil die kiest als de wil die als gevolg van het denken kiest en de andere wil de wil om de stem van het hart te volgen en het hart laten kiezen.. zoiets..
Misschien wel hoe doorleefder het hart is hoe makkelijker het gaat, toch dan praat ik voor mezelf en zit ik er in algemene zin misschien wel helemaal naast.


#40419
@Ik ervaar de ene wil die kiest als de wil die als gevolg van het denken kiest en de andere wil de wil om de stem van het hart te volgen en het hart laten kiezen.. zoiets..

Zoiets Nij :-)

Waarbij ik nog wil aanmerken dat het lijkt alsof er nog een 3e wil aanwezig is. Zelf ervaar ik dit proces zeer wisselend, soms gaat het razendsnel en soms gaat er een hele tijd overeen voordat er een keuze is gemaakt.


#40420@en soms gaat er een hele tijd overeen voordat er een keuze is gemaakt.

Herkenbaar Trudy.
Voor sommige keuzes heb je denk ik meer tijd nodig om die ruimte te creeren die het nodig heeft.


#40409@Je staat versteld waartoe mensenwerk al niet in staat is!
.....zowel in het positieve, alswel helaas ook vaak in het negatieve.

hoi Leo
Volgende tekst van Anselm Grun sluiten m.i. mooi aan op zowel het negatieve als wel het positieve van het menszijn.

"Ik merk dat ik er voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor ben of er vreugde in me opkomt of boosheid, onrust, ontevredenheid, teleurstelling over mezelf en de hele wereld. Maar ook als ik in het hier en nu ben, komt de vrede niet automatisch.
Het kan ook zijn dat ik door een grote triestheid word overvallen. Als ik die dan ook toelaat, is dat geen tegenstelling tot de vreugde maar alleen de keerzijde van de medaille. Ze hoort net zo bij het leven als de vreugde. Als ik de zaak dan grondig onderzoek, als ik naga waarheen de triestheid mij wil brengen, dan ontdek ik helemaal onderin het vermoeden van gedragen worden en geborgenheid. Dan voel ik de zwaarte van de triestheid en daaronder tegelijkertijd een stille vreugde. Ik ben met mezelf tevreden, ook met mijn onvervulde verlangens, ook met mijn eenzaamheid, ook met mijn onbegrepen zijn."


#40422
@Dan voel ik de zwaarte van de triestheid en daaronder tegelijkertijd een stille vreugde.

Wauw! en tegelijk ........... :-)De tol van de vrijheid.

Gedachten zijn vrij.Niemand kan erbij.

Heerlijk die vrijheid! Maar is dat wel zo? Is het niet juist uitermate pijnlijk wanneer niemand bij je gedachten kan? Is dat niet een kooi?.Een gevangenschap?
Is de tol van de vrijheid niet gevangenschap?

Is de sleutel van die kooi niet aandacht?

Is iemand die wordt genegeerd in al zijn vrijheid niet juist gevangen?

Wat gebeurt er met vrije gedachten die niet kunnen worden gekanaliseerd.Niet kunnen worden gespiegeld?

Ze moeten zich uiteindelijk uiten.De vrije gedachte.Dat onstoffelijke fenomeen, krijgt zijn weerslag in de stoffelijkheid.Het onstoffelijke neemt een vaste vorm aan.Het stolt in een andere dimensie.Het is gewoon een aggregratietoestand.

En dan krijg je dit:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpgEn we kijken naar de Zonnebloemen.Die vaste gestolde Zonnebloemen.We hebben onze gedachten erover.De Zonnebloemen sublimeren in de eeuwigheid..#40424
@Heerlijk die vrijheid! Maar is dat wel zo? Is het niet juist uitermate pijnlijk wanneer niemand bij je gedachten kan? Is dat niet een kooi?.Een gevangenschap?
Is de tol van de vrijheid niet gevangenschap?

Is de sleutel van die kooi niet aandacht?
Is iemand die wordt genegeerd in al zijn vrijheid niet juist gevangen?

Grappig Harry dat je dit benoemd, juist dit heeft de laatste tijd mijn aandacht.#40424Harry@Heerlijk die vrijheid! Maar is dat wel zo? Is het niet juist uitermate pijnlijk wanneer niemand bij je gedachten kan? Is dat niet een kooi?.Een gevangenschap?
Is de tol van de vrijheid niet gevangenschap?

Ik geloof niet dat de tol van vrijheid gevangenschap is.
Ik geloof wel dat gevangenschap een middel kan zijn tot innerlijk vrijkomen.

Als ik aan vrijheid en gevangenis denk moet denken aan de zwaar gehandicapte Sam www.avro.nl/tv/programmas_a-z/sam/
moet ik ook denken aan mijn moeder die tot haar dood in de gevangenis zat van angst voor leven en angst voor de dood.
Haar verlangen naar vrijheid, bleef bij verlangen.


Prachtig en tegelijkertijd wonderlijk Nij hoe letters woorden vormen en woorden weer zinnen, die een boodschap van de "overzijde", de werkelijkheid, aan ons door willen geven.
Dank voor jouw doorgeven van deze diepe werkelijkheid die in deze brief van Vincent is "opgesloten".Ja Nij merkwaardig niet ?

Een vrij mens leeft gekooid en een gekooid mens leeft vrij.Merkwaardig.Edit:

Een vrij mens kan gekooid zijn en een gekooid mens kan vrij zijn.


#40429

Een wezenlijk verschil.
:-)


#40429@Een vrij mens kan gekooid zijn en een gekooid mens kan vrij zijn.

Hoe dan ook, kom ik weer uit bij @Vrienden zijn, broeders zijn, liefhebben, dat opent de gevangenis met een soevereine macht, met een machtige betovering. "


#40429

@#40422Ik ben met mezelf tevreden, ook met mijn onvervulde verlangens, ook met mijn eenzaamheid, ook met mijn onbegrepen zijn."
Het beperkte geeft een grotere vrijheid dan het onbeperkte, de keuzevrijheid lijdt tot keuze beperking, maar als de keuze beperkt is er de vrijheid van het niet hoeven kiezen of niet alle mogelijkheden tegen elkaar af te wegen.

Willen is een bepaling van het verstand en ergens dwingend, verlangen( ook willen) is een bepaling van het gevoel en laat vrij.
Intentie( ook willen)is een mogelijk en laat vrij, de daad wordt verricht maar laat de ander de keuze.


#40422..

Die tekst van Anzelm Grün vind ik heel mooi Nij en leerzaam ook :)
Dank je !Ja Nij..zo zie ik dat ook...En ik vind het mooi.

Ja Wim een vastgelegde boodschap van
"daar" naar "hier"! Prachtig.


#40433

Linda ik lees je posting als de uitleg van een vaste waarheid. Ook al kan het waar zijn, ik voel geen opening tot..


#40433

Hallo Linda,

Het verlangen is voor mijn gevoel niet een willen, het is voor mij het gevoel van mijn bestaan.
Het diepste in mij.


@40435
Harry, het prachtige daarvan is voor mij vooral dat "daar" bij nader inzien "hier" is.


Nij, prima, ja Trudy dat is wat het verlangen is, toch is verlangen een ander woord voor willen. wat we verlangen en wat we willen wordt vaak door elkaar gehaald, het verlangen van het gevoel of van de ziel is het ware het maakt vrij.
Als je weet wat het verlangen is, krijg je namelijk inzicht in je 'ware' zelf.


#40441

Linda, het spijt mij niet om niet mee te gaan in jou stelling. Mijn gevoelens hier omtrent zijn geheel anderen.
Het is voor mij dan ook geen punt van discussie.


Getroffen was ik door de prachtige woorden die Vincent van Gogh schreef aan zijn broer.

Nog dieper ben ik getroffen nu.....hij was n.b. pas 27 jaar oud toen hij dit schreef.
En........ik ontdekte voor mij een heel belangrijk zinnetje in die brief, n.l. : " Wie dat niet heeft....( die vrienden, broeders die je lief hebben....) blijven in de dood."

Kan hij het nog duidelijker zeggen?
Ik denk het niet. Zeker gezien het verloop van zijn eigen leven. Het was zijn eigen diepe ervaring. Zelf zat hij gevangen in zijn geestesziek zijn. Heeft hij die vrienden gehad in zijn leven, die hem konden bevrijden uit zijn gevangen zijn, uit zijn kooi?
Ik weet het niet. Zijn bevrijding kwam, naar ik vermoed, toen hij zichzelf leven ontnam. ( 37 jaar oud )

Zijn levensbeschrijving heeft mij diep geraakt.
En wanneer je naast het vele schoons aan schilderijen, zulke ware woorden op zo'n jonge leeftijd aan je broer kan toevertrouwen.....welke wij vandaag mogen lezen en op reflecteren vanuit het onze eigen situatie, ben je voor mij een groot mens. Een voorbeeld om steeds weer stil te blijven staan bij: ' Zie de mens.'
Blijven kijken en voelen achter de woorden.
En daar waar mogelijk de tralies, muren enz. te laten verdwijnen.

Compassie, mededogen en liefde.......zijn voor mij de sleutels die een machtige betovering tot stand kunnen brengen.

Voor mijzelf en daardoor voor de ander.

Dank je wel Vincent van Gogh!


#40458@Blijven kijken en voelen achter de woorden.
En daar waar mogelijk de tralies, muren enz. te laten verdwijnen.
Compassie, mededogen en liefde.......zijn voor mij de sleutels die een machtige betovering tot stand kunnen brengen.
Voor mijzelf en daardoor voor de ander.
Dank je wel Vincent van Gogh!

Dank je wel Carla!Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.