Pakkende teksten

Vertwijfeling / mogelijkheid

    door Trudy, 02/02/2011 22:19. #40576. 6 reacties, laatste

Wanneer je het verloren lopen in de mogelijkheid zou willen vergelijken met het vocaliseren van het kind, dan staat het ontberen van mogelijkheid gelijk aan stom zijn. Het noodzakelijke bestaat uit louter consonanten: om ze uit te spreken moet er mogelijkheid bij. Als die ontbreekt, als een menselijke existentie op het punt gekomen is dat ze mogelijkheid ontbeert, dan is ze vertwijfeld en is ze dat op elk moment waarop mogelijkheid ontbeert.
Over het algemeen is men de mening toegedaan dat er een bepaalde leeftijd is die bijzonder rijk is aan hoop, of men beweert dat men gedurende een bepaalde periode, op een enkel moment in zijn leven toch zo bijzonder rijk aan hoop en mogelijkheid is of was. Dat is echter een louter menselijke manier van spreken die niet aan het ware toekomt. Al dat hopen en al dat vertwijfelen is nog niet het ware hopen en evenmin het ware vertwijfelen.
Doorslaggevend is: voor God is alles mogelijk. * Dat is eeuwig waar en dus ook waar op ieder moment. Men zegt dat wel zo voor alledaags gebruik en voor alledaags gebruik zegt men dat inderdaad wel zo, maar de beslissing valt pas wanneer de mens tot het uiterste is gebracht, zodat menselijk gesproken geen mogelijkheid meer is. Dan komt het er op aan of hij wil geloven dat voor God alles mogelijk is, dat wil zeggen geloven. Maar dat is net ook de formule voor zijn verstand verliezen. Maar dat is net ook de formule voor: zijn verstand verliezen. Geloven is juist zijn verstand verliezen om God te winnen. Laat het eens als volgt gebeuren. Denk je een mens in die met heel de huivering van zijn geschokte verbeeldingskracht zich een of andere verschrikking heeft voorgesteld die hoegenaamd niet uit te houden valt. Nu overkomt die hem, juist die verschrikking overkomt hem. Menselijk gesproken is zijn ondergang volstrekt gewis- en vertwijfeld strijdt de vertwijfeling van zijn ziel om te mogen vertwijfelen, om, zo je wil, rust te krijgen om te vertwijfelen, de toe- en instemming van heel de persoonlijkheid om te vertwijfelen, zo dat hij niets en niemand méér zou vervloeken dan diegene die poogde, en ook de poging zelf om te verhinderen dat hij zou vertwijfelen. Zoals de dichters der dichters het voortreffelijk, onvergelijkbaar uitdrukt in zijn Richard II: “Verwünscht sei Vetter, der mich abgelenkt Von dem bequemen Wege zur Verzweiflung”[ “Verwenst neef, die mij hebt weggeleid / Van ’t mooie pad dat naar wanhoop leidde”] * Op die manier is redding dus menselijk gesproken volstrekt onmogelijk. Maar voor God is alles mogelijk! Dit is de strijd van het geloof , dat, als je wil, uitzinnig strijd voert voor mogelijkheid. Als iemand in zwijm valt, dan roept men: ‘Water, eau de cologne, Hoffmansdruppels!’ * Maar als iemand wil vertwijfelen, dan heet het: ‘Zorg voor mogelijkheid, zorg voor mogelijkheid, mogelijkheid is het enige dat redding biedt, een mogelijkheid, dan ademt de vertwijfelde weer, hij leeft weer op, want zonder mogelijkheid kan een mens als het ware geen adem krijgen. Soms kan de inventiviteit van de menselijke fantasie volstaan om voor mogelijkheid te zorgen, maar uiteindelijk, dat wil zeggen wanneer het op geloven aankomt, helpt enkel dat: dat voor God alles mogelijk is. Zo wordt er gestreden. Of wie zo strijd ten onder zal gaan, berust uitsluitend op de vraag of hij mogelijkheid wil scheppen, dat wil zeggen of hij wil geloven.

• Matteüs 19,26
• Duitse vertaling Shakespeare
• Mixtuur vernoemd naar Duitse arts Friedrich Hoffman, gebruikt bij o.a. flauwtes.

Citaat 'De ziekte tot de dood'.
Soren Kierkegaard - Anti-Climacus.


Trudy@ "Denk je een mens in die met heel de huivering van zijn geschokte verbeeldingskracht zich een of andere verschrikking heeft voorgesteld die hoegenaamd niet uit te houden valt. Nu overkomt die hem, juist die verschrikking overkomt hem. Menselijk gesproken is zijn ondergang volstrekt gewis- en vertwijfeld strijdt de vertwijfeling van zijn ziel om te mogen vertwijfelen, om, zo je wil, rust te krijgen om te vertwijfelen, de toe- en instemming van heel de persoonlijkheid om te vertwijfelen, zo dat hij niets en niemand méér zou vervloeken dan diegene die poogde, en ook de poging zelf om te verhinderen dat hij zou vertwijfelen."

Als ik me zo'n mens indenk kan ik alleen denken deze mens nabij te kunnen zijn zonder te willen ingrijpen, de vertwijfeling te laten gebeuren.


#40576
geloven zoals benoemd in 40576
vertaal ik bij het lezen van deze tekst in 'zelfvertrouwen of vertrouwen'.


Deze, nogal lastige tekst van Kierkegaard bedoelt te zeggen dat verwijfeling alleen kan bestaan in de overtuiging dat het ook anders had gekund.
Het geloof dat God de werkelijkheid naar eigen believen kan veranderen, dus alle ellende zou kunnen wegnemen, houdt de vertwijfeling in stand.
Het is het tegenovergestelde van overgave.
Dat God alles zou bepalen en met alles een bedoeling heeft, kan 'in diepten van ellende' leiden tot de vraag: Waarom gebeurt dit?, zonder dat enig antwoord zichtbaar is. Dan is er vertwijfeling.
In die momenten zonder zichtbaar antwoord wordt de mens op zichzelf teruggeworpen.
Kierkegaard is steeds geïnteresseerd in die antwoordloze momenten, waar 'het men' geen raad mee weet, omdat dan de menselijke existentie zich naakt, zonder verhulling, aan zichzelf openbaart.


#40579@"die antwoordloze momenten, waar 'het men' geen raad mee weet, omdat dan de menselijke existentie zich naakt, zonder verhulling, aan zichzelf openbaart."

Ik herken die antwoordloze momenten daar waar het antwoord steeds opnieuw de vraag blijkt te zijn. Momenten waarin ik op mezelf terug geworpen word.
Ik zie mijn behoefte greep op mijn bestaan te willen hebben door antwoorden te willen zo dat het kloppend wordt.
En dit lukt niet, de vraag blijft.


Nij:
"En dit lukt niet, de vraag blijft."
Kijk, als je dat aanvaardt heet het gewoon openheid.
Als levenswijsheid al aanbevolen in logion 36.


Ja mooi dit logion!

"Dan is er de bereidheid geraakt te worden in je hart.
Vanuit die geraaktheid vloeit voort je handelen in de wereld."


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.