Pakkende teksten

geweldige actie

    door Nij, 07/03/2012 19:43. #42428. 30 reacties, laatste

Wat een goede zet vind ik dit!
Wilders is een site gestart waar je kenbaar kunt maken dat je last hebt van de Polen.
Hij gaat met deze meldingen naar de Tweede Kamer om zijn gelijk te halen.
Mooi, dan ga ik invullen dat we er GEEN last van hebben!
Lees dit stukje en doe mee!! Topactie en het kan anoniem (dus niet je naam en emailadres invullen!)

Er is ophef over de site van de PVV, waar je kunt klagen over de Oost-Europeanen.
Men oefent druk op Rutte uit, om die site als 'verwerpelijk' af te keuren.
Een Nederlander die het niet met WIlders eens is, is daar gaan kijken.

Je kan klikken op 'Meldt Uw Verhaal Hier'
Je kan daar met ja/nee aanvinken of je last hebt van overlast, crimineel gedrag, geweld e.d.
Deze Nederlander heeft meegedaan - grijns - en overal 'nee' op geklikt. Nee hoor, nergens last van...
het zou een goede guerilla-actie zijn als we een soort kettingreactie kunnen veroorzaken:
duizenden mensen die aanklikken, dat ze GEEN last hebben van de Polen.
Dat zou het hele PVV onderzoek vergaand beïnvloeden in positieve zin.
Wilders zegt dat hij met de uitkomst naar de minister stapt - haha,
Dan moet hij bekennen dat duizenden hebben gezegd géén last te
hebben.
Doe mee, klik op de link, en zorg voor het enige juiste onderzoeksresultaat! Het kost je nog geen minuut:
www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl


En wil je daarna deze mail dóórsturen aan zoveel mogelijk mensen.
Let er op dat als je deze mail doorstuur, je eigen emailadres bij Aan: zet en de andere emailadressen bij BCC!

Vooral in dit geval erg belangrijk ivm privacy.

www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl


Ik heb geen idee of deze GEEN LAST aktie de aktie van de PVV positief zal beïnvloeden. Daarvoor moeten ( ja...moeten :-) zij wel alle Nee's meewegen. En of dat zal gebeuren.....heb er weinig vertrouwen in.

Kan alleen maar zeggen dat het mij goed heeft gedaan de lijst, enige weken geleden al te hebben ingevuld met overal een NEE. Incl. naam en woonplaats.

Hou niet zo van anonimiteit in deze.


Ben niet in de ban van de PVV gedachte.

Vreemd, het is me niet om het even en toch heb ik niet de behoefte om een lijst in te vullen en toch... komt ook schoorvoetend een laf gevoel opzetten.Marie-Therese
Mooi zeg dat je hier je en-en gevoelens neerzet omtrent het wel of niet invullen van de lijst wel of geen last te hebben van de Polen.

@"het zou een goede guerilla-actie zijn als we een soort kettingreactie kunnen veroorzaken"

...een beetje geweld spreekt hier toch ook wel weer uit

ik weet het ook niet
ik doe nooit aan een actie mee, nu heb nee ingevuld.
Het is me nog steeds niet duidelijk waarom ik nu actief werd.
Jij Nij, dank
Wilde niet geringschattend doen.

.Het is voor mij een innerlijke conclusie. ik wil niet dat het gedachtegoed bij mij binnenkomt.

Een beetje geweld , een kettingreactie,
Voor tranen is geen rijgdraad.

Daarnaast zet ik graag een handtekening in inkt.


Jij Nij, dank
Wilde niet geringschattend doen.

Het is voor mij een innerlijke conclusie. ik wil niet dat het gedachtegoed bij mij binnenkomt.

Een beetje geweld , een kettingreactie,
Voor tranen is geen rijgdraad.

Daarnaast zet ik graag een handtekening in inkt.


Marie Therese@Een beetje geweld , een kettingreactie,
Voor tranen is geen rijgdraad.

Nee daar is geen rijgdraad voor.

Ik had gisteren een gesprek met een vriendin over geweld waarin ik zei dat ik tegen iedere vorm van geweld ben.
Ik wend me van verbaal en non verbaal geweld af, een spin vang ik met een bug away.
Persoonlijk ken ik de pijn van het geweld van onderdrukking en zelfonderdrukking.
Waar het gesprek op neer kwam is kijken naar het eigen aandeel en weten dat het een niet beter of slechter is dan het ander, anders is de uitingsvorm, mogelijkheden en bewustzijn wellicht verschilt.

Heel mooi vind ik de tekst van Gibran over goed en kwaad in de Profeet.
Hij schrijft hierover:

Over het goede in je kan ik spreken, maar niet over het kwade.
Want wat is het kwade anders dan het goede, dat door eigen dorst en honger wordt gekweld?
Voorwaar als het goede hongert, zoekt het zijn voedsel zelfs in donkere holen, en als het dorst, drinkt het zelfs van dode wateren.

Je bent goed als je in harmonie bent met jezelf.
Maar ook al ben je niet in harmonie met jezelf, daarom ben je nog niet kwaad.
Want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, is geen hol van dieven, maar alleen een verdeeld huis.
En een schip zonder roer kan doelloos tussen gevaarlijke eilanden door drijven en toch niet naar de bodem zinken.

Je bent goed wanneer je jezelf tracht te geven.
Toch ben je niet kwaad als je je eigen voordeel zoekt.
Want wanneer je op eigen voordeel uit bent, ben je alleen een wortel die zich aan de aarde vastklampt en zoogt aan haar borst.
Waarlijk de vrucht kan niet tegen de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en steeds gevend van je overvloed."
Want geven is voor de vrucht een behoefte, zoals ontvangen een noodzaak is voor de wortel.

Je bent goed wanneer je je volkomen van je woorden bewust bent,
toch ben je niet kwaad als je slapend je tong zonder doel laat voortstrompelen.
En zelfs een stamelende rede kan een zwakke tong versterken.
Je bent goed wanneer je vastberaden en met stoutmoedige schreden op je doel afgaat.
Toch ben je niet kwaad, wanneer je er hinkend naar toeloopt.
Ook zij die hinken lopen niet achteruit.
Maar jij die sterk en snel bent, zie toe dat je niet hinkt voor de kreupele in de mening dat dit vriendelijkheid is.

Je bent goed op talloze wijzen, en je bent niet kwaad wanneer je niet goed bent.
Je bent enkel talmend en lui.
Jammer dat de herten de schildpadden geen snelheid kunnen leren.

In het verlangen naar je reuzen-zelf ligt je goedheid: en dat verlangen sluimert in allen.
Maar in sommigen is dat verlangen een bruisende stroom die met kracht de zee tegemoet snelt, meevoerend de geheimen der heuvelen en de liederen van het woud.
En in anderen is het een vlakke stroom die zich in hoeken en bochten verliest en slechts aarzelend de kust nadert. Maar wie heftig verlangt zegge niet tot hem: "Waarom ben je zo langzaam en aarzelend?"
Want de waarlijk goeden vragen niet aan die naakt gaan: "Waar is je kleed?", noch aan de onbehuisden: "Wat is er met je huis gebeurd?"
Nij @Persoonlijk ken ik de pijn van het geweld van onderdrukking en zelfonderdrukking.

Dank je voorhet delen van je gevoelens Nij.
Soms heeft verdriet en pijn geen stem en is wel aanwezig
En toch heeft ook liefde je hart bezocht. Prachtig om te kunnen spreken en luisteren samen met je vriendin dat is m.i. herkennen in liefde.

Ik vang een spin met en glas en zet haar weer in de natuur.

Ik ontmoette enkele jaren geleden een jonge vrouw zij had zoveel verdriet en verborg haar tranen voor mij door schaamte.
Op mijn waaromvragen kreeg ik geen antwoord.
Jaren nadien ontmoette ik haar in een onuitgesproke stilte en vroeg om haar.
Het antwoord kwam, er rolde een traan over haar wang. Ze keek me aan met de mooiste glimlach in haar ogen. Ze hield van mij.

Mooi, Nij, dankje voor de eenvoudige tekst van Gibran.


Ook jij dank Marie Therese voor het delen van jouw gevoelens.

@Het antwoord kwam, er rolde een traan over haar wang. Ze keek me aan met de mooiste glimlach in haar ogen. Ze hield van mij.

Heel mooi!


Als je ergens voor of tegen bent, dan kun je denken. Als je noch voor noch tegen bent, want valt er dan te denken? Denken bestaat m.i. altijd uit uitersten, is altijd extreem, heeft een tegenpool nodig. Door evenwicht sta ik boven beide.
Alles waaraan ik energie geef, wordt m.i. groter, ook dat wat ik niet wil.
Kan ik gewoon de ruimte zijn voor beide standpunten?


Yvonne, bedoel je dat je, als je spiritueel bent, geen verschil meer hoeft te zien tussen goed en kwaad?
Kortom, massaal joden vermoorden, bomaanslagen op onschuldige burgers, massaal jonge meisje verkrachten zoals in sommige landen in Afrika gebeurt, een bevolkingsgroep collectief demoniseren, daar moet allemaal ruimte voor zijn in het oordeelloze spirituele brein?


Nee, dat bedoel ik niet, soms vereist iets een duidelijk standpunt, maar in deze zaak gaat het om; of je bent ervoor of je bent ertegen. Twee uitersten.


Wat is er verkeerd met ergens voor of tegen zijn? Er zijn zaken waar ik heel erg op tegen ben en dat laat ik me niet ontnemen. Ik ben bijvoorbeeld tegen de demonisering van mensen per groep.


Daar is niets op tegen, maar het gaat me om deze kwestie. Er zullen Polen zijn die last bezorgen, maar niet allemaal. Door voor of tegen te zijn, scheer ik ze allemaal over één kam. Daar ben ik dus op tegen.


Hoi Yvonne, ligt de kern van het hele verhaal niet een spa dieper?

De gedachte alleen al die site te openen!
Gruwelijk vind ik het.
Ik ben hier hardstikke tegen.

Vandaag de Polen en morgen.......?

De Roemenen, Bulgaren, en wie weet nog meer!

Mag ik je nog wat vragen Yvonne, je geeft aan dat voor jou, denken altijd bestaat uit uitersten, altijd extreem is.
Nu heb ik persoonlijk wat moeite met het woordje ' altijd '. Maar goed, zou je dit wat nader toe willen/kunnen lichten?
Ik denk ;-) dat ik je verkeerd zou kunnen begrijpen.Precies Carla, de gedachte om de site te openen is verschrikkelijk, helemaal met jou eens.

Ik bedoel met “altijd” dat je ergens voor bent, of ertegen. Er zit niets tussenin.

Er zijn mensen uit Oostbloklanden die problemen veroorzaken, maar dit is misschien maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar om dan te zeggen dat zij wel of geen problemen veroorzaken, vind ik beiden niet kloppend.


#42451@Kan ik gewoon de ruimte zijn voor beide standpunten?

hoi Yvonne

Als ik probeer hier voor mezelf een antwoord op te vinden moet ik die vraag aan mezelf stellen.
Dan merk ik na ergens iets van te vinden, ergens voor of tegen te zijn, er het besef komt dat alles zijn eigen proces heeft.Dus, Nij, het vermoorden van zes miljoen Joden heeft zo zijn eigen proces? Niks mis mee eienlijk?


Kennelijk wel Bram, neemt niet weg dat het afschuwelijk is.
De laatste vraag laat ik voor wat die is.
Verder zijn deze excessen voor mij te groot, veel te groot.
Ik heb het over het gewone menselijke.


Ik heb deze week een nieuwe term bedacht, en dat is spirituele lafheid, morele lafheid zogenaamd spiritueel gerechtvaardigd.
Ook al ervaar je afschuw, door je 'hogere' spirituele inzicht kun je onaangedaan langs de zijlijn blijven toekijken en hoef je met je afschuw 'dus' niets te doen.
Zie logion 65.


Ik kijk niet toe, ik wend me af.


Dat is hetzelfde.
Er is de bewogenheid van het hart (je afschuw). Vervolgens kun je met een bedenksel (vermomd als spiritueel inzicht) je hart het zwijgen opleggen.
Toekijken of afwenden, het veroorzaakt beide een hartstilstand.


Ik meen Bram ergens op enig moment jouw bewogenheid van het hart gelezen te hebben wat betreft de nazi´s.
Dat raakte me.
Ik vind het ook mooi dat je hier geen hartstilstand van gekregen hebt.
Voor mij, ik zeg mij, is afwenden niet hetzelfde, ik moet eerst kijken voordat ik kies me af te wenden.
Op dit moment doe ik, ik ga de dialoog hierover aan wat mij beweegt in deze.

Maar nu moet ik weg.
Dit bericht van nu.nl past wel in dit gesprek, vind ik. Ook dit gaat om de koudheid van hart als resultaat van spirituele overtuigingen:

"De politie zal streng optreden tegen mensen die woensdag in Lommel de herdenkingsceremonie voor de in Zwitserland omgekomen Belgische en Nederlandse scholieren verstoren.
Dat zei burgemeester Peter Vanvelthoven van Lommel maandag naar aanleiding van eerdere verstoringen bij herdenkingsdiensten, afgelopen weekeinde.
Daarbij riepen mensen leuzen dat het busongeluk een straf van God zou zijn omdat de Belgische kerk abortus heeft toegelaten."


Beste Nij, dit gesprek, ook met Yvonne, heeft me een inzicht opgeleverd waar ik al een tijdje mee worstelde. De term spirituele lafheid is voor mij nu een sleutel tot dat inzicht.
Voor alle duidelijkheid: ik vind niet dat spirituele lafheid op jou of Yvonne slaat.


Goedemorgen Bram, fijn dat ons gesprek jou een inzicht heeft opgeleverd waar je al langer mee worstelde.

Zou je jouw inzicht willen delen?
Dat zou ik heel prettig vinden.

Verder dank ik jou voor jouw duidelijkheid, maar voelde ik me niet aangesproken.


ooit lang geleden zat ik met mjin man en schoonouders aan tafel en zij vertelden over een vliegtuigongeluk (naar aanleiding van het nieuws van een vliegtuigongeluk die dag) waarbij alle inzittenden waren omgekomen. Het ging om een klein vliegtuig met een groep boeren met hun echtgenoten die een of andere uitje hadden. Een dorp verloor een 15-tal echtparen.
En toen zei mijn schoonmoeder; ja maar ik heb gehoord dat zei niet naar de kerk gingen..dus....
mijn mond viel open van verbazing; hoe kan een mens die zo lief en zorgzaam is en zo christelijk tegelijkertijd zo koud en wreed zijn..
Nog erger vond ik het dat mijn man en mijn schoonvader verder aten alsof het de normaalste zaak van de wereld was..

Ik kende mijn schoonouders nog maar net, en heb niets gezegd. Naderhand sprak ik Stephan erop aan; zijn woorden ; mijn moeder is gewoon dom.

Maar is het is wel deze domheid die mij lang uit de kerk weg heeft gehouden. Ik heb Jezus laten inpikken door mensen met zulke uitspraken en oordelen.
Langzaam vind ik de weg weer terug, naar de bron.En de taal die ik het nog steeds het beste begrijp is die van Jezus omdat ik die als kind geleerd heb.

En het beste voorbeeld van Jezus' taal is toch wel hoe hij de farazeen vertelde dat die die zonder zonde is, de eerste steen mag gooien..


O,ja Bram ik las vandaag dit in de krant

Elisa Klapheck: "De joodse traditie zegt iets interessants over de slaap. Elke nacht als we slapen, raken we tijdelijk onze ziel kwijt, aan God. We gaan dan een beetje dood. In de ochtend krijgen we onze ziel terug van God, en die ziel is dan weer rein. Net zo rein als in oorsprong.

en ik dacht aan jou en de mooiste les die ik hier mocht leren, over het uittreken van je kleren en slapen gaan om morgen met een open en leege maagdelijke geest de wereld tegemoet te gaan.

Ik ga nu slapen, mijn zieltje in de wasmachine stoppen, God hangt hem aan de waslijn en morgen is ie weer droog.

Nu moet God alleen de onderhoudservice bij Geert langssturen, ik geloof zijn wasmachine heeft een storing.


ik geloof zijn wasmachine heeft een storing.

vandaar dat kleurverschil!


daarom weet ik gelukkig
te moeten zijn:
omdat ik
niets kan aanrichten
in een wereld
rondom mij
als mijn aanwezigheid niet tot voorbeeld strekt,
als uit mij,
niet de liefde
voor iedereen
spreekt.

Simon Vinkenoog


Mooi Nij, dank je.


Heerlijk Nij, deze regels van Simon Vinkenoog!

Lang geleden kocht ik eens een boekje van Bô Yin Ra, getitteld: 'Het boek van het Geluk'.. en ook Hij zag het als een soort 'moeten'.., want het eerste hoofdstuk van dat kleine boekje was getitteld:
'De Plicht om Gelukkig te zijn.'
Wel een mooie 'plicht' vind je niet? ;-)Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.