Pakkende teksten

Het verhoren - de waarheid

    door Luc, 05/04/2012 22:52. #42505. 4 reacties, laatste

In een verhoorlokaal van een politiekantoor stond een tafel. Aan de ene zijde van de tafel zat een man die ondervraagd werd, aan de andere zijde zat een rechercheur.
De rechercheur sprak tot de ondervraagde: “Ben je bereid om mee te werken aan dit onderzoek? Vertel me de waarheid en ik zal je laten gaan.”
De ondervraagde antwoordde: “Ik zal je de waarheid vertellen.”
De rechercheur sprak: “Zeg mij dan: Wat is de waarheid.”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Iedereen wil haar leren kennen.”
De rechercheur glimlachte en vroeg opnieuw: “Wat is de waarheid?”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Iedereen kijkt naar haar, maar iedereen ziet haar anders.”
De rechercheur sprak: “Kom, vertel me, wat is de waarheid?”
De ondervraagde antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Velen begeren haar, voor anderen is ze beangstigend.”
De rechercheur werd ongeduldig. Hij verhief zijn stem en sprak: “Kom kerel, vertel het me, wat is de waarheid?”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Iedereen verlangt naar haar, maar niemand zal haar ooit bezitten. Zij is geen bezit, zij bestaat op zichzelf.”
De rechercheur vroeg opnieuw: “Wat is de waarheid?”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Iedereen kijkt naar haar en wanneer je haar niet ziet, dan zal je haar zoeken.”
De rechercheur antwoordde hierop: “Ik ben op zoek naar de waarheid. Kom, vertel het me, wat is de waarheid?”
De ondervraagde antwoordde nu: “De waarheid is als een schone en een goede vrouw. Haar uiterlijk is mooi, maar de ware schoonheid en de schone waarheid zit vanbinnen.”
De rechercheur zweeg even. Daarna vervolgde hij: “Alsjeblieft zeg het mij, wat is de waarheid.”
De man sprak: “De waarheid is als een schone en een tere vrouw. Als je haar leert kennen, sta dan open voor haar breekbaarheid en wees eerlijk tegen haar over jezelf.”
De rechercheur vroeg nogmaals: “Wat is de waarheid?”
De ondervraagde antwoordde: “De waarheid is als een schone, een gevoelige en een tedere vrouw. Als je haar leert kennen, wees dan vriendelijk en lief voor haar, behandel haar voorzichtig en met zachtheid en omhels haar.”
Weerom vroeg de rechercheur: “Toe, vertel het me, wat is de waarheid?”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone en een eerlijke vrouw. Als je haar leert kennen, stel je dan voor haar open en geloof haar.”
De rechercheur vroeg nog een keer: “Wat is de waarheid?”
De ondervraagde antwoordde: “De waarheid is als een schone en een angstige vrouw. Als je haar leert kennen, schenk haar dan je vertrouwen, stel haar gerust en blijf haar steeds beminnen opdat ze je niet zal verlaten.”
De rechercheur vroeg nogmaals op een zachte toon: “Kom, vertel me over de waarheid.”
De man antwoordde: “De waarheid is als een schone en een trouwe vrouw. Als je met haar samen bent, pleeg dan geen verraad tegenover haar maar blijf haar steeds trouw, dan zal zij jou ook steeds trouw blijven.”
De rechercheur dacht even na. Even later vroeg hij: “Ken jij de waarheid wel?”
De ondervraagde antwoordde: “De waarheid is als een schone vrouw. Je mag je haar niet toe-eigenen. Iedereen mag haar aanschouwen.”
De rechercheur zuchtte diep en sprak vervolgens: “Jij hebt precies wel iets met schone vrouwen.”
De man antwoordde: “Ik begeer er slechts één en dat is de waarheid.”
De rechercheur zuchtte nogmaals en vervolgde: “Vertel me de waarheid en ik laat je gaan, dan ben je opnieuw een vrij man.”
De ondervraagde antwoordde nu: “Wie de waarheid kent is een vrij man. Het is uw taak om de waarheid te vinden en ik merk dat je nog steeds op zoek bent. Stel je vragen en luister goed naar de antwoorden, dan zal je verhoord worden.”


Verrassend mooi!Zeker mooi Luc.


Een heel fijn verhaal Luc.

@: 'De ondervraagde antwoordde nu: “Wie de waarheid kent is een vrij man. Het is uw taak om de waarheid te vinden en ik merk dat je nog steeds op zoek bent..."

Dit bracht mij haast onvermijdelijk bij enkele woorden van Jezus, over de Waarheid, die mij altijd zeer aanspraken:

1..'Je zult de Waarheid verstaan..,
en de Waarheid zal je vrijmaken!' (Joh. 8:32)

2. 'Ik Ben de Weg de Waarheid en het Leven'.. (Joh. 14:6)

Met deze laatste uitspraak bedoelt Hij m.i. eigenlijk te zeggen, dat hier gaat om het 'Ik Ben' in ieder mens, dus dat een ieder z'n eigen Weg, Waarheid en Leven is !

Zo spoort de ondervraagde in het verhaal van Luc de rechercheur aan, zijn eigen waarheid te vinden.Bedankt voor jullie leuke reacties. De tekst schreef ik gisteren. Vandaag het ik er nog een happy-end aangebreid en dat gaat zo:

Geruime tijd later kwamen de rechercheur en de man elkaar opnieuw tegen. Ze begroetten elkaar in alle vrijheid en ze schudden elkaar de hand.
De man vroeg aan de rechercheur: “Heb je de waarheid al gevonden?”
De onderzoeker antwoordde: “De waarheid is als een gewone en een stille vrouw. Haar ware schoonheid en haar schone waarheid zit vanbinnen. Je komt haar overal tegen maar ze is onopvallend. Wanneer je haar zoekt, wanneer je interesse voor haar toont vanuit het diepste verlangen dat in jou zit, dan zal ze spontaan zelf contact met je zoeken. Maar ze is terughoudend en je zal merken dat je haar pas geleidelijk aan zal kunnen doorgronden. Steeds leer je haar beter en beter kennen. Het is een zalige vrouw.”

@Leo : Inderdaad Leo, naar mijn idee zit de waarheid in ieder van ons en kunnen wij allemaal op zoek gaan naar deze waarheid. Je moet dit inzicht, deze wijsheid, deze waarheid zoeken in het binnenste van jezelf, door een grote leegte en stilte in je op te zoeken. Stel daar je vragen en het antwoord zal vanzelf tot bij jou komen. Daarom zegt de ondervraagde op het einde tegen de rechercheur: "... Het is uw taak om de waarheid te vinden... Stel je vragen en luister goed naar de antwoorden, dan zal je verhoord worden."
Ik bedoel hiermee dat je vragen (of gebeden) dan verhoord zullen worden, maar ook dat je zelf de kans loopt om verhoord te worden (in de zin van een ondervraging) door je omgeving.


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.