Pakkende teksten

ontdekkingsreiziger

    door Nij, 22/05/2007 21:21. #4698. 58 reacties, laatste

Leven als een ontdekkingsreiziger

‘Niemand, zelfs niet de mensen die het meest van je houden, kunnen je rechtstreeks de weg wijzen naar jezelf. Die weg kun je alleen maar zelf vinden, met vallen en opstaan, door in jezelf de meest subtiele drang te volgen: de wens om je zo oorspronkelijk mogelijk uit te drukken. Deze drijfveer beschouw ik als de diepste wens van de mens. Dieper dan de primaire behoeften van de mens, die op overleven en voortplanting van de soort zijn gericht, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan voedsel, warmte en seks. Dieper ook dan de meer persoonlijke begeerten van het wezen dat zichzelf ik noemt: de begeerte naar specifieke vormen van macht, specifieke vormen van seks, specifieke vormen van bezit.
Dieper zelfs dan de oerbegeerte om eeuwig gelukzalig te blijven voortbestaan.
Ja, dieper dan al deze behoeften en begeerten, maar meestal ook dieper begraven en dieper verborgen. In het gewone dagelijkse bestaan wroeten en wringen de wensen diep in de mensen. Ze zoeken zich een weg door het geroezemoes van het eigenbelang en ze roepen ons aan om zo te zijn als we zijn: onvergelijkelijke, spontane expressie van het leven. Ze piepen tevoorschijn in onze dromen, we zien ze plotseling als we iets lezen wat ons hart raakt en ze staan in het volle licht als de liefde toeslaat, bij de geboorte van een kind of als iemand die ons lief is ons ontvalt. Dan weten we opeens: dit is de werkelijkheid, en dan kijken we niet meer naar onszelf of we het goed doen of niet en of we het goed hebben of niet, maar dan zijn we. Gevend en vrij. Dan zijn onze wensen werkelijkheid.

Hans Kortweg

Nij


Mooie zienswijze Nij.

Dat het een zijnswijze moge worden.

Groetjes,
Carla.
Hey Carla... je zegt ziens- en zijnswijze!
Wat mooi dat verschil met net die ene letter.
Ja de tekst raakt en inspireert me in mijn diepste verlangen.
liefs
Nij


Ja, Nij......soms kan zoiets kleins, zelfs maar 1 enkele letter, een wereld van verschil laten zien.
Grappig he! ( ben niet altijd zo bijdehand hoor ).

Weet je wat ik ook best aardig vind......

Het begin van jouw mooie inspirerende tekst geeft aan dat geen mens je kan helpen met het wijzen van de weg naar jezelf.

En vervolgens schrijft de schrijver dat we b.v. bij het ontvallen van een geliefde, of bij een geboorte......enz.....

Voor mij blijkt hier uit dat je dus kennelijk toch een tegenover, een ander, nodig hebt om bij je diepere gevoelens te komen.

Soms zal dat gebeuren vanuit een grote vreugde en een andere keer vanuit een diep verdriet.

En in beide gevallen kan je ervaren dat het even niet gaat om het geroezemoes van het eigen belang. Dan maakt het even niet uit wat een ander van je denkt.
Op zulke momenten ben je puur jezelf.

Laten we hopen dat we er vaak, dichtbij mogen komen. En dan het liefst natuurlijk door zo min mogelijk droevige ervaringen.

Maar, zoals ik eerder memoreerde.....het zal wel blijven bij: ' Zien.....soms even.'

Ook goed toch!
Dat we ziende mogen blijven.

Liefs,
Carla.

Carla je schrijft:
"Voor mij blijkt hier uit dat je dus kennelijk toch een tegenover, een ander, nodig hebt om bij je diepere gevoelens te komen."

Ja dat is natuurlijk ook zo. Je hebt een spiegel nodig, het hele leven is eigenlijk een spiegel en alles wat je tegenkomt, ont-moetingen, dit forum, vriendschappen, alles ook wat je onderzoekt, het onderweg zijn. Wat ik er in lees is meer het vrijelijke,
niet vrijblijvend maar vrijelijk, het weten dat niets of niemand buiten jou je blijvend kan vervullen. Je oorspronkelijk kunnen uitdrukken is in relatie tot, in relatie tot het leven, in de ontmoeting. Ja dat is helemaal waar.
Carla bedoelde je het ook zo?
liefs
Nij


Hoi Nij en Carla,
Even een kleine reactie van mij..

Om je de weg te WIJZEN heb je wel degelijk de 'ander' nodig.
Alleen je moet hem wel zèlf gaan, compleet met vallen en opstaan! Dàt kan geen ander voor je doen!
Maar als je nog nooit van de 'Weg' gehoord hebt en niemand heeft je er ooit nog iets van verteld, dan weet je niet waar je hem zoeken moet, je weet niet eens dat er zo'n Weg bestaat! Dan dool je maar wat rond in dit leven zonder ooit je ware levensdoel gevonden te hebben.
En er zijn talloze mensen die zo ronddolen door het leven en hier en daar wat oppervlakkig vertier zoeken, in de uiterlijke wereld, want ze weten niet dat de Weg tot de 'Bron' in hen zelf ligt!

Je hebt de enkelingen nodig, de Eenlingen die voor eeuwen die Weg voor zichzelf en voor de hele mensheid gevonden hebben en erover gesproken en geschreven hebben.

Zij zijn een 'Richtingaanwijzer' die niet naar buiten voert in de uitelijke wereld, maar die naar binnen voert in de innerlijke wereld, de wereld vande ziel; daar waar de toegang tot de Levensbron te vinden is!
Daar en nergens anders vindt je je ware Zelf.

Oei..., zei ik 'kleine' reactie?
Ik noem het maar 'nachtelijke inspiratie of zoiets.

Liefs, Leo


ha Leo
Je zegt:
"Maar als je nog nooit van de 'Weg' gehoord hebt en niemand heeft je er ooit nog iets van verteld, dan weet je niet waar je hem zoeken moet, je weet niet eens dat er zo'n Weg bestaat!"

Ja de mens leeft denk ik lange tijd in het donker. De een langer, de ander kortere tijd. Zo denk ik dat mijn moeder door onwetendheid altijd in het donker geleefd heeft en haar laatste jaren heeel donker waren.
Tegelijkertijd besef ik dat ik dat denk en het mijn view is. Hoe haar laatste uren waren weet ik niet. Misschien heeft zij wel het licht gezien.

lieve groet
Nij
Ik vraag me wel eens af wat voor een ontdekkingsreiziger iemand is, die blind
en doof is geboren.Die,behalve zijn/haar brein en lichaam geen enkel communicatiemiddel heeft.

Wij kunnen er niet bij en hij/zij kan niet bij
ons. Er is alleen een lichaam en een brein.Hoe ontwikkelt zich dat?

Of iemand die in meer of mindere mate
autistisch is, of iemand die dementeert,
of iemand die in eenzame opsluiting zit.

Er is niet of nauwlijks referentiekader er valt niets te spiegelen.

Deze mensen moeten toch ook zichzelf zien te vinden?

Kijk bijvoorbeeld naar Nelson Mandela die
tijdens zijn gevangenschap uitsluitend naar
zichzelf heeft moeten kijken en als groot
inspirator van veel mensen uit de
gevangenis is gekomen.

Al deze voorbeelden van mensen zijn
afgestemd op een bepaalde frequentie,
waardoor zij worden geleid om tot zichzelf
te komen.

Dat wij elkaar als spiegel kunnen gebruiken
is mooi meegenomen en moet dan ook niet
ongebruikt worden gelaten.

Maar mensen die die spiegel niet hebben en
het helemaal alleen moeten doen, zijn die
niet veel krachtiger ?

HarryVoor mij een inspiratie:

Elk moment is de wegwijzer
Het leven geeft ons altijd de leraar,
die we op dat moment nodig hebben.
Dat kan elke muskiet, elke pech, elk rood licht,
elke vervelende chef, elke ziekte, elk verlies
elk moment van vreugde of droevenis
elke verslaving, elk stuk afval,
elke ademhaling zijn,
elke tis wat ;-)
elk moment is de wegwijzer
Joan Tollifsen

Ik denk Harry dat alle geheimen van het leven niet te kennen zijn, wel dat alles zijn zin heeft en ook dat alles precies goed is zoals het is omdat het zo is.
Toch dit is enkel mijn gedachte, mijn view op het leven.

Nij


Ik ben blij
met jouw vieuw Nij!

Liefs,
LeoJe hebt het mooi gezegd Nij. Mensen
moeten daar wel voor open kunnen staan.

Dat is natuurlijk helaas lang niet altijd zo.
Wij worden voortgestuwd, voortgeraasd
door de orkaan van het leven.

De gemoedsrust en de stilte om dit te
kunnen zien, is lang niet altijd aanwezig.
Hoewel de kern van iedere orkaan perfect
rustig en stil is. Is dat niet een leuke
parallel ?

Los daarvan. Zou het leuk zijn wanneer wij
alle geheimen van het leven kenden?
Wanneer wij alles zouden weten wat er te
weten valt ? Wanneer alle mysterie,mystiek,geloof wegvalt om dat het niet meer nodig is ?

Dan valt er niets meer te ontdekken.

En een ontdekkingstocht is toch spannend ?

Harry


@"Dat is natuurlijk helaas lang niet altijd zo.
Wij worden voortgestuwd, voortgeraasd
door de orkaan van het leven."

Ja...
Je praat over we. En jij harry? Beheerst het geraas jou of beheers jij het geraas?

"Los daarvan. Zou het leuk zijn wanneer wij
alle geheimen van het leven kenden?
Wanneer wij alles zouden weten wat er te
weten valt ? Wanneer alle mysterie,mystiek,geloof wegvalt om dat het niet meer nodig is? "

Het mystieke vind ik het wonder van het leven.Vragen die tegelijkertijd de antwoorden zijn.
Steeds meer controle los-laten en ont-dekken...en weer los-laten...
Nij
Oeps Harry,

Terwijl ik nog 'heftig'de bijdragen van Leo en Nij aan het verwerken ben, kom jij met een ook heel interessante visie/vraag.

Ik ga even naar Leo,

Leo, ik ben 'bang'
dat ik het voor het eerst niet helemaal met je eens ben. ( niet te geloven he! )
Of laat ik het liever zo zeggen dat ik wat anders tegen DE WEG aan kijk.
De weg zoeken......van de weg gehoord hebben......ik heb dan de neiging om te vragen WELKE WEG?
Dit zal wel voort komen uit een deel van de Christelijke traditie die sprak over een smalle en een brede weg. En een daarvan was maar goed om je doel te bereiken.!!!

Zelf probeer ik er in de meest ruime zin naar te kijken en zullen er vele wegen zijn. ( die naar Rome leiden...hihi. )

Ieder mens gaat zijn/haar weg. En als er even geen weg is ( in je beleving, je zit vast b.v ) dan hoop en bid ik dat deze mensen een uitgestoken hand vinden om de volgende stap te kunnen zetten.

m.a.w de weg IS er niet.....jij/ik maken de weg.

Kijk, en als er dan mensen voor ons waren die hun ervaringen hebben opgeschreven, inderdaad als richtingwijzers, dan hoop ik ook dat daarvan iets mag doorsijpelen naar hen die die behoefte voelen.

Dit alles is natuurlijk de weg die wij met elkaar kunnen waarnemen.

Nu die weg naar binnen....

Ik denk dat er vrachten mensen zijn geen weg naar binnen ervaren of zoeken zoals wij 'zoekers 'daar mee bezig zijn.
En zij zullen ( vermoed ik ) in hun eigen beleving niet ronddolen.
Ze leven gewoon. En zolang zij dat doen met respect voor zichzelf en de ander.....oke toch!

Maar.....en nu kom ik bij jou Harry,
Ik ben er van overtuigt dat een mens meer is dan de mens die je kan zien.
Ook al is die ander werkelijk blind/doof geboren.
Autistisch, dement....enz.....geen referentiekader......misschien toch wel.
Voor mij zijn WIJ dat kader. Wij, die misschien zijn afgestemd op een zekere frequentie, WIJ ( en bedoel ik de mens in zijn/haar algemeenheid) op welke frequentie dan ook. Een snelle, een langzame, een wat oudere of een van deze tijd, noem maar op.
Wij mensen die bij elkaar datgene mogen raken waar iedere mens geraakt wil worden. In zijn/haar ZIJN.
In haar/zijn ontdekkingsreis, hoe beperkt soms ook.
In dat soort omstandigheden is niet het brein maar je liefdevolle ziel erbij.
Dat bedoel ik ook met en tegenover.
Zonder gaat het niet.
Zonder liefde gaat het niet.

En wat je schrijft over b.v Nelson Mandela, dat zijn voor mij wonderen, die ik ademloos bij me binnen laat.

Nu Nij,
Het weten dat niemand je blijvend kan vervullen......nee dat geloof ik ook.
Het is voor mij het gaan van mijn levensweg waarop ik mij bewust ben dat er wel heel veel te ontdekken valt. Bij religie's, culturen, verhalen. En soms.......vervuld het mij. Soms ook wordt ik boos. Blijvend dus niet.
Zien...soms even.
Dragen en gedragen worden.

Voor jullie allen, alle liefs.
Carla.
( sorry voor mijn lange relaas.....is wel en beetje een 'kwaaltje'van me.)Je hebt gelijk Nij

Hier moet ik niet over "we"praten.

Ik moet eerlijk bekennen dat het geraas
mij beheerst.

Soms voelt het als de Python van de
Efteling. Ik zit in deze rollercoaster met
een blinddoek voor mijn ogen.Ik word
alle kanten opgeslingerd en ik weet niet
wat er na de volgende bocht komt.

HarryPython......daar durf ik niet in....hihi.

Harry, gooi je blinddoek af en geniet van de vergezichten die zich ontvouwen na elke bocht.

Of......stap er even uit en ga zitten, loop even weg van het geraas en gun jezelf een moment voor jezelf.

Probeer de balans te houden tussen spanning en ontspanning.

Tevens hoop ik voor jou dat dit forum je daarbij mag helpen. Hoewel het vanmorgen ook met een sneltreinvaartje gaat.

Weet je al of je 2'Pinksterdag in de gelegenheid bent?

Groetjes,
Carla.


Ik weet Harry , je bent serieus en ik neem je ook serieues.
Tegelijkerijd is er een lachen in mij als ik je lees.
Het is je beeldende creatieve uitdrukkingsvorm denk ik die mij zo aan het lachen maakt.
Je mag dan wel blind zijn tegelijk ben je bewust en ziende. Ziende blind dus!;-)
Blind en ziend! Weer met alles erop en eraan!
NijCarla wat je hierboven zegt, daar moet ik even op kauwen.Wanneer ik ben uitgekauwd dan kom ik daar op terug.

Wat betreft 2e Pinksterdag daar heb ik
verlof voor aangevraagd.Morgen aan het
einde van de dag weet ik pas of die aanvraag wordt gehonoreerd.

Ik hoop dat het doorgaat want ik kijk er wel naar uit om jullie te ontmoeten.

Wel moet ik de avond er aan voorafgaand
tot 2.00 uur werken. Dus zal ik enigzins
brak op het toneel verschijnen.

Groet
Harry


:-))Ja Carla het gaat vanmorgen idd met een sneltreinvaart. Ik kan het bijna niet bijhouden!;-)
en Carla ..is dat de papagaai die jou kwaaltjes aanpraat?
Fijn om jou te lezen!
"Wij mensen die bij elkaar datgene mogen raken waar iedere mens geraakt wil worden. In zijn/haar ZIJN."Heel mooi gezegd!
liefs
Nij
Harry, zie je reactie open en met liefde tegemoet.

Hoop met jou dat het gaat lukken. Ook ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Brak.....ik weet zeker dat dat verdwijnt als sneeuw voor de zon als de spirit van deze dag je mag verwarmen.

Groetjes,
Carla


Hai Nij,

Nu was jij het die me liet lachen.
Ik zal het zo even vragen aan mijn papegaaitje.

Liefs,
Carla


Carla je schrijft:
"De weg zoeken......van de weg gehoord hebben......ik heb dan de neiging om te vragen WELKE WEG?
"Zelf probeer ik er in de meest ruime zin naar te kijken en zullen er vele wegen zijn. ( die naar Rome leiden...hihi. )
Ieder mens gaat zijn/haar weg. En als er even geen weg is ( in je beleving, je zit vast b.v ) dan hoop en bid ik dat deze mensen een uitgestoken hand vinden om de volgende stap te kunnen zetten.
m.a.w de weg IS er niet.....jij/ik maken de weg." "

Ik denk ook dat er vele wegen naar Rome leiden zoals er ook vele religies zijn en het in wezen allemaal om hetzelfde gaat. En dat wij zelf de weg maken.
De weg van liefde, de weg van het hart.

Maar ...als ik dat zeg is het alsof dat De Weg voor iedereen is?
Want toch ja de weg is voor iedereen dat wat-ie is.

Volgend citaat staat op m'n bureaublad:
Waar een wil is, is een weg
Waar geen wil is, is De Weg.

Hoe kijk jij hiernaar Carla ..hoe zie jij dit?
liefs
Nij


Lieve Nij,

Je houd mijn denk en gevoelstankje op toeren he!.

Oke.....

Waar een wil is, is een weg.....
Hoe vaak hebben wij dat niet moeten horen in ons leven.
Vaak met goede bedoelingen om te zeggen...kom op je kan het.
Soms met de uitwerking....dat je het gevoel kon krijgen......je doet er niet genoeg voor.

Waar geen wil is, is De Weg,

Als jij, Nij, hier wat aan hebt dan is dat goed, mooi en moet je het vooral zo laten. Laat ik dit voorop stellen.

Wie ben ik om daar enig commentaar op te leveren. Maar je vraagt er om dus.....

Ik ben NU in een fase van mijn leven, dat ik de volgende vraag stel: "Welke weg ?"
Mede omdat je het met een hoofdletter schrijft.

Ik zie het zo, en zal het volledig bij mijzelf houden......

DE WEG......zou voor mij voelen als is er maar een en dan nog de goeie ook.
Dat zou in kunnen houden dat er een stukje oordeel in kan liggen dat een eventuele andere weg dus niet goed zou kunnen zijn.

En dat is wellicht hetgeen mij trickert.

Ik ga mijn weg NU. En die is anders dan gisteren en morgen.

Dat komt m.i. door het leven te leven, het leven soms niet leuk te vinden, het leven schitterend te vinden, het leven saai te vinden, soms leeg soms vol, enz....enz...

Vervolgens heeft het voor mij ook te maken met wie en/of wat ik op enig moment tegenkom.

Als ik terug kijk op mijn tot heden afgelegde weg, dan zie ik dat alle bovengenoemde elementen ruimschoots aanwezig zijn geweest.

Maar ook zie ik mijn eigen groei naar de mens die ik ben geworden door dit alles, en voel dankbaarheid.

Ik ben een religeuze grazer geworden.
Blijkbaar wilde ik van de weg af.
Wilde ik dan kijken of het gras elders groener was......NEE.
Ik wil graag ontdekken ( in een wereld waar zoveel negatieve krachten vanuit gaan,nu ) welk een moois er ook is.
En dat mede in de zin om als grazer te kunnen blijven kauwen aan en op, hetgeen door anderen is ontdenkt op hun stukje weg.

En of dat nu uit het christendom komt, het boedhisme, de soefibeweging, of Tao enz....maakt mij niet uit.

Het zijn voor mij allemaal wijsheden door mensen die daarmee hun eigen waarheid hebben willen laten zien.

En of het of delen van het, ook mijn waarheid zouden kunnen worden, dat zal soms zo zijn en soms ook niet.

Ze houden me in elk geval wel in balans op de momenten dat mijn weg wat smal lijkt te worden.

Oke lieve Nij, mijn papagaaitje zegt dat ik moet stoppen.
Hoop dat je er wat mee kan.

Liefs,
Carla.
Hallo lieve allemaal!

Ik moest even weg, en ziet wat er allemaal over me heen gekomen is. Kan je nagaan, wat ik allemaal moest 'kauwen' :-))

Uiteindelijk maak ik uit al deze reacties op dat we, - al schrijft ieder het op z'n eigen manier, in z'n eigen woorden-, Toch allemaal hetzelfde bedoelen!

Als je goed gelezen hebt, lieve Carla, dan heb ik ook duidelijk gezegd dat het gaat om de Weg naar binnen, die uniek is voor ieder mens, want je kùnt niet de weg van een ander gaan.

Helaas weten velen dit niet en even zovelen willen daar ook niets van weten. De weg naar binnen boezemt ze angst in; ze zoeken hun toevlucht liever in de verstrooiingen van de buitenwereld, want oog in oog te komen met je eigen onbewust weggestopte angsten en frustraties kan zeer confronterend en pijnlijk zijn. Niet iedereen heeft de moed om deze weg te gaan. Maar wie het aandurft zal ook hulp en leiding viden op zijn/haar weg!

Ja, er zijn vele wegen die naar 'Rome' leiden, maar niet iedereen weet dat de weg naar het 'Rome' waar we hier over spreken, de weg naar HUIS is.
Een weg die zoals ik al zei, voor elk zijn eigen weg is.

Haha, Carla nu ga je toch niet vragen waar, of welk HUIS.. ? :-))))

Liefs
Leo


even Nij, al terugdenkende ......

waar geen wil is, is De Weg.....

Laat je de hoofdletters weg dan zeg ik JA....als het maar jouw weg is.
Ook al wil je soms niet.....!!!

Zo kan je er ook naar kijken.

Mijn volgende stukje weg is......en half uurtje in de zon zitten...NU.

Lieve groet,
Carla.


Lieve Leo,

Dit is echt super. Ik zit te schateren.
Zal het je niet aandoen de gevreesde vraag te stellen. hahaha.....

Dank voor je, voor mij, toch verhelderende toelichting. ( ahum )

Toch mooi he die verhalen van Jezus die lammen liet lopen, blinden, ziende maakte en doven liet horen. ( dit bedoel ik serieus hoor ).

Ik hoeft allen maar een paar vrije dagen te nemen en dit Forum bij je toe te laten en dan merk je dat de verhalen van toen, nog steeds gebeuren.

Liefs,
Carla.


N.B. 'viden' moet 'vinden' zijn.

Nog even een mooie uitspraak, die me net te binnen schiet:

"In het HUIS mijns Vaders zijn vele wonigen"

Bram,
ik wilde je vragen of deze uitspraak ook een parallel heeft in het Thomas evangelie?

Met hartelijke groet,
LeoNU..... is de zon even weg. Jammer.
Maar heb wel even de gelegenheid om je te zeggen Nij, ( na de verheldering van Leo ) dat als ik De Weg bezie zoals Leo bedoelde, dat je je spreuk lekker kan laten staan. Want.......
Waar geen wil is ( en dan in de zin van moeten, hebben, vasthouden, bezit en andersinds ) je De Weg naar binnen kan vinden.
Ja, dit vind ik zelf een mooie zienswijze. NU nog de zijnswijze....( hihi )

Liefs,
Carla.


Ja, dat is wel een leuke zienswijze Carla!
Ik heb al vaker ( niet in dit forum) discussies gehad over de 'vrije wil'... ( een 'heikel' onderwerp )

Volgens mij is de enige zgn. 'vrije wil' de wil die los kan laten.

Meestal is de wil gericht op hebben en
(vast)houden, zoals je ook al zei in je reactie aan Nij. Zo'n wil zit dan vast aan hebben en bezit en kan zodoende nooit vrij zijn.

Maar de WIL ( en nu schrijf ik het met hoofdletters) die niet grijpt en niet vasthoudt, maar die zich in Liefde richt op het doel (wat dat dan ook is) dát is de enige waarlijk vrije wil.
Deze Wil dwingt niet en boeit niet en laat de ander geheel vrij!

Voor mij is dat de WIL, waarvan in een ons wel bekend gebed gezegd wordt:

"Uw Wil geschiede.."

Dat is helemaal niet de dwingende en straffende wil die de kerken er door de eeuwen heen van gemaakt hebben, om hun eigen machtzucht te bevredigen!

Het is de schenkende Liefde- Wil van de Bron van het Leven Zelf, die Jezus 'de Vader' noemde.

Nou, heb ik me weer even laten 'meeslepen' :-)

Liefs
Leo


Heerlijk Leo....., laat je gaan. ( heb geen emoticons, anders stond er hier een...hihi )

Laat me graag 'meeslepen.'

Hoe kostbaar is dit delen.

Liefs,
Carla.Vanmiddag tussen de schapen langs de maas gefietst naar het vestigingsplaatsje Heusden.
Net even bijgelezen en zometeen met vriendin aan de Maas (weer!) terrasje pikken.
tot straks!
liefs
Nij


Ik denk Carla dat ik ook maar alle wegen weglaat en gewoon maar wat doe!
Eigenlijk maakt het ook allemaal niet uit hoe je iets noemt denk ik. Of toch?
Om te communiceren hebben we woorden nodig, woorden die soms verschillende gevoelswaarden hebben en het eigenlijk toch om hetzelfde gaat. Toch ontstaan hier vaak verwarringen of spanningen.
Soms of misschien wat vaker dan soms hebben we woorden nodig om elkaat te kunnen begrijpen. Soms lijkt het alsof we (ik en de ander)hetzelfde "moeten" vinden en daar kom ik vaker een valkuiltje tegen. We mogen elkaar begrijpen en vinden het fijn (ik en de ander) als we elkaar (h)erkennen. Het uiten, je uitdrukken, de verschillen toelaten en te zijn en te laten zijn. Vaak moeilijk..omdat er snel vermenging kan ontstaan of dat je elkaars ruis triggert.. Ik ervaar dit als heel boeiend in het ont-moeten.
liefs
NijHallo Nij,

Ik hoop niet dat ik je in verwarring heb gebracht, met mijn reactie's.

Het klinkt alsof je het er een beetje moeilijk mee hebt. Of zie ik nu beren en wolven?

Wees niet bang mijn ruis te trickeren.

Liefs,
Carla.#4736 Ik haak graag weer even in!
Ja, onze wil en Uw WIL...
Ik kan nog zoveel bedenken om mijn eigen wil door te zetten, of mijn eigen probleem op te lossen, door een ogenschijnlijk "toeval" - Gods WIL- kan ik zo op een heel ander spoor worden gezet; komt er iets heel nieuws in zicht...
Daar wil ik graag open voor staan. Het is dan aan mij wat ik ermee doe. Ja, uit vrije wil!

Uit een mooi liedje:

"Langs wegen die geen mens bedenkt
maakt Hij mij zijn Wil bekend".

Een lieve groet,Nee Carla je hebt me niet in verwarring gebracht. Ik liet enkel alles over 'n of de weg los en dat voelde vrij en goed.
Dat over ruis bedoelde ik niet persoonlijk naar jou maar in het algemeen.
Ja..nu ik het teruglees lijkt het idd of ik het persoonlijk bedoel of zo.
Dank je dat ik dat door jouw reactie zo mag zien.
Mooi mens!
liefs
NijFrancis...je woorden fijne herkenning!
lieve groet
Nij


Dank voor je reactie Nij, ik kan nu rustig gaan slapen.....hihi.

Mooi Mens.....zeg je....!! Kan vies tegenvallen hoor..... Nu is alles nog zonder beeld, na Maandag niet meer......haha.

Liefs,
Carla.


De weg die ik tweede Pinksterdag wil gaan, zal mij, zoals sommigen van jullie, voeren naar de Janskerk in Utrecht.
En na afloop zal ik ook gedwee die vrouw met de rode schoenen volgen, als een hert dat dorst naar koele waterstromen. Heerlijk, helder...


SUPER, Bram.

Hoop je te ontmoeten.

Met warme groet,
Carla.


Met wat jij erover zegt lieve Francis, kan ik ook volledig instemmen!!
Ik heb het ook over de 'Liefde-wil van God of het Goddelijke, die uit dat mooie liedje, weet je wel ;-)

groetjes,
Een tijdje heb ik zitten kauwen op wat
hierboven allemaal geschreven staat.

De wegen,paden,wateren,sporen,bergen,
valleien,hemelen etc etc, waarlangs wij
ons allemaal bewegen, hebben tot doel
ons eigenste zelf tot uitdrukking te
brengen in een schier oneindige diversiteit
en uitéénlopendheid.

Misschien is dat wel wat juist de kosmos
van ons wil.

Laat ik het zo zeggen:

Onze expressie is impressie in de kosmos.

De expressie van de kosmos is onze impressie.

Al die verschillen,denkbeelden,actie's,
personage's,ego's,expressie's,moeten
er naar mijn idee zijn en vormen "achter
de schermen"een eenheid in de vorm
van de Bron.

In al onze noodzakelijke individualiteit,
zitten wij dus met een onzichtbaar touwtje aan elkaar vast.

Omdat we dat onzichtbare touwtje niet zien of voelen, heeft die zelfexpressie ook een (soms zware) tol; namelijk het gevoel
van afgescheidenheid dus eenzaamheid.

Eenzaamheid en afgescheidenheid kan
mensen tot wanhoop drijven omdat de
mens nou eenmaal een sociaal dier is en in de groep van andere dieren graag wil
worden geaccepteerd.

Afwijzing of onbegrip van uitdrukking van het eigenste zelf, kan tot hopeloze frustratie leiden.

Het enige wat je een mens in een dergelijke afgezonderde situatie kan
voorhouden is de verbondenheid door middel van het onzichtbare touwtje.

Al onze individuele wegen,die steeds weer wisselen van kleur en die er afzonderlijk moeten zijn,vormen samen één gezamenlijke weg; De Bron

Harry


Harry je zegt:
"Al die verschillen,denkbeelden,actie's,
personage's,ego's,expressie's,moeten
er naar mijn idee zijn en vormen "achter
de schermen"een eenheid in de vorm
van de Bron."
Ja...een eenheid die er al is en altijd geweest is en waar we naar terug verlangen. Die onzichtbare draadjes als een grote onzichtbare telefooncentrale... verbonden met alles en soms glimpen van op te vangen zijn.
Hoe het leven eigenlijk klopt, hoe alles eigenlijk klopt..als er 'n verbondenheid ontstaat in je ontstaat van de donkere en de lichte kant van je ziel.

"Al onze individuele wegen,die steeds weer wisselen van kleur en die er afzonderlijk moeten zijn,vormen samen één gezamenlijke weg; De Bron "

Ik zou het niet beter kunnen uitdrukken Harry!
Dank je.
Nij
Mooie zienswijze Harry!

Wonderlijk Harry, zoals we langs al onze individuele (onzichtbare) touwtjes steeds dichter bij elkaar komen.
Dichter en dichter naderen we langs deze draadjes het centrale koord *), dat ons vereent, Een maakt, in de Bron.

*) hier moest ik even aan een 'navelstreng' denken, misschien niet eens zo'n gekke gedachte?

groetjes
Leo


Het blijven toch maar benaderingen, al die zienswijzen en verwoordingen.

"Het zijn maar wereldse woorden.,
over de Liefde die door me bloeit..".

Wijzers naar datgene wat niet te zeggen, noch te denken is. Dat was IS..!

Het Leven Zelf dat je alleen maar Léven kunt maar niet dènken.....en dat zeggen woorden toch maar weer!

"Alle werkelijke leven is ontmoeting."
Martin Buber


...ja lieve Nij, het blijven woorden,

Maar dat van Buber is een HEEL WAAR WOORD!

dank je,
Leo


Lieve Allemaal,

JA........het blijven woorden........heel mooie woorden.......

Alleen woorden........? NEE........ik vind van niet.

Las zojuist Logion 20......ook mooie woorden.......zijn we best een beetje mee bezig he!

Dat we mogen blijven strooien.

Liefs,
Carla.


Ha Carla,

Je hebt zojuist een mosterdzaadje gezaaid! en het begint al een beetje te groeien..

Ik las zojuist in 'Chassidische vertellingen' van Martin Buber een heel kort vertellinkje. Er boven stond:

Helemaal niets.

Rabbi Ahron kreeg de vraag wat hij bij zijn meester, de grote maggid, had geleerd.

'Helemaal niets',zei hij.
En toen men bleef aandringen op nadere uitleg, voegde hij er nog bij:
'Het helemaal niets heb ik er geleerd. De betekenis van het helemaal niets heb ik er geleerd. Ik heb geleerd dat ik helemaal niets ben en dat ik er toch ben.

groetjes,
Leo


Mooi vertellinkje Leo.

Pittig doordenkertje.


Heb het enige malen gelezen en versta de volheid van het grote loslaten er in. En dat Rabbi Ahron diep vanuit zijn bron, eigenlijk alles al wist. En er dus ook helemaal kon zijn.

Denk je dat ik in de buurt kom? Wat doet het met jou?

Dat je mosterdzaadje mag groeien tot een weldadige boom, met een stam waartegen het goed rusten is. Met een bladerdek waar de vogels in kunnen schuilen en wat tevens schaduw biedt voor hen die de felheid van de zon even niet kunnen verdragen.

Met warme groet,
Carla.Ik zou zo graag dat mosterdzaadje willen zijn. Soms heb ik wel dat gevoel. Mijn diepste wens is zo'n boom te worden als Carla beschrijft.

Misschien is het suf, maar ik heb jaren geleden weleens een tarotlezing gehad. Een keer moest drie kaarten pakken, de eerste zou het verleden symboliseren, de tweede het heden en de derde de toekomst. Verleden: nastreven van onbereikbaar doel. Heden: alleen zijn. Toekomst: leraar, kennis en licht overbrengen.

De kaart van de toekomst raakte me echt diep van binnen.

Verleden zit ik nog een beetje in verstrengeld, heden begint er al in te sluipen.

Toen begreep ik het nog niet zo goed. Het is toch wel apart dat het zo goed klopt.

XX
Lin


Of je in de buurt komt...? Carla, ik denk dat je precies raakt waar het hier om gaat!!
Ik had het echt niet mooier kunnen verwoorden en laat het bij jouw uitleg.
Ja, dat doet het ook met mij!

Liefs,
Leo


Ha Linda!

Mooi toch, die uitleg met de Tarot kaarten?! En het lijkt ook nog aardig die kant op te gaan, vind je niet?

De Tarot is een prachtig symbolisch beelden 'boek'.
Ietsje anders dan de I Tjing; maar het werkt wel met hetzelfde principe van de synchroniciteit.
In de afbeeldingen is grote wijsheid symbolisch weergegeven.

Jouw uitleg klopt ook wel: ...'het heden begint er al in te sluipen..."
En de toekomst begint een beetje door te schemeren...?

liefs,


Lieve Linda,

Dat mosterdzaadje staat voor, hoe nietig en hoe klein iets ook is, ( mosterdzaad is een van de kleinste zaden ) er kan enorme groeikracht in zitten.

Die groeikracht wens ik iedereen toe.

En soms voel je je die grote boom, een andere keer mag je er onder zitten, even alleen maar leunen, wellicht weer in een ander moment in je leven ben je misschien dat vogeltje, dat even beschutting zoekt.

Mooi beeld he!

Wat je vertelt over tarot......daar weet ik niets van.
Maar als ik naar de volgorde kijk die er staat:
Verleden: onbereikbaar doel,
Heden: alleen zijn,
Toekomst: leraar kennis en licht overbrengen.....
Dan zie ik daar de ontwikkeling van iedere mens in.
Als je jong bent, droom je van grote doelen.....bij het wat ouder worden merk je dat er ook eenzaamheid in je leven kan zijn en na veel levenservaring mag je wellicht, gerijpt door alles wat je hebt meegemaakt die leraar uitstralen.

Wens je groeikracht, iedere dag een heel klein beetje, mag genoeg zijn.

Liefs,
Carla.
woorden van rabbi Ahron
woorden over mosterdzaadjes
woorden over tarot
zij reiken ver...

liefs
Nij


...En de woorden van Nij..,
die horen daar ook bij!

Hee, ik wordt zomaar lyrisch... :-)
X,
Leo


Helemaal mee eens Leo.

Lyrisch.......Pinksteren hangt reeds in de lucht......hihi.

Liefs,
Carla.


Hoi lieve luitjes,

hier een tekst die ik las en ik mooi vind om door te geven...

De aarde zit propvol met de hemel
en elke struik staat in brand met God.
En alleen hij die het ziet trekt zijn schoenen uit;
de rest zit eromheen en plukt bramen.

Soms pluk ik bramen... soms geeft die kier in het wolkendek zo'n schitterend licht...
dan trek ik mijn schoenen uit... en weer aan... verder maar weer, naar Utrecht bv....met Pinksteren!

Liefs, Francis


Carla, het grappige van die tarotkaarten was dat ik ze zelf moest pakken. Dus je pakt ze in die volgorde zonder dat je de kaarten ziet. Het had dus van alles kunnen zijn.

Tarotkaarten zijn inderdaad mooie symbolen en je gevoel geeft aan welke kaart op dat moment op jouw van toepassing is. Die kaart pak je terwijl je hem niet ziet, dus weet je dat het puur intuitief is.

Zo heb ik ook eens een kaart getrokken van een tarotachtig kaartenspel. Dat was met archetypes. Ik zat toen heel erg met mezelf in de knoop en zat met een vraag. De kaart die je dan trekt heeft dan betrekking op de situatie. Toen trok ik de kaart maagd en hoer en de uitleg in het boek was dat je beide kanten moet accepteren om heel te worden. Nou toen was ik helemaal van slag, want mijn vraag was juist hoe ik van die hoer af moest komen!

Dat was nog eens een richtingaanwijzer.....

XX
LinEr is geen weg die gebaand is.
De regen wast altijd weer elke voetstap uit.
Er is geen vastliggend doel.
De aarde draait voortdurend om haar as.
Er is alleen het weet hebben
van een Liefde zonder maat.
Als we aandachtig luisteren
naar dat vreemde weerkerende gefluister
dan komen we op de plek die ons bewaart.

Claire vanden Abbeele


Wat mooi, Nij!


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.