Bramhartigheden

De drie domeinen van de werkelijkheid

    door Bram, 10/05/2011 15:16. #41099. 3 reacties, laatste

De werkelijkheid zoals we die ervaren, dus het totaal van al onze ervaringen, kunnen we toekennen in drie verschillende domeinen. Elk van die drie domeinen leidt min of meer een eigen, onafhankeijk bestaan.

Domein 1 is de natuur, inclusief ons lichaam.
Domein 2 is onze binnenwereld, het gemoed.
Domein 3 is de verbeelding van de werkelijkheid.

Domein 1, de natuur
Met ons lichaam zijn we deel van de natuur om ons heen. Ons lichaam en de natuur om ons heen vormen samen één domein van de werkelijkheid. We worden geboren en we sterven als deel van de natuur. Om te leven moeten we eten en drinken van wat de natuur om ons heen verschaft. De processen die zich aan ons lichaam voltrekken, zoals het opgroeien als kind en de aftakelng bij het ouder worden geschieden buiten onze wil om, evenals vele andere lichamelijke processen. Deze autonome voltrekking van de gebeurtenissen maakt de natuur tot een zelfstandig domein, waar de gebeurtenissen plaats vinden los van onze wil.

Domein 2, het gemoed
In onze binnenwereld vinden de bewegingen van het gemoed plaats. Die bewegingen gebeuren als reactie op externe gebeurtenissen. Zo kunnen we verdrietig of blij gestemd zijn, boos of tevreden, jaloers of gul, verontwaardigd of instemmend. Al deze gemoedsveranderingen treden zelfstandig op - ze vinden plaats, ze gebeuren, precies zoals het weer. Weliswaar kunnen we soms de externe omstandigheden veranderen, maar dan nog is de toestand van het gemoed een zelfstandige reactie daarop. We veranderen dan dus niet het gemoed maar de externe omstandigheden die het gemoed beïnvloeden. En ook als we niets doen kan de gestemheid van het gemoed geheel autonoom van aard veranderen. Ook het gemoed is een zelfstandig domein, waar de gebeurtenissen plaats vinden los van onze wil.

Domein 3, de verbeelding van de werkelijkheid
Het derde domein bestaat uit de betekenissen die we toekennen aan alle verschijnselen. Het is onze zelfgeschapen verbeelding van de werkelijkheid. In domein 3 zijn we fries of limburger, jood of palestijn, is Beatrix koningin, bestaan Ajax en Feyenoord, ben je christen, muslim, boeddhist, humanist of atheist.
Domein 3 bestaat geheel uit afspraken over de betekenis van de werkelijkheid als geheel, over jezelf als individu en over je medemensen. In de meest letterlijke zin is domein 3 een fictie. Toch lijkt het alsof domein 3 een eigen zelfstandig bestaan leidt buiten onze wil om. Dat komt vooral omdat de afspraken die ons in domein 3 regeren gewoonlijk niet als afspraken worden herkend. Ze worden ervaren als werkelijk en op zichzelf bestaand. Het handelen van de meeste mensen wordt grotendeels door domein 3 bepaald. Het inzicht in het fictieve karakter van domein 3 kan als zeer bedreigend worden ervaren. Fundamentalisme kun je zien als het krampachtig vasthouden aan de betekenissen in domein 3 uit angst voor de leegte die het loslaten van die betekenissen oproept.
De werking van de verbeelding op het handelen van de mens wordt fraai geïllustreerd door dit bericht over een wetenschappelijk onderzoek: klik op Harry Potter

(Wordt vervolgd)


Zie uit naar het vervolg en naar jouw nieuwe boek.

:-)Erg interessant! Dank.


Vraagje:, domein 3 is dat wat door de wetenschap als IQ vastgesteld is ?


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie: