Bramhartigheden

Het verraad van Judas. Judas? Wie is dat?

    door Bram, 28/03/2013 10:28. #44481. 11 reacties, laatste

Op goede vrijdag, voorafgaand aan Pasen vindt een dramatische gebeurtenis plaats: het verraad van Judas. Het verhaal begint zo:
‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’
Daarna wordt Jezus gevangen genomen, met alle gevolgen van dien.

Nu kun je dat verhaal opvatten als het verslag van een historische gebeurtenis. De andere mogelijkheid is om daarin een beschrijving te zien van een proces dat zich in elk mens kan afspelen. Maar hoe is dat dan? Wat wordt er dan verteld?

Om je te laten weten hoe ik dit versta, wil ik eerst een ander verhaal vertellen, het verhaal van meneer Pastoor. Ik heb dat al eerder hier geplaatst, maar ik ga er nu iets aan toevoegen.

In de Rooms-katholieke Kerk heeft eeuwenlang gegolden dat een kind dat ongedoopt zou sterven, niet begraven mocht worden in gewijde aarde, omdat het dan met zijn zondige lichaampje de gewijde aarde zou ontheiligen.
Stel je nu in gedachten voor een pastoor die zojuist heeft gehoord dat in zijn parochie een kind is geboren dat spoedig daarna ongedoopt is gestorven. De pastoor heeft als plicht vanuit zijn leer om de ouders te vertellen dat het kind niet begraven mag worden in gewijde aarde.
Maar op weg naar de ouders, die hij goed kent, begint hij steeds langzamer te lopen. Iets in hem protesteert tegen zijn veronderstelde plicht.
Aangekomen bij het huis van de ouders moet hij een keus maken. Wat gaat hij volgen? De leer van de kerk? Of het protest dat in hem opwelt?
Stel dat hij plichtsgetrouw de leer van de kerk volgt. Dan heeft hij verraad gepleegd aan iets in hemzelf. In de taal van de gnostiek heeft hij dan de Christus in zichzelf verraden. Dan is hij zelf de Judas van zijn eigen innerlijke Christus.
In de taal van de gnostiek levert hij daarmee zichzelf uit aan 'de Machten'.
Dat verraad is de eigenlijke kruisiging. Wat daarna gebeurt is slechts een vervolg.


Wat als Judas Jezus niet had verraden en dus geen "verrader" was. Dan had hij de wil van God niet uitgevoerd en waren wij nu allemaal nog "zondig".
Was Judas dus wel zo slecht...of heeft het verhaal zoals u zegt een andere betekenis.
Een geachte waar ik al enige tijd mee speel.


Het verhaal is voor mij geen geschiedenis. Het is een mythe, een verhaal over de menselijke ziel. Het geeft ons inzicht in wat er in onszelf kan gebeuren.
Judas is voor mij slechts het symbool van wat zich in onszelf kan afspelen: ben ik trouw aan de liefde of ben ik trouw aan de leer? Dat is voor mij de wezenlijke vraag die dit verhaal mij stelt.
Uw vragen zijn voor mij dan ook niet zo van belang. Ik stel mij die vragen niet.

Ik heb de indruk dat u het verhaal als een historische gebeurtenis ziet. En dan zijn uw vragen wel relevant. Maar, omdat ze dat voor mij niet zijn, heb ik op die vragen ook geen antwoorden.


Beste Bram, ik interesseer me steeds meer voor gnosis maar voel me een beginner, dat als eerste. Wat me te binnen schiet bij het lezen van dit en andere "bijbelse" verhalen en de gnostische uitleg erbij, is dat het gevoel, de beleving zich uit wil spelen in de materiële wereld, in het wereldse. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Het lijkt me toe dat er eerst is; het gevoel, de energie. Dit uit zich door wat er zich om ons heen (letterlijk) speelt.
Nu is het voor veel mensen, ook mijzelf, moeilijk dat wat zich afspeelt terug te leiden tot het innerlijk gevoel dat tot de creatie van het uiterlijke, het doen, leidt.
In dit verhaal van Judas; er is een verraad aan zichzelf, de Christus. Zou dat zich ook al doende, daadwerkelijk hebben afgespeelt? Met als spelers de mens Judas en de mens Jezus?
ik kan me voorstellen dat ik als mens hier in de materiële wereld ben om mijn creaties, mijn energie, in de materie te doorleven, te ervaren. Deze aardse wereld is een afspiegeling van hoger vibrationele energieën, sferen, werelden. Althans, dat is zoals ik het nu begrijp.
Ik sta open voor alle informatie en uitleg en wil graag de gedachte die mij inviel, delen. Ik begrijp, Bram, dat het verhaal voor u als een mythe is. Voor mij, nu op dit moment, kan het heel goed beide zijn, een prachtig gnostisch "leerstuk" dat zich uitspeelt in het aardse.


Dag Tetsje,
Dank voor je reactie.
Natuurlijk kunnen die twee opvattingen over dat verhaal naast elkaar bestaan: de letterlijke en de symbolische. Dat ben ik dus met je eens.
Waar ik afwijk is in je contrast tussen de materiële wereld en de 'hogere vibrationele sferen.' Voor mij is er maar een werkelijkheid, deze ene waarin ik hier en nu verblijf. Hoger en lager is voor mij geen zinvol onderscheid. Ik zie niet in waarom de aardse werkelijkheid 'lager' zou zijn dan iets anders wat als 'hoger' wordt bestempeld. Ik wil dat dualisme van materie en geest, van lichaam en ziel, graag achter me laten. Het heeft het traditionele christendom onder invloed van Plato geheel doordrongen. Ik wil daar van af.
Het is voor mij precies zoals je zelf zegt: 'Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.'
Als je meer wilt weten over de oorsprong van het dualisme ga dan op mijn website naar Teksten en dan daar naar Dualisme van Plato.


Dank ook jou voor je reactie. Woorden blijven lastig om iets te duiden, zoals hoger en lager vibrationele sferen. Zoals ik het begrijp is de aardse, materiële sfeer in een langzamer trillende energie dan de sfeer waarin je niet in incarnatie bent. Natuurlijk is alles Eén, er is slechts één, maar dit ene uit zich in diverse "lagen van bestaan, van zijn". Lager is absoluut niet minder of slechter, kom nou. Het is anders, lager in trilling. Dat is wat ik hiermee wil duiden.
Overigens, dank voor deze mogelijkheid om info en inzicht met elkaar te delen, erg fijn!
Namasté, Tetsje


Ik heb het stuk over Plato gelezen en viel haast van mijn stoel!!
Ik dacht altijd dat het een vrijdenker was. De grot van Plato legde ik uit als mensen die in de dogma zaten en de mens die zich vrij maakte als gelukkig omdat hij de sterren mocht zien.

Hoe kunnen die twee verhalen van één en dezelfde schrijven naast elkaar bestaan?


Over Plato; ik heb het stuk ook net gelezen en denk; Oeps, die Plato toch...gelukkig is er evolutie.
En Bram's website natuurlijk :)


De grot van Plato gaat wel degelijk over vrijdenkers en anderen die gevangen zitten in dogma's. Dat klopt. Maar hij heeft van dat onderscheid een klassenverschil gemaakt dat macht rechtvaardigt: zij die de grot hebben verlaten en zij die zich daar in bevinden, met daaraan gekoppeld dat degenen die zich in de grot bevindcen geleid moeten worden door degenen die de grot hebben verlaten.
Dit is de toepassing van Plato, zelfs van de grot-mythe, in het christendom:
Pius X in de encycliek Vehementer (1906 ):
'De kerk is van nature een ongelijke gemeenschap. Zij omvat twee categorieën van personen: de herders en de kudde. De massa heeft geen ander recht dan te aanvaarden, geleid te worden en met onderwerping de bevelen te volgen van wie haar leiden.'
Dit is helemaal Plato. En dat heeft niets te maken met de boodschap van Jezus voor wie ook de nederigste mens heilig was.Bedankt voor de uitleg. Ik moet het even verwerken :-)
Ja, al ga ik al heel lang niet meer naar een kerk ik heb de boodschap van Jezus wel hoog.
Een kerk is toch vaak een instituut waarin de goeroe aan zijn giro denkt. Het draait om geld en macht gerechtvaardigd door Plato dus.Wat een interessante uitleg Bram over Judas,

Gisteren keek ik nog naar De Vijfde Dag, Ging over Nederlandse jongens die zich bekeerd hadden tot de islam en waarvan verschillende mee gingen strijden in Syrie,

Vond het echt opvallend hoezeer deze jonge mannen beinvloed werden door de interpretatie die ze hadden over verschillende delen van de Koran en hoe fanatiek ze hier in waren,

Dat ze moesten strijden voor hun broeders en zusters, dat dat een opgelegde plicht was van Allah en dat ze hier ook beloond voor zouden worden,

Een van die jongens die geinterviewd werd zei letterlijk dat er geen twijfel over bestond over wat hij moest doen omdat dat zo opgedragen werd in dat gedeelte van de Koran wat hij daarna voorlas,

Een andere jonge man die geinterviewd werd zijn dat hij ''zwak'' in zijn geloof was omdat hij niet kon gaan strijden vanwege zijn gezin, hij had niet genoeg vertrouwen in Allah, zoiets zei hij,

Vind dat je hier heel duidelijk kunt zien wat er gebeurt als je een bepaalde autoriteit boven jezelf stelt,

Het is niet zo dat die mensen niet uit vrije keuze dit geloof zijn gaan aanhangen of dat alle moslims, (om maar bij dit voorbeeld te blijven) ten strijde trekken of er niet een andere interpretatie of uitleg op na zouden kunnen houden maar meer dat als je een autoriteit boven jezelf stelt je hoe dan ook in meer of mindere mate je vrijheid om vanuit je hart te handelen verliest,

Je ziet b.v duidelijk aan de uitspraak van die nederlandse jonge man dat wat hij zei (dat hij ''zwak'' is in zijn geloof wat de jihad betreft) hem min of meer opgelegd word door de autoriteit die hij heeft gekozen ook al is hij misschien van mening dat hij dat zelf zo vind,

Ik bedoel dat je ZONDER DAT JE HET DOORHEBT zo kunt gaan denken of min of meer in die richting gaat denken omdat je dat min of meer opgelegd krijgt terwijl je er misschien wel heel anders over zou denken of anders zou willen doen als je naar je hart zou luisteren zoals de Pastoor in het verhaal,

Wat ik ook bijzonder vond om te zien is dat iedereen vatbaar is voor een bepaalde manier van denken als je een idee gaat aanhangen,

Vaak kwam de gedachte bij mij op dat moslimterroristen gewoon doorgedraaide fanatiekelingen uit een belachelijke cultuur zijn (dat is niet zo maar die gedachte kwam soms in mij op) maar je kunt b.v aan die bekeerde Nederlandse jongens zien dat dat gewoon iets heel menselijks is als je bij een bepaalde groep of ideologie gaat horen,

Voor mij in ieder geval nooit meer een groep,

Het is tussen mij en God,

Basta.

Mooi, Michel, basta!


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie: