Bramhartigheden

Thomas naar de uitgever

    door Bram, 22/01/2014 15:02. #45264. 15 reacties, laatste

Mooi, weer een mijpaaltje. Vorige week heb ik het herziene manuscript van mijn boek over het Thomas evangelie naar de uitgever gestuurd.
Is er veel veranderd? Ja, nogal wat.
Het was niet zo dat sommige oude teksten niet meer klopten of dat ik er niet meer achter stond. Ik heb wel ondertussen veel geleerd van de reacties. En ik ben zelf veel scherper gaan zien, niet anders maar scherper.
Sommige toelichtingen heb ik helemaal herschreven, zoals die van login 67.

Jezus zei:
Wie alles weet maar niet zichzelf kent,
die mist het Al


Dit is natuurlijk de kerntekst van het Thomas evangelie. Daarom is hier de juiste plek om het spirituele pad van de gnostiek in zijn geheel samen te vatten.
De gnostiek kent een aantal kenmerkende fasen van spirituele groei: de dwaling, het midden, het herstel en de volheid.

De dwaling
Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in werkelijkheid zijn. De onverloste mens is 'zichzelf kwijt'. Het gevolg daarvan is dat zo iemand het contact met zijn innerlijk weten, de gnosis, verliest. Deze staat van vervreemding van het ware zelf wordt in de gnostische teksten met velerlei verschillende termen beschreven, zoals slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, blindheid, de dood. De meest algemene term die daarvoor vaak wordt gebruikt is 'de dwa-ling', in de betekenis van 'verdwaald zijn'. Daarbij past het volgende prachtige verhaal, ‘Het Lied van de Parel.’
Het verhaal vertelt over een koningszoon die door zijn ouders naar een ver land gestuurd wordt. De koningszoon krijgt de opdracht in het verre land een parel te zoeken. Als hij in dat land aangekomen is, vergeet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de zeden van het vreemde land aan en wordt zo een 'zoon van het land'. Daardoor vergeet hij wie hij van oorsprong is, waar hij vandaan kwam en wat zijn opdracht was. Maar dan komt er een boodschapper van zijn ouders. Die herinnert hem aan zijn afkomst. Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert zich ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de parel te vinden en hij keert terug naar zijn geboorte-land en wordt daar koning.
Dat verhaal kun je in z’n geheel hier lezen: Het Lied van de Parel

Het midden
Het midden wordt in de gnostiek beschouwd als een ellendige toestand. Die ontstaat als je in conflict komt met je sociale omgeving en innerlijk verscheurd raakt door trouw aan je sociale omgeving, het geloof van je ouders bijvoorbeeld, en trouw aan jezelf. Maar ook omdat je bang kunt zijn voor de eenzaamheid die je vreest als je je eigen weg zou gaan, zelfs als je daar niet op afgewezen wordt. Het is de toestand van de besluiteloosheid. Het is in dit verband betekenisvol dat de gnostici vroeger werden aangeduid als ‘heretici’. Dat woord wordt nu gewoonlijk vertaald met ‘ketter’ maar oorspronkelijk betekent het ‘iemand die een keus maakt’. Ja, soms kom je in het leven voor radicale keuzes komen te staan die je geheel kunnen verlammen. Dan verkeer je in ‘het midden’.
Het midden is hier verbeeld in het verhaal over de jongeman Joyce uit logion 68, die een held wilde wezen, maar vreesde dat hij een lafaard was.

Het herstel
Het herstel is verbeeld in het verhaal over ‘meneer pastoor’ bij logion 6, die ontdekte dat zijn kerkelijke plicht een innerlijk protest in hem opriep. Het herstel is de overgave aan dat innerlijke weten.

De volheid
Je kunt als mens vervreemd zijn van je ware zelf. Dan verkeer je in de dwaling. Dat kan hersteld worden.
Bij de proloog van het Thomas evangelie werd verteld dat je als mens twee naturen hebt, je persoonlijke natuur en de Christusnatuur. Als je gelooft in een beeld van jezelf ben je niet alleen afgesneden van je ware zelf, maar ook van je Christusnatuur. Een beeld heeft geen Christusnatuur. Alleen met je ware zelf kun je daarmee verbonden worden. (Het woord Christusnatuur is een naam voor de toestand van je bewustzijn waarmee je jezelf ervaart in een totale verbondenheid met al-wat-is.)
De eenheid van persoonlijke natuur met de Christusnatuur heet in de gnostiek de volheid.
Het is een ervarend weten, geheel anders dan de schriftgeleerdheid uit logion 39. De volheid is de ervaren werkelijkheid van de liefde.


Dag Bram, ik merk aan dit bericht dat je blij bent met dit mijlpaaltje en daarom ben ik dat ook. Ik zie met belangstelling uit naar het verschijnen van je herziene uitgave van Thomas.

Op dit moment ben ik herstellende van ernstige lichamelijk mankementen die mij hebben getroffen.
Vol vertrouwen heb ik met de situatie "gedeald" en geaccepteerd en met vallen en opstaan lukt het nu. Het kost tijd maar het komt weer goed!
Heel veel heb ik gehad aan je verhalen die je me stuurde zoals dat van Mosje en van het gnostische spiegelbeeld waarin je heel mooi het beeld hebt neergezet van het arrogante denken en het verlossende inzicht van het luisterend denken, de geboorte van de Christusnatuur in mij.
Ik ken de verhalen uit mijn hoofd en heb ze met vele mogen delen die ik ontmoette.
Zeker ook het verhaal van Mosje waar de Heer Hem vertelde dat hij ook het verlangen in hem had gelegd om zichzelf te leren kennen, zijn ware zelf.
Dit verlangen heb ik gevoeld en ook met anderen gedeeld.
En nu ook nu je schrijft over de kern van het spirituele pad van de gnostiek.
Het maakt me op een of andere manier heel blij.
Fijn dat ik even heb kunnen praten met je Bram.
Een hartelijke groet.
Wat fijn Wim dat het weer beter met je gaat en inspiratie vindt in gnostische verhalen.
Fijn je te lezen.


Dag Wim,
Fijn dat je weer herstellende bent. Ik begrijp echter wel dat het geen griepje was. Mooi dat je er op vertrouwt dat het weer goed komt al gaat het tijd kosten.
En ja, Cruijff zei het al 'Elk nadeel heb z'n voordeel'. Kennelijk heb je extra tijd gehad om te lezen, en dan ook enkele van mijn epistels.
Ik reken mij dat voordeel heel arrogant zelf toe. Ik ben namelijk erg blij met je opmerking over het luisterende en het arrogante denken. Zoals je weet ben ik mijn boeken aan het herschrijven. Er zijn er nu twee klaar, die over de katharen en die over Thomas. Ik moet nu nog de derde doen, die over Nag Hammadi.
Die tekst over het arrogante en luisterende denken dat je hebt gelezen was bedoeld als een nieuw hoofdstuk daarin. Maar ik aarzelde achteraf of ik het wel zou opnemen. Ik vond het namelijk nogal abstract en vreesde dat het lastig te begrijpen zou zijn.
Maar je hebt me meer dan gerustgesteld. Het komt erin! Dank dus voor je positieve reactie daarop. Mooi dat je het een spiegelbeeld noemt.
En verder wens ik je een spoedig hertel.Dank je Nij voor je aandacht, het doet me goed.

Ja, wonderlijk Bram hoe dingen uiteindelijk zijn beslag vinden.
Wanneer ik straks het hoofdstuk lees zal ik vlinders in mijn voelen en een glimlach niet kunnen onderdrukken.
Dank voor deze reactie.


Voor wie de tekst over het arrogante en luisterende denken ook wil lezen, klik op:
Arrogante en Luisterende Denken
Commentaar is welkom.


Goede beterschap Wim!
Bedankt voor het onder de aandacht brengen van het stukje over arrogant en luisterend denken. Ik deel jouw blijheid.


Goede Beterschap Wim is een heel mooie persoonlijke wens die me blij maakt Yvonne.
En als ik dan doorlees dat jij mijn blijheid deelt over het arrogante en luisterend denken dan hebben we iets gemeenschappelijks, blijheid!
Ziek zijn en beter worden ligt heel dicht bij
het arrogante en luisterend denken.
Zo kun je het mythische symbool uit de gnostiek het arrogante denken vergelijken met ziek zijn en even zo kun je beter worden zien als het mythische symbool voor het luisterend denken, het verlossende inzicht.
Zodra je weet dat je echt ziek bent wil je maar een ding, beter worden.
Het wonder is geschied, de ziekte heeft zijn kracht verloren.
Het luisterend denken gaat zijn werk doen, een blijheid wordt gevoeld en beter worden is in gang gezet.
Als dat geen Goede Beterschap is Yvonne dan weet ik het niet meer!
@Zo kun je het mythische symbool uit de gnostiek het arrogante denken vergelijken met ziek zijn en even zo kun je beter worden zien als het mythische symbool voor het luisterend denken, het verlossende inzicht.
Zodra je weet dat je echt ziek bent wil je maar een ding, beter worden.
Het wonder is geschied, de ziekte heeft zijn kracht verloren.
Het luisterend denken gaat zijn werk doen, een blijheid wordt gevoeld en beter worden is in gang gezet.

Ik begrijp wat je zegt hoe je dit ziet en hoe je dit ook ervaaart Wim.

Mijn broer is ziek, ernstig ziek en wordt niet beter.


Lieve Nij, je vermeldt een feit, namelijk dat je broer ziek is en niet beter wordt. Dat feit is je gegeven.
Maar dat feit bepaalt niet hoe je daar voor jezelf mee om gaat of hoe je daarmee omgaat in je relatie tot je broer. Ook daar is het onderscheid tussen arrogante denken en luisterend denken toepasbaar.
Durf je met lege handen luisterend aanwezig te zijn bij wat er gebeurt, het lijden delend en daarmee tot troost zijn? Of ga je de werkelijkheid uit de weg met mooie inzichten die alleen maar tot vervreemding leiden, voor jezelf en je naasten, waardoor iedereen eenzaam wordt, juist als je elkaar nodig hebt?
Ik ken je goed genoeg om erop te vertrouwen dat ik jouw antwoord wel weet.


Bram, voor mij momenteel een slecht moment om daar zelf het antwoord op te weten.
Ik weet het allemaal even niet.


Dat kan ik me heel goed voorstellen, Nij.


Fijn te lezen Wim.

Nij, wens je veel Licht, Liefde en Levenskracht toe!


Wim, beterschap. Nij goede gedachten en kracht bij het ziek zijn van je broer.

Bram mooi stuk, ik vind dat dit zeker in je boek geplaatst dient te worden. Een opvatting van mij is dat in den beginne schiep God ... en in het begin was het woord niet hoeven te duiden op een éénmalige gebeurtenis. Naar mijn idee heeft in ieder moment een nieuwe schepping plaats, we houden alleen makkelijk vast aan het beeld hoe we het herinneren of wensen. Wanneer ik vast zit probeer ik me dit in gedachten te nemen, in den beginne. Oh ja elk moment is nieuw hoe kan ik door anders denken en vervolgens doen het anders bezien en na verloop van tijd ook anders ervaren.

Mijn vader is afgelopen november overleden. Mijn moeder had in eerste instantie haar twijfels of ik wel een afscheidsrede kon houden. Ik zeg en doe nogal eens dingen impulsief. Ik heb mijn woordje toch gedaan, anders dan gebruikelijk. Niet met dag pa of ik zal je missen en ook niet ik houd van je. Wel heb ik en aantal "woordeloze" momenten beschreven die naar mijn idee het meest bijzondere tussen ons weergaven.

Het onverwachte vond plaats, mensen kwamen mij bedanken voor mijn bijzondere manier van spreken en voordragen. Niet alleen was ik staat om de vader- dochter relatie heel treffend weer te geven, maar de mensen vonden ook dat mijn woorden ook weergaven hun zij mijn vader zien.Toen werd het stil in mij Nij en in de stilte van de nacht overweeg ik wat ik hier geschreven heb over blijdschap en beterschap en besef dat dit voor mijzelf van toepassing is.
Jouw broer kende ik niet, nu wel, jouw verdriet kende ik niet Nij, nu wel.
Het geeft mij troost dat ik nu door mijn bericht jouw broer en jou Nij mijn onvoorwaardelijke support zal geven.
In de stilte is het luisterend denken aanwezig en doet zijn werk met het verlossende inzicht voor alle mensen.
Door de liefde die daarin opgesloten ligt worden we gedragen om moeilijke situaties aan te kunnen.
Dat wens ik je broer en jou toe Nij.


Dit vind ik een van de liefste en liefdevolste berichtjes dat ik in tijden heb gehad.
Het is niet alleen de ziekte mijn broer, Wim,
er ligt al langere tijd meer op mijn bordje wat erg zwaar aan me trekt.
Misschien daarom ook heb ik wat kort door de bocht gereageerd.

Natuurlijk, ik begrijp dat jouw ervaring jouw betreft en ik ben blij voor jou met je blijdschap en beterschap.

@"In de stilte is het luisterend denken aanwezig en doet zijn werk met het verlossende inzicht voor alle mensen.
Door de liefde die daarin opgesloten ligt worden we gedragen om moeilijke situaties aan te kunnen."

Dank je wel Wim voor deze woorden van ondersteuning en bezinning.Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie: