Bramhartigheden

Empathie

    door Bram, 15/02/2015 11:38. #46011. 6 reacties, laatste

Het woord empathie komt in oude gnostische teksten niet voor, maar de betekenis daarvoor zeker wel. Je zou, wat mij betreft, zelfs wel kunnen zeggen dat empathie een van de kernpunten is van de gnostiek. Gnostiek gaat over zelfkennis. De daaraan verbonden belofte is dat je door jezelf te kennen ook de medemens kunt kennen.

Empathie is het tegendeel van blindheid.
In de gnostiek betekent blindheid dat je een medemens niet ziet zoals die is, maar dat je een beeld op die mens plakt en je alleen het beeld ziet, en je ook alle daarmee samenhangende oordelen aan je medemens toekent.

Ik heb hier al verschillende keren het waar gebeurde verhaal verteld van de Joodse en Palestijnse vrouw. Die twee vrouwen verliezen elk op dezelfde dag een dochtertje van 12 jaar in het geweld tussen de staat Israel en de Palestijnen. Ze vernemen van elkaars verlies, bezoeken elkaar op en vallen elkaar in de armen, tot wederzijdse troost.
Voor de Joodse vrouw was die andere vrouw eerst ‘een Palestijnse’. Dat was dus de vijand. Voor de Palestijnse vrouw was die andere vrouw eerst ‘een Jodin’ en dus ‘de vijand.’ Ze hadden beiden een beeld van die ander gemaakt. Ze zagen in de ander alleen het beeld met alle daarbij horende oordelen. Dat beeld is de blindmakende balk in hun ogen.
Maar door die gedeelde droeve gebeurtenis gebeurt er iets met hen. Ze overstijgen dat beeld en de daarmee samenhangende oordelen en ze ontmoeten elkaar als medemens. In de terminologie van de gnostiek zijn ze mens geworden.
Maar ze hebben niet alleen het beeld van de ander losgelaten. In hun menswording hebben ze ook het beeld van zichzelf losgelaten. Hun blindheid voor zichzelf en voor de ander is opgeheven.

Dat proces, het opheffen van de blindheid door de gevangenschap in beelden los te laten, dat heet in de gnostiek ‘de menswording’. Als van Jezus wordt verteld dat hij mens geworden is, dan kun je dat heel goed zo, in de gnostische betekenis, verstaan.

Ik wil nog een tweede waar gebeurde anekdote vertellen. Die is van de Spaanse schrijver Semprún. Hij verbleef tijdens de tweede wereldoorlog in kamp Buchenwald als gevangene. Het was winter. De gevangenen liepen elke dag in een lange rij, begeleid door bewakers, naar de plek waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Op een zo'n dag zag Semprún een boom die helemaal berijpt was. Het was namelijk winter. Hij werd getroffen door de pure schoonheid daarvan en stapte uit de rij om die boom nader te bekijken. Een Duitse bewaker liep hem na, en heel even, vertelde Semprún, stonden ze samen naar die boom te kijken, volkomen vergetend in welke situatie ze opgenomen waren als gevangene en bewaker. Dat was niet alleen een moment van pure schoonheid, maar ook van een verrassende nabijheid, vertelde Semprún. Tot de Duitse bewaker weer in zijn rol terugviel, en Semprún dwong terug te gaan naar de rij van de gevangenen.
Semprún vertelde later dat vooral die kortstondige ervaring van nabijheid met die Duitse bewaker hem had verrast.

Er is nog een derde verhaal. Dat is van Sartre, de existentiefilosoof. Ook hij vertelt over een gebeurtenis in de tweede wereldoorlog.
In een gevangenis lopen een paar Duitse ondervragers gezellig keuvelend over de gang, op weg naar een kamer met een Franse verzetsstrijder. Als een van de ondervragers de deur van die kamer opent, ziet hij daar een hoopje ellende in een stoel zitten, een verzetstrijders die al verschillende keren door zijn collega’s is gemarteld. Onmiddellijk welt er een gevoel van mededogen in hem op. Maar dan herinnert hij zich dat hij een edelgermaan is en die ander een vijand. En daarmee kan hij zijn mededogen onderdrukken. Hij doet zijn werk.

Het zijn drie verhalen met dezelfde strekking. Je kunt gevangen zitten in beelden met alle daaraan gekoppelde oordelen. Dan is er geen mededogen, geen empathie. Dan is er alleen het oordeel. Dan ben je blind in de gnostische betekenis.
Maar als je die beelden en de daarmee verbonden oordelen loslaat komt er een natuurlijke staat van onderlinge verbondenheid tevoorschijn. Dan is er empathie. Dan ben je ziende in de gnostische betekenis.

Heel interessant is dat er de laatste jaren veel onderzoek gedaan is naar spiegelneuronen. Daarbij hebben ze het volgende ontdekt. Als iemand blij of angstig is, dan kun je zien op een hersenscan dat bepaalde delen van de hersenen daardoor actief worden. En wat blijkt nu? Als iemand die angst of blijdschap van een medemens opmerkt, worden bij de waarnemer exact dezelfde hersendelen in diens eigen hersenen actief. Ook daaruit blijkt dat empathie een natuurlijk gegeven is.
Maar je kunt het effect van die spiegelneuronen onderdrukken met behulp van een ideologie, een mentaal concept over jezelf en je medemens waarmee je niet alleen die medemens maar ook jezelf ontmenselijkt.
De andere mogelijkheid is om weer te worden als een kind. Zie de video hieronder.Mooi!
Het sluit aan bij logion 6: doe niet wat je haat
en
logion 5: zie de mens
en
logion 26: geen liefde zonder openheid voor al wat is


En jij bent mij in een andere vorm...
En het licht in de ander ben je zelf...

Én de nieuwe aarde is er al, kijk maar naar de kinderen in het filmpje! Zij leven in het hier en nu.Kijk naar dit bijzonder expressieve nieuwetijdskind.

www.youtube.com/watch?v=HiYaaVB8GOQ


....................................(woordeloos)
Thnx!


Een tijd geleden zag ik een documentaire over D-day in Normandie.
Een nu bejaarde duitser vertelde, op het moment dat de eerste landingsvoertuigen van de amerikanen het strand bereikten.
Dacht hij die arme drommels niet één ervan haalt het strand in leven en voelde mededogen.
En startte vervolgens de mitrailleur die met 30 kogels per seconde dood en vernieling zaaide.
Hij had er nu nog steeds nachtmerries van.eindelijk snap ik waarom mijn 2 Jehovahgetuigen kinderen mij hebben verstoten want ik stelde mij steeds weer de vraag: waarom, maar heb er nu na al die jaren een antwoord op gekregen , dankjewel Bram


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie: