Vragen?

esseense vredesevangelie

    door annette , 03/01/2009 22:25. #30699. 9 reacties, laatste

Hallo een ieder. Het volgende stukje heb ik in een boek gelezen, maar heb geen idee waar het vandaan komt.
Ik vind het erg mooi en herkenbaar als natuurfriek zijnde.
Ik wil het graag met jullie delen en misschien weet iemand de herkomst.

Het esseense boek der openbaringen

Als de zegels worden geopend, worden de hemelse gaven verpest.

De engel van de lucht gaf de adem van het leven. De mens ademde in, maar toen hij weer uitademde, werd de hemel donker en de zuivere lucht werd stinkend en wolken slechte rook hingen dicht over de aarde en ik wendde mijn gezicht om in schaamte.

Toen kwam de engel van het water en van zijn lippen stroomde het water van het leven. En hij knielde op de aarde en gaf de mensen een oceaan van liefde. En de mens ging in het heldere schitterende water, maar toen hij het water aanraakte, werd de stroom troebel en het kristalheldere water werd donker van de modder. En de vissen lagen naar lucht happend in het vuil en de schepselen stierven van de dorst…

Van de engel van de zon kwam het licht van het leven. Maar de mens breidde het vuur der verwoesting uit dat de bossen verbrandden en slechts de verkoolde beenderen van de broeders (dieren) achterliet.

De engel van de vreugde gaf de muziek van het leven. Hij hoorde echter de schrille wanklank van verdriet en ontevredenheid en de mens hief zijn zwaard op en sloeg de handen van de vredestichters af.

Bij het zesde zegel kwam de gave en het geheimenis van de eeuwigheid. Maar de mens hief zijn hand omhoog en rukte zijn eigen ogen uit en zei dat er geen eeuwigheid was.

En de zevende engel blies en ik zag een machtig wezen uit de hemel komen, bekleed met een wolk en op zijn hoofd was een regenboog en zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen vuur en hij had een open boek in de hand en hij zei: “De mens heeft deze machten der vernietiging geschapen en heeft ze uit zijn eigen geest tevoorschijn gebracht. Hij heeft zijn gezicht afgewend van de engelen van de hemelse vader en van moeder aarde en heeft zijn eigen vernietiging bewerkt.”

En ik zei: ‘” Is er dan geen hoop, stralende engel?’
Een vlammend licht stroomde van zijn handen toen hij antwoordde:”Er is altijd hoop, o gij, voor wie de hemel en de aarde geschapen zijn.”

En de engel gaf mij het boek en ik opende het en las daarin wat altijd geweest is, nu is en zal zijn. Ik zag de Holocaust die de aarde zou verslinden en de grote verwoesting. En ik zag ook de onsterfelijkheid van de mens en de grenzeloze genade van de Almachtige.

even iets om over te denken.

groetjes Annet


Dag Annette. Ik las je bijdrage hierboven en kreeg direct een associatief gevoel met het boek openbaringen van Johannes. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Bij nader lezing van de Apokalyps van Johannes, zag ik nog meer, heel duidelijke overeenkomsten.
Profetische visioenen. De verzegelde boekrol en het verbreken ervan. Zeven zegels, zeven kerken, zeven engelen enz.
Ben nog verder gaan spitten, geweldig interessant hoor.
Ik las dat de Essenen een Joodse beweging was in de eerste/tweede eeuw voor Christus. Flavius Josephus, ( 37-ca. 100) schrijft dat het een streng religieuze gemeenschap was, sommige leefden in kloosterverband. Ze leefden ascetisch en richten zich sterk op de eindtijd.
Als dit allemaal ook zo is........dan klopt mijn gevoel wat ik kreeg bij het lezen van jouw stuk.

Na het vinden van de Dode Zeerollen in 1947 in de woestijn van Juda,( Qumran) is er meer belangstelling gekomen voor de Essenen.

Grappig dat je aan het eind van je bijdrage schrijft: ' Iets om over na te denken.'
Wel Annette, dat deed ik dus ook......:-))
Nogmaals, heel interressant.

Fijn dat jij het een mooi stuk vind.
Mij spreekt de stralende engel van de hoop wel aan. Niet als teken voor straks, maar voor nú!

Ja, Carla. Het wordt vergeleken met de apokalyps. Maar ik vind dit hoopvoller en duidelijker. Maar ik heb geen idee waar het vandaan komt.
Ik ben blij dat jij het ook mooi vind.

Zo jammer dat het nog niet genoeg bij de mensen doordringt dat we moeder aarde vernietigen.

Als ik op een camping ben, met ons kleine caravannetje dan doen we met zoveel minder dan thuis en we vinden het nog prettig ook.
Maar dan thuis pak ik toch weer makkelijk de droger enz.
Dus ik doe mee, maar zou zo graag massaal op zonne energie gaan. Maar de aanschaf is zo duur. Zou veel meer gepromoot moeten worden.

Maar ja, ik jaag hier het gemeentebestuur op om meer bomen te planten en minder te kappen. Dus doe wel iets.
groetjes Annette


Bijzonder Annette, hoe deze tekst tot jou komt.Maakt eigenlijk niets uit toch, waar het vandaan komt.

Je haalt er voor jou uit, wat jou raakt, jouw passie, de natuur en het behoud van de aarde.
Heel mooi.


Beste lezers,
Ik ben n.a.v. een artikel over Bram Moerland in de Volkskrant van best wat jaren geleden gaan kijken op internet op zijn site en ik kwam ook uit bij de Vrije Katholieke kerk. Nu heb ik wat vragen: worden er in Nederland gnostische diensten gehouden? Hoe verhoudt de gnostiek zich t.o.v. de Vrije Katholieke kerk? Of worden de gnostische diensten juist in die kerk gehouden? Loes


Dag Loes,
Je vraag is heel begrijpelijk. Hoe fijn zou het niet zijn als de gnostiek een levend deel zou kunnen zijn van de kerkelijke traditie.
Je noemt de Vrij Katholieke Kerk. Die is indertijd ontstaan uit verzet tegen de onfeilbaarverklaring van de Paus van Rome. Die onfeilbaarverklaring was indertijd, eind 19de eeuw, een reactie van Rome op de toen opkomende emancipatie van de arbeidersklasse. Die brave en volgzame arbeiders gingen namellijk zomaar zelf denken!
Paus Pius X schreef in de Encycliek Vehementer (1906 ):
De kerk is van nature een ongelijke gemeenschap. Zij omvat twee categorieën van personen: de herders en de kudde. De massa heeft geen ander recht dan te aanvaarden, geleid te worden en met onderwerping de bevelen te volgen van wie haar leiden.
In de Vrije Katholieke Kerk mag je zelf denken. En dat heb ik zelf veel liever dan dat een kerk gnostisch zou zijn. Want als een kerk gnostisch zou zijn, zou ook dat tot dogma kunnen worden. Daar moet ik echt niet aan denken!
Maar die vrijheid tref je niet alleen aan in de VKK. Die wordt ook in andere kerken steeds ruimer. Ik wordt heel vaak uitgenodigd in zogenaamd traditionele kerken voor een lezing over de gnostiek en ik ben verbaasd over de ontvankelijkheid daarvoor onder de toehoorders.
Wat mij betreft zijn er al kerkgenootschappen genoeg. Daar hoeft niet nog eens een gnostische bij. Waar ik zelf blij mee ben is de toename van de vrijheid binnen de traditionele kerken om je eigen spirituele weg vorm te geven, ook binnen die kerken.
Dat in sommige kerken, bijvoorbeeld in Rome, geprobeerd wordt die ontwikkeling te keren, zie ik als roeien tegen de stroom in.


Dag Bram,

Bedankt voor je reactie. Ik ben eigenlijk al heel lang nieuwsgierig naar gnostiek, daarom heb ik dat artikel van en over jou altijd bewaard. Ik ben zelf katholiek opgevoed, maar al heel lang niet meer echt actief, hoewel ik de kerk ook niet los kan laten. Maar ik heb veel moeite met de dogma's, geboden en alle verhalen wat je zou moeten. Ik wil me geinspireerd voelen, mijn hart voelen. Welk boek of iets anders zou jij me aanraden op mijn eerste schreden in de gnostiek?

Hartelijke groeten, Loes


Lieve Loes, Ik ben Bram niet, maar wil je toch antwoordden als je het niet erg vind. Ik hoop dat Bram dat ook niet vindt.

Ik herken dat moeite hebben met loslaten. Maar je hoeft niks en je mag alles. Als jij je in de kerk prettig voelt en het een inspirerende plaats vindt, waarom zou je dan niet gaan.
Dogma's hoef je niet aan te nemen en geboden niet na te volgen.
Jezus maakte geen kerk, geboden en dogma's. Mensen wel, want geboden uitvaardigen betekent macht toetrekken.

Als ik je een boek mag aanraden, schatgraven in Thomas van Bram. Gebruik ik graag en veel.


Annette, dank je wel voor je reactie en tip!


Het lijkt wel het omgekeerde scheppingsverhaal: God gaf de schepping aan de mens om in vrijheid een paradijs van te maken. In tekst van Anette krijgt de mens wederom de schepping in beheer maar alles wat de mens aanraakt verandert in adembenemende stank, vertroebelde wateren etc.

Groet,

paul Stolwijk


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen wordt een bericht met http:// geblokkeerd.

Naam:
E-mail:
Reactie:
 

Plaats zelf een nieuw bericht.