De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De derde weg naar de eenheid in jezelf

100

Ze toonden Jezus een goudstuk en zeiden hem:
De mannen van de keizer eisen belasting van ons.
Hij zei hun:
Geef aan de keizer wat van de keizer is, geef aan God wat van God is,
en wat van mij is, geef het mij.

 

Fraai is hier de derde mogelijkheid: ‘en wat van mij is, geef het mij’. Een munt heeft twee kanten, hij is dualistisch. Maar Jezus verwijst hier naar de derde mogelijkheid, buiten het dualisme, de non-dualistische eenheid in zichzelf, een eenheid die ieder mens in zichzelf kan bewerkstelligen, als heel mens.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Thomas 49

Matteüs 22:17-21
17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Marcus 12:13-17
13 Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. 14 Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’ 15 Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: ‘Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.’ 16 Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. 17 Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.

Lucas 20:22-25
22 Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’ 23 Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde: 24 ‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. 25 Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Justin, Apology, I.17.2

Handelingen van Johannes 100-101

 


Reacties (2)

Ik klikte intuitief op deze logion; zojuist de belastingschulden op orde gebracht en blij dat ik me niet bekommer om wat ik er bij beleef; mijn beleving is ok en mag er gewoon zijn.
Dus is dit evangelie een soort van 'I tjing' voor de Gnosticus; een orakelboek, hihi.
Ik kreeg er rillingen van, zo heerlijk radicaal als Jezus hier spreekt. Geef de keizer wat hij nu eenmaal vraagt; daar kun je nu niets aan veranderen. Geef God (karma) wat het vraagt, ook daar kun je nu niets aan veranderen. En geef mij wat
(van) mij is; Licht van Bewustzijn (lees ik). In deze acceptatie kan het Licht doorbreken, dat is me duidelijk.
Dank dank voor deze gave Bram!

Liefs, Patricia


Ik denk dat de beeltenis van de munt overdrachtelijk bedoeld is.
Het gaat hier om onderdrukking en om Goden in meervoud. Maar wat is het Godsbeeld van Jezus en wat is die van jou? Dan kom je los van onderdrukking en dogma. Geef mij wat van mij is. Datgene waar ik voor sta. Geef mij ( en anderen) de Liefde met een hoofdletter. Dat is waar Jezus hier voor staat. Een prachtig godsbeeld.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: