De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Schuldig en onbekwaam

103

Jezus zei:
Gelukkig is de mens die weet waar de dieven zullen
binnenkomen, zodat hij wakker kan zijn, zijn huis verzamelen,
en zich bewapenen vóór ze inbreken.

 

De dieven, dat zijn degenen die je willen beroven van je eigenheid, en je tot slaafse volgeling willen maken, zodat ze jouw talenten ten dienste maken van zichzelf.

Het is goed om te beseffen hoe ze dat zullen proberen. Ze zullen inbreken op de momenten waarop je je onzeker voelt, waarop je twijfelt of je wel op de goede weg bent, wanneer je eenzaam bent, of wanneer je een smartelijk verlies geleden hebt. Als je je in diepsten van ellende bevindt, dan staat de deur open voor de dieven in de nacht, jouw existentiële nacht.
Dan zullen ze met een heilsboodschap proberen jou zover te krijgen dat je vrijwillig je vrijheid opgeeft en zich aan hen bindt. Want in jouw donkere nacht is de kans van slagen voor de rovers van jouw vrijheid het grootst.

Maar zijn dan altijd alle perspectieven op verandering die je aangeboden worden te wantrouwen? Nee zeker niet.
Maar hoe kun je dan de dieven herkennen?
Dat is niet eens zo moeilijk.
Alle spirituele dieven hebben gemeen dat ze je zullen vertellen dat je op een of andere wijze niet deugt en dat de ellendige toestand waarin je nu verkeert je eigen schuld is.
Het is een straf op de zonde.
Het is een afrekening uit een vorig leven.
Je denkt negatief.
Het is je ego.
Het is allemaal begeerte.
Enzovoort.

Het is een trap na, vermomd als belofte op genade.

In plaats van je te bemoedigen en je te wijzen op je eigen kracht, zullen ze je bevestigen in je slachtofferrol.
Kortom, je deugt niet, en je bent onbekwaam om dat zelf op te lossen.
Dieven in jouw nacht zijn het.

We hadden dit al eerder behandeld bij logion 21. Maar het kan geen kwaad dit nog eens kernachtig te herhalen nu we het eind van het Thomas evangelie naderen. En lees in logion 20 hoe het ook anders kan.

Bedenk dat momenten van depressie dikwijls het begin zijn van wezenlijke verandering. Het loslaten van het oude kan pijn doen, maar dat is dan tegelijk de doorgang naar iets nieuws.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Thomas 21

Bijbel

Lucas 11:21
Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig.

Lucas 12:35
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend.

Lucas 12:39-40
39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’
Lucas koppelt de oorspronkelijke gelijkenis zoals die bewaard is gebleven in Thomas aan de vermeende wederkeer van Jezus, die dan als rechter zal oordelen over de levenden en de doden. Daarmee kroikgt deze gelijkenis een volstrekt andere lading dan in Thomas, namelijk angst voor het oordeel, en niet de bemoediging van Thomas.

Matteüs 24:37-44
37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Eveanals Lucas koppelt Matteüs deze gelijkenis aan het laatste oordeel, zelfs zegt hij dat Jezus de dief in de ancht zal zijn! Dit citaat uit Matteus is een perfect voorbeeld van de werkwijze van de dief in de nacht in de btekenis van Thomas: eerst angst zaaien en dan overgave eisen.Zie ook de citaten hierna.

1 Tessalonicenzen 5:2
want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

2 Petrus 3:10
De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.
(3:10) de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht – Andere handschriften lezen: ‘de aarde en alles wat daarop gedaan is zal platgebrand worden’.

Openbaring 3:3
Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.

Openbaring 16:15
‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

Evangelie van Filippus 11
De machten wilden de mens misleiden omdat ze zagen dat hij verwant is aan het waarachtig goede. Zij ontnamen aan wat goed is zijn naam en gaven die aan het niet-goede om de mensen met die naam te misleiden en hen te binden aan het niet-goede.
En ach, wat zijn ze toch aardig voor de mensen! Bij wijze van gunst mag men zich in hun valse goedheid schikken.
Maar ze wisten wat ze deden. Ze wilden de vrije mens gevangen nemen en voor eeuwig tot hun slaaf maken.
Deze machten misleidden de mens omdat ze niet wilden dat hij gered wordt.

 


Reacties (3)

Dank u dank u dank u :) ik heb last van demonen en spirituele dieven idd dit bemoedigd mij te blijven lezen en snappen dat ik hetzelf kan
Iedere keer als ik dat namelijk denk maken ze het me zwaarder misschien toch maar weer is doorzettenDag Pepijn,
Fijn dat je steun ervaart bij het lezen hiervan. Natuurlijk kun je het zelf.


Wees je bewust van het feit dat niet iedereen het goede met je voor heeft en luister naar de ander. Maar dat betekent niet dat je moet doen wat de ander zegt ten koste van je eigenheid en zelfrespect of nog sterker een slaaf moet worden van de ander.
Bescherm jezelf tegen de onrijpheid, gevoelloosheid en de botheid van anderen.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: