De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Smeken en boete doen

104

Zij zeiden tot Jezus:
Kom, laten we vandaag bidden en vasten.
Jezus zei:
Wat is de zonde die ik begaan heb,
of waarvoor ben ik bezweken?
Maar, als de bruidegom het bruidsvertrek verlaat,
laat hen dan vasten en bidden.

 

Dit is een duidelijk vervolg en een bevestiging van het vorige logion.
De dieven in de nacht, die je willen beroven van je vrijheid, zullen je duidelijk maken dat je zondig en schuldig bent, al vanaf je geboorte, ook al heb je niets misdaan, en ook dat je dus vooral niet moet denken dat je jezelf op eigen kracht zou kunnen verlossen.

Dit slaat natuurlijk op de erfzonde, of, in termen van de stammencultuur, van de bloedschuld zoals die al in psalm 51 wordt beschreven en die later een fundament wordt van het christelijk geloof:

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd
en gedaan wat kwaad was in uw ogen,
opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,
zuiver in uw gericht.
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
(...)
Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils.


Als je dus van je erfzonde verlost wilt worden dan moet je bidden en vasten, dat wil zeggen: smeken of God je wil verlossen en boeten voor de vermeende zonden die je hebt begaan.
Maar Jezus wijst dat geloofsartikel fel van de hand.

De onverloste staat van de mens komt niet voort uit zonde, maar uit afgescheidenheid.
De bruidegom, de man, staat gewoonlijk symbool voor het handelen in de wereld. De bruid, de vrouw, is meestal het symbool van de ziel.

De spirituele dieven in de nacht streven ernaar om een scheiding tussen die twee tot stand te brengen, zodat je handelen in de wereld en je ziel niet meer met elkaar verbonden zijn. Je kunt ook zeggen, zoals bij logion 98, dat het ego en het zelf van elkaar gescheiden zijn, of dat je persoonlijke natuur en je Christusnatuur niet verbonden zijn. Hier spreekt men over de bruid en de bruidegom. Het zijn verschillende termen voor hetzelfde proces.

Ja, als de bruidegom en de bruid van elkaar gescheiden zijn, als het de dieven in de nacht is gelukt om je van elkaar te scheiden, als je als bruidegom het bruidsvertrek hebt verlaten, dan zul je moeten smeken en boeten zoals in psalm 51.
Dat komt er van als je je laat aanpraten dat je zondig bent of dat je egoloos zou moeten worden.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Bijbel

Matteüs 9:14-17
14 Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 16 Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. 17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Marcus 2:18-22
18 De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. 20 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. 21 Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. 22 Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.’

Lucas 5:33-39
33 Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’ 34 Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ 36 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. 37 En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38 Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. 39 Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’Thomas 6, 14, 27

Evangelie van Filippus
‘bruidsvertrek’
67
Wat is het bruidsvertrek en zijn afbeelding? Het is nodig dat men door de afbeelding binnengaat in de waarheid - dat is het herstel.
61
Niemand zal kunnen ontsnappen wanneer hij vastgebonden wordt, als hij niet zowel een mannelijke als een vrouwelijke kracht ontvangt - dat zijn de bruidegom en de bruid. Die krachten ontvangt men vanuit het symbolische bruidsvertrek. (...)
125
Maar wanneer het bruidsvertrek zich openbaart zal het volkomen licht zich over iedereen uitstorten en allen die erin zijn, zullen de zalving ontvangen. Dan zullen de slaven vrij en de gevangenen verlost worden.
127
Als iemand kind van het bruidsvertrek wordt, zal hij het licht ontvangen. Als iemand het niet ontvangt in de tijd dat hij op deze plaatsen is, zal hij het ook niet ontvangen op die andere plaats. (...)
79
De vrouw verenigt zich met haar man in de bruidskamer. Degenen die zich in de bruidskamer verenigd hebben, zullen zich niet meer van elkaar scheiden. Eva is van Adam gescheiden omdat ze zich niet met hem verenigd heeft in de bruidskamer.

 


Reacties (2)

Je hoeft niet onnodig, openbaar dankbaar te doen voor je relatie met het goddelijke.
Want je handelt toch vanuit deze bron?

Maar als de bruidegom het bruidsvertrek verlaat: je kan de bron van liefde in jezelf een periode niet kan vinden, probeer dat contact dan niet terug te krijgen via boeken, ideeen en/of gesprekken. Maar ga dan "geestelijk vasten" en bid.


Prachtig Wil, Inderdaad. Als je niet meer openstaat voor de Liefde. Als je de Liefde niet meer in jezelf kunt vinden en ziel-schade hebt opgelopen, niet meer onbevangen bent of in jezelf gevangen zit, dan moet je door middel van zoeken en blijven zoeken in boeken en gesprekken het weer proberen terug te vinden. Ook door je zelf te respecteren en weer wat liefde en warmte te geven. Want dat vergeten we maar al te vaak. Het is de Liefde die herstelt.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: