De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Bewaarplaatsen van doorleefde wijsheid

109

Jezus zei:
Het koninkrijk is als een mens
in wiens akker zich een schat bevond,
zonder dat hij dat wist.
Toen hij stierf, liet hij zijn zoon het land na.
De zoon wist ook niets van die schat.
Hij erfde het land en verkocht het.
En degeen die het kocht, ging ploegen en vond de schat.
Hij begon geld uit te lenen, tegen rente,
aan wie hij maar wilde.

 

De akker staat hier symbool voor spirituele tradities. Spirituele tradities zijn bewaarplaatsen van doorleefde wijsheid. Maar niet iedereen die zich daarin verdiept herkent de wezenlijke boodschap.
Logion 102 vertelde al over de schriftgeleerden die als waakhonden een voerbak bewaken zonder iemand toe te staan ervan te eten. Ze hebben niet in de gaten wat voor een schat zich daarin bevindt. Maar niettemin dragen ze zorg voor de traditie, en bewaren die voor de volgende generaties.
En dan zijn er ook die een traditie gebruiken voor geldelijk gewin of voor macht. Ze verkopen de wijsheid van de traditie voor grof geld aan argeloze zoekers. Curieus genoeg houden ook zij de traditie in stand, en verspreiden die zelfs, hoe misplaatst hun gedrag ook moge zijn.
Dus wind je daar niet over op. Laat ze. Doe er je eigen voordeel mee.

Ga zelf ploegen in die overgeleverde akker van wijsheid met je innerlijke verlangen als richtsnoer. En als je dan de schat van wijsheid gevonden hebt, leen dan je wijsheid uit.
Als je geld aan iemand leent, help je die ander zijn eigen nood te lenigen. Een lening maakt die ander weer tot zelfstandig handelen in staat.
Als je zo uitdeelt van je wijsheid, als je daarmee ook anderen bemoedgt zelfstandig op zoek te gaan naar de schat in hun eigen levensakker, kun je daar veel voor terug krijgen. Niet in de vorm van aanzien onder de schriftgeleerden, of als macht over anderen, maar in voldoening, de rijkdom van het besef dat je leven zinvol is. Dat is de rente.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Matteüs 13:44
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Aesopus, fabel 42

 


Reacties (1)

Prof. Gilles Quispel wist in zijn boek Evangelie van Thomas nog op de volgende parallel:
'In de veel latere Midrash op het Hooglied 4: 12 (Strack en Billerbeck, Kommentar zum Neuen 'Testament aus 'Talmud und Midrash I, 674) staat een dergelijk verhaal over een luie erfgenaam en een ijverige koper, die de schat vindt. Maar is het werkelijk nodig, intertextualiteit aan te nemen tussen Thomas en Talmud van een voorval, dat tot op de huidige dag bijna dagelijks voorkomt.
Je kan beter aannemen, dat dit de joods-christelijke versie is van de schat in de akker, die ook Mattheus vertelt. Diens verhaal is veel korter:

Het Koninkrijk der Hemelen lijkt op een schat, die verborgen was in een akker:
een koopman vond die, vol vreugde ging hij naar huis en verkoopt alles, wat hij bezit en koopt de akker. Matteus 13: 44 .'

Je zult er wel mee bezig moeten zijn, regelmatig ploegen en het erover hebben. Het uitlenen heeft hier mijns inziens een geestelijke betekenis. Het is niet van ons, maar door ons. We hebben de schat in beheer. Het uitlenen of uitdelen vermindert de schat ook niet maar vermeerdert de schat net als bij de gelijkenis van de talenten. Het geeft voldoening en dat is je loon.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: