De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De Bron zoekt ook jou

11

Jezus zei:
Deze hemel zal voorbijgaan,
en die daarboven is zal voorbijgaan.
en zij die dood zijn leven niet,
en zij die leven zullen niet sterven.
Toen je hebt gegeten wat dood is,
bracht je het tot leven.
Als je in het licht zult staan,
wat doe je dan?
Toen je één was,
maakte je de twee.
Maar, anderzijds, als je twee bent,
wat doen we dan?

 

Het ene esoterische stelsel komt, het andere gaat. Woorden zijn het, bedenksels. Kennis van gnostische teksten is geen gnosis. Je wordt er niet beter van, maar ook niet slechter. Het maakt allemaal niets uit.
Ook je eigen leven is vergankelijk. Zo zul je gewoonlijk je bestaan tussen geboorte en dood ervaren. Je bent dan met je bewustzijn verbonden met de tijdelijkheid van het bestaan. En daar kun je het bij laten.
Maar er is ook een andere bewustzijnstoestand mogelijk, die van de mystieke ervaring. In de mystieke ervaring ervaart een mens zich verbonden met al-wat-is. Die ervaring is tijdloos; het lijkt wel alsof je dan buiten de tijd bent terechtgekomen. Je kunt dan ook ervaren dat je ondergedompeld bent in alomvattende liefde. Tijdloosheid, eenheid en liefde zijn de kenmerken van de mystieke ervaring. Dan sta je in het licht. Je bent één. En dat is echt. Dat is waar al die eerdere momenten van herkenning naar verwezen.
Maar dan?
Daarna word je weer twee. En dat is onvermijdelijk. Dat gebeurt gewoon na een mystieke ervaring. Daar kun je niets aan doen. En misschien tot je bittere teleurstelling komt alles weer terug zoals het daarvoor was: de wereld om je heen wordt weer precies als voor die ervaring.
Wat dan?
Wees dan stil. Schep momenten van stilte. In die momenten van stilte zal die bijzondere ervaring van toen als een echo kunnen weerklinken, als een roep uit de verte, als een stille, maar onmiskenbare aanwezigheid.
Er zullen misschien nieuwe ervaringen komen, zeker als je je niet aan die eerdere vastklampt. Maar neem je voor om trouw aan jezelf te blijven. Als jij en de Bron niet meer één zijn, richt je dan luisterend naar je hart, en wacht geduldig tot het weer tot je spreekt, want je kent nu de stem.
En langzaam maar zeker zal er een vertrouwen in je groeien dat die Bron, die je zo dichtbij ervoer, waar je je deel van voelde, ook op zoek is naar jou en dat je alleen maar hoeft te beamen in overgave: ‘Hier ben ik’, en dat de eenheid met de Bron vooral gelegen is in de bereidheid met je daden in de wereld antwoord te geven op het geroepen worden, door te durven leven vanuit de bewogenheid van je hart, vanuit de liefde die altijd al in je woonde maar pas vervuld wordt in je daden van barmhartigheid.
Maar soms kan je ook een gevoel van verlorenheid overvallen, van een nare schrijnende leegte, ook, of misschien juist wel na een mystieke ervaring. Dan ben je weer afgescheiden van de Bron. Wat doe je dan? Dat is een gevaarlijk moment, want dan is de verleiding groot om te schuilen bij een meester. Zie het volgende logion.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Bijbel

Matteüs 24:35
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Marcus 13:31
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Lucas 21:33
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Matteüs 5:18
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Lucas 16:17
Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt.

1 Korintiërs 7:31
... ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder.

1 Johannes 2:17
De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes 11:26
...en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

1 Tessalonicenzen 4:15,17
15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

1 Korintiërs 15:51
Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden,

1 Johannes 2:9-10
9 Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 10 Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val,

1 Johannes 1:7
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Johannes 12:36
Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.

Zie ook: Dood en leven in het evangelie van Filippus

Heracleitos
Sterfelijken zijn onsterfelijk en onsterfelijken zijn sterfelijk, terwijl de één leeft is de ander dood, en als de één dood is, leeft de ander’.

Meester Eckehart
"Gij hoeft Hem niet van verre te roepen. Het valt Hem zwaarder te wachten, dan u, dat gij open doet.
Hij verlangt duizendmaal vuriger naar u dan gij naar Hem.
Het is slechts één en hetzelfde moment:
het open doen en het ingaan......"
Uit: Meester Eckehart, Een keur uit zijn werken. K.E.Proost (red.)
Vertaald door Dr. W.G.Reddingius.
Arbeiderspers 1962-Scriptoriumreeks.

 


Reacties (3)

Eigenlijk is dit een samenvatting van de innerlijke weg uit de vorige Logions. Het ene moment dat je iets hebt ervaren en ook eerdere diepe momenten waar je ondersteboven van was zullen in de tijd vervagen. Als je gevangen bent in de rol die de ander van je verwacht kun je niet vrij zijn. Dan ben je gnostisch dood. Als een mens zichzelf herinnert in overeenstemming met je goddelijke kern het oorspronkelijk gelaat weer kunt aannemen waarvoor je ten diepste bedoeld bent, dan zul je vrij zijn , je kunt je dan onderdeel voelen van het grote geheel, een worden met je oorsprong en onbevangen als een kind kunnen openstaan voor ontwikkeling.


#39525

dag Frits

Mooi vind ik je samenvatting over gevangen zijn en vrij zijn.

@Als je gevangen bent in de rol die de ander van je verwacht kun je niet vrij zijn.

Deze woorden intrigeren me,
vanuit het besef en de herkenning.

@..het oorspronkelijk gelaat weer kunt aannemen waarvoor je ten diepste bedoeld bent, dan zul je vrij zijn.

Ja zo voelt vrij voor mij.


Gebed

Bron in mij,
laat mij zijn aan Uw helder water.
Dat ik de zielendood niet mag sterven,
maar waarachtig mag leven.

Bron in mij,
laat mij me laven aan Uw water.
Dat ik mag leven in het licht;
dat ik héél mag zijn.

Bron in mij,
laat mij zijn aan Uw stromende water.
Dat ik mag leven in liefde
met daden van barmhartigheid.

Peter van de Goolberg


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: