De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De hemel en de aarde zijn gemaakt voor jou

12

De leerlingen zeiden tot Jezus:
We weten dat je ons eens zult verlaten.
Wie zal dan boven ons staan?
Jezus zei tot hen:
Waar je ook bent,
ga naar Jacobus de Rechtvaardige,
ter wille van hem zijn hemel en aarde gemaakt.

 

Dit logion is nagenoeg zeker een toevoeging na de dood van Jezus in het kader van een strijd om de macht onder zijn volgelingen. Aan Jezus wordt hier een uitspraak toegeschreven over een situatie die pas na zijn dood is ontstaan. Dit is een poging om een absoluut gezag te vestigen, zoals later de Paus uit Rome beweerde de opvolger te zijn van Petrus. Maar tegelijkertijd is het ook een uiterst kenmerkend antwoord op de vraag van het vorige logion: Maar, anderzijds, als je twee bent, wat doen we dan?
De latere schrijver van dit logion heeft het niet voor niets hier toegevoegd.
Je had een mystieke ervaring, als de herkenning van een innerlijk weten, maar het lijkt wel alsof die na verloop van tijd verbleekt. Je bent weer twee.
Dat kan een schrijnend gevoel van leegte oproepen.

Die leegte zou je kunnen proberen op te vullen door je onder het gezag van iemand anders, een spiritueel meester, te plaatsen, die een taal spreekt waarvan het lijkt alsof het over je eigen ervaring gaat.
Doe dat niet. Zorg dat je je eigen meester blijft, ook al dwaal je door de woestijn en ben je alle richting kwijt. Neem je ook dan voor trouw te blijven aan de Bron in jezelf ook al stroomt die tijdelijk niet. Alleen wie trouw blijft aan de Bron in zichzelf, ook al is die op een moment alleen maar een herinnering, zal die 'Bron van het levende water’ weer als ervaring kunnen terugvinden.
De hemel en aarde zijn gemaakt voor jou. (En ook voor Jacobus de Rechtvaardige, maar dat was zijn zaak.)


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 18:1
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’

Marcus 9:34
34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.

Marcus 10
35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Lucas 9:46
46 Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was.

Lucas 22:24
24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was.

Johannes 7:33
33 Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft.

Johannes 12:35
35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.

Johannes 13:33
33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”

Johannes 14:5
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’


Nag Hammadi
Nag Hammadi geschriften V.3.32-2-3

Kerkvaders en tijdgenoten
Eusebius Historia Ecclesiastica II.23.6

 


Reacties (3)

Voor het Joodse volk was de wereld om wille van Mozes geschapen (Talmud, Bereshith rabba 1.4). De gnostische benadering brengt het veel dichterbij. Als je al verdere begeleiding nodig hebt zoek dan iemand die rechtvaardig is (is trouw aan zichzelf en de wetten). Maar beter is in je Zelf te zoeken zoals Bram aangeeft en de twee tot 1 te maken. Met je Zelf in harmonie te komen. Mooi uitgelegd Bram


Ik lees hierin wel een toekomstgerichte uitspraak. Echter kan het zijn dat er wordt bedoeld dat je steun/samenspraak kunt zoeken bij een persoon die oprecht in je geinteresseerd is. Die doet als het ware een licht aan waar je in het donker wat onzeker zoekt.


Beste Wilma #43397
In de oosterse manier van denken werkt geschiedenis inderdaad niet alleen vanuit het verleden, maar ook in de toekomst. Ja, dit kan zeker als een toekomstgerichte uitspraak bedoeld zijn. In de mythes over Jezus (als voorbeeld van het oosterse denken) werd zijn broer Jacobus de rechtvaardige genoemd. Dus die was trouw aan zichzelf en de wetten. Het was de bedoeling van Jezus in de mythe dat de mensen niet van hem afhankelijk zouden zijn, maar ook bij anderen terecht konden en zelf ook die levensinvulling op zich zouden nemen. Je hebt helemaal gelijk. Het kan zijn dat er wordt bedoeld dat je steun/samenspraak kunt zoeken bij een persoon die oprecht in je geinteresseerd is. Omdat die persoon er voor je zijn wil en niet alleen aan zichzelf denkt. Die doet als het ware een licht aan waar je in het donker wat onzeker zoekt, omdat die persoon iets van zichzelf (levenservaring en troost) laat zien.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: