De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Zaai eens een mosterdzaadje

20

De leerlingen zeiden tot Jezus:
Vertel ons waar het koninkrijk van de hemel op lijkt.
Hij zei tot hen:
Het is als een mosterdzaadje.
Het is het kleinste van alle zaden.
Maar wanneer het valt op bewerkte aarde,
groeit er een grote plant uit
die een schuilplaats biedt aan de vogelen des hemels.

 

In elk mens sluimert een godsvonk, een Christus zelfs, zoals bij het vorige logion uitgelegd. Sommige mensen kunnen dat van zichzelf niet geloven. Maar als iemand door een medemens bevestigd wordt, met een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord, of zelfs alleen maar een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke bloei. Je medemens bemoedigen kost niets, maar kan voor die medemens heel kostbaar zijn. Een liefdevolle bevestiging van de ander is als het zaaien van een nietig mosterdzaadje dat uit kan groeien tot een prachtig bloeiende plant, die op zijn beurt ook weer vele mosterdzaadjes kan rondstrooien.
In het boeddhisme noemt men dat het verheffen van je medemens, een belangrijk onderdeel van het boeddhistische spirituele pad.
Tekst en toelichting van logion 20 kun je hier downloaden


 


Parallellen

Thomas evangelie, koninkrijk
U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Bijbel

Matteüs 13:31-32
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’

Marcus 4:30-32
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’

Lucas 13:18-19
18 Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? 19 Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’

Ezekiel 17:22-23
Daniel 4:20-21

 


Reacties (9)

Dag Bram, ik kwam nog een parallel tegen:

Mat. 13 31-32:
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’


Dank je Youri, hij staat erbij.


Met betrekking tot dit logion een deel uit een gesprek met Nisargadatta:

Nisargadatta: "Er is een kracht in het heelal die ons voortstuwt naar verlichting en bevrijding. Die noemen we sadashiva (sada=altijd + shiva=stralend, voorspoedig) en die is elk ogenblik aanwezig in het hart van ieder mens. Het is die kracht die alles verenigt. Eenheid bevrijdt. Vrijheid verenigt. Uiteindelijk is niets van jou of van mij - alles is van ons. Wees EEN met jezelf en je bent EEN met allen en thuis in de hele schepping."

Bezoeker: "Wilt u daarmee echt zeggen dat deze glorieuze toestand ons te wachten staat als we alleen maar onze aandacht richten op het gevoel 'Ik ben'?"

Nissargadatta: "Zekerheid ligt in het eenvoudige, niet in het gecompliceerde. Om de een of andere reden heeft de mens geen vertrouwen in het eenvoudige, in het gemakkelijke, in wat altijd beschikbaar is. Waarom zou je niet eens serieus proberen te doen wat ik zeg? Het kan best klein en onbeduidend lijken, maar kan een klein zaadje niet een machtige boom worden? Geef jezelf een kans!"

(uit: Shri Nisargadatta Maharaj: Ik ben/Zijn. pag.767)


Dat citaat gaat weer in de parallellen! Dank Voorbijganger.


Een mosterdzaadje is het kleinste zaadje dat er is. Het lijkt niet zoveel voor te stellen. Toch kan er een grote plant uitvoortkomen. Als mens kun je je soms ook zo nietig voelen. Zo van wat doe ik nou helemaal? Toch ben je in staat om op het juiste moment iets van liefde te laten blijken. Kun je er even voor de ander zijn. Dat zit vaak in kleine dingen. Maar het kan grote gevolgen hebben voor de ander. Aandacht kan een enorme verandering inluiden. Het gaat om eenvoudig van hart zijn. Geen simpele mensen, maar wel eenvoudig. Je kunt hoogleraar zijn en de inhoud toch niet aanvoelen. Het gaat ook niet om buitenkantkennis, maar om kennis van het hart. Als we allemaal onze Liefde zouden laten zien, wat zou de wereld er dan mooi uitzien.


Maar wat wordt nu bedoeld met de laatste regel?
"die een schuilplaats biedt aan de vogelen des hemels."


@Maar wat wordt nu bedoeld met de laatste regel?
"die een schuilplaats biedt aan de vogelen des hemels."

De vogelen des hemels die maaien niet en die zaaien niet... noch verzamelen in de schuren...
Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat HEDEN is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Mattheüs 6:26-32

M.i. is het een oproep om in het NU te leven...zie het woord HEDEN hierboven.
Het Eeuwige NU is het Koninkrijk.


De leerlingen zeiden tot Jezus:
Vertel ons waar het koninkrijk van de hemel op lijkt.
Hij zei tot hen:
Het is als een mosterdzaadje.
Het is het kleinste van alle zaden.
Maar wanneer het valt op bewerkte aarde,
groeit er een grote plant uit
die een schuilplaats biedt aan de vogelen des hemels.

Voor mij voelt het zoiets dat alles is koninkrijk hemel omdat er niets buiten kan vallen, onmogelijk het goddelijke zou zich zelf verdelen. Jezus zegt ook niet voor niks ben ik een verdeler dan?
Het mosterdzaadje is als de gods vonk in alles aanwezig.
Maar gevoelig voor ontwikkeling mits het goed bewerkt/ gevoed wordt.
Dan groeit er bewustzijn, verlichting en dit maakt dat velen in dit licht kunnen groeien.

Groetjes,


Een glimlach kost niets maar verrijkt zowel de gever als de ontvanger.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: