De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Geen liefde zonder openheid voor al wat is

26

Jezus zei:
Je ziet wel de splinter in het oog van je broeder
maar je ziet niet de balk in je eigen oog.
Als je de balk uit je eigen oog verwijdert,
dan zul je helder genoeg zien
om de splinter weg te halen uit het oog van je broeder.

 

Je kunt kijken naar een medemens met ogen van liefde. Die nodigen de ander uit tevoorschijn te komen, zichzelf te laten zien.
Je kunt ook naar een medemens kijken met een oordelende blik. Is dat één van ons? Gedraagt die zich zich wel volgens onze eigen normen en waarden? Heeft die zich wel netjes aangepast?
Liefde is: een medemens toestaan anders te zijn dan jezelf. Als je daartoe niet bereid bent kun je niet de mens in de ander zien, kan er ook geen sprake zijn van naastenliefde.
Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is. Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken. Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet. In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als de bestaansgrond van zichzelf en de medemens.

We kunnen een ontmoeting met een medemens op twee verschillende niveaus ervaren. Het ene niveau is dat van de beschrijving van de werkelijkheid, waarbinnen allerlei dogma's en regels vertellen hoe men zich in bepaalde omstandigheden dient te gedragen.
Een voorbeeld:
De Joodse en Palestijnse vrouw uit logion 5 zijn elkaars vijanden op het niveau van de beschrijving. Maar het verdriet van een Palestijnse moeder die een kind in die strijd verliest, is hetzelfde als het verdriet van een Joodse moeder die een kind verliest. Dat is het andere niveau, dat van de ziel. Wie kiest voor het niveau van de ziel, ziet de mens in het verdriet van de beide moeders. Door dat te durven zien en te stellen boven de leer, wordt je zelf ook mens.

Nog een voorbeeld:
Ongedoopt gestorven kinderen mogen niet in gewijde aarde begraven worden, zoals verteld in de toelichting bij logion 6. Als je kijkt naar je medemens met die norm in gedachten, dan is dat oordeel de balk in je eigen oog.
Je ziet dan dat die medemensen tekortgeschoten zijn omdat ze hun kind niet gedoopt hebben. Je ziet zogenaamd de splinter in het oog van je broeder. Maar je ziet niet dat het een splinter is uit de balk in je eigen oog.

'Zie de mens' werd eerder gezegd in logion 5. Niet de mens zoals hij is volgens de afgesproken beelden en normen, maar de mens die je ziet als je de vensters van je ziel durft open te zetten. Als je zo kunt kijken, zal je ziel bewogen worden door wat je ziet. Als je dan vanuit die bewogenheid handelt, zal je handelen een uiting zijn van waarachtige liefde.
Op het niveau van de leer zijn de Joodse en Palestijnse vrouw elkaars vijanden, en volgens de leer mag het ongedoopte kind niet in gewijde aarde begraven worden. Maar de twee vrouwen en de pastoor pastoor stellen de geraaktheid van hun hart, boven alle afspraken. Zij handelen dan als mens jegens een medemens.
Zij hebben de balk in hun oog verwijderd.
En daardoor is ook die vermeende splinter in het oog van de ander zomaar ineens verdwenen.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 7
1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

 


Reacties (3)

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Je zou hier kunnen denken dat een ander jou oordeelt. Maar je bent het zelf. Oordeel je de ander of jezelf dan sta je niet meer vrij. Dan zit je vast in de situatie. Verbittering ligt op de loer als je het de ander kwalijk neemt. Als je je eigen situatie herkent herken je ook de ander. Dan verruim je je blik. En reageer je vanuit liefde en niet vanuit bekrompenheid.


Zelkennis

leert je mededogen.

Mededogen met jezelf;
mededogen met de ander.

Je kunt met liefde kijken
naar de schaduwkanten
in je karakter
en naar die bij een ander.

Liefde heelt.

Petertypefoutje:

Zelfkennis


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: