De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De rijkdom van een ontmoeting

30

Jezus zei:
Als er drie goden zijn, dan zijn het goden.
Als er twee zijn, of één, dan ben ik met hem.

 

Je kunt van alles en nog wat geloven. Je kunt het geloof van je ouders overnemen. Dan geloof je dat. Je kunt ook van geloof veranderen. Dan geloof je iets anders. Maar wat is de waarde ervan dat je iets gelooft, wat dan ook?
Een geloof is gewoonlijk iets van een gemeenschap, van een geloofsgemeenschap zeg je dan. Zo’n geloof deel je met alle leden van je groep. Het is voor iedereen hetzelfde.
En zo heeft de ene groep zijn god, en weer een andere groep een andere god. Het zijn allemaal goden waarin gelooft wordt, dat wel. Maar de god van een groep is zelden de mens werkelijk nabij, ook al beleid je dat in psalmen en gezangen. De god van de christenen zit bijvoorbeeld in de hemel, ver weg van het aardse bestaan. ‘Onze vader die in de hemel is…’ zo luidt het gebed.
Ook dat is een vorm van spirituele armoede, zoals ook al in het vorige logion werd verteld.

Maar er is ook iets anders mogelijk. Iets wat je kunt ervaren. Je kunt de nabijheid ervaren van iets groots dat jouw persoonlijke bestaan overstijgt. Dat zou je een mystieke ervaring kunnen noemen. Je ervaart de Christus in jou, zo zou je dat ook kunnen noemen.
Zo’n mystieke ervaring is iets heel persoonlijks. Het overkomt je in je eentje. Dat gaat niet per gemeenschap, niet per drie zoals hier gezegd.
Maar soms, in een ontmoeting met een medemens, in een goed gesprek, als er dus twee zijn, ook dan kan het zijn alsof je samen boven jezelf uitgetild wordt. Dat kan gebeuren als je luistert met je hart en ook antwoordt geeft vanuit je hart, als je respectvol luistert en authentiek antwoordt, als je werkelijk op elkaar betrokken bent vanuit de grond van je hart. Dan is de Christus in beiden nabij. Dan is er een ontmoeting van de Christus in jou met de Christus in de ander.
De filosoof Habermas zei het zo: ‘In een goed gesprek vindt waarheid plaats.’
Die waarheid is geen geloof, het is een gebeurtenis die je dan deelt met een waarachtig medemens. Op dat moment ben je samen rijk.

De Spaanse schrijver Jorge Semprún vertelde het volgende prachtige verhaal. Hij was tijdens de tweede wereldoorlog opgenomen in kamp Buchenwald. Het was winter. Ze liepen in een lange rij naar de plek waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Langs het pad stond een boom die helemaal berijpt was. Semprún werd getroffen door de pure schoonheid van die boom en stapte uit de rij om die boom nader te bekijken. Een Duitse bewaker liep hem na, en heel even, vertelde Semprún, stonden ze samen naar die boom te kijken, volkomen vergetend in welke situatie ze opgenomen waren als gevangene en bewaker. Dat was niet alleen een moment van pure schoonheid, maar ook van een verrassende nabijheid, vertelde Semprún. Tot de Duitse soldaat weer in zijn rol als bewaker terugkeerde, en Semprún dwong terug te gaan naar de rij van de gevangenen.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.
Mattheüs 18:20:
Waar er twee of drie vergaderd zijn in mijn naam zal ik met hen zijn.
Mattheüs legt hier dus de nadruk op de groep, op het vergaderd zijn, terwijl Thomas de weg van de eenling en van de ontmoeting met een waarachtig medemens benadrukt.

Psalm 82:
3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.(...)
6 U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.
Bijzonder is dat de schrijver van psalm 82 de plicht tot naastenliefde verbindt met het inzicht dat alle mensen kinderen van de Allerhoogste zijn, dus ook de verdrukten en de zwakken, en daarom onvoorwaardelijk respect verdienen. Het is een unieke koppeling die later nog door Jezus zal worden benadrukt. Zie ook de toelichting bij logion 69.

 


Reacties (5)

Dat zou een heel ander aanzien geven van alles en iedereen. Dat iedereen de ander werkelijk respecteert in zijn unieke zijn en dat in liefde aanvaardt.


Zou het zo kunnen zijn dat als we uitgaan van de zeven hoofdckakra's van het manselijke lichaam ,de drie onderste, de vrouwelijke energie in zich dragen, de drie bovenste de mannelijke , blijft in het midden het hart, dat zijn de drie. Is het vrouwelijke niet verbonden met het mannelijke in een mens , dan klopt het hart "gewoon" om het lichaam gaande te houden;maar als in de mens het vrouwelijke wordt opgetilt en het mannelijke neerdaald ,tot ze in het hart versmelten ,als ware het een bevruchting ,daar in het hart het christuskind verwekt wordt ,dan zijn de drie geen afzonderlijke energien[goden]meer ,maar een in het hart geboren christusbewustzijn en is Jezus ,de christus,dus aanwezig.Dit voelt voor mij ook als de graal zijn.

zie uit naar een reaktie
Judith


Judith, je schreef 'Zou het zo kunnen zijn dat.....' enz.
Dat hangt ervan af.
In de westerse christelijke traditie van omgang met heilige teksten, wordt een heilige tekst geacht één waarheid te bevatten, die ene absolute waarheid. Bij die opvatting horen exegeten, die de waarheid uit (='ex') de tekst halen.
Maar je kunt ook op een andere manier met die teksten omgaan. Die is in onze christelijke, op die ene waarheid gerichte traditie op de achtergrond geraakt. Dat is de zogenaamde dialogische omgang. Een tekst nodigt je door die houding tegenover de tekst als het ware uit tot een gesprek, een dialoog. Als je op die manier een tekst benadert, vol aandacht en met respect, kan de tekst je heel dicht bij je eigen waarheid brengen in het geven van je eigen antwoord.
Jouw reactie op dit logion is daar een schitterend voorbeeld van. Je hebt de tekst kennelijk aandachtig gelezen, en de tekst heeft je uitgenodigd jouw visie over die chakra's kenbaar te maken. En die heb je met ons gedeeld.
Het doet er helemaal niet toe of jouw antwoord die ene absolute waarheid van dit logion is. Jouw antwoord is op zichzelf een waarheid. Jouw heilige waarheid.
Dank voor je verslag van het gesprek tussen dit logion en jou.


Jezus zei:
Waar drie goden zijn, zijn het goden,
Waar er twee zijn of één, zal ik met hem zijn.

Goden zijn hier mensen die in zichzelf zijn opgestaan. Hier is al sprake van nabijheid Gods. Je kunt je prima laten inspireren door de ander. Maar pas als je een wordt (twee) of bent (een zijn geworden met je christus-natuur) beleef je ook die nabijheid in jezelf.


Wonder

De ontmoeting met mijn
Christuszon: een wonder.
De ontmoeting met jou;
het licht in je ogen:
een wonder.

Christus in mij:
geeft mij het wonder
van het leven.

Peter


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: