De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Moed verzamelen voor de sprong

31

Jezus zei:
Een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen dorp,
een arts geneest zijn vrienden niet.

 

In logion 27 bespraken we uitvoerig hoe je als kind opgenomen wordt in de wereld van je opvoeders.
We onderscheidden daar twee niveaus van zijn. Het ene bestaat uit het volledig opgaan in de beschrijving van de wereld zoals je die als kind krijgt aangeleerd. Daar hoort wellicht een geloof bij, met allerlei zekerheden.
Het andere niveau is je deelname aan het leven als vrij mens vanuit de bewogenheid van je hart, daarmee zelf zin gevend aan je leven.
Het is niet verkeerd om als kind te leren hoe de wereld van je opvoeders gestructureerd is. En er is ook niets mis mee om daar eerst helemaal in mee te gaan. Dat kan misschien ook wel niet anders.
Maar wel is belangrijk dat je als volwassene de moed verzamelt om de vanzelfsprekendheid van de wereld van je opvoeders los te durven laten. Ja, daar heb je moed voor nodig. Want je laat veel los en het kan aanvankelijk lijken alsof je in een niemandsland terecht komt waar je je richtinggevoel helemaal kwijt bent.
Maar als je je aangeleerde zekerheden werkelijk durft loslaten kun je ontdekken dat er in jou een weten woont waaraan je meer en meer je vertrouwen kunt leren schenken.
Maar dan maak je je wel los van de wereld om je heen. Dat zal je omgeving niet altijd prettig vinden. Zij hadden zo hun beelden van jou, ze meenden jou te kennen, en nou stap je ineens uit al die afspraken over de wereld die ze met jou deelden. Nee, daar zal niet iedereen blij mee zijn.
Kans is dat je allerlei commentaren te horen krijgt, zoals
•Wie denk je wel dat je bent?
•Dat is toch niks voor jou!
•En ik hield nog wel zoveel van je.
•Ik weet niet meer wat ik aan je heb.
•Waarom laat je ons in de steek?
Of erger nog: ze dreigen met uitstoting, sociale isolatie.
Ja, dan moet je moed verzamelen om toch je eigen weg te gaan. Het lijkt misschien wel alsof er een zwarte eenzaamheid voor je opdoemt. Maar als je toch de sprong waagt, dan blijkt er voorbij de sprong helemaal geen eenzaamheid te zijn. Achteraf kun je zien dat niet de eenzaamheid je tegenhield, maar alleen je eigen angst voor de eenzaamheid.
Want wie verbonden is met de Bron in zichzelf, zal juist een alles overkoepelend gevoel van verbondenheid ervaren met al wat is. Dan kun je nog wel alleen zijn, maar niet meer eenzaam.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 13:53-58
53 Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. 54 Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? 55 Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? 56 En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan?’ 57 En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ 58 En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Marcus 6:4
Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’

Lucas 4:24
24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad.

Johannes 4:43, 44
43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd.

 


Reacties (6)

"Kans is dat je allerlei commentaren te horen krijgt, zoals
•Wie denk je wel dat je bent?
•Dat is toch niks voor jou!
•En ik hield nog wel zoveel van je.
•Ik weet niet meer wat ik aan je heb.
Ja, dan moet je moed verzamelen om toch je eigen weg te gaan.".

Ik ben in voor een ontmoetingspunt op deze site voor mensen die te maken krijgen met soortgelijke reakties en een hart onder de riem nodig hebben! Je eigen weg gaan en hier af en toe even opladen...


Quispel schrijf in zijn boek Evangelie van Thomas: "De mensen hebben hem daar als jongeman gekend en gunnen hem zijn grootheid niet. (EvT, Inde Pel;ikaan 2004, p. 132). Ik zou dat als volgt willen uitleggen: De mensen weten wat ze hem in zijn jeugd hebben geleerd en opgelegd en erkennen niet zijn grootheid. Zie ook Lucas 4:24. Waar bewust het woord erkend (dektos) is gebruikt. Ze waarderen wel je uiting van gevoel en de bewogenheid. Maar ze erkennen de grootheid ervan niet omdat het anders is dan de aangeleerde zekerheden en het beeld dat ze nog van hem hebben. En vinden het prettig dat zo te houden, want loslaten kan ook afwijzen betekenen van wat zij aangeleerd hebben. Het gaat echter om groei en ontwikkeling. Ze zien hem echter nog als het kind en herkennen nog niet het unieke van de eigenheid. Loslaten is nodig om je innerlijke bron aan het woord te laten. Je bent als eenling gezegend (Logion 49) omdat je het koninkrijk in jezelf zult ontdekken (Je het bruidsvertrek ingaat, zie Logion 75).


Beste Wilma #42384 en Gerrie #151
Of je als 'eenling' per definitie een 'profeet' hang af wat je levenservaring is. Dus wat je vanuit jezelf (vanuit de eigen weg binnendoor) te bieden hebt. Als je verandert is dat niet altijd voor anderen zichtbaar. Je kunt het gevoel hebben dat iets klopt met wat je al wist vanuit je diepste zijn (je ziel). Dat is dus een zielservaring. Het is dan niet erg als je misschien voelt dat je soms wat verder bent dan een ander, zolang je er niet mee gaat heersen en er oordeelloos naar kunt kijken. Jij bent mij in een andere gedaante. Maar omdat we allemaal ons eigen spirituele pad volgen (mits we daartoe bereid zijn) zal de één hier wat verder zijn en de ander daar. Als je daaraan vast blijft zitten ben je gevangen, loop je vast. Maar door het te accepteren dat het bij je hoort, kom je weer vrij.


"Want wie verbonden is met de Bron in zichzelf, zal juist een alles overkoepelend gevoel van verbondenheid ervaren met al wat is. Dan kun je nog wel alleen zijn, maar niet meer eenzaam."
Bram slaat de spijker op de kop. Je laat jezelf achter en krijgt er alles voor terug. Die laatste sprong maak je in goed vertrouwen.
Het thema van dit logion is zo oud als de esoterie (eerder de leer van het verborgene dan van het geheime). Hij/zij die weet staat alleen maar (ver)oordeelt niet. Hij/zij die niet weten veroordelen de wetende.
Heraklitus´fragmenten zitten vol van dit soort zuchten; één voorbeeld:
fragment 34. "Sie verstehen es nicht, auch wenn sie es vernommen. So sind sie wie Taube. Das Sprichwort bezeugt's ihnen: ›Anwesend sind sie abwesend‹."


ik kan wel door blijven gaan; uit ´Laozi, het boek van de Tao en de innerlijke kracht´ (tao te king´, vertaling van Schipper), hoofdstuk 20:
"De gemene lieden zijn steeds helder van geest.
Ik alleen tast in het duister.
De gemene lieden onderzoeken en scheiden.
Ik alleen ben me nergens van bewust.

Ja, wild ben ik, als was ik de wijde zee!
Chaotisch! Alsof ik nergens houvast heb.

De massa heeft allemaal zijn beweegredenen.
Ik blijf altijd een lummelige stijfkop,
in dat ik anders wil zijn dan iedereen.
Het voornaamste is voor mij: me voeden bij de moeder."


Alleen

Soms wil je keuzes
maken, waardoor je
alleen komt te staan.

Je wilt je eigen weg gaan;
de stem van je hart volgen.

Het lijkt alsof je niet bent begaan
met je omgeving.
Je zet je af en volgt je roeping.
Je innerlijke gids leidt je
naar voleinding.

Peter


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: