De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Wordt voorbijgangers

42

Jezus zei:
Wordt voorbijgangers.

 

Als je niet als een schriftgeleerde wilt worden, zoals in logion 39, als je niet verstrikt wilt raken in een spirituele fantasie, zoals in logion 40, als je 'enthousiast' wilt zijn als in logion 41, leer dan loslaten. De waarheid van vandaag is de spirituele gevangenis van morgen.
Jij bent het water dat door de bedding van de levensrivier stroomt. Probeer niet een dijk van zekerheid op te werpen om de rivier af te dammen, want daardoor zul je een stuwmeer van verdriet en boosheid scheppen. Vroeg of laat zal die dam doorbreken, met alle mogelijke ellende van dien.
De rivier kent zijn eigen weg naar de oceaan. Het water stort soms omlaag in een waterval, meandert soms traag door een vlakte, vult een meer voor het verder gaat. Vertrouw daar op. Laat je meevoeren door het leven als het water dat uit de bergen komt en feilloos zijn doel bereikt. En probeer niet ergens onderweg een dam op te werpen.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Bijbel

1 Kronieken 29:15
Net als al onze voorouders, zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.

Psalm 39:5
Geef mij weet van mijn einde, HEER,
van de maat van mijn levensdagen,
laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.

Job 8:9
Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets;
ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw.

Nietzsche
Wie ook maar enigszins de vrijheid van de rede heeft bereikt, kan zich op aarde niet anders dan een reiziger voelen. Ook al is hij niet op weg naar een laatste doel. Want zoiets bestaat niet.
Maar wél wil hij zien en er een open oog voor houden, wat er feitelijk allemaal in de wereld gebeurt. Daarom mag hij zijn hart niet al te zeer aan afzonderlijke dingen verpanden.
Er moet in hem zelf een nomadisch element aanwezig zijn, dat vreugde schept in verandering en vergankelijkheid.
(Menselijk, al te menselijk)

 


Reacties (6)

Wat ik zo mooi vind aan het beeld van voorbijgangers is dat we worden uitgenodigd om in beweging te komen en om in beweging te blijven. Het loslaten gaat dan vanzelf en dat blijft ook steeds doorgaan. Het is de dynamiek van het leven zelf!


Een aantal jaren geleden heeft wijlen mijn vader, die priester was in de Vrij-Katholieke Kerk een stukje geschreven over logion 42. Ik wil dit graag met u allen delen.

...Het Evangelie van Thomas is opgebouwd uit 114 logio, waarvan er 90 beginnen met "Jezus zei...".
Daarvan is logion 42 wel zeer kernachtig, Jezus zei: Wordt voorbijgangers. Afgezien van kernachtig heeft het ook iets mysterieus.
Wat heeft dit woord van Jezus ons te zeggen. Is dit woord, zoals in logion 42 is opgetekend een onderdeel van een voorafgaand verhaal of heeft het een vervolg in een gelijkenis.
Nu zijn de ons overgeleverde 114 logions los opzich staande uitspraken. [...]
We zullen het dus moeten doen met; wordt voorbijgangers.

Nu weet ik, net als u, wat voorbijgangers zijn. Loop in een drukke winkelstraat en u struikelt er bijna over. U ziet wel mensen maar tegelijkertijd ziet u ze ook niet. Pas wanneer een voorbijganger iemand wordt in de persoon van een winkelbediende dan ziet u die even vluchtig aan. Wandelt u in de natuur en u komt een voorbijganger tegen dan volstaat u met een eenvoudige groet.
Denk aan al de beelden die ons via het televisietoestel bereiken. Journaalbeelden waarbij we maar al te vaak geconfronteerd worden met beelden van onmenselijk leed. Ze gaan aan ons voorbij. En als ze ons al raken da is er in veel gevallen het verlossende gironummer waarbij wij onze financiele bijdrage kunnen leveren. Maar het blijven voorbijgangers.
Als ons dus wordt voorgehouden om voorbijgangers te worden dan betekent dit niet meer, maar ook niet minder dat wij ons moeten indentificeren in onze voorbijgangers. Want de voorbijganger is onze naaste, en in het verlengde daarvan, in onze naaste ontdekken wij onszelf.
Bij de vraag, wie is onze naaste, dringt zich de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan op. Maar bij; Jezus zei: wordt voorbijgangers, is ons de mogelijkheid van het verschuilen achter een mooi verhaal niet gegeven. We worden teruggeworpen op ons zelf. De naaste is gewoon onze naaste.
Wie kent niet die schrijnende verhalen van hen die het slachtoffer werden van zinloos geweld. Ze waren in vele gevallen omringd door voorbijgangers, die vervolgens geen vinger uitstaken. En die voorbijgangers waren geen leviet of priester, maar gewoon voorbijgangers. Een voorbijganger die ook u of ik zouden kunnen zijn geweest.
Ik weet het, dit is niet een prettig voorbeeld. Hij kan vervangen worden door vele andere. Vaak al in ons intermenselijk contact, het gewoon eerlijk met elkaar omgaan, moeten we erkennen maar al te vaak te kort te schieten. Het spreekt voor zich wat vele voorbijgangers overkomt is voor oons een reden om te zorgen dat het ons niet overkomt. En daar wringt het zich nu, want in logion 42 houdt die voorbijganger ons een spiegel voor. En daarin ontdekken wij ons eigen spiegelbeeld, ons diepste zelf.
Logion 42, kernachtig, zegt ons weinig over onze voorbijgangers maar veel over ons.

Piet de Haan, maart 2000

vriendelijke groet, Rutger de Haan


Je kunt leren je eigen situatie van enige afstand te beschouwen. Dan wordt je een voorbijganger van je eigen situatie. En kun je zien waarheen de stroom zich wendt.


Als we zover zijn, dat we er bewust voor kiezen om de Liefde aan het woord te laten en niet de strijd, wetend dat het geen oplossing breng om de strijd met je broeder aan te gaan, brengen we iets in van een andere cultuur. Zoals beschreven staat in Logion 25 van het Thomas Evangelie: ” Heb je broeder lief als je eigen ziel, behoed hem als de appel van je oog” . Het zijn gedachten die ons in staat stellen om een situatie op een andere manier aan te pakken. Zodat we over ons gelijk heen kunnen stappen en er bewust voor kunnen kiezen om (liefde zonder voorwaarden) de Liefde aan het woord te laten en een broeder van de ander te willen zijn. Door over ons gelijk hebben te willen heenstappen en gelijk te willen zijn. Zodat je de situatie kunt oplossen en aan je voorbij kan laten gaan. In het evangelie van Thomas (Logion 42) zegt Jezus: “ Wordt voorbijgangers”. Opdat we vredewerkers kunnen zijn in onze naaste omgeving, van binnen uit. Een genezende werking die van ons allen kan uitgaan. Met behoud van eigenheid en alle essentiële waarden die daar bij horen.Bekijk je eigen "leed" niet als iemand die gevangen zit in het denken. Je eigen leed lijkt namelijk altijd erger als die van andere en voor je het weet wordt de aandacht voor het leed, het leed zelf. Het verhaaltje wat je aan mensen verteld, het drama.. Het zal zich blijven herhalen. Wees een voorbijganger en leed wordt niet meer dan een wijze les. Borst vooruit, hart geopend en onverstoorbaar.


Beste Dwaler #42616

Door emoties te accepteren als behorend bij jou, kun je vrijkomen in plaats van vastzitten in de "gnostische dood" ( = vastlopen in jezelf). De ervaring is dan inderdaad een wijze les.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: