De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Het kind in jou is het belangrijkst

46

Jezus zei:
Onder hen die geboren zijn uit een vrouw,
van Adam tot Johannes de Doper,
is er niemand tegen wie Johannes de Doper
zou moeten opkijken.
Maar ik heb gezegd,
wie van jullie zal worden als een kind,
zal het koninkrijk kennen,
en hij zal hoger staan dan Johannes.

 

Er zijn in oude geschriften meldingen van ruzies onder tijdgenoten van Jezus over wie nu de belangrijkste is, Jezus of Johannes de Doper.
Jezus geeft op die hier veronderstelde vraag een zeer elegant, maar ook verrassend antwoord. Hij geeft eerst Johannes de Doper alle eer door te zeggen dat er niemand hoger is dan hij. Dat is natuurlijk heel aardig.
Maar nog veel mooier is de daarop volgende toevoeging. Hij zegt: 'Het kind in jou is het allerbelangrijkst'.
Er is hier verwantschap met logion 100, waar Jezus op dezelfde wijze de verrassende derde mogelijkheid kiest die de vraagsteller niet had voorzien.
En over de betekenis van het worden als een kind, zie logion 4.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.Thomas
U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Bijbel

Matteüs 11:11
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.

Matteüs 18:1-5
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ëWie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?í 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ëIk verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam ÈÈn zoín kind bij zich opneemt, neemt mij op.

Marcus 9:33
Ze kwamen in Kafarnaäm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?

Lucas 7:28
Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.

Lucas 9:46-48
46 Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. 47 Jezus merkte wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette. 48 Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’

Thomas 100, 111

 


Reacties (5)

dus:' wie zal worden als een kind zal het koninkrijk kennen', betekent: jij zelf bent het belangrijkst?
Ik begrijp nog niet goed waarom Jezus in deze context het beeld 'worden als een kind' erbij haalt. Heeft dat iets met de doop door Johannes te maken, Bram?


Kijk, deze tekst is bedoeld als een leermoment. De vraag zou gesteld kunnen worden: wie is het belangrijkst? En dan ben je misschien geneigd op zoek te gaan naar een beroemd leermeester: Mozes, Boeddha, Mohammed, Johannes de Doper, enzovoort.
Dan stelt Jezus tegenover elkaar
•iemand die geboren is uit een vrouw
•het kind in jouzelf.
'Iemand die geboren is uit een vrouw' dat is zo'n historisch persoon, als Mozes, Boeddha, Mohammed, iemand in de tijd.
Maar het gaat er dus niet om dat je zo iemand volgt.
Boven alle leermeesters staat het kind in jezelf. Dat is dus het allerbelangrijkst.
Dat heeft niets te maken met de doop.


wat vreemd ik lees hier dat adam is geboren uit een vrouw.. blasphemy.


Je geeft er met je 'blasphemy' een goed voorbeeld van, johnny, hoe je door een verhaal uit de Bijbel letterlijk te nemen de betekenis daarvan kunt missen.


Geboren worden uit een vrouw betekende in die tijd geboren worden uit geest. Dus naast de fysieke geboorte een geestelijke geboorte, namelijk het openstaan in je geest en je gevoel voor de ander. Wat voorbij gaat aan ego. Maar kind worden betekent weer onbevangen zijn en een met het goddelijke in jezelf. Dan ontstaat het koninkrijk in jezelf waar je zelf koning bent.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: