De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De nieuwe aarde is er al

51

Zijn leerlingen vroegen hem:
Wanneer zullen de doden rust vinden
en wanneer zal de nieuwe aarde komen?
Hij zei hun:
Wat je nog verwacht is al gekomen,
maar je herkent het niet.

 

Het eerste logion van het Thomas evangelie begon zo:
Iedereen die deze woorden verstaat,
zal de dood niet smaken.


In logion 18 en 19 werd op die belofte al een toelichting gegeven. Logion 18 zegt:
Gelukkig hij die staat in het begin
Hij zal het einde kennen
en de dood niet smaken.


Logion 19 maakt het overigens misschien nog wel raadselachtiger dan het al was:
Gelukkig hij die was voor hij er was.

Er is dus het begin, dat begin was er kennelijk al voor je bestond en als je daarin staat zul je de dood niet smaken.
Logion 2 voegt daar nog aan toe dat je dan rust zult vinden.

Mooie beloftes, zeker. Maar wat betekent het? De leerlingen vragen er opnieuw naar. Het is ze kennelijk nog steeds niet duidelijk.
En ze voegen aan die vraag over de rust van de doden nog iets toe:
Wanneer zal de nieuwe aarde komen?

Dus nu gaat het niet meer alleen om de persoonlijke verlossing van de dood, maar ook om een nieuwe aarde. Dat is een grote stap verder.

Voor je persoonlijke verlossing zou je op zoek moeten naar iets in jezelf dat er al bestond voor je geboren werd.
Maar datzelfde geldt voor de gehele aarde! De nieuwe aarde die Jesaja voorspelde is er al. Jesaja zei (65:17):
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Jesaja is geheel op de toekomst gericht. Die nieuwe hemel en aarde moeten er nog komen, in de toekomst. Ze zullen ooit door Jahweh geschapen worden. Niet door de mens dus, maar door Jahweh.

Maar Jezus keert dat - opnieuw - radicaal om. Die zogenaamde nieuwe aarde is er al, is er altijd al geweest. Maar de leerlingen herkennen die niet. Ze begrijpen ook niet wat in het vorige logion werd gezegd, dat de unieke en heilige eigenheid van elke eenling én van het Al verduisterd kan raken achter het geloof in allerlei beelden die daarmee niet overeenkomen.
Die nieuwe aarde, die dus helemaal niet nieuw is, kan alleen in het hier en nu herkend worden, door al die beelden los te laten.

De Spaanse schrijver Jorge Semprún vertelde over een ware gebeurtenis die een goede illustratie vormt bij dit logion.
Hij verbleef tijdens de tweede wereldoorlog in kamp Buchenwald als gevangene. Het was winter. De gevangenen liepen elke dag in een lange rij, begeleid door bewakers, naar de plek waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Op een zo'n dag zag Semprün een boom die helemaal berijpt was. Het was winter. Hij werd getroffen door de pure schoonheid daarvan en stapte uit de rij om die boom nader te bekijken. Een Duitse bewaker liep hem na, en heel even, vertelde Semprún, stonden ze samen naar die boom te kijken, volkomen vergetend in welke situatie ze opgenomen waren als gevangene en bewaker. Dat was niet alleen een moment van pure schoonheid, maar ook van een verrassende nabijheid, vertelde Semprún. Tot de Duitse bewaker weer in zijn rol terugviel, en Semprún dwong terug te gaan naar de rij van de gevangenen.
Heel even was de nieuwe aarde werkelijkheid, in het hier en nu. Die nieuwe aarde is er altijd.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Jesaja 65:17
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.

Jesaja 66:22
Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan.

Brief van Barnabas 15:8

Matteüs 24:42
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

Openbaring 21:1
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Matteüs 17:12
Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’

Johannes 1:26
‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent.

 


Reacties (8)

''wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag de Heer komt"'
(Matteus 24-42)
Hier wordt gezegd, het inzicht, de waarheid, de verlichting gebeurt altijd plotseling.
Je kunt eigenlijk alleen maar waakzaam zijn, al het andere hoort bij het denken, bij de geleidelijkheid. Je kunt niet stap voor stap gaan, je springt er in (of niet...).
Je kunt er wel wat voor doen, om waakzaam te worden. Mediteren bijvoorbeeld. Dat is de oefening. Je wordt dan toeval-rijp, zodat het je kan toevallen. Klaar voor het toeval, ontvankelijk voor het onbekende. Maar wel waakzaam. Anders gebeurt het toeval en loop je het toch nog mis...
En je kunt wel uitnodigen, maar uiteindelijk hangt het van de ''gast'' af of hij komt.


@"Maar Jezus keert dat - opnieuw - radicaal om. Die zogenaamde nieuwe aarde is er al, is er altijd al geweest. Maar de leerlingen herkennen die niet."

Zou je dat: 'weest waakzaam..." misschien op het hier en Nu kunnen richten, om te zien: "dát wat er al IS?"

want:
@"Het is onzinnig om je hoop te richten op iets wat nog komen moet."Wat je nog verwacht is al gekomen, maar je herkent het niet. Dat is geen verwijt. Maar een vaststelling. Soms zie je de dingen die er zijn nog niet omdat je er nog niet aan toe bent. De doden zijn degenen die vast zijn gelopen en niet actief oplossen. Bijvoorbeeld in een dogma. De nieuwe aarde is het koninkrijk dat in jou geboren wordt en daardoor in jouw leefomgeving.@; "Wat je nog verwacht is al gekomen,
maar je herkent het niet.."

Hoe zou dat toch komen, dat 'Iets' wat er al is, niet herkent wordt?
Het is wel makkelijk om te zeggen:
'Dat komt omdat je er nog niet aan toe bent...'

Mijn onmiddelijke vraag was dan: 'maar hoe kóm ik daar dan - aan toe - ?'

En de 'wijze' leraar aan wie ik zoiets dan vroeg, - en die zelf het antwoord ook schuldig moest blijven - , zei dan:
'het leven, de ondervinding, zal het je wel leren.'
En met die dooddoener ging je dan naar huis en je was nog geen cent wijzer geworden. ..Wel bozer!.. :)

Later zag ik dan in dat ik inderdaad nog veel heb moeten leren, - vooral ook moeten 'afleren' - zoals gewoontes, vooroordelen, ook leerstellingen en dogma's enz.

..Als die mist is opgetrokken, - en dat kan lang duren -, dan ga je langzamerhand de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.. en begin je wakker te worden in het 'Koninkrijk' dat reeds in deze wereld is, (- maar niet ván deze wereld -) en dat je vóórdien nog niet kon zien.


Heel mooi, Leo, hoe je dit logion op je eigen leven weet te betrekken.


#43248 Dag Leo

Het is er wel, maar je ziet het niet.

Je ziet het pas als je anders gaat kijken.
Je bent dus zelf veranderd. (En anderen zien dat vaak niet. Maar zelf weet je beter).


“I said to my soul, be still
and wait without hope,
for hope would be hope for the wrong thing;
wait without love,
for love would be love of the wrong thing;
there is yet faith,
but the faith and the love are all in the waiting.
Wait without thought, for you are not ready for thought: So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.”
T.S. Eliot

Hoop gaat niet over iets in de toekomst...


Dat is een mooi citaat, al moest ik het wel even laten bezinken.
Dank Emma.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: