De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Ben je wel goed genoeg?

53

Zijn leerlingen zeiden hem:
Is de besnijdenis nuttig of niet?
Hij zei hun:
Als ze nuttig was, zou hun vader hen reeds besneden verwekken uit hun moeder.
Maar de ware besnijdenis in de geest,
die is alleszins nuttig.

 

Ook hier neemt Jezus afstand van het Oude Testament en van het gebod dat iedere Jood besneden zou moeten worden.
Maar de betekenis is hier ook nog anders: ben je als mens goed genoeg zoals je bent? Moet er nog iets aan jou verbouwd worden, als voorwaarde voor een spiritueel leven?
Nee, dat hoeft niet. Je bent goed zoals je bent. Laat elke illusie over jezelf los, ook dat je nog zou moeten veranderen, val met jezelf samen gewoon zoals je bent, wordt zo een heel mens, en dat is het.
De besnijdenis in de geest, dat is het loslaten van allerlei illusies over jezelf.
Zoals de illusie dat je er nog niet bent.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Genesis 17:12:
Al uw mannelijke kinderen moeten als ze acht dagen oud zijn besneden worden. (..) Zo zal mijn verbond, in uw lichaam getekend, een blijvend verbond zijn. (…) Iedere onbesnedene moet uit zijn stam verwijderd worden, hij heeft mijn verbond verbroken.

Handelingen 7,8
God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders.

Romeinen 2:25
Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden.

Rom 2,28-29
Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Romeinen 3:1
Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is?

Rom 4,11
De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.

Gal 5,11
En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn?

Kol 2,11
In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.

1 Makkabeeën 11
In die tijd kwam in Israël een generatie op die zich niet om de leer bekommerde, en velen wist te vinden om een verbond te sluiten met de volken uit de omgeving.
Sommigen daarvan bepleitten de invoering van heidense gbruiken bij de joodse koning en die was het daarmee eens:
Deze verleende volmacht om de levenswijze van de heidenen in te voeren. Zij richtten in Jeruzalem een athletiekschoool op, zoals bij de heidenen gebruikelijk was. Zij lieten zich weer een voorhuid maken en braken met het heilig verbond.

Jubileeën 15:26-27
In het apocriefe boek Jubileeën worden de twee hoogste rangen van de engelen beschreven als door God reeds besneden geschapen. Joodse mannen die niet besneden zijn moeten 'van de aardbodem verwijderd worden'.

Lady Gaga – Born This Way
“I am beautiful in my way,
’cause God makes no mistakes
I’m on the right track, baby
I was born this way.”

 


Reacties (4)

Ineens valt mij iets op als ik het commentaar op logion 53 nalees:

>>>Je bent goed zoals je bent. Laat elke illusie over jezelf los, val met jezelf samen, wordt zo een heel mens, en dat is het.
De besnijdenis in de geest, dat is het loslaten van allerlei illusies over jezelf.
Dat heeft dus helemaal niets te maken met het afleggen van het aardse lichaam, zoals in Kolossenzen 2:11 gezegd wordt.(Zie citaat bij Parallellen)<<<


Namelijk dat “de illusie loslaten over jezelf” wel eens precies hetzelfde zou kunnen zijn wat Paulus bedoelde met “afleggen van het aardse lichaam”.

Peter

God kennen = God liefhebben


Wat is de besnijdenis in de geest? Wanneer je het verwijderen van de voorhuid als metafoor zou willen zien dan komt er een ander beeld op dat we ook vaak tegenkomen in het Thomas evangelie, namelijk het afleggen van de kleren (logion 37). Of zoals Paulus schrijft: het afleggen van het aardse lichaam als metafoor voor het afleggen van het ego. Zie de reactie van Peter van Prooijen op 18/12/2006.

Het motto boven dit logion zou daarom ook kunnen zijn: Geef jezelf bloot.


Het aardige, Wim, is dat je creatief om kunt gaan met betekenissen als je eenmaal door hebt dat je bepaalde beweringen niet letterlijk hoeft te nemen.
Ik denk daarbij aan de traditie van het jodendom waar feest wordt gevierd als iemand een nieuwe uitleg van een bepaalde passage uit de Thorah heeft gevonden. Dan is de tekst nog rijker gebleken dan die al was.
Dus dank dat je hier jouw visie toevoegt. En je motto vind ik heel mooi.
Maar vooral fijn dat je zegt 'zou kunnen zijn'. Dat laat anderen vrij om daar zelf, al dan niet geïnspireerd door jouw bijdrage, weer op hun eigen manier creatief mee om te gaan.


Van nature meten mensen elkaar vaak af of wat iemand wil worden of kan. Maar we zijn de ander in een andere gedaante. Ten diepste ben je goed zoals je bent, zolang je jezelf herinnert hoe je bedoeld bent. Je jezelf bewust wordt wie je eigenlijk ten diepste bent. Een godsgeschenk voor de ander, instaat om te scheppen en daarmee deel te zijn van het grote geheel. Een orgaan van god. God die in je werkzaam is als een kracht van Liefde. Als je jezelf laat inspireren tot het hoogste dien je daarmee het hoogste doel. Namelijk Mens zijn. Als je onder druk komt te staan of vastloopt in jezelf dan is het zaak om weer open te staan en onbevangen te zoeken naar het hogere in jezelf en je leefomgeving.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: