De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Staak de strijd tegen jezelf

57

Jezus zei:
Het koninkrijk van de vader lijkt
op een man die voortreffelijk zaaigoed had.
Zijn vijand kwam bij nacht
en zaaide onkruid tussen het goede zaad.
De man stond hun niet toe het onkruid uit te trekken.
Hij zei hun:
Ik vrees dat je, als je het onkruid wilt uittrekken,
ook het graan zult uittrekken.
Maar op de dag van de oogst
zal het onkruid duidelijk zichtbaar zijn.
En het zal uitgetrokken worden en verbrand.

 

Je hebt aardig wat boeken gelezen over spirituele groei. Je hebt lezingen en cursussen bijgewoond. Dan zou het volgende kunnen gebeuren.
Je maakt jezelf een beeld van een verlicht iemand, en je ontdekt dat je dagelijkse handel en wandel en de toestand van je gemoed niet overeenkomen met dat beeld. Dan ga je jezelf dwingen om volgens dat beeld te leven. Je gaat oorlog voeren tegen jezelf. Je gaat meteen alle onkruid in je leven wegschoffelen. Je hebt bijvoorbeeld vernomen hoe het is om liefdevol te zijn en nu ga je je liefdevol gedragen volgens je nieuwe spirituele normen. Je mag niet meer oordelen, alles is goed, het is een en al roze maneschijn... denk je.
Dat werkt niet. Het lukt ook niet en daarom zal dit 'doen alsof' je alleen maar ongelukkig maken, en je steeds weer laten ervaren dat je 'er nog niet bent'. Daar kun je het gevoel aan overhouden dat je niet deugt. Dan zul je geneigd zijn om niet alleen je vermeende gebreken, maar ook al je mooie talenten uit te roeien. Hoe meer je je best doet, des te meer zul je teleurgesteld in jezelf worden.

Spirituele bevrijding gedijt niet onder dwang. Je kunt die niet met je wil afdwingen.
Daar is dus iets heel anders voor nodig. Om te beginnen moet je de strijd tegen jezelf staken. Sluit vrede met jezelf. Leer met een vriendelijke blik naar jezelf te kijken zoals beschreven in logion 54. Begin daar met het staken van het oordelen, namelijk over jezelf.
Vanuit die toestand van innerlijke vrede kun je later op een heel andere manier tegen je vroegere gebreken leren aankijken. Dat is de tijd van de groei, daar bloei je van op.
Sommige van die vermeende gebreken zullen helemaal geen gebreken blijken te zijn, maar juist prachtige talenten. Andere eigenschappen verbleken in belang en kun je daardoor met gemak loslaten.
Dat is het moment van de oogst.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier. 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Psalm 92:8
...dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

Jesaja 27:4
Ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en distels dulden? Strijdbaar ga ik erop af, al dat onkruid steek ik in brand.

Duidelijk moge zijn dat Jezus in Thomas een heel andere opvatting over het onkruid verkondigt dan die van de hierboven geciteerde Psalm en Jesaja.

Matteüs 13:24-40
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’
31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’
33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
34 Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’
36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:

 


Reacties (2)

THOMAS 57

Matteus 13:24-30
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’Pas in het nazien kun je vaststellen wat je heeft geholpen en wat niet in je leven. Met andere woorden wat bruikbaar of vruchtbaar was en wat je tegengewerkt heeft.
Wees dus niet te snel met weggooien, want misschien helpt het bij je ontwikkeling. Net als bij de parabel van de grootste vis gaat het hier ook om kiezen. Maar nu achteraf.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: