De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De eenzaamheid voorbij

64

Jezus zei:
Een man zou eens gasten ontvangen.
En nadat hij de maaltijd had bereid,
zond hij zijn dienaar uit om de gasten op te halen.
Hij ging heen naar de eerste en zei hem:
Mijn meester nodigt u uit.
Deze antwoordde:
Ik heb nog een zaak af te handelen met kooplieden.
Zij komen vanavond naar mij toe. Ik moet hun mijn bestellingen opgeven.
Ik vraag je mij te verontschuldigen voor de maaltijd.
Hij ging naar een ander en zei hem:
Mijn meester nodigt u uit.
En deze antwoordde:
Ik heb net een huis gekocht en ben de hele dag bezet.
Ik heb geen tijd om te komen.
Hij ging naar nog een ander en zei:
Mijn meester nodigt u uit.
Hij antwoordde:
Mijn vriend gaat trouwen en ik moet het bruiloftsmaal
verzorgen. Ik kan niet komen. Ik vraag je mij te
verontschuldigen voor de maaltijd.
Hij ging naar weer een ander en zei:
Mijn meester nodigt u uit.
Deze antwoordde hem:
Ik heb onlangs een landgoed gekocht en ik ben op weg om de pacht op te halen.
Ik kan niet komen. Ik vraag je mij te verontschuldigen.
De dienstknecht keerde terug en zei tegen zijn meester:
Hen die je hebt uitgenodigd voor de maaltijd
hebben zich verontschuldigd.
De meester zei tegen zijn dienaar:
Ga dan naar buiten, de wegen langs, en breng
al wie je tegenkomt mee voor de maaltijd.
Kopers en verkopers zullen de plaatsen van mijn vader
niet binnengaan.

 

Je hebt een grote sprong voorwaarts gemaakt op het spirituele pad. Je hebt een inzicht verworven dat je geheel vervult. Dat wil je delen met anderen. In je naïviteit ben je ervan overtuigd dat iedereen blij zal zijn met wat je te vertellen hebt. En daarom nodig je familie, vrienden en kennissen uit om aan te zitten aan jou nu zo rijk voorziene spirituele dis.
Maar dat valt niet mee.
Ze zijn te druk bezig met andere dingen. Ze begrijpen je niet. Ze maken zich zorgen over je omdat ze denken dat je lid bent geworden van een sekte, of dat je misschien psychotisch aan het worden bent, of dat je ontrouw bent geworden aan het geloof van je vaderen. Ze bellen elkaar op en bespreken jouw zorgwekkende toestand. Moeten we ingrijpen?
Gnosis kan eenzaam maken. Die eenzaamheid kan je doen terugschrikken op het spirituele pad. Angst voor de eenzaamheid is een grote barrière.
Maar als je de moed hebt om die eenzaamheid in te gaan, je er aan over te geven, verandert er iets. In de geaccepteerde eenzaamheid zal er een heel nieuwe ervaring zomaar als vanzelf ontstaan, die van de verbondenheid met al wat is in totale vrijheid.
Dan is er geen eenzaamheid meer. En terugblikkend kun je zien dat de echte barrière niet de eenzaamheid was, maar jouw eigen angst voor de eenzaamheid.
En dan zul je, verder gaand op het spirituele pad, jouw angst voor de eenzaamheid voorbij, de wegen langs, soms een prachtige ontmoeting meemaken met iemand die zomaar begrijpt wat je hebt meegemaakt en wat dat voor je betekent. Dan is er een vreugdevolle herkenning die geen uitleg nodig heeft.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Lucas 14:16-24
16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’

Matteüs 22:1-14
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Sirach 26:29
Een koopman blijft zelden voor een misstap bewaard
en ook een kleine handelaar blijft niet onschuldig.

Eckhart
God kijkt uit naar alles wat in de ziel is en nodigt dat uit voor het gastvrije onthaal aan Zijn hof.
(Over God wil ik zwijgen, p 43)

Krishnamurti
Als je eenmaal zo ver bent gegaan en zo diep hierin bent doorgedrongen, zul je ontdekken dat in het onbewuste, in de duistere uithoeken van de geest een gevoel begraven ligt van volslagen eenzaamheid, van isolement, en dat is de fundamentele oorzaak van angst.
Maar hier kom je nooit aan voorbij als je het uit de weg gaat, als je het ontloopt, als je er niet in afdaalt zonder er een naam aan te geven.
Onze geest moet oog in oog komen te staan met het feit van volledige innerlijke eenzaamheid en zichzelf niet toestaan iets aan dat feit te veranderen.
Dat uitzonderlijke iets dat eenzaamheid heet is het diepste wezen van het zelf, het “ik” met al zijn pesterijtjes, al zijn slimmigheden, zijn plaatsvervangende trucs, met zijn sluier van woorden waarin de geest gevangen raakt.
Pas wanneer de menselijke geest in staat is aan die uiteindelijke eenzaamheid te ontstijgen meldt zich vrijheid- de absolute vrijheid van angst. Alleen dan kom je zelfstandig te weten wat werkelijk is, die onmetelijke energiebron die geen begin kent en geen einde.
Zolang de geest echter in termen van tijd zijn eigen angsten verwekt, is hij niet in staat tot inzicht in datgene wat tijdloos is.


 


Reacties (3)

Deuteronomium 20:5-7
5 Daarna krijgen de schrijvers het woord: ‘Wie net een huis heeft gebouwd en het nog niet in gebruik heeft kunnen nemen, mag naar huis terugkeren; anders neemt een ander het in gebruik als hij in de strijd sneuvelt. 6 Wie een wijngaard heeft geplant en nog niet zelf de eerste druiven heeft kunnen plukken, mag naar huis terugkeren; anders plukt een ander die als hij in de strijd sneuvelt. 7 Ook wie een bruid heeft maar haar nog niet heeft kunnen huwen, mag naar huis terugkeren; anders huwt een ander haar als hij in de strijd sneuvelt.’

Deuteronomium 24:5
Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken.

Lucas 14:16-24
16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’

Matteüs 19:23
Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.

Matteüs 22:1-14
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Marcus 10:23
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

Sirach 26:29
Een koopman blijft zelden voor een misstap bewaard
en ook een kleine handelaar blijft niet onschuldig.


Het Koninkrijk van LICHT en LIEFDE, het is uitgestrekt over de aarde…. (logion 113)

‘Je hoeft het alleen maar te ZIEN,
… en je kunt niet anders dan je eraan overgeven’.

Hoe zou het toch komen dat Jezus hieraan toe moet voegen, - waarschijnlijk met groot verdriet - :
“maar de mensen zien het niet”…?!

Ja, ik voel dit verdriet, maar vermengd met de vreugde, dat HET er IS !!

Liefs,Dit gaat over het zielsgebied. Over bevruchting van de ziel. Als je de eenzaamheid voorbij bent en vol spiritualiteit zit zul je merken dat je de ander die zoekende is makkelijker benadert. Ineens heb je een goed gesprek op niveau met iemand die je kort daarvoor helemaal niet kende. Mensen uit je omgeving kennen oude plaatjes van je en hebben hun verwachtingen. Ze accepteren niet als je vanbinnen bent veranderd. Het komt ze niet uit omdat ze met “belangrijker” dingen denken bezig te zijn. Het is van alle tijden. Net zoals het verhaal over de geboorte van Jezus. Er was geen plaats in de herberg ( het kwam niet uit of misschien kwam de gezindheid wel te dichtbij). De vraag is of je openstaat om de bruidegom te ontmoeten (het bruiloftskleed aan hebt) of dat je alleen afgaat op jouw eisen. 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: