De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Op leven en dood

70

Jezus zei:
Als je tevoorschijn brengt wat in je is
zal dat je redden.
Als je niet tevoorschijn brengt wat in je is,
zal het je doden.

 

In de toelichting bij logion 6 werd verteld hoe een pastoor in zichzelf een weigering ervoer om de leer van zijn kerk toe te passen. Er was een kind ongedoopt gestorven en daarom zou dat kind niet in gewijde aarde begraven mogen worden. Dat moest de pastoor aan de ouders gaan vertellen.
Maar er rees in hem een protest op. Hij was trouw aan dat innerlijk protest, en hij bracht dus tevoorschijn wat in hem was. Hij is een levende in de betekenis van dat woord in de gnostiek. Hij heeft zichzelf verlost. Dat is zijn opstanding.

In de toelichting bij logion 68 werd het voorbeeld gegeven van Joyce, een jongeman die niet koelbloedig kon doden volgens de normen van de wereld van de commando’s, ook al wilde hij dat. Als hij oog in oog stond met een vijand, was het alsof zijn hand op een geheimzinnige manier werd vastgehouden.
Als hij toch voldoet aan de hem opgelegde eis om koelbloedig een medemens te doden, als hij in zijn handelen dus niet tevoorschijn brengt wat in hem is, maar slaafs gehoorzaamt aan wat buitenaf tot hem is gekomen, dan is hij een dode in de betekenis van dat woord in de gnostiek. Hij heeft zichzelf gedood.
Dat is de dood waarvan logion 1 zegt dat je die niet zult smaken als je de betekenis van deze woorden vindt.De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Thomas 1, 41

Evangelie van de waarheid

Het openbaarde zich in hun harten,
het levende boek van de levenden,
dat geschreven stond
in het denken en bewustzijn van de Oorsprong
en dat reeds voor de grondlegging van het al
bestond in dat deel van hem
dat onbegrijpelijk is.
(...)
Zij die de leer zullen ontvangen zijn de levenden
die geschreven staan in het boek van de levenden;
en zij ontvangen de leer alleen voor zichzelf.
(...)
Daarom, wanneer iemand kennis bezit
neemt hij dat wat van hemzelf is
en betrekt het op zichzelf.
(...)
opdat u in uw hart zult zeggen dat u het bent
die deze volmaakte dag is,
dat u in dit licht woont dat niet verdwijnt,
en dat u zult spreken over de waarheid
met hen die daar naar zoeken.
(...)
U bent de kinderen van het begrijpen van het hart.
(...)
Daarom spraken zij onder elkaar over Christus,
opdat zij aan hen die in verwarring waren geraakt
een terugweg zouden kunnen geven,
(...)
terwijl zij niet streven naar waarheid,
of verwikkeld zijn in het zoeken naar waarheid,
want zij zijn zelf de waarheid.

Jan Louter:
Logion 70 doet me denken aan een 'passage uit lied van Huub Oosterhuis: 'Hij gaf aan blinden het gezicht, de nacht heeft Hij verdreven, gaf doden weer het leven. Waar Hij voorbijging werd het licht.
En ook aan Lucas 11, 34-36 'Is je oog goed, dan is je lichaam helemaal verlicht.... Zorg ervoor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als het lichaam verlicht is en nergens ...

 


Reacties (30)


Mijn "vertaling" (en tegelijk zit daar de interpretatie in) is:

Als jullie datgene voortbrengen in jezelf wat jullie hebben, dan zal het jullie verlossen. Als jullie niet voortbrengen wat jullie in je hebben, dan zal het jullie doden.
Parallel hieraan is het licht niet onder de korenmaat zetten. Laten zien wie je bent, je talenten gebruiken.
Voor mij heeft het te maken met verwerkelijken wie je bent.
Het beeld dat ik hierbij heb is de baring/verlossing. Door te voorschijn te laten komen wie je bent word je geboren in nieuw leven, ben je dus gered, verlost.
Omgekeerd, wanneer je dat niet doet, betekent het je spirituele dood.


"Als je tevoorschijn brengt wat in je is
zal dat je redden.
Als je niet tevoorschijn brengt wat in je is,
zal het je doden."

Als hij die innerlijke weigering niet in acht neemt, als hij dus die innerlijke weigering negeert, zal hij daarmee zichzelf doden in spirituele zin.

Inderdaad Jan daar is een verschil.Als je tevoorschijn brengt wat in je is
zal dat je redden.
Als je het mooiste in jezelf aan het woord laat gaan er ongekende deuren voor je open. Ootmoedig je weg gaan met een klop op de deur of je binnen mag. De ander gaat automatisch van je houden.

Als je niet tevoorschijn brengt wat in je is,
zal het je doden. Als je jezelf verstopt en niet deelt wat je ten diepste beweegt, dan kom je eenzaam te staan. Ook hier is het weer de gnostische dood, het vast lopen in jezelf.

Het gaat dus om je eigen levensgeluk.


Maak van je hart geen moordkuil.


Logion 70 doet me denken aan een 'passage uit lied van Huub Oosterhuis: 'Hij gaf aan blinden het gezicht, de nacht heeft Hij verdreven, gaf doden weer het leven. Waar Hij voorbijging werd het licht.
En ook aan Lucas 11, 34-36 'Is je oog goed, dan is je lichaam helemaal verlicht.... Zorg ervoor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als het lichaam verlicht is en nergens duister, dan zal het helemaal verlicht zijn, alsof een lamp je met zijn schijnsel verlicht'.


Dank, Jan. Ik heb het bij parallellen gezet.


Prachtig. De lijfspreuk van Joseph Campbell schiet mij te binnen: Follow your Bliss.

"When you follow your bliss, and by bliss I mean the deep sense of being in it and doing what the push is out of your own existence, you follow that and doors will open where you would not have thought there were going to be doors, and where there wouldn't be a door for anybody else, and there's something about the integrity of a life, and the world moves in and helps."

youtu.be/2DhmQvLV9JQ


Gisteren besprak ik toevallig (?) hoe essentieel het is om als homo uit de kast te komen, en niet verstrikt te raken in een als sociaal wenselijk ervaren relatie met iemand van het andere geslacht. Dat kan een mens letterlijk en figuurlijk ziek maken. Voor mij heeft dit logion dan ook een hele specifieke betekenis.


Mooi dit bericht. Dank voor het delen.


@ hoe essentieel het is om als homo uit de kast te komen, en niet verstrikt te raken in een als sociaal wenselijk ervaren relatie met iemand van het andere geslacht. Dat kan een mens letterlijk en figuurlijk ziek maken.

Precies Baudolino, spreek slechts één woord en je zult verlost worden, en dit geldt m.i. in elke relatie...


De betekenis gaat volgens mij verder: talenten die je niet gebruikt, keren zich als een vijandige macht tegen je. Mensen die hun talenten ongebruikt laten, worden ziek, psychisch en/of lichamelijk, met name naarmate ze ouder worden. Ze raken immers het contact met hun wezen kwijt. Lijkt mij een goede werkhypothese om op verder te borduren. Omgekeerd: je bent ziek omdat etc.... Bijvoorbeeld. Je kunt immers handelen volgens je wezen. Waar je dat niet doet, blijft een kern van jeZelf in de Schaduw en woekert van daaruit als een kankergezwel. Zo binnen, zo buiten? De astrologie en de elementenleer bieden goede aanknopingspunten om dit handen en voeten te geven, heb ik ervaren.


Goedemorgen Henri, als het wezen beslist, wat m.i. zeker mogelijk is, dan staat dat m.i. los van de verantwoordelijkheid van de persoon.
God's wegen zijn ondoorgrondelijk en de reden waarom de ziel beslist om op zielsniveau iets te kiezen, bijvoorbeeld om niet met talenten te woekeren, heeft de persoon vaak geen weet van. Daarom is het ook erg lastig om oorzaak en gevolg aan te geven, iemand is ziek omdat...zijn eigen schuld. Maar m.i. ligt dit veel complexer...


Henri@"De betekenis gaat volgens mij verder: talenten die je niet gebruikt, keren zich als een vijandige macht tegen je. Mensen die hun talenten ongebruikt laten, worden ziek, psychisch en/of lichamelijk, met name naarmate ze ouder worden. Ze raken immers het contact met hun wezen kwijt. Lijkt mij een goede werkhypothese om op verder te borduren. Omgekeerd: je bent ziek omdat etc.... Bijvoorbeeld. Je kunt immers handelen volgens je wezen. Waar je dat niet doet, blijft een kern van jeZelf in de Schaduw en woekert van daaruit als een kankergezwel. Zo binnen, zo buiten? De astrologie en de elementenleer bieden goede aanknopingspunten om dit handen en voeten te geven, heb ik ervaren."

Beste Henri
Ik begrijp hoe je visie hierin is.
Ook roept het vragen bij me op.
Dit omdat zoals ik het lees, ik het niet als een vaststaande waarheid kan zien dat dit voor iedereen zo zou moeten gelden.
Maar misschien mis ik iets en wil je het niet als een vaststaande waarheid uitdragen?

Goedemorgen Henri en Nij. Dit lijntje houdt me nogal bezig en het is jammer dat Henri niet reageert. Misschien zijn er anderen die hier ook hun licht op willen laten schijnen?!

@Als je tevoorschijn brengt wat in je is
zal dat je redden.
Als je niet tevoorschijn brengt wat in je is,
zal het je doden.

Doden heeft m.i. altijd te maken met de spirituele dood, dus volgens mij de afscheiding van je oorspronkelijke natuur en gezondheid staat m.i. dan voor het herstellen hiervan, de terugkeer naar liefde, dat wat je werkelijk bent, de staat van innerlijke vrede.
De genezing waar Jezus hier op oogt om dat voort te brengen wat in je is, heeft m.i. daarom niets te maken met het lichaam. Genezing is misschien wel het ophouden met oordelen en gezondheid de terugkeer naar liefde, innerlijke vrede, niet de gedachte maar de ervaring...

Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk naar mijn mening ook in het fysieke zijn uitwerking hebben, naar al onze cellen maar dan meer als toetje en niet als hoofdmaaltijd :-)
En zeker niet als iets vaststaands, als een zekerheid...er zijn immers genoeg "gerealiseerden" of "Heiligen" (zit het woordje Heel in) die stierven aan een vreselijke ziekte...

Dus het voortbrengen wat in je is, is m.i. de terugkeer naar liefde, dat is wat je altijd zal redden, elk moment, niet als theorie maar als praktijkervaring. Je zou telkens de vraag kunnen stellen of je handelt uit liefde of vanuit afgescheidenheid. Dat zal je redden...
hoi Yvonne

Ieder heeft zo zijn eigen waarheid waar hij/zij in gelooft.
Prima.
Ik heb het dan niet over een universele waarheid.

Wat ziekte en zo betreft heb ik weerstanden wat het ECIW hierover zegt.
Weerstanden die ik zie als signalen van de ziel.
Zo zegt de Cursus in les 136 Ziekte is een verdediging tegen waarheid .

"Ziekte is een beslissing. Het is niet iets wat jou overkomt, geheel onge­zocht, dat je zwak maakt en je lijden brengt. Het is een keuze die jij maakt, een plan dat je opstelt, wanneer voor een moment de waarheid in je eigen misleide denkgeest oprijst en het lijkt of heel je wereld wankelt en op het punt staat om te vallen. Nu ben je ziek, opdat de waarheid zal weggaan en jouw verworvenheden niet langer zal bedreigen.

Ik ben vergeten wat ik werkelijk ben, want ik heb mijn lichaam met mezelf verward. Ziekte is een verdediging tegen de waarheid. Maar ik ben geen lichaam. En mijn denkgeest kan niet aanvallen. Dus kan ik niet ziek zijn.

Ziekte is een verdediging tegen de waarheid. Ik zal de waarheid van wat ik ben aanvaarden, en mijn denkgeest vandaag geheel laten genezen."

Ik vind dit ontzettende kul.

Dank Nij, voor dit bericht. Het komt voor mij op een uitgelezen moment.
Het thema voor een cursusdag aanstaande zaterdag is ‘omarmen of vluchten’. Met vluchten bedoel ik je afwenden van de werkelijkheid en je toevlucht nemen tot een fantasie.
Als werkelijkheid geldt voor mij hier ‘de bewogenheid van het hart’. Het gaat me daarbij dus niet om een wereldbeeld, maar om trouw en ontrouw aan je eigen bewogenheid.
Een deel van wat ik die dag wil vertellen gaat over de pantsering tegen die bewogenheid. Jouw citaat is een perfect voorbeeld van die pantsering. Want die leert je dat je niet bewogen hoeft te worden door de ziekte van een medemens, meer in het algemeen dus niet door het lijden van een medemens, omdat die andere mens zelf die ziekte gekozen heeft en het dus eigenlijk goed is voor die medemens.
Ik vind die redenering niet alleen kul, zoals jij zegt, waar ik volledig mee instem, maar ook dat die redenering een functie heeft, namelijk pantsering tegen de bewogenheid van je hart.
Ik vertelde voorafgaand aan de cursusdag van aanstaande zaterdag aan iemand, dat ik de Course of Miracles als een voorbeeld van die pantsering zie. Degene waarmee ik daarover sprak noemde zich een kenner van de CoM. Zij ontkende stellig datgene wat in jouw citaat staat, en wat ik in het gesprek aanhaalde. Dat zou helemaal niet de CoM staan.
Omdat het heel lang geleden is dat ik de CoM gelezen heb, begon ik eraan te twijfelen of ik dat er wel in gelezen had. Ik was al aan het overwegen om zaterdag de CoM dan maar niet als voorbeeld te noemen.
Toen las ik jouw citaat.
Ja, ik ga de CoM zaterdag wel degelijk als voorbeeld nemen over hoe je je kunt pantseren tegen de bewogenheid van je hart en ik ga jouw citaat daarvoor gebruiken.
Ik ben je zeer dankbaar.


Bram ik heb de pantsering van bewogenheid vanuit langdurige ECIW-studie van nabij meegemaakt bij/met een dierbare vriend.
De pantsering bij diegene zoals ik dat ervaarde heeft mede geleid tot een breuk.
En natuurlijk werd de pantsering door de ander ontkend.
Toch ik heb me opengesteld en het van alle kanten bekeken en in mezelf onderzocht.
Het gevoel, het signaal, de weerstand van de ziel bleef onverminderd.

Ik begrijp elke letter die je hierover schrijft en hoe je het ziet.
Bram ook jij dank.


Ik weet niet waarom je dit aan mij schrijft Nij, want dit zeg ik dus helemaal niet in mijn posting...ik vind dit namelijk iets waarover ik niet over kan en wil oordelen.


@
De genezing waar Jezus hier op oogt om dat voort te brengen wat in je is, heeft m.i. daarom niets te maken met het lichaam.


Yvonne@"Ik weet niet waarom je dit aan mij schrijft Nij, want dit zeg ik dus helemaal niet in mijn posting...ik vind dit namelijk iets waarover ik niet over kan en wil oordelen.

Misschien had ik beter hoi Yvonne kunnen weglaten.

Het is niet zozeer aan jou gericht.
Wel een reactie op je posting wat het vanuit mij oproept wat betreft de afscheiding van de oorspronkelijke natuur, over handelen uit liefde of handelen uit afgescheidenheid.

Het ging immers over ziekte en talenten ongebruikt laten om wat voor reden ook als eventuele vaststaande waarheid?

Waarom heeft dat niets te maken met het lichaam, Yvonne? Het onderscheid dat je kennelijk maakt tussen lichaam en iets anders, geest of bewustzijn neem ik aan, komt me nogal fundamentalistisch over. Wat mij betreft heeft dat onderscheid niets te maken met de menselijke existentie en is het niet meer dan een mentale fictie. Het blijkt ook te kunnen functioneren als pantsering van de bewogenheid omdat het je verbiedt om te oordelen over iets wat bij uitstek met bewogenheid te maken heeft.
Je weigert op basis van die mentale fictie tevoorschijn te brengen wat tot het menszijn behoort en waartoe dit logion je oproept: liefde.


Bram@ Het blijkt ook te kunnen functioneren als pantsering van de bewogenheid omdat het je verbiedt om te oordelen over iets wat bij uitstek met bewogenheid te maken heeft.

......................


Precies het ging over ziekten en talenten en dit logion zegt daar m.i. niets over.

Heeft niets te maken met fundamentalisme.


@"Precies het ging over ziekten en talenten en dit logion zegt daar m.i. niets over."

M.i. heeft elk logion in wezen eenzelfde essentie.


Dit logion en andere gaan over het menselijk bestaan. Tot het menselijk bestaan behoort ziekte. Tot ziekte behoort verdriet, wanhoop, angst, en nog zo wat. Dat kun je niet wegvegen met een fictie over het lichaam en nog iets anders, wat dat andere ook wezen moge.


Het grootste menselijke talent is liefde. Als je dat niet tevoorschijn brengt zal dat je doden.

Als je dat tevoorschijn brengt zal dat je redden van de dood.


@Het grootste menselijke talent is liefde. Als je dat niet tevoorschijn brengt zal dat je doden.

Als je dat tevoorschijn brengt zal dat je redden van de dood.

Dat is precies wat ik bedoelde.
Ik sprak over liefde als ervaring, niet als concept en ja dat voel je van top tot teen.

Maar ik was tijdens dit lijntje zelf bezig met het beroep dat iemand op me deed met wie ik zo meteen naar het ziekenhuis ga.


"Maar ik was tijdens dit lijntje zelf bezig met het beroep dat iemand op me deed met wie ik zo meteen naar het ziekenhuis ga."

Dat is dan precies waar dit logion, naar mijn overtuiging, over gaat en dat we aan die liefdesplicht niet kunnen ontsnappen met kul-redeneringen zoals die van de Course of Miracles.


Sorry, ik reageer niet zo vaak, maar..

.. is liefde een talent?

Yvonne, verbind jij het dit lijntje ook met de toevalligheid dat je met een persoon naar het ziekenhuis moet?


Een talent is een vaardigheid die je bij je geboorte van nature hebt meegekregen. Ja, in die zin is liefde een talent.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: