De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Jij bent mij in een andere vorm

72

Iemand zei tegen hem:
Zeg tegen mijn broers dat ze de erfenis van mijn vader met mij moeten delen.
Hij zei hem:
Mens, wie heeft mij tot verdeler gemaakt?
Hij keerde zich tot zijn leerlingen en zei hun:
Ben ik dan een verdeler?

 

Als je enigszins tot de teksten van het Thomas evangelie bent doorgedrongen, ga je van sommige uitspraken ook de humor zien. Dit is er zo een. Het is een woordspel over een erfenis.

In de gewone werkelijkheid zijn mensenkinderen erfgenamen van hun ouders. In een vergelijkbare betekenis geldt in de gnostiek dat alle mensen erfgenamen zijn van de Bron. Ze stammen ervan af en ze komen er uit voort.
Maar er is een wezenlijk verschil tussen de erfenis zoals die geregeld wordt tussen ouders en kinderen, en de erfenis van de Bron. En over dat verschil gaat dit logion.

In het mensenbestaan wordt de erfenis van de ouders verdeeld tussen de kinderen onderling. Daar krijgt ieder een eigen en apart deel. Ieder krijgt iets anders.
Maar hier dus, bij verrassing, niet. Want Jezus is geen verdeler. Waarom niet?
Als erfgenamen van de Bron, erft elk mens precies hetzelfde, namelijk de wezensgelijkheid met de Bron.
Jezus beheert, bij wijze van spreken, de erfenis van de Bron, maar in plaats van de erfenis te verdelen onder de erfgenamen, geeft hij iedereen de hele erfenis.

Als we beseffen dat we allemaal in onze wezenskern afstammen uit die ene Bron, als we die fundamentele gelijkheid onder elkaar erkennen, kunnen we zelfs tegen een medemens zeggen, sprekend vanuit je eigen wezenskern: ‘Jij bent mij in een andere vorm’. Het maakt niet uit of die ander bijvoorbeeld een man is of een vrouw. De vorm, het lichaam, waarmee je op aarde aanwezig bent, die is niet wezenlijk. De onderlinge verschillen in vorm mogen verschillend zijn, maar in de geest, daarin is ieder wezensgelijk en die gelijkheid gaat boven alle vormen.

Jezus is dus geen verdeler. Hij deelt wel uit, zoals bij de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van vis en brood. Maar die manden met vis en brood zijn onuitputtelijk. En iedereen krijgt alles, de hele erfenis.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Lucas 12:13-14
13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’

Paulus, Galaten 5
22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23 De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. (…)
30 Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’
De tekst van dit logion is duidelijk in tegenspraak met Paulus, hier in zijn brief aan de Galaten. Voor de Jezus van het Thomas evangelie is niemand uitgesloten van de erfenis van de Vader. Voor Paulus wel.

Paulus, Romeinen 8
17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

 


Reacties (8)

Voor mij wordt het steeds duidelijker.

Dank je Bram , heerlijk!


Het gaat om de erfenis van de vader in een andere betekenis. Een briljante woordspeling. Wij zijn als mensen erfgenamen van de Bron van alle zijn. Als we ons onszelf herinneren nemen we oorspronkelijk gelaat weer aan. Wij komen uit die bron voort maar zijn ook zelf schepper, in ons dagelijkse leven. En daarmee deel van het grote geheel. Door met elkaar te delen ontstaat er groei. Dus niet een verdelen zodat de betrokkenen niet alles krijgen. De cultuur van Jezus is dat iedereen alles krijgt. (Zie ook de gelijkenis van de zaaier [Mt 13:1-24] en de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard [ Mt. 20: 1-17]). Als je ervan uitgaat dat iedereen al alles heeft ontvangen, is er geen verdeling meer nodig. Het gaat ver dus niet om waar je recht op hebt, maar om wie je bent. We erven allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde wezenskern van de Bron.


Ik moest denken aan de liefde. Die is ook onuitputtelijk, je hebt er niet een 'voorraad' van die op een gegeven moment uitgeput is.


Dank je Bram!
Ja communio, in liefde eenzijn !!


Toen Jezus in de tuin van Getsemane stond en Zijn laatste woorden sprak, was dit een gebed. Hij bad tot Zijn Vader in de hemel voor Zijn discipelen en heiligde hen in Gods Naam. Maar Jezus’ laatste woorden voor Zijn lijden en sterven waren een gebed voor ons allen, Jezus bad voor ons. Toen Jezus opkeek naar de hemel, was jij in Zijn gedachten. Toen Jezus droomde van de dag dat we eens allen bij Hem in de hemel zouden zijn,dacht Hij aan ons allen. Jezus’ laatste gebed ging over jou, Zijn laatste pijn was voor jou, Zijn laatste gedachte was jij.
Hoe mooi is dat in liefde en lijden 1 met de vader( Het Al ) Joh.17


Gelukkig kunnen we allen delen in deze erfenis. Dank.
Kan ik nog wel een grapje van mijn kleindochter (13 jr) hier aan toevoegen: Zegt zij tegen haar vriendin: "God zit in mijn hart" (en maakt met haar handen een hartje dat ze op haar hart legt...). "Kan niet, zegt haar vriendin, God zit in mijn hart - en er is maar één God"...kinderlogica?


als je zo kunt denken haalt het veel haat en ongelijkheid weg


Als reactie op dit hoofdstuk heb ik gisteren de volgende oefening gedaan: op een druk punt in Rotterdam stond ik stil en bij iedereen die mij passeerde dacht ik"jij bent mij in een andere gedaante."
Ik ben benieuwd wat er in jou gebeurt als jij een dergelijke oefening doet?

Henk


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: