De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Er zijn geen heidenen

73

Jezus zei:
De oogst is groot, maar het aantal arbeiders is gering.
Vraag daarom de landheer arbeiders te zenden voor de oogst.

 

In Matteüs en Lucas vinden we nagenoeg dezelfde tekst als dit logion.
Traditioneel wordt die tekst uitgelegd als een oproep tot zending, tot bekering van anderen tot het christelijk geloof. Maar daar gaat Thomas helemaal niet over. De arrogantie dat er buiten het christendom geen verlossing zou zijn, en dat daarom de heidenen bekeerd moeten worden tot het christelijk geloof, dat is vreemd aan Thomas. Lees bijvoorbeeld nog eens logion 14.
In Lucas wordt bovendien zending gekoppeld aan het zaaien van angst. Dat is Thomas onwaardig.

Thomas gaat niet over het verspreiden van een geloof, maar over het ontdekken van de rijkdom in het innerlijk van de mens. De oogst daarvan is groot.
Over die rijkdom beschikt elk mens, ook al ben je daar onwetend van.

Dit logion is een uiting van verbazing erover dat schijnbaar zo weinig mensen zich ertoe zetten die innerlijke oogst binnen te halen. Het aantal arbeiders is gering, dat wil zeggen: het aantal mensen dat zich inzet om op zoek te gaan naar de innerlijke rijkdom lijkt verbazingwekkend klein als je beseft hoe groot de oogst is die elk zou kunnen binnenhalen.

Natuurlijk wil je je medemens op de rijke oogst wijzen van spirituele groei. Maar maak je geen zorgen over je zogenaamd ongelovige of de volgens jou niet spirituele medemens.
Laat het lot van die ander aan de Landheer over als iemand horende doof blijkt voor wat jij zou willen vertellen over de innerlijke rijkdom die hij in zichzelf zouu kunnen vinden. Wie ben jij om daarover te oordelen? Er zijn geen heidenen, er zijn alleen mensen. Alle mensen zijn onderweg, elk op haar of zijn eigen pad, waarheen dan ook.

Maar wil je toch iets betekenen voor een medemens, wil je zelf een arbeider worden voor de innerlijke oogst van die ander? Wordt dan geen zendeling, maar bemoedig die ander om in zichzelf te geloven en zijn eigen weg te gaan.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 9:35-38
Uitzending van de twaalf
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Lucas 10:1-16
Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3 Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
Hier wordt zending gekoppeld aan het zaaien van angst. Dat is Thomas onwaardig. BM

 


Reacties (13)

Ik zie in dit logion ook een overeenkomst binnen je eigen werkelijkheid. Althans zo werkt het ook naar mijn ervaring.

Op een gegeven moment ervaar je dat vele inzichten langs komen in je gedachten en gevoelens. Teveel om te laten beklijven. De stroom inzichten gaan te snel. Je verliest de controle.

Je vraagt om hulp aan de bron in jezelf. Geef me hulp om al de informatie te verinnerlijken. Op de duur ervaar je dat er binnen in je gewerkt wordt. Dat er voor je gewerkt wordt, je krijgt hulp.

Dit fenomeen, van de ervaring van hulp krijgen uit onbekende bron, lees je ook terug in de dagboeken van Etty Hillesum.


Het gaat hier om wezensgelijkheid. Een duidelijk vervolg op het eerdere Logion 72. Zie mijn commentaar: ‘Wij komen uit die bron voort maar zijn ook zelf schepper, in ons dagelijkse leven’. Maar dit Logion is ook een voorbode op het volgens Logion 74 ‘ Heer, velen staan rondom de drinkbak, maar er is niets in de <put> ‘. Want je moet wel vanuit jezelf uitdragen om van waarde te zijn in de schepping. Het gaat hier dus niet om zending of evangelisatie, maar om schenking vanuit je eigen hart. Jezus had geen christenen op het oog (volgers) maar christussen (die het in zichzelf verwerken en schenken). Die zelf aan het werk zouden gaan zoals hij voorging. Als je alleen verwijst naar een ander komt er niets van jezelf bij (van jouw rijkdom) en is de drinkbeker dus leeg. Een vervolg op Logion 3. Het gaat op arbeiden in jezelf en daarvan oogsten en delen met de ander. Daar zijn niet veel mensen toe bereid. Als je echter bereid bent de weg binnendoor te gaan, dan is de oogst groot.

Ik bedoel hier niet een mening te uiten over christenen. Want ik ken vele christenen die een mooi leven leiden en prachtige mensen zijn. Ik bedoel dat Jezus op zoek was naar compagnons. Mensen die een soortgelijke weg wilden gaan en zelf hun kruis wilden oppakken.


Bram is een van de Arbeiders


Het juk van Bram is Licht
en zijn meesterschap was, pardon.is zacht.

Ere wie ere toekomt.

Bram van (buitendijks)Moer--land: Bedankt !


il signore è con tèHier ben ik ,86, van de generatie,
Huisje boompje beestje voor vrouwen .
Mijn lijfspreuk :groot zijn in het kleine!
Daarom dit : ik heb het begrepen!! ,,
Ik ben jij ,en jij bent ik ....mijn dank Bram


Landheer?...Landvrouw! De levende moeder aarde. Gaia. Moerland.


Wij allen dragen een rijke schat met ons mee. Het ontdekken hiervan doet je verwonderen, troosten, ontroeren en bovenal dankbaar zijn.
Men kan het niet opdringen of overdragen aan een ander, ieder individu moet dit zelf ervaren en ontdekken.
Ieder op zijn eigen manier en volgens zijn eigen tempo.


'k Heb altijd moeite gehad met het zending-verhaal van de christenen - en hoop steeds weer dat in elk mens, in welke cultuur dan ook, de goddelijke vonk mag ontvlammen en de (bron van) wijsheid gevonden.


Het vraagt ook moed om te delen van de rijkdom in jezelf. Om die rijkdom als rijkdom te zien.


Jezus zei al: "Heb uw naaste lief want hij is als uzelf".

Eenheid en naastenliefde zijn de peilers voor een betere wereld.Edgar Cayce (The sleeping prophet) zei ook al: de hemel is vol van bestelde en niet afgehaalde cadeautjes!
In andere woorden: rijkdommen in jezelf, waarvan je niet bewust bent!


VERWACHT NIET ...............
Verwacht niet Christus op de wolken
om zijn liefde en wijsheid te vertolken
Verwacht Christus in je eigen hart
om jóu persoonlijk te doen ontdekken
je lichtvonk die steeds wakend is
Jijzelf kunt dat licht ontsteken
de duisternis in jou doorbreken
zodra jóu tijd er rijp voor is


Heel goed!


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: