De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Het eeuwige woont in het vergankelijke

76

Jezus zei:
Het koninkrijk van de vader is als een koopman
die een vracht goederen aangeleverd kreeg.
Daartussen vond hij een parel.
De koopman was zo verstandig om zijn hele voorraad te
verkopen, maar hield de parel voor zichzelf.
Doe zo ook, zoek de schat die niet vergaat,
die zijn waarde behoudt,
waar geen mot van zal eten en geen worm aan zal knagen.

 

Eerst moet je een eenling worden, zegt het vorige logion, worden zoals je bedoeld bent, dan pas kun je het bruidsvertrek binnengaan. Om een eenling te worden moet je allerlei aanslibsels loslaten over wie je bent. Dit ben je niet, dat ben je niet, afpellen, afpellen, laag na laag.
Tenslotte blijft er een ondeelbare kern over. Die kern is onbenoembaar, en heeft ook geen etiket nodig. Maar wanneer je op die kern stoot is er een onmiskenbare ervaring: ‘ik ben.’ Die ervaring zal zich vanzelf aandienen wanneer we alle beelden over onszelf durven loslaten.
Die ervaring overstijgt alle vergankelijkheid. Alle getob en alle fantasieën over een leven na de dood verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je weet dat je ten diepste deelnemer bent in iets dat de lichamelijk dood overstijgt. Je lichaam is niet meer dan een tijdelijke vorm van die eeuwige Bron van leven.
Eeuwig betekent niet: eindeloze tijd. Want in die eeuwigheidservaring speelt tijd geen enkele rol meer. Daarin bestaat geen tijd. Juist de tijdloosheid is het kenmerk van die ervaring.
Maar het is niet zo dat je dan beseft een lichaam te hebben én dat eeuwige. Er is in die bronervaring, waarin je zelfbewustzijn zomaar samenvalt met al-wat-is, geen dualiteit. Er is geen ik en het andere. Alles is heilig. Ook je lichaam is heilig, en onlosmakelijk deel van de alomvattende heelheid. Je weet dat jij, in je verschijning in de tijd, een vorm bent waarin die bron zichzelf manifesteert en ervaarbaar maakt. Je lichaam is een tempel waarin, als een parel in een oester, het heilige zich lijkt te verschuilen. Maar voor wie goed kijkt zal ook in dat lichaam de bron kunnen herkennen. In het vergankelijke woont het eeuwige. In al het vergankelijke toont zich het eeuwige, in een oneindige verscheidenheid aan vormen.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.U vindt hier alle logions uit het Thomas evangelie over het koninkrijk.

Evangelie van Filippus 105
Sommigen die zichzelf niet kennen, zullen niet genieten van wat ze bezitten. Degenen die zichzelf hebben leren kennen, zullen daar wel van genieten.

Matteüs 6:19-21
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Matteüs 13:44-46
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Lucas 12:33-34
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Paulus 1 Korintiërs 15:35-57
35 Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ 36 Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. 37 En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. 38 God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 39 Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. 41 De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. 42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.

Scott Littleton, C., red. (2003), Mythologie, Een geïllustrerde geschiedenis van Mythen en verhalen uit de gehele wereld
Amon is één met jouw lichaam. In jouw verschijning tonen zich alle goden, verenigd in jouw lichaam.

 


Reacties (1)

Blijf niet vastzitten aan wat vergankelijk is, maar richt je op eeuwigheidswaarde. Kies voor war werkelijk (innerlijk) van waarde is. Als je terecht komt bij wie je werkelijk bent. Door jou voltrekt de schepping zich . Jij bent mede schepper. Je bent van eeuwigheidswaarde. Een uniek persoon vergelijkbaar met een parel. Wees daar dankbaar mee en koester het. De rest daar kun je buiten. Zorg dat je dicht bij je kern blijft. Want daar is je hart.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: