De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


De onvruchtbare schoot van illusie

79

Een vrouw uit de menigte riep hem toe:
Gezegend is de schoot die jou droeg,
en de borsten die jou gevoed hebben.
Hij zei haar:
Gezegend zij die het woord van de vader gehoord
en het in waarheid bewaard hebben.
Want er zullen dagen komen dat je zult zeggen:
Gezegend de schoot die niet heeft ontvangen,
en de borsten die geen melk hebben gegeven.

 

Voor de betekenis van dit logion kunnen we te rade bij Jesaja. Bij hem (Jesaja 54:1) lezen we:

Jubel, onvruchtbare vrouw,
jij die nooit een kind hebt gebaard;
breek uit in gejuich en gejubel,
jij die geen weeën hebt gekend.
Want – zegt de Heer –,
de kinderen van deze verstoten vrouw
zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.

Curieus is dat Jesaja eerst spreekt over een onvruchtbare vrouw, die later toch nog kinderen krijgt. Hoe kan dat nou?
De tekst van Jesaja gaat niet in de eerste plaats over vrouwen. Die gaat over verstoten zijn, zoals een onvruchtbare vrouw verstoten kan worden.
Dat zal eerst een ramp lijken, om zo verstoten te worden. Maar daarna kan het juist een bevrijding blijken te zijn, een bevrijding uit een onvruchtbaar bestaan. Dat is wat hier, in dit logion, verteld wordt, want de aanvankelijk om haar onvruchtbaarheid verstoten vrouw zal daarna nog talrijke kinderen baren. Ze komt in nieuwe levensomstandigheden die juist wel vruchtbaar zijn. En ze zou daar niet gekomen zijn als ze niet eerst verstoten was uit die eerste staat van zijn.

Die aanvankelijk onvruchtbare staat van zijn, is die van de gevangenschap in de onwerkelijkheid van illusies van 'een menigte'. De verstoting uit de 'menigte' kan het begin zijn van de weg naar een illusieloze staat van verbondenheid met de werkelijkheid.

Daarmee is dit logion een aanvulling op het vorige. Dat ging over de bevrijding uit de wanen van de machten, en dat je daar jezelf van zou kunnen bevrijden, dat je dat zelf bewust en actief doet.
Maar soms werkt het ook andersom. Dan wordt je uitgestoten door je omgeving, omdat je gegroeid en veranderd bent en je opvattingen en gedrag niet meer stroken met hun opvattingen. En dat is dan eigenlijk precies hetzelfde proces van bevrijding als in het vorige logion bedoeld, alleen heb je dat aanvankelijk niet zo in de gaten en doet het gewoon pijn. Maar achteraf kun je dat wel ervaren als een bevrijding en zelfs als een noodzakelijke stap op je spirituele pad.
Als deelnemer aan de wanen van de machten of de menigte was je, in spiritueel opzicht, onvruchtbaar. Maar buiten dat krachtenveld van illusies, en verbonden met de werkelijkheid in jezelf, met de Bron, is er juist wel de vruchtbaarheid van je bestaan.

De schoot dient hier dus symbolisch te worden verstaan, in de zin waarin men ook wel spreekt over 'de schoot van de moederkerk'. Uit welke schoot besta je? Uit de schoot van illusie of de schoot van de werkelijkheid, de Bron, waar je met je eigen wezenskern deel van bent?


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier. 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 13:34
Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen.

Marcus 7:14
Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. 17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken.

Marcus 7:33
32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was.

Lucas 11:27-28
27 Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!’ 28 Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Jesaja 54:1
Jubel, onvruchtbare vrouw,
jij die nooit een kind hebt gebaard;
breek uit in gejuich en gejubel,
jij die geen weeën hebt gekend.
Want – zegt de HEER –,
de kinderen van deze verstoten vrouw
zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.

Eckhart
Het is waar: wil je die edele geboorte vinden (van de Christus in je eigen ziel), dan moet je alles wat menigte is achter je laten en terugkeren naar de oorpsrong en de grond waaruit je gekomen bent.
(Over God wil ik zwijgen, p.71)

 


Reacties (3)

goedendag,

ik lees dit nu voor het eerst, en het komt zo overeen met het gevoel dat ik heb dat ik eigenlijk geen kinderen op de wereld wil zetten, en dat terwijl mijn hormonen me keihard zeggen dat zij dat wel willen........ zou dat gevoel in mij door de christus in mij gevoed worden en als ik daar op vertrouw, is het slechts menselijk om te vrezen voor het gevoel dat ik later denk van ....... had ik het maar wel gedaan.........
ik probeer altijd naar die innerstem te leven, hoewel ik de laaste jaren merk dat ik het (bewust) afscherm en niet wil horen......

wil dit gewoon even vragen, mening van een ander, het hele thomas evangelie komt zo overeen met hoe ik denk en voel, ik ben blij dat ik het hier en nu gevonden heb, ik ga zeker verder de rest lezen en bestuderen....heel hartelijk dank voor de mooie, duidelijke en overichterlijke site!!!

groeten van Mieke


Mieke, of jij kinderen wilt of niet kun je wat mij betreft nergens op afschuiven. Natuurlijk ben jij helemaal vrij in je eigen keus, maar het blijft altijd jouw eigen vrije keus.
Ik geloof ook niet dat je de uitspraak hier in het Thomas evangelie letterlijk moet nemen. Het gaat over iets heel anders. Het sleutelwoord is 'een vrouw uit de menigte'. Uit de menigte dus, en dat is hetzelfde als de kudde in logion 107.
De vrouw 'uit de menigte' wil Jezus tot leider van een kudde maken. Ze wil de verantwoording over haar leven in de handen van Jezus leggen, door hem tot god, of guru, of paus te maken, of zoiets.
Maar Jezus zegt dat zulke schapen helemaal geen veilig leven hebben. Ze zullen in voortdurende angst leven voor de wolven, om het maar weer eens heel anders te zeggen.


Jezus wijst hier op de overtreffende trap van belangrijkheid. Het milieu waaruit je voortkomt is belangrijk. Maar veel belangrijker is dat je het woord van de vader in je toelaat, zodat je aangeraakt kunt worden en voor andere mensen bruikbaar kunt zijn.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: