De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Het levende lichaam van de werkelijkheid

80

Jezus zei:
Wie de wereld kent,
heeft het lichaam ontdekt,
maar wie het lichaam heeft ontdekt
hem is de wereld niet waardig.

 

Dit logion is nagenoeg gelijk aan logion 56. Dat luidt zo:

Jezus zei:
Wie de wereld kent
heeft een lijk ontdekt,
en wie een lijk heeft ontdekt,
hem is de wereld niet waardig.


Logion 56 gaat vooral over het intellectuele inzicht in de aard van de schijnwerkelijkheid, de schaduwwereld. Het doorzien daarvan is een belangrijk moment op het spirituele pad.
Maar dat intellectuele inzicht is nog maar het begin. Het intellectuele inzicht kan het lijk herkennen, maar intellectueel inzicht is geen gnosis. Gnosis is een stap verder. Gnosis is de ervaring van het werkelijk bestaande, van het lichaam, het levende lichaam van de werkelijkheid, ofwel de Christusnatuur van de werkelijkheid, of, in nog weer een andere zegswijze: het werkelijk bestaande als het lichaam van Christus.

In de Middeleeuwen sprak men spottend over de zogenaamde scholastici die met hete hoofden discussieerden over de vraag hoeveel engelen er op de punt van een speld konden zitten. Wie de leegheid daarvan doorziet, die heeft een lijk ontdekt, en die is zo’n wereld van woorden en gedachten niet meer waardig.
En wie vervolgens durft vertrouwen op de eigen levende ervaring van de werkelijkheid in zichzelf, wie dus het lichaam heeft gevonden, de levende werkelijkheid, die heeft in dogma’s, leerstelligheden, en alle andere vermeende waarheden niets meer te zoeken.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Thomas 56, Thomas 111

Lucas 24:3, 23
3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.
23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.

Matteüs 24:28
28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Hebreeën 11:38
38 Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed.

 


Reacties (4)

Er zijn twee wijzen van 'kennen' of onderscheiden:
1. De 'wereldse', van de wetenschap en van het denken en oordelen en op die manier menen alles te kunnen verklaren en ontdekken; ook het lichaam en leven en dood. Hierop heeft m.i. de eerste regel betrekking:
"Wie de wereld kent heeft het lichaam ontdekt"...

2. De gnostische, - innerlijke of geestelijke- wijze van kennen die het wereldse doorziet, d.w.z. door de uiterlijke schijn heen ziet en zo zijn 'Geestelijk lichaam' gevonden heeft, ONT- DEKT heeft, dat niet ván deze wereld is!
Hierop heeft de tweede regel betrekking:
"Wie het Lichaam heeft ont-dekt, hem is de wereld niet waardig".
Hij heeft het 'Konkinkrijk' gevonden 'dat niet van deze wereld is'.
Wie de wereld kent, kent ook de beperkingen. Dan kies je voor het hogere in jezelf (de diepgang) en laat je het oppervlakkige achter je.


matt 24-28.
lange tijd heb ik mij bezig gehouden met deze tekst.daar waar het dode lichaam is zullen de arenden vergaderd worden.

dan is er de tekst dat god de israelieten als op arends vleugels uit de woestijn bevrijde.

opb 12-14.ook zo,n bijzonder tekst.
wat ik nu denk te begrijpen is dat het dode lichaam de wereld afbeeld,en de arenden Gods medewerkers.groetjes.M


Dag Mien,
Die zin 'Waar een lijk is, zullen de gieren zich verzamelen' staat nogal los van de omringende tekst in Matteüs. Het lijkt me duidelijk een van de uitspraken van Jezus die hier enigszins verdwaald terecht is gekomen. Als losse uitspraak van Jezus past die perfect in de symboliek van de gnostiek.

Een dode, of een lijk, is iemand die niet zichzelf is, maar leeft volgens een beeld dat hij van zichzelf heeft aangeleerd, bijvoorbeeld als een zondig mens conform de erfzondeleer.
'De Machten', ook zo'n gnostisch symboolwoord, zullen alles doen om te weerstreven dat iemand zich vrij maakt van dat oneigenlijke zelfbeeld, want de zelfontkenning gaat altijd samen met onderwerping aan priesters, goeroes en politici. Daar komt ook het verbod op kennis van goed en kwaad op neer, of het onderscheid tussen priesters en leken in de RK-kerk. Je mag niet zelf je eigen innerlijk weten volgen, maar je moet je als leek onderwerpen aan een uiterlijk gezag. Als je niet je innerlijk weten volgt, maar het uiterlijk gezag, dan ben je in de symboliek van de gnostiek 'een lijk'.
Het uiterlijk gezag heeft belang bij spiritueel doden, bij 'lijken'. Dat zijn de gieren in deze uitspraak van Jezus, want 'de Machten' zullen zich verzamelen rondom 'een lijk' om daar macht over uit te oefenen. Volgens de symboliek van de gnostiek verkeren 'de lijken' dan in morele slavernij.

De tweede tekst die je citeert valt volgens mij niet binnen de gnostische symboliek. Jahweh wordt vaak voorgesteld als een roofdier, een leeuw bijvoorbeeld en in jouw citaat als een arend. Dat is niettemin vanuit gnostisch oogpunt veelbetekenend, want in de gnostiek behoort Jahweh tot 'de Machten' als de Heer van het Kwaad.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: