De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Woorden als zaad van de herkenning

9

Jezus zei:
Ziet, de zaaier ging uit,
nam een handvol zaden en strooide die rond.
Sommige vielen op de weg;
de vogels kwamen en verzamelden ze.
Andere vielen op een rots
en schoten geen wortel in de aarde
en geen aren rezen omhoog.
En andere vielen tussen doornen;
die verstikten de zaden
en de wormen aten hen.
En andere vielen in vruchtbare aarde,
ze rezen omhoog, goede vruchten dragend.
De oogst was zestig per maat
en honderd en twintig per maat.

 

Je hebt de mystieke kern van een leer gevonden – zie vorig logion – en nu wil je anderen daarover vertellen. Maar dat valt niet mee. Sommigen vinden het best wel heel interessant, zeggen ze, en laten het daar vervolgens bij.
Anderen noemen het maar onzin en werpen het ver van zich af; ze vinden je een zweverige navelstaarder, niet meer serieus te nemen. Ze maken zich misschien zelfs zorgen over je.
Er zullen er ook zijn die je beschuldigen van misleiding en bedrog.
Weer anderen zullen je woorden willen gebruiken om er een nieuwe leer van te maken, om er macht en roem voor zichzelf mee te verwerven.
Maar soms vallen je woorden in vruchtbare aarde. Dan zijn je woorden als zaad dat de ander doet oprijzen, zelf ook vruchten dragend, de vruchten van de herkenning.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Mattheus 13:3-9
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. 5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.
7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. 8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.
9 Wie oren heeft om te horen, die hore.

Marcus 4:3-9
3 ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9 En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’


Lucas 8:5-8
5 ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6 Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. 7 Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’

 


Reacties (8)

In het evangelie van Judas staat:

Het is onmogelijk om zaad te zaaien op een rots en daarvan vrucht te oogsten.

Vertaling Prof.dr. J.van Oort


Ik loop wat achterop maar wil toch graag mijn inzicht kwijt. Dank je voor de mogelijkheid Bram.
Jezus, was een lichtboodschapper die de mensheid een boodschap kwam brengen van de zelfconfrontatie en de liefde. Ook andere boodschappers hebben hun deelse boodschap aan de mensheid gebracht, wijsheden die ons raken, die ons inspireren om tot inzicht te komen zodat we wakker worden, groeien en tot bewustwording komen.
Wijsheidskennis kan alleen begrepen worden als ze in vruchtbare aarde valt. Hiermee wordt bedoeld als een leer met wijsheidskennis gegeven wordt vanuit het Licht, ze alleen kan begrepen worden als de mens 'ontvankelijk' is en er voor open staat. Om ontvankelijk te zijn, om vruchtbare aarde te worden, moet men eerst de confrontatie met zichzelve durven aan te gaan. Indien men zichzelf met zichzelf confronteert (moed voor nodig) zal men zijn ervaren levensweg terug vinden, zal men de gemeenschappelijke kennis vinden en Licht worden.
Er is een geschrift dat de wijsheid aller tijden omvat. Dit gemeenschappelijk geschrift in jezelf is de lering met jezelf is de zelfkennis. Deze zelfkennis is het besef tot een vervullingsbestaan.


Het zijn interne voorwaarden om uit te groeien tot een Volkomen Mens. Als je ontvankelijk kunt zijn en openstaat voor het gesproken woord (logos). Je en houding hebt van blijvend zoeken in jezelf (Logion 3) en onbevangen kunt zijn als een kind (logion 4). Opdat je langs de weg van de stilte je van je Zelf bewust wordt. Jezelf herkent in overeenstemming met je Goddelijke kern.ik voel het nog concreter. Het gaat hier voor mij niet, of in ieder geval niet uitsluitend, over het zaaien van gnosis of andere inzichten. Vanuit de inzichten die voortkomen uit de 'grote gevangen vis' wordt gehandeld. Er wordt geschapen. Oude handelingen blijken totaal vernieuwend omdat de intentie nu anders is, nieuwe handelingen vervangen ouder en vanuit de nieuwe scherpe blik van de wakker geworden mens worden ook hele nieuwe kansen gezien.

Als dat niet een hoopvolle boodschap is voor deze tijd dan weet ik het ook niet meer, want dat we als wakker geworden
mensen een groot aantal zaken anders moeten gaan doen staat voor mij buiten kijf. Ik begin derhalve wel interesse te krijgen hoe Jezus dat deed, dat wakker maken van mensen.


#2187 Zoals aangegeven door Ronald Raaijmakers op 18/10/2006 15:49 staat in het evangelie van Judas: " Het is onmogelijk om zaad te zaaien op een rots en daarvan vrucht te oogsten". Het gaat, Gerdt #40307, volgens mij niet alleen om het zaaien, maar ook om wat opkomt. (zie ook het volgende Logion) Ben je onbevangen en stel je je ziel open om aangeraakt te worden, of laat je alleen toe waar je toestemming voor geeft. Wakker worden staat hier denk ik voor tot inzicht komen.Het Woord

gesproken
tot een verstard hart
is een kiem,
die verdort,

maar
innerlijk gehoord
brengt het rijke vrucht voort.

Peter van de Goolberg


Volgens mij is Krishna de 'personificatie' van Vishnu de Instandhouder, en niet van Brahma de Schepper.


Onlangs zei een goede vriend tegen mij dat ik een gnosticus was zonder dat ik het besefte. Ik vond dit maar niets en vroeg om uitleg. Nadat hij me die had gegeven repliceerde ik: "Maar waarom zou ik een gnosticus zijn? Ik doe niets bijzonders of speciaals. Ik ben gewoon mijzelf. En zolang ik mij herinner ben ik al zo."

Kort daarna wees hij me op deze site. Werkelijk ik was en ben nog steeds geschokt. Van logion 1 t/m 6 dacht ik écht dat ik over mijzelf las. En dit zonder de pretentie te hebben dat ik me iets goddelijks toeschrijf. Logion 7 en 8 begreep ik pas nadat ik de toelichting had gelezen.

Ik mailde mijn vriend dat ik nu pas begreep waarom ik al mijn hele leven als rare vogel, of nog erger als grote onozelaar, werd bestempeld. Het gebeurt maar al te vaak dat mijn echtgenote zegt dat de mensen tegen wie ik praat rare gezichten trekken om de dingen die ik zeg. Omwille van mijn blindheid kan ik die niet zien. Dan haal ik mijn schouders op en zeg dan iets als: "Ach dan hebben zij een probleem en niet ik, want ik ben trouw aan mijzelf en loop niet met de kudde mee." Nu begrijp ik ook waarom mijn vriend Alex nog nooit zulke reacties op mijn uitspraken heeft gegeven.

Dit zaadje is zeer zeker in goede aarde terechtgekomen. En dit terwijl ik niet eens gelovig ben.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: