De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Zelfrealisatie begint met zelfaanvaarding

90

Jezus zei:
Kom tot mij, want mijn juk is licht
en mijn meesterschap is zacht,
en je zult rust vinden voor jezelf.

 

Als je anders wilt zijn dan je werkelijk bent, dan moet je voortdurend strijd tegen jezelf leveren. Maar wie met zichzelf samenvalt kan alle strijd tegen zichzelf staken, en met zichzelf in vrede leven.

Dat slaat natuurlijk ook op het vorige logion waar werd gezegd dat het lichaam evengoed deel is van de eenheid als de ziel.
Wie strijd levert tegen het lichaam, omdat het lichaam verachtelijk zou zijn en alleen het geestelijke goed, is gedoemd tot een levenslange strijd tegen zijn eigen menselijke natuur, met alle ellende van dien.
En hier wordt natuurlijk ook de opvatting verworpen dat we in zonde geboren zouden zijn, zoals wordt gezegd in psalm 51, welke opvatting later zou leiden tot de opvatting van de erfzonde binnen het christendom:

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd
en gedaan wat kwaad was in uw ogen,
opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,
zuiver in uw gericht.
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
(...)
Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils.

Al deze opvattingen over een zogenaamd menselijke tekort leiden de mens slechts af van zijn ware aard.

Jezelf zijn kent geen strijd, geen negatief oordeel over jezelf of een deel van jezelf, geen onderdrukking van welk menselijk aspect dan ook. Zelfrealisatie en daarmee ook het herstel van de eenheid met de Bron, begint met zelfaanvaarding.
Nee, je bent niet zondig al vanaf je geboorte. Nee, je hoeft niet egoloos te worden. Jij bent je eigen rijkdom als heel mens, precies zoals je bent. Als je daarop durft vertrouwen is dat een grote stap op weg naar de eenheid met de Bron.
Want precies zoals je bent, in je eigen unieke eigenheid, met jouw talenten, ben je een gelaat van de Bron. En met je ware zelf ben je ook deel van de Bron, ben je zelfs de Bron.
Alleen in de zelfaanvaarding kun je de plaats van rust vinden, in jezelf, waar het Evangelie van de Waarheid over spreekt:
Laat ieder zich haasten om terug te keren naar de plaats waaraan hij zijn ware aard heeft ontleend, om van die plaats te proeven en er voedsel en groei van te ontvangen. En zijn eigen plaats van rust is zijn volheid. (55)De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Matteüs 11:28-30
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Johannes 4:1-14
1 Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten (plaats van rust, BM); het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Pistia Sophia 95
Gesprek met de Verlosser 65-68

 


Reacties (4)

Matteüs 11:28-30
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’Door gebaande paden te gaan is de weg minder moeilijk. Het navolgen van het spirituele pad van de Liefde maakt het leven licht. Vooral ook door jezelf te zijn en niet te hoeven voldoen aan eisen die anderen je opleggen.


Waren het alleen maar anderen die mij eisen opleggen, meestal ben ik het nl. zelf.
Mooi logion, ga maar gewoon door op mijn weg naar nog meer zelfacceptatie


Hoe meer je trouw bent aan je ware zelf, hoe makkelijker de weg wordt.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: